Lô Gan MB - Thống kê lô gan Miền Bắc hôm nay

ngày

Lô gan MB hôm nay 10 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
76 20 ngày 04/04/2024 30 ngày
55 14 ngày 10/04/2024 42 ngày
02 14 ngày 10/04/2024 22 ngày
88 13 ngày 11/04/2024 26 ngày
83 11 ngày 13/04/2024 27 ngày
78 11 ngày 13/04/2024 33 ngày
35 10 ngày 14/04/2024 35 ngày

Cặp lô gan Miền Bắc 3 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
78-87 8 ngày 16/04/2024 13 ngày
27-72 7 ngày 17/04/2024 14 ngày
04-40 6 ngày 18/04/2024 14 ngày
02-20 4 ngày 20/04/2024 15 ngày
89-98 4 ngày 20/04/2024 12 ngày
03-30 3 ngày 21/04/2024 15 ngày

Lô rơi gan Miền Bắc hôm nay 6 ngày trở lên

Giải thích 1 chút : Lô rơi được đếm từ giải 1 đến giải đặc biệt. Lô rơi Miền Bắc có 8 giải trong 1 giải có các giải con cộng lại thành 27 con. Ví dụ giải 2 có 2 con sẽ được đánh số là 2_1 2_2, giải 3 có 6 giải sẽ đánh số đến 6.
Giải Gan Lô rơi hôm nay Ngày về gần nhất Gan Max
2_1 8 ngày 57 16/04/2024 28 ngày
3_3 6 ngày 61 18/04/2024 28 ngày
5_5 9 ngày 53 15/04/2024 27 ngày
6_2 10 ngày 67 14/04/2024 24 ngày
6_3 15 ngày 01 09/04/2024 27 ngày
7_1 12 ngày 82 12/04/2024 24 ngày
7_2 8 ngày 60 16/04/2024 26 ngày
7_4 7 ngày 47 17/04/2024 25 ngày

