Lô Gan MB - Thống kê lô gan Miền Bắc hôm nay

ngày

Lô gan MB hôm nay 10 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
87 14 ngày 14/11/2023 27 ngày
35 11 ngày 17/11/2023 35 ngày
41 10 ngày 18/11/2023 32 ngày

Cặp lô gan Miền Bắc 3 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
49-94 8 ngày 20/11/2023 13 ngày
89-98 6 ngày 22/11/2023 12 ngày
58-85 4 ngày 24/11/2023 22 ngày
11-66 4 ngày 24/11/2023 17 ngày
16-61 3 ngày 25/11/2023 16 ngày
24-42 3 ngày 25/11/2023 17 ngày
26-62 3 ngày 25/11/2023 24 ngày
04-40 3 ngày 25/11/2023 14 ngày
56-65 3 ngày 25/11/2023 20 ngày
05-50 3 ngày 25/11/2023 19 ngày
08-80 3 ngày 25/11/2023 15 ngày
14-41 3 ngày 25/11/2023 13 ngày

Lô rơi gan Miền Bắc hôm nay 6 ngày trở lên

Giải thích 1 chút : Lô rơi được đếm từ giải 1 đến giải đặc biệt. Lô rơi Miền Bắc có 8 giải trong 1 giải có các giải con cộng lại thành 27 con. Ví dụ giải 2 có 2 con sẽ được đánh số là 2_1 2_2, giải 3 có 6 giải sẽ đánh số đến 6.
Giải Gan Lô rơi hôm nay Ngày về gần nhất Gan Max
ĐB 6 ngày 13 22/11/2023 27 ngày
4_2 13 ngày 99 15/11/2023 27 ngày
4_3 12 ngày 18 16/11/2023 28 ngày
4_4 9 ngày 70 19/11/2023 31 ngày
5_1 8 ngày 36 20/11/2023 28 ngày
6_1 6 ngày 82 22/11/2023 29 ngày
6_2 9 ngày 09 19/11/2023 24 ngày
7_1 8 ngày 01 20/11/2023 24 ngày

