Thống kê đầu đuôi loto Gia Lai

ngày

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Gia Lai

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 3.33% (1) 0 7.78% (63)
Đầu 1 10% (3) 1 5.68% (46)
Đầu 2 13.33% (4) 2 6.67% (54)
Đầu 3 6.67% (2) 3 7.78% (63)
Đầu 4 10% (3) 4 4.57% (37)
Đầu 5 6.67% (2) 5 6.91% (56)
Đầu 6 6.67% (2) 6 6.91% (56)
Đầu 7 16.67% (5) 7 5.93% (48)
Đầu 8 13.33% (4) 8 6.67% (54)
Đầu 9 13.33% (4) 9 7.78% (63)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay XSGL

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 16.67% (5) 0 6.67% (54)
Đuôi 1 10% (3) 1 7.16% (58)
Đuôi 2 6.67% (2) 2 7.04% (57)
Đuôi 3 6.67% (2) 3 7.28% (59)
Đuôi 4 6.67% (2) 4 7.53% (61)
Đuôi 5 6.67% (2) 5 4.69% (38)
Đuôi 6 3.33% (1) 6 6.17% (50)
Đuôi 7 6.67% (2) 7 5.68% (46)
Đuôi 8 30% (9) 8 8.15% (66)
Đuôi 9 6.67% (2) 9 6.3% (51)

Thống kê đầu loto Gia Lai 30 ngày trước 15/06/2024

Ngày
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
14/06/2024
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
3 lần
07/06/2024
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
5 lần
31/05/2024
5 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
24/05/2024
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
17/05/2024
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
10/05/2024
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
03/05/2024
3 lần
0 lần
3 lần
5 lần
0 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
26/04/2024
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
19/04/2024
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
12/04/2024
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
0 lần
05/04/2024
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
29/03/2024
3 lần
0 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
22/03/2024
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
0 lần
0 lần
1 lần
3 lần
15/03/2024
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
08/03/2024
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
01/03/2024
0 lần
3 lần
0 lần
3 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
23/02/2024
7 lần
1 lần
4 lần
0 lần
0 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
16/02/2024
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
09/02/2024
0 lần
0 lần
3 lần
4 lần
3 lần
0 lần
3 lần
0 lần
4 lần
1 lần
02/02/2024
4 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
26/01/2024
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
19/01/2024
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
12/01/2024
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
05/01/2024
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
29/12/2023
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
4 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
22/12/2023
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
15/12/2023
2 lần
0 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
08/12/2023
1 lần
4 lần
0 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
01/12/2023
4 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
4 lần
3 lần
0 lần
0 lần
0 lần
24/11/2023
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
1 lần
4 lần
4 lần
3 lần
0 lần
2 lần
Tổng 63 46 54 63 37 56 56 48 54 63
 • Đầu 0: 63 lần về
 • Đầu 1: 46 lần về
 • Đầu 2: 54 lần về
 • Đầu 3: 63 lần về
 • Đầu 4: 37 lần về
 • Đầu 5: 56 lần về
 • Đầu 6: 56 lần về
 • Đầu 7: 48 lần về
 • Đầu 8: 54 lần về
 • Đầu 9: 63 lần về

Thống kê đuôi loto Gia Lai 30 ngày trước 15/06/2024

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
14/06/2024
1 lần
1 lần
4 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
07/06/2024
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
5 lần
1 lần
31/05/2024
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
24/05/2024
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
17/05/2024
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
10/05/2024
3 lần
0 lần
4 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
0 lần
3 lần
03/05/2024
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
26/04/2024
1 lần
4 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
19/04/2024
1 lần
2 lần
1 lần
5 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
12/04/2024
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
05/04/2024
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
29/03/2024
2 lần
1 lần
0 lần
5 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
22/03/2024
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
15/03/2024
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
08/03/2024
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
5 lần
2 lần
01/03/2024
2 lần
1 lần
4 lần
0 lần
4 lần
1 lần
1 lần
0 lần
4 lần
1 lần
23/02/2024
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
16/02/2024
4 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
09/02/2024
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
02/02/2024
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
26/01/2024
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
19/01/2024
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
0 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
12/01/2024
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
0 lần
0 lần
1 lần
05/01/2024
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
29/12/2023
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
5 lần
2 lần
2 lần
22/12/2023
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
15/12/2023
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
0 lần
08/12/2023
1 lần
3 lần
0 lần
4 lần
0 lần
0 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
01/12/2023
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
5 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
24/11/2023
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
Tổng 54 58 57 59 61 38 50 46 66 51
 • Đuôi 0: 54 lần về
 • Đuôi 1: 58 lần về
 • Đuôi 2: 57 lần về
 • Đuôi 3: 59 lần về
 • Đuôi 4: 61 lần về
 • Đuôi 5: 38 lần về
 • Đuôi 6: 50 lần về
 • Đuôi 7: 46 lần về
 • Đuôi 8: 66 lần về
 • Đuôi 9: 51 lần về