Gan cực đại Miền Bắc từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 43 ngày 27/10/2007 đến 09/12/2007 22/04/2024
55 42 ngày 11/09/2020 đến 23/10/2020 24/04/2024
26 41 ngày 22/10/2003 đến 02/12/2003 10/04/2024
39 39 ngày 07/06/2002 đến 16/07/2002 21/04/2024
48 39 ngày 25/07/2003 đến 02/09/2003 18/04/2024
31 38 ngày 22/06/2013 đến 30/07/2013 20/04/2024
23 37 ngày 05/04/2006 đến 12/05/2006 23/04/2024
84 37 ngày 24/12/2004 đến 30/01/2005 23/04/2024
74 36 ngày 04/04/2016 đến 10/05/2016 23/04/2024
73 36 ngày 06/09/2022 đến 12/10/2022 21/04/2024
58 35 ngày 01/01/2018 đến 05/02/2018 24/04/2024
61 35 ngày 16/04/2012 đến 21/05/2012 21/04/2024
13 35 ngày 29/08/2003 đến 03/10/2003 16/04/2024
35 35 ngày 19/04/2018 đến 24/05/2018 15/04/2024
10 35 ngày 16/07/2007 đến 20/08/2007 22/04/2024
45 34 ngày 12/01/2013 đến 15/02/2013 23/04/2024
04 34 ngày 23/11/2016 đến 27/12/2016 23/04/2024
08 34 ngày 13/07/2003 đến 16/08/2003 23/04/2024
03 33 ngày 18/10/2003 đến 20/11/2003 23/04/2024
89 33 ngày 22/04/2002 đến 25/05/2002 19/04/2024
78 33 ngày 29/07/2020 đến 31/08/2020 20/04/2024
14 33 ngày 13/01/2020 đến 15/02/2020 22/04/2024
85 32 ngày 30/03/2021 đến 01/05/2021 24/04/2024
42 32 ngày 03/06/2006 đến 05/07/2006 22/04/2024
41 32 ngày 22/10/2019 đến 23/11/2019 24/04/2024
69 32 ngày 07/06/2019 đến 09/07/2019 22/04/2024
94 32 ngày 07/07/2011 đến 08/08/2011 24/04/2024
50 32 ngày 17/02/2002 đến 21/03/2002 17/04/2024
91 31 ngày 19/07/2009 đến 19/08/2009 24/04/2024
40 31 ngày 05/05/2007 đến 05/06/2007 20/04/2024
93 31 ngày 03/09/2002 đến 04/10/2002 21/04/2024
92 31 ngày 04/10/2006 đến 04/11/2006 22/04/2024
63 30 ngày 17/06/2020 đến 17/07/2020 21/04/2024
80 30 ngày 31/01/2004 đến 01/03/2004 23/04/2024
43 30 ngày 31/07/2010 đến 30/08/2010 17/04/2024
76 30 ngày 09/11/2003 đến 09/12/2003 14/04/2024
70 30 ngày 09/12/2013 đến 08/01/2014 22/04/2024
57 30 ngày 28/03/2014 đến 27/04/2014 22/04/2024
44 30 ngày 29/04/2016 đến 29/05/2016 23/04/2024
18 30 ngày 16/09/2015 đến 16/10/2015 21/04/2024
22 30 ngày 07/06/2007 đến 07/07/2007 17/04/2024
28 30 ngày 15/07/2015 đến 14/08/2015 24/04/2024
33 30 ngày 18/06/2010 đến 18/07/2010 16/04/2024
34 30 ngày 23/03/2003 đến 22/04/2003 22/04/2024
17 29 ngày 20/08/2017 đến 18/09/2017 24/04/2024
62 29 ngày 26/07/2003 đến 24/08/2003 19/04/2024
65 29 ngày 06/05/2017 đến 04/06/2017 18/04/2024
66 29 ngày 16/11/2014 đến 15/12/2014 24/04/2024
47 29 ngày 04/12/2016 đến 02/01/2017 20/04/2024
30 29 ngày 10/09/2015 đến 09/10/2015 19/04/2024
71 28 ngày 21/08/2008 đến 18/09/2008 24/04/2024
07 28 ngày 28/07/2013 đến 25/08/2013 22/04/2024
60 28 ngày 10/08/2003 đến 07/09/2003 24/04/2024
95 28 ngày 12/10/2021 đến 09/11/2021 24/04/2024
00 28 ngày 10/07/2018 đến 07/08/2018 24/04/2024
96 28 ngày 11/12/2021 đến 08/01/2022 10/04/2024
21 28 ngày 10/05/2016 đến 07/06/2016 22/04/2024
86 28 ngày 08/11/2016 đến 06/12/2016 24/04/2024
54 28 ngày 04/05/2002 đến 01/06/2002 24/04/2024
25 28 ngày 06/05/2003 đến 03/06/2003 21/04/2024
46 28 ngày 02/01/2013 đến 30/01/2013 24/04/2024
72 27 ngày 24/04/2004 đến 21/05/2004 24/04/2024
36 27 ngày 13/11/2016 đến 10/12/2016 22/04/2024
06 27 ngày 04/10/2022 đến 31/10/2022 22/04/2024
68 27 ngày 01/05/2009 đến 28/05/2009 24/04/2024
81 27 ngày 11/01/2011 đến 07/02/2011 24/04/2024
27 27 ngày 21/02/2022 đến 20/03/2022 23/04/2024
83 27 ngày 06/07/2016 đến 02/08/2016 24/04/2024
15 27 ngày 13/08/2019 đến 09/09/2019 23/04/2024
11 27 ngày 28/06/2018 đến 25/07/2018 24/04/2024
77 27 ngày 27/10/2010 đến 23/11/2010 21/04/2024
87 27 ngày 16/12/2004 đến 12/01/2005 23/04/2024
88 26 ngày 27/07/2009 đến 22/08/2009 16/04/2024
82 26 ngày 25/06/2022 đến 21/07/2022 18/04/2024
75 26 ngày 28/06/2002 đến 24/07/2002 19/04/2024
99 26 ngày 01/04/2022 đến 27/04/2022 21/04/2024
67 26 ngày 23/11/2011 đến 19/12/2011 04/04/2024
05 26 ngày 27/12/2013 đến 22/01/2014 23/04/2024
09 26 ngày 15/07/2008 đến 10/08/2008 13/04/2024
19 26 ngày 18/04/2009 đến 14/05/2009 22/04/2024
29 26 ngày 11/08/2002 đến 06/09/2002 21/04/2024
32 26 ngày 17/04/2022 đến 13/05/2022 23/04/2024
24 26 ngày 08/12/2002 đến 03/01/2003 24/04/2024
51 26 ngày 04/10/2019 đến 30/10/2019 13/04/2024
64 26 ngày 20/10/2003 đến 15/11/2003 22/04/2024
38 26 ngày 03/07/2016 đến 29/07/2016 22/04/2024
20 25 ngày 01/04/2013 đến 26/04/2013 21/04/2024
53 25 ngày 23/10/2019 đến 17/11/2019 16/04/2024
49 25 ngày 12/11/2021 đến 07/12/2021 11/04/2024
37 25 ngày 21/01/2021 đến 15/02/2021 20/04/2024
97 25 ngày 02/05/2018 đến 27/05/2018 23/04/2024
12 25 ngày 10/06/2008 đến 05/07/2008 23/04/2024
98 24 ngày 10/11/2015 đến 04/12/2015 23/04/2024
52 24 ngày 06/08/2021 đến 30/08/2021 24/04/2024
90 24 ngày 07/05/2010 đến 31/05/2010 23/04/2024
59 24 ngày 22/04/2008 đến 16/05/2008 22/04/2024
56 24 ngày 27/12/2006 đến 20/01/2007 18/04/2024
01 24 ngày 05/03/2018 đến 29/03/2018 23/04/2024
79 23 ngày 11/03/2019 đến 03/04/2019 18/04/2024
02 22 ngày 03/07/2017 đến 25/07/2017 20/04/2024
Xem thêm