Gan cực đại Miền Bắc từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 43 ngày 27/10/2007 đến 09/12/2007 27/11/2023
55 42 ngày 11/09/2020 đến 23/10/2020 28/11/2023
26 41 ngày 22/10/2003 đến 02/12/2003 28/11/2023
39 39 ngày 07/06/2002 đến 16/07/2002 28/11/2023
48 39 ngày 25/07/2003 đến 02/09/2003 25/11/2023
31 38 ngày 22/06/2013 đến 30/07/2013 20/11/2023
23 37 ngày 05/04/2006 đến 12/05/2006 28/11/2023
84 37 ngày 24/12/2004 đến 30/01/2005 28/11/2023
74 36 ngày 04/04/2016 đến 10/05/2016 25/11/2023
73 36 ngày 06/09/2022 đến 12/10/2022 28/11/2023
58 35 ngày 01/01/2018 đến 05/02/2018 28/11/2023
61 35 ngày 16/04/2012 đến 21/05/2012 24/11/2023
13 35 ngày 29/08/2003 đến 03/10/2003 28/11/2023
35 35 ngày 19/04/2018 đến 24/05/2018 28/11/2023
10 35 ngày 16/07/2007 đến 20/08/2007 25/11/2023
45 34 ngày 12/01/2013 đến 15/02/2013 28/11/2023
04 34 ngày 23/11/2016 đến 27/12/2016 25/11/2023
08 34 ngày 13/07/2003 đến 16/08/2003 27/11/2023
03 33 ngày 18/10/2003 đến 20/11/2003 28/11/2023
89 33 ngày 22/04/2002 đến 25/05/2002 19/11/2023
78 33 ngày 29/07/2020 đến 31/08/2020 26/11/2023
14 33 ngày 13/01/2020 đến 15/02/2020 23/11/2023
85 32 ngày 30/03/2021 đến 01/05/2021 22/11/2023
42 32 ngày 03/06/2006 đến 05/07/2006 26/11/2023
41 32 ngày 22/10/2019 đến 23/11/2019 25/11/2023
69 32 ngày 07/06/2019 đến 09/07/2019 20/11/2023
94 32 ngày 07/07/2011 đến 08/08/2011 25/11/2023
50 32 ngày 17/02/2002 đến 21/03/2002 27/11/2023
91 31 ngày 19/07/2009 đến 19/08/2009 28/11/2023
40 31 ngày 05/05/2007 đến 05/06/2007 23/11/2023
93 31 ngày 03/09/2002 đến 04/10/2002 28/11/2023
92 31 ngày 04/10/2006 đến 04/11/2006 25/11/2023
63 30 ngày 17/06/2020 đến 17/07/2020 28/11/2023
80 30 ngày 31/01/2004 đến 01/03/2004 25/11/2023
43 30 ngày 31/07/2010 đến 30/08/2010 20/11/2023
76 30 ngày 09/11/2003 đến 09/12/2003 17/11/2023
70 30 ngày 09/12/2013 đến 08/01/2014 28/11/2023
57 30 ngày 28/03/2014 đến 27/04/2014 27/11/2023
44 30 ngày 29/04/2016 đến 29/05/2016 19/11/2023
18 30 ngày 16/09/2015 đến 16/10/2015 28/11/2023
22 30 ngày 07/06/2007 đến 07/07/2007 24/11/2023
28 30 ngày 15/07/2015 đến 14/08/2015 18/11/2023
33 30 ngày 18/06/2010 đến 18/07/2010 21/11/2023
34 30 ngày 23/03/2003 đến 22/04/2003 26/11/2023
17 29 ngày 20/08/2017 đến 18/09/2017 25/11/2023
62 29 ngày 26/07/2003 đến 24/08/2003 26/11/2023
65 29 ngày 06/05/2017 đến 04/06/2017 27/11/2023
66 29 ngày 16/11/2014 đến 15/12/2014 27/11/2023
47 29 ngày 04/12/2016 đến 02/01/2017 28/11/2023
30 29 ngày 10/09/2015 đến 09/10/2015 20/11/2023
71 28 ngày 21/08/2008 đến 18/09/2008 25/11/2023
07 28 ngày 28/07/2013 đến 25/08/2013 23/11/2023
60 28 ngày 10/08/2003 đến 07/09/2003 26/11/2023
95 28 ngày 12/10/2021 đến 09/11/2021 26/11/2023
00 28 ngày 10/07/2018 đến 07/08/2018 28/11/2023
96 28 ngày 11/12/2021 đến 08/01/2022 21/11/2023
21 28 ngày 10/05/2016 đến 07/06/2016 23/11/2023
86 28 ngày 08/11/2016 đến 06/12/2016 27/11/2023
54 28 ngày 04/05/2002 đến 01/06/2002 24/11/2023
25 28 ngày 06/05/2003 đến 03/06/2003 27/11/2023
46 28 ngày 02/01/2013 đến 30/01/2013 26/11/2023
72 27 ngày 24/04/2004 đến 21/05/2004 24/11/2023
36 27 ngày 13/11/2016 đến 10/12/2016 24/11/2023
06 27 ngày 04/10/2022 đến 31/10/2022 25/11/2023
68 27 ngày 01/05/2009 đến 28/05/2009 24/11/2023
81 27 ngày 11/01/2011 đến 07/02/2011 25/11/2023
27 27 ngày 21/02/2022 đến 20/03/2022 23/11/2023
83 27 ngày 06/07/2016 đến 02/08/2016 26/11/2023
15 27 ngày 13/08/2019 đến 09/09/2019 26/11/2023
11 27 ngày 28/06/2018 đến 25/07/2018 25/11/2023
77 27 ngày 27/10/2010 đến 23/11/2010 28/11/2023
87 27 ngày 16/12/2004 đến 12/01/2005 28/11/2023
88 26 ngày 27/07/2009 đến 22/08/2009 27/11/2023
82 26 ngày 25/06/2022 đến 21/07/2022 26/11/2023
75 26 ngày 28/06/2002 đến 24/07/2002 24/11/2023
99 26 ngày 01/04/2022 đến 27/04/2022 23/11/2023
67 26 ngày 23/11/2011 đến 19/12/2011 24/11/2023
05 26 ngày 27/12/2013 đến 22/01/2014 27/11/2023
09 26 ngày 15/07/2008 đến 10/08/2008 27/11/2023
19 26 ngày 18/04/2009 đến 14/05/2009 27/11/2023
29 26 ngày 11/08/2002 đến 06/09/2002 24/11/2023
32 26 ngày 17/04/2022 đến 13/05/2022 27/11/2023
24 26 ngày 08/12/2002 đến 03/01/2003 28/11/2023
51 26 ngày 04/10/2019 đến 30/10/2019 28/11/2023
64 26 ngày 20/10/2003 đến 15/11/2003 26/11/2023
38 26 ngày 03/07/2016 đến 29/07/2016 21/11/2023
20 25 ngày 01/04/2013 đến 26/04/2013 27/11/2023
53 25 ngày 23/10/2019 đến 17/11/2019 14/11/2023
49 25 ngày 12/11/2021 đến 07/12/2021 26/11/2023
37 25 ngày 21/01/2021 đến 15/02/2021 21/11/2023
97 25 ngày 02/05/2018 đến 27/05/2018 24/11/2023
12 25 ngày 10/06/2008 đến 05/07/2008 27/11/2023
98 24 ngày 10/11/2015 đến 04/12/2015 27/11/2023
52 24 ngày 06/08/2021 đến 30/08/2021 20/11/2023
90 24 ngày 07/05/2010 đến 31/05/2010 19/11/2023
59 24 ngày 22/04/2008 đến 16/05/2008 22/11/2023
56 24 ngày 27/12/2006 đến 20/01/2007 26/11/2023
01 24 ngày 05/03/2018 đến 29/03/2018 25/11/2023
79 23 ngày 11/03/2019 đến 03/04/2019 22/11/2023
02 22 ngày 03/07/2017 đến 25/07/2017 28/11/2023
Xem thêm

