Xổ Số Max 3D

Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 27/11/2023

Kỳ quay thưởng: #697
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 785 326 1tr
Nhất 731 900 114 569 350k
Nhì 927 778 163 210k
849 794 885
Ba 420 419 191 028 100k
846 219 305 881

Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 24/11/2023

Kỳ quay thưởng: #696
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 432 458 1tr
Nhất 053 729 259 405 350k
Nhì 158 415 145 210k
826 017 506
Ba 352 409 607 538 100k
746 671 225 656

Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 22/11/2023

Kỳ quay thưởng: #695
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 655 117 1tr
Nhất 380 461 759 111 350k
Nhì 078 842 520 210k
432 275 829
Ba 039 510 371 629 100k
487 099 098 383

Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 20/11/2023

Kỳ quay thưởng: #694
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 757 497 1tr
Nhất 893 924 026 698 350k
Nhì 201 546 464 210k
225 120 861
Ba 250 913 819 798 100k
228 205 008 025

Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 17/11/2023

Kỳ quay thưởng: #693
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 618 788 1tr
Nhất 292 265 058 446 350k
Nhì 424 390 467 210k
837 550 739
Ba 330 970 216 224 100k
411 648 637 966

Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 15/11/2023

Kỳ quay thưởng: #692
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 208 074 1tr
Nhất 725 834 163 131 350k
Nhì 560 516 257 210k
714 326 700
Ba 096 437 471 651 100k
451 783 003 457

Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 13/11/2023

Kỳ quay thưởng: #691
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 051 120 1tr
Nhất 634 806 608 860 350k
Nhì 151 970 682 210k
174 583 406
Ba 311 283 596 658 100k
940 027 021 751

Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 10/11/2023

Kỳ quay thưởng: #690
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 640 693 1tr
Nhất 794 352 115 474 350k
Nhì 901 478 102 210k
528 750 054
Ba 141 839 223 833 100k
708 432 116 592

Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 08/11/2023

Kỳ quay thưởng: #689
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 662 257 1tr
Nhất 501 003 123 693 350k
Nhì 674 363 817 210k
173 174 768
Ba 602 315 747 577 100k
445 413 802 683

Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 06/11/2023

Kỳ quay thưởng: #688
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 629 001 1tr
Nhất 224 967 812 216 350k
Nhì 641 064 690 210k
636 175 625
Ba 741 341 937 181 100k
119 803 820 683