Gan cực đại cặp lô Miền Bắc từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
26-62 24 ngày 28/07/2003 đến 21/08/2003 24/04/2024
38-83 23 ngày 06/07/2016 đến 29/07/2016 20/04/2024
58-85 22 ngày 28/08/2004 đến 19/09/2004 21/04/2024
25-52 21 ngày 07/08/2021 đến 28/08/2021 18/04/2024
67-76 21 ngày 18/11/2003 đến 09/12/2003 24/04/2024
17-71 21 ngày 27/08/2008 đến 17/09/2008 24/04/2024
56-65 20 ngày 06/05/2017 đến 26/05/2017 23/04/2024
48-84 19 ngày 24/12/2004 đến 12/01/2005 23/04/2024
05-50 19 ngày 03/08/2018 đến 22/08/2018 23/04/2024
35-53 18 ngày 07/06/2004 đến 25/06/2004 22/04/2024
18-81 18 ngày 31/01/2019 đến 18/02/2019 22/04/2024
24-42 17 ngày 14/05/2021 đến 31/05/2021 24/04/2024
15-51 17 ngày 29/05/2004 đến 15/06/2004 23/04/2024
59-95 17 ngày 18/10/2003 đến 04/11/2003 24/04/2024
09-90 17 ngày 19/07/2008 đến 05/08/2008 23/04/2024
28-82 17 ngày 02/04/2015 đến 19/04/2015 23/04/2024
11-66 17 ngày 26/02/2022 đến 15/03/2022 23/04/2024
23-32 17 ngày 20/04/2022 đến 07/05/2022 22/04/2024
46-64 16 ngày 14/09/2021 đến 30/09/2021 24/04/2024
16-61 16 ngày 22/02/2010 đến 10/03/2010 24/04/2024
06-60 16 ngày 10/09/2015 đến 26/09/2015 24/04/2024
36-63 16 ngày 13/02/2018 đến 01/03/2018 17/04/2024
39-93 15 ngày 29/11/2013 đến 14/12/2013 24/04/2024
68-86 15 ngày 14/11/2004 đến 29/11/2004 23/04/2024
22-77 15 ngày 27/03/2009 đến 11/04/2009 22/04/2024
37-73 15 ngày 10/11/2016 đến 25/11/2016 24/04/2024
44-99 15 ngày 01/04/2019 đến 16/04/2019 22/04/2024
13-31 15 ngày 12/06/2003 đến 27/06/2003 22/04/2024
08-80 15 ngày 18/09/2011 đến 03/10/2011 23/04/2024
03-30 15 ngày 12/04/2022 đến 27/04/2022 24/04/2024
34-43 15 ngày 22/06/2004 đến 07/07/2004 24/04/2024
02-20 15 ngày 11/03/2008 đến 26/03/2008 24/04/2024
27-72 14 ngày 23/06/2008 đến 07/07/2008 24/04/2024
04-40 14 ngày 24/12/2022 đến 07/01/2023 22/04/2024
01-10 14 ngày 21/12/2003 đến 04/01/2004 23/04/2024
07-70 14 ngày 18/12/2013 đến 01/01/2014 24/04/2024
19-91 14 ngày 18/09/2019 đến 02/10/2019 24/04/2024
69-96 13 ngày 01/05/2020 đến 14/05/2020 24/04/2024
00-55 13 ngày 21/05/2010 đến 03/06/2010 22/04/2024
78-87 13 ngày 07/10/2014 đến 20/10/2014 24/04/2024
12-21 13 ngày 07/04/2008 đến 20/04/2008 23/04/2024
29-92 13 ngày 31/12/2018 đến 13/01/2019 24/04/2024
47-74 13 ngày 28/06/2015 đến 11/07/2015 16/04/2024
49-94 13 ngày 13/02/2014 đến 26/02/2014 23/04/2024
14-41 13 ngày 08/12/2009 đến 21/12/2009 20/04/2024
57-75 13 ngày 28/05/2022 đến 10/06/2022 22/04/2024
79-97 13 ngày 14/07/2012 đến 27/07/2012 23/04/2024
89-98 12 ngày 18/05/2018 đến 30/05/2018 24/04/2024
33-88 12 ngày 01/04/2019 đến 13/04/2019 23/04/2024
45-54 11 ngày 03/11/2004 đến 14/11/2004 24/04/2024
Xem thêm

