Xổ Số Mega 6/45

Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 26/11/2023

Kỳ quay thưởng: #1126
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,191,038,000 đồng
04
06
15
23
25
36
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13,191,038,000
Giải nhất 26 10,000,000
Giải nhì 1,218 300,000
Giải ba 17,986 30,000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 24/11/2023

Kỳ quay thưởng: #1125
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
96,243,094,000 đồng
05
18
22
34
41
45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 96,243,094,000
Giải nhất 70 10,000,000
Giải nhì 2,741 300,000
Giải ba 43,210 30,000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 22/11/2023

Kỳ quay thưởng: #1124
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
87,610,138,500 đồng
15
18
20
23
37
39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 87,610,138,500
Giải nhất 81 10,000,000
Giải nhì 2,939 300,000
Giải ba 48,074 30,000

Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 19/11/2023

Kỳ quay thưởng: #1123
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
79,611,327,000 đồng
01
03
19
20
26
34
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 79,611,327,000
Giải nhất 47 10,000,000
Giải nhì 2,073 300,000
Giải ba 35,516 30,000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 17/11/2023

Kỳ quay thưởng: #1122
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
71,959,468,000 đồng
16
20
25
26
36
41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 71,959,468,000
Giải nhất 31 10,000,000
Giải nhì 1,791 300,000
Giải ba 33,459 30,000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 15/11/2023

Kỳ quay thưởng: #1121
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
64,531,119,500 đồng
02
03
12
16
30
37
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 64,531,119,500
Giải nhất 36 10,000,000
Giải nhì 2,145 300,000
Giải ba 36,946 30,000

Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 12/11/2023

Kỳ quay thưởng: #1120
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
57,741,013,000 đồng
02
04
10
15
27
31
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 57,741,013,000
Giải nhất 38 10,000,000
Giải nhì 1,980 300,000
Giải ba 31,624 30,000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 10/11/2023

Kỳ quay thưởng: #1119
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
52,013,662,000 đồng
01
04
10
13
14
44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 52,013,662,000
Giải nhất 32 10,000,000
Giải nhì 1,691 300,000
Giải ba 28,670 30,000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 08/11/2023

Kỳ quay thưởng: #1118
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
46,370,024,000 đồng
07
20
23
27
31
33
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 46,370,024,000
Giải nhất 41 10,000,000
Giải nhì 1,735 300,000
Giải ba 27,071 30,000

Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 05/11/2023

Kỳ quay thưởng: #1117
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
41,347,137,000 đồng
01
13
16
18
23
25
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 41,347,137,000
Giải nhất 23 10,000,000
Giải nhì 1,176 300,000
Giải ba 20,837 30,000