Gan cực đại cặp lô Miền Bắc từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
26-62 24 ngày 28/07/2003 đến 21/08/2003 28/11/2023
38-83 23 ngày 06/07/2016 đến 29/07/2016 28/11/2023
58-85 22 ngày 28/08/2004 đến 19/09/2004 28/11/2023
25-52 21 ngày 07/08/2021 đến 28/08/2021 25/11/2023
67-76 21 ngày 18/11/2003 đến 09/12/2003 25/11/2023
17-71 21 ngày 27/08/2008 đến 17/09/2008 28/11/2023
56-65 20 ngày 06/05/2017 đến 26/05/2017 28/11/2023
48-84 19 ngày 24/12/2004 đến 12/01/2005 25/11/2023
05-50 19 ngày 03/08/2018 đến 22/08/2018 28/11/2023
35-53 18 ngày 07/06/2004 đến 25/06/2004 28/11/2023
18-81 18 ngày 31/01/2019 đến 18/02/2019 28/11/2023
24-42 17 ngày 14/05/2021 đến 31/05/2021 25/11/2023
15-51 17 ngày 29/05/2004 đến 15/06/2004 28/11/2023
59-95 17 ngày 18/10/2003 đến 04/11/2003 25/11/2023
09-90 17 ngày 19/07/2008 đến 05/08/2008 28/11/2023
28-82 17 ngày 02/04/2015 đến 19/04/2015 28/11/2023
11-66 17 ngày 26/02/2022 đến 15/03/2022 27/11/2023
23-32 17 ngày 20/04/2022 đến 07/05/2022 28/11/2023
46-64 16 ngày 14/09/2021 đến 30/09/2021 25/11/2023
16-61 16 ngày 22/02/2010 đến 10/03/2010 26/11/2023
06-60 16 ngày 10/09/2015 đến 26/09/2015 25/11/2023
36-63 16 ngày 13/02/2018 đến 01/03/2018 27/11/2023
39-93 15 ngày 29/11/2013 đến 14/12/2013 28/11/2023
68-86 15 ngày 14/11/2004 đến 29/11/2004 27/11/2023
22-77 15 ngày 27/03/2009 đến 11/04/2009 26/11/2023
37-73 15 ngày 10/11/2016 đến 25/11/2016 26/11/2023
44-99 15 ngày 01/04/2019 đến 16/04/2019 28/11/2023
13-31 15 ngày 12/06/2003 đến 27/06/2003 27/11/2023
08-80 15 ngày 18/09/2011 đến 03/10/2011 28/11/2023
03-30 15 ngày 12/04/2022 đến 27/04/2022 28/11/2023
34-43 15 ngày 22/06/2004 đến 07/07/2004 28/11/2023
02-20 15 ngày 11/03/2008 đến 26/03/2008 27/11/2023
27-72 14 ngày 23/06/2008 đến 07/07/2008 27/11/2023
04-40 14 ngày 24/12/2022 đến 07/01/2023 28/11/2023
01-10 14 ngày 21/12/2003 đến 04/01/2004 20/11/2023
07-70 14 ngày 18/12/2013 đến 01/01/2014 25/11/2023
19-91 14 ngày 18/09/2019 đến 02/10/2019 27/11/2023
69-96 13 ngày 01/05/2020 đến 14/05/2020 24/11/2023
00-55 13 ngày 21/05/2010 đến 03/06/2010 27/11/2023
78-87 13 ngày 07/10/2014 đến 20/10/2014 26/11/2023
12-21 13 ngày 07/04/2008 đến 20/04/2008 27/11/2023
29-92 13 ngày 31/12/2018 đến 13/01/2019 26/11/2023
47-74 13 ngày 28/06/2015 đến 11/07/2015 27/11/2023
49-94 13 ngày 13/02/2014 đến 26/02/2014 27/11/2023
14-41 13 ngày 08/12/2009 đến 21/12/2009 22/11/2023
57-75 13 ngày 28/05/2022 đến 10/06/2022 27/11/2023
79-97 13 ngày 14/07/2012 đến 27/07/2012 24/11/2023
89-98 12 ngày 18/05/2018 đến 30/05/2018 27/11/2023
33-88 12 ngày 01/04/2019 đến 13/04/2019 26/11/2023
45-54 11 ngày 03/11/2004 đến 14/11/2004 28/11/2023
Xem thêm

