Thống kê đầu đuôi loto Kiên Giang

ngày

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Kiên Giang

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 3.33% (1) 0 7.28% (59)
Đầu 1 16.67% (5) 1 8.89% (72)
Đầu 2 10% (3) 2 6.05% (49)
Đầu 3 10% (3) 3 6.05% (49)
Đầu 4 10% (3) 4 6.17% (50)
Đầu 5 10% (3) 5 6.79% (55)
Đầu 6 16.67% (5) 6 5.31% (43)
Đầu 7 10% (3) 7 8.02% (65)
Đầu 8 6.67% (2) 8 6.3% (51)
Đầu 9 6.67% (2) 9 5.8% (47)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay XSKG

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 6.67% (2) 0 7.41% (60)
Đuôi 1 6.67% (2) 1 5.19% (42)
Đuôi 2 10% (3) 2 5.19% (42)
Đuôi 3 16.67% (5) 3 6.67% (54)
Đuôi 4 13.33% (4) 4 7.04% (57)
Đuôi 5 10% (3) 5 6.05% (49)
Đuôi 6 13.33% (4) 6 7.9% (64)
Đuôi 7 6.67% (2) 7 6.79% (55)
Đuôi 8 3.33% (1) 8 6.54% (53)
Đuôi 9 13.33% (4) 9 7.9% (64)

Thống kê đầu loto Kiên Giang 30 ngày trước 18/05/2024

Ngày
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
12/05/2024
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
05/05/2024
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
0 lần
1 lần
28/04/2024
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
0 lần
1 lần
1 lần
21/04/2024
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
14/04/2024
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
07/04/2024
2 lần
3 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
31/03/2024
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
24/03/2024
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
17/03/2024
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
10/03/2024
0 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
03/03/2024
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
25/02/2024
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
18/02/2024
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
11/02/2024
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
2 lần
04/02/2024
1 lần
3 lần
0 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
4 lần
0 lần
28/01/2024
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
21/01/2024
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
14/01/2024
4 lần
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
07/01/2024
1 lần
7 lần
1 lần
0 lần
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
31/12/2023
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
24/12/2023
2 lần
5 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
0 lần
17/12/2023
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
6 lần
0 lần
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
10/12/2023
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
03/12/2023
3 lần
5 lần
1 lần
6 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
0 lần
0 lần
26/11/2023
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
19/11/2023
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
12/11/2023
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
05/11/2023
5 lần
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
29/10/2023
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
22/10/2023
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
0 lần
2 lần
4 lần
2 lần
Tổng 59 72 49 49 50 55 43 65 51 47
 • Đầu 0: 59 lần về
 • Đầu 1: 72 lần về
 • Đầu 2: 49 lần về
 • Đầu 3: 49 lần về
 • Đầu 4: 50 lần về
 • Đầu 5: 55 lần về
 • Đầu 6: 43 lần về
 • Đầu 7: 65 lần về
 • Đầu 8: 51 lần về
 • Đầu 9: 47 lần về

Thống kê đuôi loto Kiên Giang 30 ngày trước 18/05/2024

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
12/05/2024
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
05/05/2024
6 lần
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
0 lần
1 lần
0 lần
0 lần
4 lần
28/04/2024
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
1 lần
21/04/2024
2 lần
1 lần
0 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
14/04/2024
3 lần
2 lần
4 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
07/04/2024
2 lần
1 lần
4 lần
4 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
31/03/2024
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
4 lần
24/03/2024
3 lần
1 lần
0 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
17/03/2024
0 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
6 lần
0 lần
2 lần
10/03/2024
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
5 lần
2 lần
03/03/2024
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
25/02/2024
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
18/02/2024
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
11/02/2024
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
0 lần
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
04/02/2024
1 lần
2 lần
0 lần
4 lần
3 lần
1 lần
1 lần
5 lần
1 lần
0 lần
28/01/2024
1 lần
5 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
21/01/2024
1 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
14/01/2024
0 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
4 lần
07/01/2024
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
31/12/2023
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
0 lần
3 lần
5 lần
1 lần
24/12/2023
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
17/12/2023
0 lần
2 lần
2 lần
4 lần
4 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
10/12/2023
3 lần
1 lần
0 lần
0 lần
0 lần
3 lần
5 lần
1 lần
3 lần
2 lần
03/12/2023
6 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
26/11/2023
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
0 lần
19/11/2023
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
12/11/2023
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
05/11/2023
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
29/10/2023
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
22/10/2023
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
Tổng 60 42 42 54 57 49 64 55 53 64
 • Đuôi 0: 60 lần về
 • Đuôi 1: 42 lần về
 • Đuôi 2: 42 lần về
 • Đuôi 3: 54 lần về
 • Đuôi 4: 57 lần về
 • Đuôi 5: 49 lần về
 • Đuôi 6: 64 lần về
 • Đuôi 7: 55 lần về
 • Đuôi 8: 53 lần về
 • Đuôi 9: 64 lần về

