Xổ số Power 6/55

Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 13/07/2024

Kỳ quay thưởng: #1060
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
132,641,850,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,633,637,950 đồng
02
12
13
33
44
52
34
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 132,641,850,900
Jackpot 2 0 3,633,637,950
Giải nhất 31 40,000,000
Giải nhì 1,455 500,000
Giải ba 30,846 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 11/07/2024

Kỳ quay thưởng: #1059
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
126,939,109,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,518,167,100 đồng
01
02
11
21
22
23
26
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 126,939,109,350
Jackpot 2 1 4,518,167,100
Giải nhất 55 40,000,000
Giải nhì 1,686 500,000
Giải ba 31,945 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 09/07/2024

Kỳ quay thưởng: #1058
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
119,737,487,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,717,986,850 đồng
06
08
09
28
33
53
10
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 119,737,487,100
Jackpot 2 0 3,717,986,850
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 1,735 500,000
Giải ba 35,548 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 06/07/2024

Kỳ quay thưởng: #1057
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
113,275,605,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
1,767,804,975 đồng
08
10
12
22
25
55
52
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 113,275,605,450
Jackpot 2 2 1,767,804,975
Giải nhất 33 40,000,000
Giải nhì 1,607 500,000
Giải ba 32,178 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 04/07/2024

Kỳ quay thưởng: #1056
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,455,115,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,556,097,400 đồng
10
19
20
29
34
41
08
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 108,455,115,900
Jackpot 2 1 3,556,097,400
Giải nhất 21 40,000,000
Giải nhì 1,287 500,000
Giải ba 27,533 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 02/07/2024

Kỳ quay thưởng: #1055
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
103,450,239,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,940,249,300 đồng
07
08
50
52
53
54
02
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 103,450,239,300
Jackpot 2 1 6,940,249,300
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 1,361 500,000
Giải ba 25,227 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 29/06/2024

Kỳ quay thưởng: #1054
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
94,939,428,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,994,603,600 đồng
11
15
32
34
46
48
47
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 94,939,428,000
Jackpot 2 0 5,994,603,600
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 1,055 500,000
Giải ba 22,771 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 27/06/2024

Kỳ quay thưởng: #1053
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
87,506,345,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,168,705,500 đồng
07
21
22
41
43
46
32
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 87,506,345,100
Jackpot 2 0 5,168,705,500
Giải nhất 21 40,000,000
Giải nhì 1,017 500,000
Giải ba 21,877 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 25/06/2024

Kỳ quay thưởng: #1052
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
80,672,952,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,409,439,650 đồng
01
05
09
13
18
27
08
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 80,672,952,450
Jackpot 2 0 4,409,439,650
Giải nhất 22 40,000,000
Giải nhì 1,434 500,000
Giải ba 27,369 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 22/06/2024

Kỳ quay thưởng: #1051
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
76,722,113,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,970,457,500 đồng
17
25
31
35
41
42
36
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 76,722,113,100
Jackpot 2 0 3,970,457,500
Giải nhất 29 40,000,000
Giải nhì 1,120 500,000
Giải ba 21,119 50,000