Gan cực đại lô rơi Miền Bắc từ trước đến nay

Giải Gan max Lô rơi hôm nay Thời gian Ngày về gần đây
7_3 35 ngày 52 21/09/2008 đến 26/10/2008 20/04/2024
5_4 32 ngày 65 21/07/2005 đến 22/08/2005 24/04/2024
4_4 31 ngày 57 19/12/2010 đến 19/01/2011 16/04/2024
5_2 31 ngày 69 27/10/2009 đến 27/11/2009 24/04/2024
5_3 31 ngày 44 14/10/2020 đến 14/11/2020 23/04/2024
3_5 30 ngày 58 25/08/2015 đến 24/09/2015 24/04/2024
3_1 30 ngày 61 25/12/2012 đến 24/01/2013 18/04/2024
6_1 29 ngày 54 18/10/2014 đến 16/11/2014 19/04/2024
3_6 28 ngày 26 24/02/2015 đến 24/03/2015 24/04/2024
4_1 28 ngày 60 24/05/2005 đến 21/06/2005 21/04/2024
3_3 28 ngày 41 10/09/2013 đến 08/10/2013 22/04/2024
4_3 28 ngày 28 20/07/2011 đến 17/08/2011 22/04/2024
5_1 28 ngày 10 04/06/2013 đến 02/07/2013 20/04/2024
2_1 28 ngày 54 06/09/2012 đến 04/10/2012 24/04/2024
5_6 27 ngày 82 26/05/2005 đến 22/06/2005 20/04/2024
6_3 27 ngày 22 29/10/2014 đến 25/11/2014 22/04/2024
5_5 27 ngày 64 29/05/2022 đến 25/06/2022 21/04/2024
ĐB 27 ngày 93 27/12/2006 đến 23/01/2007 23/04/2024
4_2 27 ngày 53 11/12/2016 đến 07/01/2017 15/04/2024
7_2 26 ngày 24 17/07/2013 đến 12/08/2013 24/04/2024
2_2 26 ngày 82 06/03/2021 đến 01/04/2021 20/04/2024
7_4 25 ngày 67 04/10/2008 đến 29/10/2008 14/04/2024
6_2 24 ngày 01 27/04/2010 đến 21/05/2010 09/04/2024
7_1 24 ngày 82 30/08/2011 đến 23/09/2011 12/04/2024
1 24 ngày 60 27/12/2016 đến 20/01/2017 16/04/2024
3_4 23 ngày 50 28/10/2019 đến 20/11/2019 20/04/2024
3_2 20 ngày 47 02/08/2022 đến 22/08/2022 17/04/2024

Xổ Số VN nơi cập nhật Thống kê lô gan Miền Bắc nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất hàng ngày. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Thống kê Lô Gan Miền Bắc là gì?

Thống kê lô gan Miền Bắc (hay còn gọi là lô khan Miền Bắc, số rắn) là thống kê những cặp số lô tô (2 số cuối) lâu chưa về trên bảng kết quả Miền Bắc trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không chịu xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê với các bộ số chưa về trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thống kê lô khan Miền Bắc gồm có những thông tin sau:

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại, kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max) là tổng bao nhiêu ngày

Thống kê cặp lô gan xổ số Miền Bắc (bao gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về nhất tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của các cặp số đó

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về đề gan, thống kê đầu, đuôi ĐB (hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt) và số ngày chưa về.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng nhận biết lô gan XSMB bằng cách xem theo dõi thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại: Số lần kỷ lục mà một con số lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện thì được là lô kép gan (hay lô kép khan).

Ý nghĩa các cột bảng lô gan:

- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả xổ số Miền Bắc tới nay.

- Số ngày gan: số ngày mà con số lô tô đó chưa ra.

Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:

- Các bộ số và cặp số lô gan KQXSMB nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày. 

- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất là các số nào.

- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.

Phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Sử dụng công cụ thống kê chuẩn xác từ các kết quả cũ, Xổ Số VN cung cấp cho bạn thống kê lô gan Miền Bắc chuẩn xác nhất. Với tính năng này, người chơi sẽ có thêm thông tin tham khảo để chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!

Thống kê lô gan. Tk lô. Thống kê lô gan Miền Bắc. Lô gan Miền Bắc. Lô Gan. Xem thống kê lô gan hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xổ Số VN.