Xổ Số Mega 6/45

Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 19/05/2024

Kỳ quay thưởng: #1200
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,304,746,000 đồng
05
19
25
35
37
39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13,304,746,000
Giải nhất 34 10,000,000
Giải nhì 1,563 300,000
Giải ba 21,877 30,000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 17/05/2024

Kỳ quay thưởng: #1199
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
69,796,747,000 đồng
08
22
27
29
39
43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 69,796,747,000
Giải nhất 59 10,000,000
Giải nhì 2,803 300,000
Giải ba 41,364 30,000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 15/05/2024

Kỳ quay thưởng: #1198
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
63,000,355,500 đồng
03
11
13
21
24
34
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 63,000,355,500
Giải nhất 42 10,000,000
Giải nhì 2,255 300,000
Giải ba 37,624 30,000

Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 12/05/2024

Kỳ quay thưởng: #1197
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
56,872,464,500 đồng
03
05
06
09
32
45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 56,872,464,500
Giải nhất 32 10,000,000
Giải nhì 1,925 300,000
Giải ba 34,750 30,000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 10/05/2024

Kỳ quay thưởng: #1196
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
53,511,343,500 đồng
12
13
31
38
42
43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 53,511,343,500
Giải nhất 34 10,000,000
Giải nhì 1,662 300,000
Giải ba 30,583 30,000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 08/05/2024

Kỳ quay thưởng: #1195
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
50,378,948,500 đồng
02
10
13
22
30
34
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 50,378,948,500
Giải nhất 40 10,000,000
Giải nhì 1,854 300,000
Giải ba 28,756 30,000

Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 05/05/2024

Kỳ quay thưởng: #1194
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
47,438,133,000 đồng
10
12
14
16
21
39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 47,438,133,000
Giải nhất 31 10,000,000
Giải nhì 1,624 300,000
Giải ba 27,795 30,000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 03/05/2024

Kỳ quay thưởng: #1193
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
44,647,657,500 đồng
01
13
14
21
27
43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 44,647,657,500
Giải nhất 24 10,000,000
Giải nhì 1,461 300,000
Giải ba 24,441 30,000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 01/05/2024

Kỳ quay thưởng: #1192
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
41,717,518,000 đồng
07
09
17
20
25
29
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 41,717,518,000
Giải nhất 46 10,000,000
Giải nhì 1,840 300,000
Giải ba 29,082 30,000

Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 28/04/2024

Kỳ quay thưởng: #1191
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
39,429,278,000 đồng
01
13
14
22
23
37
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 39,429,278,000
Giải nhất 33 10,000,000
Giải nhì 1,497 300,000
Giải ba 24,885 30,000