Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số Miền Bắc trong 500 ngày

Số Tổng số ngày về Tổng số lần xuất hiện Ngày về trung bình
00 115 ngày (23%) 136 lần (1.01%) 4.35 lần / ngày
01 103 ngày (20.6%) 110 lần (0.81%) 4.85 lần / ngày
02 115 ngày (23%) 133 lần (0.99%) 4.35 lần / ngày
03 118 ngày (23.6%) 136 lần (1.01%) 4.24 lần / ngày
04 114 ngày (22.8%) 129 lần (0.96%) 4.39 lần / ngày
05 119 ngày (23.8%) 141 lần (1.04%) 4.2 lần / ngày
06 115 ngày (23%) 129 lần (0.96%) 4.35 lần / ngày
07 109 ngày (21.8%) 122 lần (0.9%) 4.59 lần / ngày
08 116 ngày (23.2%) 139 lần (1.03%) 4.31 lần / ngày
09 108 ngày (21.6%) 129 lần (0.96%) 4.63 lần / ngày
10 133 ngày (26.6%) 157 lần (1.16%) 3.76 lần / ngày
11 118 ngày (23.6%) 136 lần (1.01%) 4.24 lần / ngày
12 108 ngày (21.6%) 123 lần (0.91%) 4.63 lần / ngày
13 119 ngày (23.8%) 132 lần (0.98%) 4.2 lần / ngày
14 109 ngày (21.8%) 125 lần (0.93%) 4.59 lần / ngày
15 113 ngày (22.6%) 128 lần (0.95%) 4.42 lần / ngày
16 131 ngày (26.2%) 153 lần (1.13%) 3.82 lần / ngày
17 119 ngày (23.8%) 136 lần (1.01%) 4.2 lần / ngày
18 126 ngày (25.2%) 139 lần (1.03%) 3.97 lần / ngày
19 121 ngày (24.2%) 141 lần (1.04%) 4.13 lần / ngày
20 131 ngày (26.2%) 149 lần (1.1%) 3.82 lần / ngày
21 122 ngày (24.4%) 133 lần (0.99%) 4.1 lần / ngày
22 125 ngày (25%) 136 lần (1.01%) 4 lần / ngày
23 105 ngày (21%) 120 lần (0.89%) 4.76 lần / ngày
24 112 ngày (22.4%) 135 lần (1%) 4.46 lần / ngày
25 121 ngày (24.2%) 128 lần (0.95%) 4.13 lần / ngày
26 124 ngày (24.8%) 140 lần (1.04%) 4.03 lần / ngày
27 113 ngày (22.6%) 126 lần (0.93%) 4.42 lần / ngày
28 103 ngày (20.6%) 119 lần (0.88%) 4.85 lần / ngày
29 110 ngày (22%) 123 lần (0.91%) 4.55 lần / ngày
30 122 ngày (24.4%) 134 lần (0.99%) 4.1 lần / ngày
31 108 ngày (21.6%) 117 lần (0.87%) 4.63 lần / ngày
32 125 ngày (25%) 147 lần (1.09%) 4 lần / ngày
33 111 ngày (22.2%) 123 lần (0.91%) 4.5 lần / ngày
34 114 ngày (22.8%) 132 lần (0.98%) 4.39 lần / ngày
35 120 ngày (24%) 138 lần (1.02%) 4.17 lần / ngày
36 121 ngày (24.2%) 135 lần (1%) 4.13 lần / ngày
37 111 ngày (22.2%) 121 lần (0.9%) 4.5 lần / ngày
38 111 ngày (22.2%) 128 lần (0.95%) 4.5 lần / ngày
39 113 ngày (22.6%) 129 lần (0.96%) 4.42 lần / ngày
40 122 ngày (24.4%) 138 lần (1.02%) 4.1 lần / ngày
41 122 ngày (24.4%) 140 lần (1.04%) 4.1 lần / ngày
42 130 ngày (26%) 152 lần (1.13%) 3.85 lần / ngày
43 133 ngày (26.6%) 148 lần (1.1%) 3.76 lần / ngày
44 135 ngày (27%) 152 lần (1.13%) 3.7 lần / ngày
45 105 ngày (21%) 122 lần (0.9%) 4.76 lần / ngày
46 109 ngày (21.8%) 123 lần (0.91%) 4.59 lần / ngày
47 113 ngày (22.6%) 131 lần (0.97%) 4.42 lần / ngày
48 116 ngày (23.2%) 132 lần (0.98%) 4.31 lần / ngày
49 136 ngày (27.2%) 156 lần (1.16%) 3.68 lần / ngày
50 119 ngày (23.8%) 126 lần (0.93%) 4.2 lần / ngày
51 109 ngày (21.8%) 124 lần (0.92%) 4.59 lần / ngày
52 139 ngày (27.8%) 160 lần (1.19%) 3.6 lần / ngày
53 114 ngày (22.8%) 129 lần (0.96%) 4.39 lần / ngày
54 111 ngày (22.2%) 125 lần (0.93%) 4.5 lần / ngày
55 114 ngày (22.8%) 122 lần (0.9%) 4.39 lần / ngày
56 128 ngày (25.6%) 154 lần (1.14%) 3.91 lần / ngày
57 125 ngày (25%) 145 lần (1.07%) 4 lần / ngày
58 108 ngày (21.6%) 116 lần (0.86%) 4.63 lần / ngày
59 115 ngày (23%) 135 lần (1%) 4.35 lần / ngày
60 123 ngày (24.6%) 143 lần (1.06%) 4.07 lần / ngày
61 139 ngày (27.8%) 157 lần (1.16%) 3.6 lần / ngày
62 133 ngày (26.6%) 165 lần (1.22%) 3.76 lần / ngày
63 125 ngày (25%) 141 lần (1.04%) 4 lần / ngày
64 117 ngày (23.4%) 128 lần (0.95%) 4.27 lần / ngày
65 121 ngày (24.2%) 144 lần (1.07%) 4.13 lần / ngày
66 122 ngày (24.4%) 136 lần (1.01%) 4.1 lần / ngày
67 123 ngày (24.6%) 137 lần (1.01%) 4.07 lần / ngày
68 120 ngày (24%) 133 lần (0.99%) 4.17 lần / ngày
69 118 ngày (23.6%) 133 lần (0.99%) 4.24 lần / ngày
70 123 ngày (24.6%) 138 lần (1.02%) 4.07 lần / ngày
71 110 ngày (22%) 130 lần (0.96%) 4.55 lần / ngày
72 121 ngày (24.2%) 135 lần (1%) 4.13 lần / ngày
73 113 ngày (22.6%) 136 lần (1.01%) 4.42 lần / ngày
74 120 ngày (24%) 132 lần (0.98%) 4.17 lần / ngày
75 123 ngày (24.6%) 135 lần (1%) 4.07 lần / ngày
76 101 ngày (20.2%) 110 lần (0.81%) 4.95 lần / ngày
77 107 ngày (21.4%) 124 lần (0.92%) 4.67 lần / ngày
78 105 ngày (21%) 121 lần (0.9%) 4.76 lần / ngày
79 154 ngày (30.8%) 178 lần (1.32%) 3.25 lần / ngày
80 106 ngày (21.2%) 120 lần (0.89%) 4.72 lần / ngày
81 116 ngày (23.2%) 128 lần (0.95%) 4.31 lần / ngày
82 128 ngày (25.6%) 147 lần (1.09%) 3.91 lần / ngày
83 123 ngày (24.6%) 148 lần (1.1%) 4.07 lần / ngày
84 123 ngày (24.6%) 138 lần (1.02%) 4.07 lần / ngày
85 97 ngày (19.4%) 112 lần (0.83%) 5.15 lần / ngày
86 124 ngày (24.8%) 138 lần (1.02%) 4.03 lần / ngày
87 120 ngày (24%) 136 lần (1.01%) 4.17 lần / ngày
88 118 ngày (23.6%) 134 lần (0.99%) 4.24 lần / ngày
89 128 ngày (25.6%) 153 lần (1.13%) 3.91 lần / ngày
90 126 ngày (25.2%) 144 lần (1.07%) 3.97 lần / ngày
91 123 ngày (24.6%) 141 lần (1.04%) 4.07 lần / ngày
92 119 ngày (23.8%) 140 lần (1.04%) 4.2 lần / ngày
93 124 ngày (24.8%) 136 lần (1.01%) 4.03 lần / ngày
94 110 ngày (22%) 127 lần (0.94%) 4.55 lần / ngày
95 128 ngày (25.6%) 142 lần (1.05%) 3.91 lần / ngày
96 127 ngày (25.4%) 141 lần (1.04%) 3.94 lần / ngày
97 123 ngày (24.6%) 143 lần (1.06%) 4.07 lần / ngày
98 109 ngày (21.8%) 125 lần (0.93%) 4.59 lần / ngày
99 119 ngày (23.8%) 134 lần (0.99%) 4.2 lần / ngày