Gan cực đại lô rơi Miền Bắc từ trước đến nay

Giải Gan max Lô rơi hôm nay Thời gian Ngày về gần đây
7_3 35 ngày 13 21/09/2008 đến 26/10/2008 22/11/2023
5_4 32 ngày 10 21/07/2005 đến 22/08/2005 28/11/2023
4_4 31 ngày 48 19/12/2010 đến 19/01/2011 26/11/2023
5_2 31 ngày 07 27/10/2009 đến 27/11/2009 28/11/2023
5_3 31 ngày 83 14/10/2020 đến 14/11/2020 25/11/2023
3_5 30 ngày 12 25/08/2015 đến 24/09/2015 28/11/2023
3_1 30 ngày 06 25/12/2012 đến 24/01/2013 26/11/2023
6_1 29 ngày 83 18/10/2014 đến 16/11/2014 27/11/2023
3_6 28 ngày 32 24/02/2015 đến 24/03/2015 26/11/2023
4_1 28 ngày 15 24/05/2005 đến 21/06/2005 28/11/2023
3_3 28 ngày 03 10/09/2013 đến 08/10/2013 25/11/2023
4_3 28 ngày 99 20/07/2011 đến 17/08/2011 15/11/2023
5_1 28 ngày 18 04/06/2013 đến 02/07/2013 16/11/2023
2_1 28 ngày 70 06/09/2012 đến 04/10/2012 19/11/2023
5_6 27 ngày 36 26/05/2005 đến 22/06/2005 20/11/2023
6_3 27 ngày 01 29/10/2014 đến 25/11/2014 26/11/2023
5_5 27 ngày 28 29/05/2022 đến 25/06/2022 26/11/2023
ĐB 27 ngày 71 27/12/2006 đến 23/01/2007 28/11/2023
4_2 27 ngày 09 11/12/2016 đến 07/01/2017 28/11/2023
7_2 26 ngày 30 17/07/2013 đến 12/08/2013 26/11/2023
2_2 26 ngày 82 06/03/2021 đến 01/04/2021 22/11/2023
7_4 25 ngày 09 04/10/2008 đến 29/10/2008 19/11/2023
6_2 24 ngày 02 27/04/2010 đến 21/05/2010 27/11/2023
7_1 24 ngày 01 30/08/2011 đến 23/09/2011 20/11/2023
1 24 ngày 54 27/12/2016 đến 20/01/2017 28/11/2023
3_4 23 ngày 99 28/10/2019 đến 20/11/2019 23/11/2023
3_2 20 ngày 39 02/08/2022 đến 22/08/2022 24/11/2023

Xổ Số VN nơi cập nhật Thống kê lô gan Miền Bắc nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất hàng ngày. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Thống kê Lô Gan Miền Bắc là gì?

Thống kê lô gan Miền Bắc (hay còn gọi là lô khan Miền Bắc, số rắn) là thống kê những cặp số lô tô (2 số cuối) lâu chưa về trên bảng kết quả Miền Bắc trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không chịu xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê với các bộ số chưa về trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thống kê lô khan Miền Bắc gồm có những thông tin sau:

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại, kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max) là tổng bao nhiêu ngày

Thống kê cặp lô gan xổ số Miền Bắc (bao gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về nhất tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của các cặp số đó

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về đề gan, thống kê đầu, đuôi ĐB (hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt) và số ngày chưa về.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng nhận biết lô gan XSMB bằng cách xem theo dõi thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại: Số lần kỷ lục mà một con số lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện thì được là lô kép gan (hay lô kép khan).

Ý nghĩa các cột bảng lô gan:

- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả xổ số Miền Bắc tới nay.

- Số ngày gan: số ngày mà con số lô tô đó chưa ra.

Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:

- Các bộ số và cặp số lô gan KQXSMB nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày. 

- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất là các số nào.

- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.

Phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Sử dụng công cụ thống kê chuẩn xác từ các kết quả cũ, Xổ Số VN cung cấp cho bạn thống kê lô gan Miền Bắc chuẩn xác nhất. Với tính năng này, người chơi sẽ có thêm thông tin tham khảo để chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!

Thống kê lô gan. Tk lô. Thống kê lô gan Miền Bắc. Lô gan Miền Bắc. Lô Gan. Xem thống kê lô gan hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xổ Số VN.