Thống kê tổng loto Gia Lai 30 ngày trước 15/06/2024

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
14/06/2024
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
07/06/2024
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
5 lần
0 lần
3 lần
31/05/2024
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
24/05/2024
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
3 lần
0 lần
4 lần
0 lần
17/05/2024
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
5 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
10/05/2024
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
03/05/2024
1 lần
3 lần
4 lần
0 lần
3 lần
0 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
26/04/2024
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
19/04/2024
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
12/04/2024
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
05/04/2024
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
0 lần
29/03/2024
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
22/03/2024
5 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
15/03/2024
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
08/03/2024
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
4 lần
3 lần
0 lần
0 lần
01/03/2024
2 lần
4 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
0 lần
0 lần
3 lần
3 lần
23/02/2024
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
16/02/2024
1 lần
0 lần
4 lần
1 lần
3 lần
4 lần
0 lần
2 lần
3 lần
0 lần
09/02/2024
1 lần
4 lần
4 lần
0 lần
0 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
02/02/2024
0 lần
0 lần
6 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
26/01/2024
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
19/01/2024
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
5 lần
12/01/2024
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
5 lần
05/01/2024
1 lần
3 lần
0 lần
0 lần
6 lần
0 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
29/12/2023
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
3 lần
1 lần
0 lần
22/12/2023
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
15/12/2023
2 lần
3 lần
0 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
08/12/2023
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
01/12/2023
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
24/11/2023
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
Tổng 58 59 59 48 47 58 61 47 47 56
 • Tổng 0: 58 lần về
 • Tổng 1: 59 lần về
 • Tổng 2: 59 lần về
 • Tổng 3: 48 lần về
 • Tổng 4: 47 lần về
 • Tổng 5: 58 lần về
 • Tổng 6: 61 lần về
 • Tổng 7: 47 lần về
 • Tổng 8: 47 lần về
 • Tổng 9: 56 lần về

Xổ Số VN nơi cập nhật thống kê đầu đuôi loto Miền Biền chính xác và nhanh nhất.

Thống kê đầu đuôi lô tô Gia Lai là gì?

Thống kê đầu đuôi lô tô là một bảng tổng hợp chu kỳ ra đầu đuôi của các cặp lô tô 2 số trong đó: đầu lô là hàng chục và đuôi lô là hàng đơn vị của tất cả các giải thưởng xổ số Gia Lai về trong ngày.

Lợi ích của thống kê đầu đuôi lô tô Gia Lai

Đây là một công cụ hữu ích giúp bạn tính toán nhanh số lần về của toàn bộ các đầu, đuôi xổ số trong giai đoạn bất kỳ mà bạn lựa chọn. Bạn sẽ dễ dàng nhận biết được đầu số nào có tổng số lần về nhiều nhất, giai đoạn nào ''sốt'' của con số đó, con số mà bạn lựa chọn có thuộc hàng số tiềm năng hay không. Từ đó, giúp bạn sẽ cải thiện cơ hội trúng thưởng của bạn lên rất nhiều.

Cách xem bảng thống kê 2 số cuối xổ số Gia Lai

- Lựa chọn thời gian mà bạn muốn xem thống kê đặc biệt đầu đuôi Gia Lai.

-  Có 2 bảng cột biểu đồ thể hiện thống kê tổng đầu đuôi XSMB từ 0 tới 9 đã về trong khoảng thời gian đó.

- Có 3 bảng được thống kê là đầu, đuôi và tổng lô tô từ 0 đến 9 theo khoảng thời gian tùy chọn của biên độ, trong đó:

+ Cột dọc đầu tiên là các kỳ quay số gần đây nhất.

+ Cột ngang tương ứng với ngày hôm đó sẽ biểu thị số lần đầu hoặc đuôi đó về hoặc không về, số lần về là bao nhiêu.

Xổ Số VN cổng thông tin cung cấp cho bạn những thông tin uy tín, nhanh chóng và kịp thời mang đến cho bạn những tin mới nhất về xổ số. Hãy truy cập Xổ Số VN để có thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!

TK đầu đuôi lô tô. Tk theo đầu đuôi lô tô Gia Lai. Bảng thống kê theo đầu đuôi lô tô. Xem thống kê đầu đuôi lô tô Gia Lai nhanh chóng, đơn giản tại Xổ Số VN.