Lô Gan HCM - Thống kê lô gan TP.HCM hôm nay

ngày

Lô gan HCM hôm nay 10 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
52 22 ngày 16/12/2023 27 ngày
84 22 ngày 16/12/2023 31 ngày
69 21 ngày 18/12/2023 31 ngày
87 21 ngày 18/12/2023 28 ngày
16 20 ngày 23/12/2023 35 ngày
82 19 ngày 25/12/2023 30 ngày
78 16 ngày 06/01/2024 29 ngày
79 13 ngày 15/01/2024 36 ngày
85 13 ngày 15/01/2024 34 ngày
05 13 ngày 15/01/2024 39 ngày
65 12 ngày 20/01/2024 38 ngày
18 12 ngày 20/01/2024 36 ngày
43 11 ngày 22/01/2024 28 ngày
57 11 ngày 22/01/2024 36 ngày
55 10 ngày 27/01/2024 28 ngày
74 10 ngày 27/01/2024 54 ngày

Cặp lô gan TP.HCM 3 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
78-87 16 ngày 06/01/2024 15 ngày
56-65 9 ngày 29/01/2024 21 ngày
25-52 9 ngày 29/01/2024 16 ngày
38-83 6 ngày 10/02/2024 16 ngày
11-66 6 ngày 10/02/2024 15 ngày
39-93 5 ngày 12/02/2024 16 ngày
04-40 5 ngày 12/02/2024 23 ngày
69-96 5 ngày 12/02/2024 15 ngày
28-82 5 ngày 12/02/2024 23 ngày
13-31 5 ngày 12/02/2024 17 ngày
08-80 4 ngày 17/02/2024 24 ngày
27-72 4 ngày 17/02/2024 25 ngày
05-50 4 ngày 17/02/2024 17 ngày
59-95 3 ngày 19/02/2024 22 ngày
36-63 3 ngày 19/02/2024 18 ngày
34-43 3 ngày 19/02/2024 18 ngày
57-75 3 ngày 19/02/2024 15 ngày
44-99 3 ngày 19/02/2024 11 ngày

Lô rơi gan TP.HCM hôm nay 6 ngày trở lên

Giải thích 1 chút : Lô rơi được đếm từ giải 1 đến giải đặc biệt. Lô rơi TP.HCM có 8 giải trong 1 giải có các giải con cộng lại thành 27 con. Ví dụ giải 2 có 2 con sẽ được đánh số là 2_1 2_2, giải 3 có 6 giải sẽ đánh số đến 6.
Giải Gan Lô rơi hôm nay Ngày về gần nhất Gan Max
4_4 12 ngày 91 20/01/2024 31 ngày
4_5 7 ngày 23 05/02/2024 56 ngày
4_6 6 ngày 49 10/02/2024 30 ngày
6_2 17 ngày 12 01/01/2024 34 ngày
6_3 9 ngày 10 29/01/2024 31 ngày