Thống kê tổng loto Kiên Giang 30 ngày trước 18/05/2024

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
12/05/2024
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
05/05/2024
4 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
28/04/2024
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
21/04/2024
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
6 lần
0 lần
14/04/2024
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
07/04/2024
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
31/03/2024
2 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
24/03/2024
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
17/03/2024
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
1 lần
2 lần
3 lần
10/03/2024
0 lần
2 lần
1 lần
4 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
03/03/2024
0 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
4 lần
1 lần
5 lần
25/02/2024
1 lần
5 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
18/02/2024
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
5 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
11/02/2024
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
0 lần
3 lần
04/02/2024
0 lần
6 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
0 lần
4 lần
1 lần
28/01/2024
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
5 lần
21/01/2024
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
14/01/2024
2 lần
0 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
3 lần
0 lần
3 lần
07/01/2024
2 lần
3 lần
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
0 lần
31/12/2023
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
24/12/2023
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
0 lần
3 lần
4 lần
1 lần
0 lần
1 lần
17/12/2023
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
10/12/2023
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
03/12/2023
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
26/11/2023
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
19/11/2023
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
12/11/2023
0 lần
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
05/11/2023
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
29/10/2023
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
22/10/2023
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
Tổng 45 66 47 60 54 55 50 49 54 60
 • Tổng 0: 45 lần về
 • Tổng 1: 66 lần về
 • Tổng 2: 47 lần về
 • Tổng 3: 60 lần về
 • Tổng 4: 54 lần về
 • Tổng 5: 55 lần về
 • Tổng 6: 50 lần về
 • Tổng 7: 49 lần về
 • Tổng 8: 54 lần về
 • Tổng 9: 60 lần về

Xổ Số VN nơi cập nhật thống kê đầu đuôi loto Miền Biền chính xác và nhanh nhất.

Thống kê đầu đuôi lô tô Kiên Giang là gì?

Thống kê đầu đuôi lô tô là một bảng tổng hợp chu kỳ ra đầu đuôi của các cặp lô tô 2 số trong đó: đầu lô là hàng chục và đuôi lô là hàng đơn vị của tất cả các giải thưởng xổ số Kiên Giang về trong ngày.

Lợi ích của thống kê đầu đuôi lô tô Kiên Giang

Đây là một công cụ hữu ích giúp bạn tính toán nhanh số lần về của toàn bộ các đầu, đuôi xổ số trong giai đoạn bất kỳ mà bạn lựa chọn. Bạn sẽ dễ dàng nhận biết được đầu số nào có tổng số lần về nhiều nhất, giai đoạn nào ''sốt'' của con số đó, con số mà bạn lựa chọn có thuộc hàng số tiềm năng hay không. Từ đó, giúp bạn sẽ cải thiện cơ hội trúng thưởng của bạn lên rất nhiều.

Cách xem bảng thống kê 2 số cuối xổ số Kiên Giang

- Lựa chọn thời gian mà bạn muốn xem thống kê đặc biệt đầu đuôi Kiên Giang.

-  Có 2 bảng cột biểu đồ thể hiện thống kê tổng đầu đuôi XSMB từ 0 tới 9 đã về trong khoảng thời gian đó.

- Có 3 bảng được thống kê là đầu, đuôi và tổng lô tô từ 0 đến 9 theo khoảng thời gian tùy chọn của biên độ, trong đó:

+ Cột dọc đầu tiên là các kỳ quay số gần đây nhất.

+ Cột ngang tương ứng với ngày hôm đó sẽ biểu thị số lần đầu hoặc đuôi đó về hoặc không về, số lần về là bao nhiêu.

Xổ Số VN cổng thông tin cung cấp cho bạn những thông tin uy tín, nhanh chóng và kịp thời mang đến cho bạn những tin mới nhất về xổ số. Hãy truy cập Xổ Số VN để có thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!

TK đầu đuôi lô tô. Tk theo đầu đuôi lô tô Kiên Giang. Bảng thống kê theo đầu đuôi lô tô. Xem thống kê đầu đuôi lô tô Kiên Giang nhanh chóng, đơn giản tại Xổ Số VN.