Thống kê tần suất bộ số. Bảng TK tần suất bộ số. Xem bảng thống kê tần suất tổng bộ số nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí tại Xổ Số VN.

Xổ Số VN nơi cập nhật bảng thống kê tần suất bộ số siêu nhanh và hoàn toàn miễn phí.

Thống kê tần suất bộ số là gì?

Là phương pháp thống kê đơn giản giúp người chơi có thể dễ dàng tra cứu tần suất về của các con số. Từ đó, người chơi có thể đưa ra những nhận định chu kỳ các con số xuất hiện. 

Lợi ích từ bảng thống kê tần suất bộ số

Những lợi ích mà người chơi có thể khai thác từ bảng thống kê tần suất bộ số bao gồm:

+ Tổng hợp những con số theo tần suất: tổng số ngày về, tổng số lần xuất hiện, ngày về trung bình.

+ Thống kê theo tổng đề giúp cho người chơi có thể nhanh chóng kiểm tra được quy luật và xu hướng con số về gần đây như thế nào, về nhiều tổng chẵn hay lẻ, tổng lớn hay bé…

+ Theo dõi bảng thống kê tần suất bộ số giúp người chơi đưa ra những nhận định, tính toán và hướng đi để có cơ hội trúng thưởng.

Các bước chọn để xem thống kê tần suất bộ số 

Bước 1: Chọn khoảng thời gian mà bạn muốn xem: 10 ngày, 20 ngày, 100 ngày, 500 ngày,..

Bước 2: Nhấn chọn khu vực Miền Bắc/ tỉnh thành mà bạn cần tra cứu

Bước 3: Chọn “ tất cả giải/ giải đặc biệt” 

Bước 4: Nhấn chọn nút “ kết quả ”

Xổ Số VN cổng thông tin cung cấp cho bạn những thông tin uy tín, nhanh chóng và kịp thời mang đến cho bạn những tin mới nhất về xổ số. Hãy truy cập Xổ Số VN để có thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!