Gan cực đại TP.HCM từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
80 57 ngày 18/05/2015 đến 05/12/2015 02/03/2024
74 54 ngày 25/07/2020 đến 30/01/2021 17/02/2024
91 48 ngày 19/09/2020 đến 06/03/2021 02/03/2024
19 47 ngày 30/05/2022 đến 12/11/2022 05/02/2024
48 46 ngày 03/09/2022 đến 11/02/2023 12/02/2024
62 46 ngày 03/03/2014 đến 11/08/2014 15/01/2024
50 43 ngày 25/10/2021 đến 26/03/2022 26/02/2024
24 42 ngày 03/10/2022 đến 27/02/2023 24/02/2024
81 42 ngày 09/04/2022 đến 03/09/2022 17/02/2024
53 40 ngày 10/11/2014 đến 30/03/2015 02/03/2024
68 40 ngày 05/01/2015 đến 25/05/2015 02/03/2024
05 39 ngày 10/09/2011 đến 23/01/2012 03/02/2024
64 39 ngày 20/08/2018 đến 05/01/2019 02/03/2024
28 39 ngày 11/07/2009 đến 23/11/2009 05/02/2024
65 38 ngày 11/04/2015 đến 22/08/2015 29/01/2024
25 38 ngày 25/08/2018 đến 05/01/2019 24/02/2024
34 38 ngày 04/04/2022 đến 15/08/2022 23/12/2023
63 37 ngày 11/05/2009 đến 19/09/2009 02/03/2024
88 37 ngày 24/08/2019 đến 30/12/2019 20/01/2024
73 36 ngày 21/09/2019 đến 25/01/2020 24/02/2024
10 36 ngày 29/08/2016 đến 02/01/2017 24/02/2024
79 36 ngày 25/03/2013 đến 29/07/2013 19/02/2024
35 36 ngày 20/07/2009 đến 23/11/2009 10/02/2024
57 36 ngày 07/12/2020 đến 12/04/2021 02/03/2024
18 36 ngày 16/12/2017 đến 21/04/2018 24/02/2024
16 35 ngày 21/01/2012 đến 21/05/2012 29/01/2024
98 35 ngày 25/06/2018 đến 27/10/2018 02/03/2024
08 34 ngày 20/08/2012 đến 17/12/2012 17/02/2024
07 34 ngày 23/11/2019 đến 21/03/2020 12/02/2024
83 34 ngày 11/06/2016 đến 08/10/2016
97 34 ngày 21/09/2015 đến 18/01/2016 24/02/2024
85 34 ngày 21/09/2013 đến 18/01/2014 12/02/2024
38 34 ngày 14/12/2020 đến 12/04/2021 02/03/2024
17 34 ngày 03/07/2010 đến 30/10/2010 10/02/2024
66 33 ngày 06/04/2013 đến 29/07/2013 19/02/2024
96 33 ngày 02/10/2017 đến 27/01/2018 24/02/2024
92 33 ngày 07/09/2015 đến 02/01/2016 19/02/2024
37 33 ngày 21/12/2015 đến 16/04/2016 17/02/2024
14 33 ngày 16/07/2018 đến 10/11/2018 10/02/2024
95 33 ngày 10/09/2016 đến 02/01/2017 03/02/2024
20 32 ngày 19/10/2009 đến 08/02/2010 03/02/2024
56 32 ngày 23/01/2017 đến 15/05/2017 02/03/2024
90 32 ngày 14/09/2019 đến 04/01/2020 02/03/2024
41 32 ngày 11/03/2019 đến 01/07/2019 22/01/2024
03 32 ngày 11/06/2012 đến 01/10/2012 03/02/2024
72 32 ngày 18/05/2019 đến 07/09/2019 26/02/2024
32 32 ngày 26/06/2010 đến 16/10/2010 24/02/2024
60 31 ngày 25/08/2018 đến 10/12/2018 26/02/2024
84 31 ngày 29/06/2013 đến 14/10/2013 24/02/2024
69 31 ngày 21/05/2012 đến 08/09/2012 02/03/2024
12 31 ngày 22/02/2021 đến 12/06/2021 17/02/2024
46 31 ngày 28/03/2016 đến 16/07/2016 17/02/2024
29 31 ngày 21/11/2016 đến 11/03/2017 16/12/2023
11 31 ngày 18/12/2010 đến 30/05/2011 05/02/2024
47 31 ngày 12/10/2019 đến 27/01/2020 26/02/2024
23 30 ngày 02/11/2020 đến 15/02/2021 27/01/2024
51 30 ngày 04/08/2014 đến 17/11/2014 29/01/2024
49 30 ngày 22/12/2014 đến 06/04/2015 22/01/2024
76 30 ngày 01/02/2010 đến 17/05/2010 26/02/2024
82 30 ngày 28/03/2011 đến 11/07/2011 19/02/2024
70 29 ngày 24/12/2016 đến 03/04/2017 10/02/2024
00 29 ngày 27/08/2022 đến 05/12/2022 26/02/2024
78 29 ngày 24/06/2017 đến 02/10/2017 24/02/2024
27 29 ngày 17/06/2013 đến 28/09/2013 10/02/2024
44 29 ngày 11/01/2016 đến 23/04/2016 10/02/2024
21 29 ngày 15/05/2017 đến 26/08/2017 20/01/2024
01 29 ngày 16/07/2018 đến 27/10/2018 10/02/2024
13 29 ngày 19/05/2018 đến 27/08/2018 19/02/2024
93 28 ngày 15/10/2011 đến 21/01/2012 12/02/2024
89 28 ngày 27/02/2010 đến 05/06/2010 18/12/2023
04 28 ngày 05/03/2016 đến 11/06/2016 05/02/2024
87 28 ngày 12/04/2010 đến 19/07/2010 24/02/2024
06 28 ngày 10/06/2019 đến 16/09/2019 05/02/2024
59 28 ngày 04/02/2017 đến 13/05/2017 26/02/2024
58 28 ngày 23/01/2010 đến 01/05/2010 27/01/2024
43 28 ngày 01/12/2012 đến 09/03/2013 19/02/2024
42 28 ngày 28/11/2016 đến 06/03/2017 24/02/2024
40 28 ngày 26/09/2022 đến 02/01/2023 26/02/2024
55 28 ngày 14/04/2012 đến 21/07/2012 06/01/2024
39 28 ngày 17/12/2011 đến 24/03/2012 15/01/2024
71 28 ngày 10/09/2022 đến 17/12/2022 12/02/2024
67 28 ngày 14/07/2014 đến 20/10/2014 02/03/2024
31 27 ngày 17/08/2019 đến 18/11/2019 25/12/2023
15 27 ngày 24/08/2015 đến 28/11/2015 29/01/2024
94 27 ngày 24/01/2022 đến 30/04/2022 16/12/2023
02 27 ngày 15/01/2018 đến 21/04/2018 15/01/2024
22 27 ngày 20/07/2009 đến 24/10/2009 26/02/2024
52 27 ngày 27/10/2012 đến 28/01/2013 18/12/2023
77 27 ngày 13/02/2010 đến 17/05/2010 24/02/2024
09 26 ngày 22/01/2018 đến 23/04/2018 26/02/2024
30 26 ngày 05/09/2016 đến 05/12/2016 26/02/2024
45 26 ngày 28/05/2012 đến 27/08/2012 02/03/2024
86 26 ngày 26/06/2021 đến 08/01/2022 02/03/2024
33 26 ngày 20/01/2018 đến 21/04/2018 12/02/2024
26 26 ngày 15/05/2017 đến 14/08/2017 19/02/2024
61 25 ngày 14/01/2017 đến 10/04/2017 17/02/2024
99 24 ngày 01/11/2010 đến 21/03/2011 12/02/2024
36 24 ngày 09/03/2015 đến 01/06/2015 26/02/2024
75 23 ngày 01/03/2010 đến 22/05/2010 19/02/2024
54 22 ngày 14/01/2012 đến 31/03/2012 19/02/2024
Xem thêm

