Xổ số Power 6/55

Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 28/11/2023

Kỳ quay thưởng: #963
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
44,717,168,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,836,566,700 đồng
10
24
47
48
52
55
28
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 44,717,168,550
Jackpot 2 0 3,836,566,700
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 527 500,000
Giải ba 11,951 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 25/11/2023

Kỳ quay thưởng: #962
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42,235,023,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,560,772,750 đồng
07
09
10
17
25
53
49
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 42,235,023,000
Jackpot 2 0 3,560,772,750
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 687 500,000
Giải ba 14,059 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 23/11/2023

Kỳ quay thưởng: #961
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,785,765,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,399,744,100 đồng
04
06
26
33
52
55
15
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 40,785,765,150
Jackpot 2 0 3,399,744,100
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 413 500,000
Giải ba 9,819 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 21/11/2023

Kỳ quay thưởng: #960
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,984,117,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,199,561,000 đồng
03
07
16
37
39
51
09
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38,984,117,250
Jackpot 2 0 3,199,561,000
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 608 500,000
Giải ba 12,852 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 18/11/2023

Kỳ quay thưởng: #959
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,188,068,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,137,295,700 đồng
01
07
10
14
28
29
02
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 37,188,068,250
Jackpot 2 1 3,137,295,700
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 667 500,000
Giải ba 12,430 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 16/11/2023

Kỳ quay thưởng: #958
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,952,406,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,225,328,000 đồng
03
05
10
18
44
49
28
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 35,952,406,950
Jackpot 2 1 4,225,328,000
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 461 500,000
Giải ba 10,564 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 14/11/2023

Kỳ quay thưởng: #957
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,196,392,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,030,215,300 đồng
04
09
12
15
22
38
40
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 34,196,392,650
Jackpot 2 0 4,030,215,300
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 754 500,000
Giải ba 13,994 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 11/11/2023

Kỳ quay thưởng: #956
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,810,830,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,876,263,950 đồng
02
03
04
19
41
42
23
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 32,810,830,500
Jackpot 2 0 3,876,263,950
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 461 500,000
Giải ba 10,208 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 09/11/2023

Kỳ quay thưởng: #955
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,420,540,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,721,787,300 đồng
08
17
24
34
39
48
44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31,420,540,650
Jackpot 2 0 3,721,787,300
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 429 500,000
Giải ba 9,408 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 07/11/2023

Kỳ quay thưởng: #954
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,075,545,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,563,949,450 đồng
12
18
20
28
35
52
25
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 35,075,545,050
Jackpot 2 0 3,563,949,450
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 616 500,000
Giải ba 12,286 50,000