Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số Miền Bắc trong 500 ngày

Số Tổng số ngày về Tổng số lần xuất hiện Ngày về trung bình
00 115 ngày (23%) 136 lần (1.01%) 4.35 lần / ngày
01 117 ngày (23.4%) 125 lần (0.93%) 4.27 lần / ngày
02 112 ngày (22.4%) 133 lần (0.99%) 4.46 lần / ngày
03 123 ngày (24.6%) 138 lần (1.02%) 4.07 lần / ngày
04 125 ngày (25%) 138 lần (1.02%) 4 lần / ngày
05 119 ngày (23.8%) 142 lần (1.05%) 4.2 lần / ngày
06 119 ngày (23.8%) 127 lần (0.94%) 4.2 lần / ngày
07 112 ngày (22.4%) 132 lần (0.98%) 4.46 lần / ngày
08 114 ngày (22.8%) 137 lần (1.01%) 4.39 lần / ngày
09 111 ngày (22.2%) 131 lần (0.97%) 4.5 lần / ngày
10 131 ngày (26.2%) 148 lần (1.1%) 3.82 lần / ngày
11 113 ngày (22.6%) 125 lần (0.93%) 4.42 lần / ngày
12 112 ngày (22.4%) 125 lần (0.93%) 4.46 lần / ngày
13 119 ngày (23.8%) 137 lần (1.01%) 4.2 lần / ngày
14 116 ngày (23.2%) 133 lần (0.99%) 4.31 lần / ngày
15 118 ngày (23.6%) 138 lần (1.02%) 4.24 lần / ngày
16 126 ngày (25.2%) 148 lần (1.1%) 3.97 lần / ngày
17 118 ngày (23.6%) 133 lần (0.99%) 4.24 lần / ngày
18 123 ngày (24.6%) 131 lần (0.97%) 4.07 lần / ngày
19 115 ngày (23%) 131 lần (0.97%) 4.35 lần / ngày
20 128 ngày (25.6%) 144 lần (1.07%) 3.91 lần / ngày
21 126 ngày (25.2%) 140 lần (1.04%) 3.97 lần / ngày
22 128 ngày (25.6%) 135 lần (1%) 3.91 lần / ngày
23 108 ngày (21.6%) 125 lần (0.93%) 4.63 lần / ngày
24 118 ngày (23.6%) 138 lần (1.02%) 4.24 lần / ngày
25 105 ngày (21%) 112 lần (0.83%) 4.76 lần / ngày
26 137 ngày (27.4%) 154 lần (1.14%) 3.65 lần / ngày
27 111 ngày (22.2%) 118 lần (0.87%) 4.5 lần / ngày
28 106 ngày (21.2%) 117 lần (0.87%) 4.72 lần / ngày
29 119 ngày (23.8%) 132 lần (0.98%) 4.2 lần / ngày
30 126 ngày (25.2%) 139 lần (1.03%) 3.97 lần / ngày
31 117 ngày (23.4%) 127 lần (0.94%) 4.27 lần / ngày
32 113 ngày (22.6%) 130 lần (0.96%) 4.42 lần / ngày
33 107 ngày (21.4%) 120 lần (0.89%) 4.67 lần / ngày
34 132 ngày (26.4%) 153 lần (1.13%) 3.79 lần / ngày
35 121 ngày (24.2%) 138 lần (1.02%) 4.13 lần / ngày
36 132 ngày (26.4%) 148 lần (1.1%) 3.79 lần / ngày
37 112 ngày (22.4%) 125 lần (0.93%) 4.46 lần / ngày
38 123 ngày (24.6%) 141 lần (1.04%) 4.07 lần / ngày
39 113 ngày (22.6%) 128 lần (0.95%) 4.42 lần / ngày
40 132 ngày (26.4%) 147 lần (1.09%) 3.79 lần / ngày
41 110 ngày (22%) 128 lần (0.95%) 4.55 lần / ngày
42 127 ngày (25.4%) 151 lần (1.12%) 3.94 lần / ngày
43 141 ngày (28.2%) 156 lần (1.16%) 3.55 lần / ngày
44 126 ngày (25.2%) 145 lần (1.07%) 3.97 lần / ngày
45 93 ngày (18.6%) 107 lần (0.79%) 5.38 lần / ngày
46 128 ngày (25.6%) 143 lần (1.06%) 3.91 lần / ngày
47 103 ngày (20.6%) 120 lần (0.89%) 4.85 lần / ngày
48 123 ngày (24.6%) 138 lần (1.02%) 4.07 lần / ngày
49 116 ngày (23.2%) 143 lần (1.06%) 4.31 lần / ngày
50 125 ngày (25%) 140 lần (1.04%) 4 lần / ngày
51 111 ngày (22.2%) 123 lần (0.91%) 4.5 lần / ngày
52 125 ngày (25%) 142 lần (1.05%) 4 lần / ngày
53 111 ngày (22.2%) 129 lần (0.96%) 4.5 lần / ngày
54 115 ngày (23%) 128 lần (0.95%) 4.35 lần / ngày
55 130 ngày (26%) 148 lần (1.1%) 3.85 lần / ngày
56 131 ngày (26.2%) 153 lần (1.13%) 3.82 lần / ngày
57 126 ngày (25.2%) 147 lần (1.09%) 3.97 lần / ngày
58 113 ngày (22.6%) 124 lần (0.92%) 4.42 lần / ngày
59 107 ngày (21.4%) 127 lần (0.94%) 4.67 lần / ngày
60 123 ngày (24.6%) 145 lần (1.07%) 4.07 lần / ngày
61 115 ngày (23%) 132 lần (0.98%) 4.35 lần / ngày
62 132 ngày (26.4%) 152 lần (1.13%) 3.79 lần / ngày
63 99 ngày (19.8%) 108 lần (0.8%) 5.05 lần / ngày
64 128 ngày (25.6%) 140 lần (1.04%) 3.91 lần / ngày
65 117 ngày (23.4%) 135 lần (1%) 4.27 lần / ngày
66 126 ngày (25.2%) 140 lần (1.04%) 3.97 lần / ngày
67 131 ngày (26.2%) 146 lần (1.08%) 3.82 lần / ngày
68 123 ngày (24.6%) 138 lần (1.02%) 4.07 lần / ngày
69 107 ngày (21.4%) 121 lần (0.9%) 4.67 lần / ngày
70 138 ngày (27.6%) 155 lần (1.15%) 3.62 lần / ngày
71 119 ngày (23.8%) 135 lần (1%) 4.2 lần / ngày
72 131 ngày (26.2%) 148 lần (1.1%) 3.82 lần / ngày
73 114 ngày (22.8%) 133 lần (0.99%) 4.39 lần / ngày
74 126 ngày (25.2%) 138 lần (1.02%) 3.97 lần / ngày
75 114 ngày (22.8%) 124 lần (0.92%) 4.39 lần / ngày
76 115 ngày (23%) 124 lần (0.92%) 4.35 lần / ngày
77 104 ngày (20.8%) 116 lần (0.86%) 4.81 lần / ngày
78 111 ngày (22.2%) 127 lần (0.94%) 4.5 lần / ngày
79 135 ngày (27%) 155 lần (1.15%) 3.7 lần / ngày
80 114 ngày (22.8%) 125 lần (0.93%) 4.39 lần / ngày
81 109 ngày (21.8%) 120 lần (0.89%) 4.59 lần / ngày
82 128 ngày (25.6%) 147 lần (1.09%) 3.91 lần / ngày
83 128 ngày (25.6%) 149 lần (1.1%) 3.91 lần / ngày
84 122 ngày (24.4%) 141 lần (1.04%) 4.1 lần / ngày
85 102 ngày (20.4%) 115 lần (0.85%) 4.9 lần / ngày
86 112 ngày (22.4%) 127 lần (0.94%) 4.46 lần / ngày
87 118 ngày (23.6%) 136 lần (1.01%) 4.24 lần / ngày
88 122 ngày (24.4%) 137 lần (1.01%) 4.1 lần / ngày
89 117 ngày (23.4%) 130 lần (0.96%) 4.27 lần / ngày
90 115 ngày (23%) 129 lần (0.96%) 4.35 lần / ngày
91 129 ngày (25.8%) 149 lần (1.1%) 3.88 lần / ngày
92 130 ngày (26%) 147 lần (1.09%) 3.85 lần / ngày
93 124 ngày (24.8%) 139 lần (1.03%) 4.03 lần / ngày
94 113 ngày (22.6%) 130 lần (0.96%) 4.42 lần / ngày
95 118 ngày (23.6%) 131 lần (0.97%) 4.24 lần / ngày
96 138 ngày (27.6%) 151 lần (1.12%) 3.62 lần / ngày
97 120 ngày (24%) 142 lần (1.05%) 4.17 lần / ngày
98 105 ngày (21%) 121 lần (0.9%) 4.76 lần / ngày
99 114 ngày (22.8%) 131 lần (0.97%) 4.39 lần / ngày