Gan cực đại cặp lô TP.HCM từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
27-72 25 ngày 20/05/2019 đến 17/08/2019 02/03/2024
08-80 24 ngày 20/12/2014 đến 14/03/2015 02/03/2024
28-82 23 ngày 22/08/2009 đến 09/11/2009 24/02/2024
23-32 23 ngày 05/07/2010 đến 25/09/2010 12/02/2024
04-40 23 ngày 14/03/2016 đến 04/06/2016 17/02/2024
26-62 23 ngày 30/01/2012 đến 21/04/2012 26/02/2024
59-95 22 ngày 11/11/2017 đến 27/01/2018 24/02/2024
58-85 22 ngày 08/09/2012 đến 24/11/2012 17/02/2024
35-53 21 ngày 11/12/2021 đến 21/02/2022 02/03/2024
07-70 21 ngày 06/04/2009 đến 20/06/2009 02/03/2024
24-42 21 ngày 11/05/2009 đến 25/07/2009 12/02/2024
56-65 21 ngày 13/02/2017 đến 29/04/2017 02/03/2024
46-64 20 ngày 07/05/2016 đến 16/07/2016 24/02/2024
03-30 20 ngày 23/07/2012 đến 01/10/2012 26/02/2024
09-90 19 ngày 16/05/2009 đến 20/07/2009 02/03/2024
79-97 18 ngày 02/12/2017 đến 03/02/2018 02/03/2024
34-43 18 ngày 18/04/2011 đến 20/06/2011 02/03/2024
29-92 18 ngày 06/05/2019 đến 08/07/2019 02/03/2024
36-63 18 ngày 09/06/2018 đến 11/08/2018 02/03/2024
18-81 18 ngày 10/05/2010 đến 12/07/2010 29/01/2024
06-60 17 ngày 05/07/2021 đến 18/12/2021 02/03/2024
02-20 17 ngày 07/12/2009 đến 06/02/2010 17/02/2024
05-50 17 ngày 18/12/2021 đến 14/02/2022 12/02/2024
33-88 17 ngày 27/08/2011 đến 24/10/2011 02/03/2024
13-31 17 ngày 07/09/2019 đến 04/11/2019 19/02/2024
25-52 16 ngày 27/08/2012 đến 22/10/2012 24/02/2024
67-76 16 ngày 11/04/2009 đến 06/06/2009 19/02/2024
68-86 16 ngày 03/09/2012 đến 29/10/2012 26/02/2024
45-54 16 ngày 02/01/2023 đến 27/02/2023 10/02/2024
39-93 16 ngày 07/05/2016 đến 02/07/2016 12/02/2024
38-83 16 ngày 25/01/2021 đến 22/03/2021 26/02/2024
17-71 16 ngày 07/08/2010 đến 02/10/2010 24/02/2024
16-61 16 ngày 17/09/2011 đến 12/11/2011 26/02/2024
14-41 16 ngày 01/10/2016 đến 26/11/2016 24/02/2024
12-21 16 ngày 18/01/2014 đến 15/03/2014 02/03/2024
15-51 16 ngày 22/09/2014 đến 17/11/2014 29/01/2024
69-96 15 ngày 03/04/2010 đến 24/05/2010 19/02/2024
89-98 15 ngày 07/10/2013 đến 30/11/2013 26/02/2024
78-87 15 ngày 09/07/2018 đến 01/09/2018 19/02/2024
19-91 15 ngày 21/12/2019 đến 10/02/2020 24/02/2024
57-75 15 ngày 03/08/2020 đến 26/09/2020 26/02/2024
48-84 15 ngày 29/10/2022 đến 19/12/2022 12/02/2024
47-74 15 ngày 01/08/2022 đến 24/09/2022 06/01/2024
11-66 15 ngày 06/07/2009 đến 29/08/2009 26/02/2024
37-73 14 ngày 21/06/2021 đến 22/11/2021 26/02/2024
01-10 14 ngày 29/08/2016 đến 17/10/2016 02/03/2024
22-77 14 ngày 25/11/2019 đến 13/01/2020 10/02/2024
49-94 13 ngày 24/01/2022 đến 12/03/2022 26/02/2024
00-55 12 ngày 23/06/2014 đến 04/08/2014 24/02/2024
44-99 11 ngày 19/04/2021 đến 29/05/2021 19/02/2024
Xem thêm

