Xổ số Power 6/55

Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 25/04/2024

Kỳ quay thưởng: #1026
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
13
19
27
38
41
54
46
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0
Jackpot 2 0
Giải nhất 0 40,000,000
Giải nhì 0 500,000
Giải ba 0 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 23/04/2024

Kỳ quay thưởng: #1025
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,053,287,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,713,281,050 đồng
01
34
39
40
49
53
09
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 45,053,287,500
Jackpot 2 0 3,713,281,050
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 758 500,000
Giải ba 17,482 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 20/04/2024

Kỳ quay thưởng: #1024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,561,844,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,325,342,950 đồng
02
06
35
43
45
47
14
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 41,561,844,600
Jackpot 2 0 3,325,342,950
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 670 500,000
Giải ba 15,900 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 18/04/2024

Kỳ quay thưởng: #1023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,633,758,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,625,181,100 đồng
01
21
23
33
43
54
28
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38,633,758,050
Jackpot 2 1 3,625,181,100
Giải nhất 18 40,000,000
Giải nhì 729 500,000
Giải ba 14,634 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 16/04/2024

Kỳ quay thưởng: #1022
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,274,024,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,362,988,500 đồng
03
05
32
40
46
50
37
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 36,274,024,650
Jackpot 2 0 3,362,988,500
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 741 500,000
Giải ba 16,464 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 13/04/2024

Kỳ quay thưởng: #1021
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,007,128,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,334,125,350 đồng
29
36
37
38
40
42
46
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 33,007,128,150
Jackpot 2 1 3,334,125,350
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 787 500,000
Giải ba 16,665 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 11/04/2024

Kỳ quay thưởng: #1020
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
157,093,357,425 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,288,150,825 đồng
03
06
15
25
33
43
55
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 2 157,093,357,425
Jackpot 2 2 2,288,150,825
Giải nhất 103 40,000,000
Giải nhì 4,108 500,000
Giải ba 72,534 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 09/04/2024

Kỳ quay thưởng: #1019
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300,000,000,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
25,409,725,000 đồng
04
12
27
44
46
51
22
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 300,000,000,000
Jackpot 2 1 25,409,725,000
Giải nhất 41 40,000,000
Giải nhì 3,112 500,000
Giải ba 69,136 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 06/04/2024

Kỳ quay thưởng: #1018
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300,000,000,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
67,784,892,000 đồng
09
13
20
30
39
54
23
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 300,000,000,000
Jackpot 2 1 67,784,892,000
Giải nhất 47 40,000,000
Giải nhì 3,272 500,000
Giải ba 73,555 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 04/04/2024

Kỳ quay thưởng: #1017
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
337,543,447,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,171,494,150 đồng
03
08
12
25
47
48
15
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 337,543,447,350
Jackpot 2 0 7,171,494,150
Giải nhất 32 40,000,000
Giải nhì 3,348 500,000
Giải ba 67,843 50,000