Thống kê tần suất bộ số. Bảng TK tần suất bộ số. Xem bảng thống kê tần suất tổng bộ số nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí tại Xổ Số VN.

Xổ Số VN nơi cập nhật bảng thống kê tần suất bộ số siêu nhanh và hoàn toàn miễn phí.

Thống kê tần suất bộ số là gì?

Là phương pháp thống kê đơn giản giúp người chơi có thể dễ dàng tra cứu tần suất về của các con số. Từ đó, người chơi có thể đưa ra những nhận định chu kỳ các con số xuất hiện. 

Lợi ích từ bảng thống kê tần suất bộ số

Những lợi ích mà người chơi có thể khai thác từ bảng thống kê tần suất bộ số bao gồm:

+ Tổng hợp những con số theo tần suất: tổng số ngày về, tổng số lần xuất hiện, ngày về trung bình.

+ Thống kê theo tổng đề giúp cho người chơi có thể nhanh chóng kiểm tra được quy luật và xu hướng con số về gần đây như thế nào, về nhiều tổng chẵn hay lẻ, tổng lớn hay bé…

+ Theo dõi bảng thống kê tần suất bộ số giúp người chơi đưa ra những nhận định, tính toán và hướng đi để có cơ hội trúng thưởng.

Các bước chọn để xem thống kê tần suất bộ số 

Bước 1: Chọn khoảng thời gian mà bạn muốn xem: 10 ngày, 20 ngày, 100 ngày, 500 ngày,..

Bước 2: Nhấn chọn khu vực Miền Bắc/ tỉnh thành mà bạn cần tra cứu

Bước 3: Chọn “ tất cả giải/ giải đặc biệt” 

Bước 4: Nhấn chọn nút “ kết quả ”

Xổ Số VN cổng thông tin cung cấp cho bạn những thông tin uy tín, nhanh chóng và kịp thời mang đến cho bạn những tin mới nhất về xổ số. Hãy truy cập Xổ Số VN để có thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!