Gan cực đại lô rơi TP.HCM từ trước đến nay

Giải Gan max Lô rơi hôm nay Thời gian Ngày về gần đây
3_1 76 ngày 49 30/07/2016 đến 22/04/2017 02/03/2024
4_3 59 ngày 32 17/03/2014 đến 11/10/2014 17/02/2024
4_5 56 ngày 10 18/06/2016 đến 31/12/2016 24/02/2024
3_2 45 ngày 00 13/02/2010 đến 19/07/2010 02/03/2024
6_2 34 ngày 81 09/05/2011 đến 05/09/2011 26/02/2024
7 33 ngày 92 09/02/2013 đến 03/06/2013 24/02/2024
6_1 32 ngày 26 24/07/2017 đến 13/11/2017 17/02/2024
8 32 ngày 42 31/03/2018 đến 21/07/2018 02/03/2024
4_4 31 ngày 91 23/02/2013 đến 10/06/2013 20/01/2024
6_3 31 ngày 23 23/03/2019 đến 08/07/2019 05/02/2024
2 31 ngày 49 24/02/2014 đến 14/06/2014 10/02/2024
4_7 31 ngày 32 13/06/2020 đến 28/09/2020 12/02/2024
ĐB 30 ngày 02 10/11/2014 đến 23/02/2015 02/03/2024
4_6 30 ngày 17 14/06/2021 đến 10/01/2022 02/03/2024
4_2 30 ngày 12 22/03/2014 đến 05/07/2014 01/01/2024
1 29 ngày 10 25/04/2011 đến 06/08/2011 29/01/2024
4_1 29 ngày 41 18/05/2009 đến 29/08/2009 17/02/2024
5 28 ngày 09 19/09/2015 đến 26/12/2015 17/02/2024

Xổ Số VN nơi cập nhật Thống kê lô gan TP.HCM nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất hàng ngày. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Thống kê Lô Gan TP.HCM là gì?

Thống kê lô gan TP.HCM (hay còn gọi là lô khan TP.HCM, số rắn) là thống kê những cặp số lô tô (2 số cuối) lâu chưa về trên bảng kết quả TP.HCM trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không chịu xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê với các bộ số chưa về trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thống kê lô khan TP.HCM gồm có những thông tin sau:

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại, kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max) là tổng bao nhiêu ngày

Thống kê cặp lô gan xổ số TP.HCM (bao gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về nhất tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của các cặp số đó

Thống kê giải đặc biệt TP.HCM lâu chưa về đề gan, thống kê đầu, đuôi ĐB (hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt) và số ngày chưa về.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng nhận biết lô gan XSHCM bằng cách xem theo dõi thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại: Số lần kỷ lục mà một con số lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện thì được là lô kép gan (hay lô kép khan).

Ý nghĩa các cột bảng lô gan:

- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả xổ số TP.HCM tới nay.

- Số ngày gan: số ngày mà con số lô tô đó chưa ra.

Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:

- Các bộ số và cặp số lô gan KQXSHCM nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày. 

- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt TP.HCM lâu chưa về nhất là các số nào.

- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.

Phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Sử dụng công cụ thống kê chuẩn xác từ các kết quả cũ, Xổ Số VN cung cấp cho bạn thống kê lô gan TP.HCM chuẩn xác nhất. Với tính năng này, người chơi sẽ có thêm thông tin tham khảo để chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!

Thống kê lô gan. Tk lô. Thống kê lô gan TP.HCM. Lô gan TP.HCM. Lô Gan. Xem thống kê lô gan hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xổ Số VN.