Lô Gan BP - Thống kê lô gan Bình Phước hôm nay

ngày

Lô gan BP hôm nay 10 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
23 19 ngày 27/01/2024 46 ngày
91 18 ngày 03/02/2024 27 ngày
26 16 ngày 17/02/2024 42 ngày
89 15 ngày 24/02/2024 27 ngày
01 14 ngày 02/03/2024 26 ngày
88 14 ngày 02/03/2024 50 ngày
86 13 ngày 09/03/2024 26 ngày
33 13 ngày 09/03/2024 32 ngày
12 12 ngày 16/03/2024 31 ngày
53 12 ngày 16/03/2024 32 ngày
54 12 ngày 16/03/2024 25 ngày
56 12 ngày 16/03/2024 25 ngày
78 11 ngày 23/03/2024 42 ngày
18 11 ngày 23/03/2024 33 ngày
40 11 ngày 23/03/2024 31 ngày
46 11 ngày 23/03/2024 32 ngày
66 11 ngày 23/03/2024 44 ngày
69 10 ngày 30/03/2024 27 ngày
41 10 ngày 30/03/2024 49 ngày

Cặp lô gan Bình Phước 3 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
33-88 13 ngày 09/03/2024 24 ngày
68-86 6 ngày 27/04/2024 11 ngày
67-76 6 ngày 27/04/2024 15 ngày
34-43 5 ngày 04/05/2024 14 ngày
14-41 5 ngày 04/05/2024 17 ngày
18-81 4 ngày 11/05/2024 28 ngày
27-72 4 ngày 11/05/2024 14 ngày
05-50 4 ngày 11/05/2024 17 ngày
44-99 4 ngày 11/05/2024 15 ngày
28-82 3 ngày 25/05/2024 16 ngày
29-92 3 ngày 25/05/2024 12 ngày
78-87 3 ngày 25/05/2024 15 ngày
23-32 3 ngày 25/05/2024 17 ngày
45-54 3 ngày 25/05/2024 21 ngày

Lô rơi gan Bình Phước hôm nay 6 ngày trở lên

Giải thích 1 chút : Lô rơi được đếm từ giải 1 đến giải đặc biệt. Lô rơi Bình Phước có 8 giải trong 1 giải có các giải con cộng lại thành 27 con. Ví dụ giải 2 có 2 con sẽ được đánh số là 2_1 2_2, giải 3 có 6 giải sẽ đánh số đến 6.
Giải Gan Lô rơi hôm nay Ngày về gần nhất Gan Max
ĐB 8 ngày 97 13/04/2024 33 ngày
1 28 ngày 35 25/11/2023 28 ngày
2 9 ngày 55 06/04/2024 23 ngày
4_1 6 ngày 21 27/04/2024 27 ngày
4_2 17 ngày 31 10/02/2024 27 ngày
4_3 8 ngày 47 13/04/2024 21 ngày
6_3 7 ngày 96 20/04/2024 30 ngày
7 7 ngày 19 20/04/2024 29 ngày
8 10 ngày 96 30/03/2024 26 ngày

Gan cực đại Bình Phước từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
88 50 ngày 05/09/2009 đến 21/08/2010 08/06/2024
41 49 ngày 25/07/2009 đến 03/07/2010 02/03/2024
23 46 ngày 19/09/2020 đến 20/11/2021 08/06/2024
75 46 ngày 17/10/2015 đến 03/09/2016 25/05/2024
97 46 ngày 04/11/2017 đến 22/09/2018 08/06/2024
10 45 ngày 17/05/2014 đến 28/03/2015 11/05/2024
66 44 ngày 05/08/2017 đến 09/06/2018 08/06/2024
42 43 ngày 12/03/2016 đến 07/01/2017 27/04/2024
78 42 ngày 12/03/2011 đến 31/12/2011 01/06/2024
26 42 ngày 15/06/2019 đến 02/05/2020 01/06/2024
80 42 ngày 01/05/2010 đến 19/02/2011 15/06/2024
67 41 ngày 12/10/2013 đến 26/07/2014 08/06/2024
52 40 ngày 23/02/2013 đến 30/11/2013 16/03/2024
37 40 ngày 09/04/2022 đến 14/01/2023 25/05/2024
47 40 ngày 29/01/2022 đến 05/11/2022 04/05/2024
74 39 ngày 09/01/2021 đến 22/01/2022 25/05/2024
50 38 ngày 07/11/2009 đến 31/07/2010 20/04/2024
85 38 ngày 23/04/2011 đến 14/01/2012 15/06/2024
90 37 ngày 12/09/2015 đến 28/05/2016 23/03/2024
36 37 ngày 18/06/2022 đến 04/03/2023 15/06/2024
29 36 ngày 05/02/2011 đến 15/10/2011 08/06/2024
31 36 ngày 22/03/2014 đến 29/11/2014 15/06/2024
00 36 ngày 06/08/2011 đến 14/04/2012 01/06/2024
63 34 ngày 24/10/2015 đến 18/06/2016 27/01/2024
03 34 ngày 26/01/2019 đến 21/09/2019 08/06/2024
45 33 ngày 16/04/2022 đến 03/12/2022 11/05/2024
18 33 ngày 22/08/2009 đến 10/04/2010 17/02/2024
58 33 ngày 07/07/2018 đến 23/02/2019 27/04/2024
22 32 ngày 13/06/2009 đến 23/01/2010 11/05/2024
53 32 ngày 11/10/2014 đến 23/05/2015 25/05/2024
84 32 ngày 08/08/2009 đến 20/03/2010 01/06/2024
33 32 ngày 06/06/2015 đến 16/01/2016 15/06/2024
99 32 ngày 10/06/2017 đến 20/01/2018 25/05/2024
64 32 ngày 06/10/2018 đến 18/05/2019 09/03/2024
46 32 ngày 17/12/2011 đến 28/07/2012 04/05/2024
82 31 ngày 03/01/2009 đến 08/08/2009 15/06/2024
40 31 ngày 18/04/2009 đến 21/11/2009 25/05/2024
98 31 ngày 17/05/2014 đến 20/12/2014 08/06/2024
12 31 ngày 17/12/2011 đến 21/07/2012 25/05/2024
11 31 ngày 22/06/2013 đến 25/01/2014 01/06/2024
07 31 ngày 10/03/2018 đến 13/10/2018 23/03/2024
05 31 ngày 05/05/2018 đến 08/12/2018 30/03/2024
59 30 ngày 07/02/2015 đến 05/09/2015 08/06/2024
28 30 ngày 20/06/2009 đến 16/01/2010 04/05/2024
17 30 ngày 19/12/2020 đến 30/10/2021 11/05/2024
96 30 ngày 06/06/2020 đến 02/01/2021 25/05/2024
57 29 ngày 14/02/2009 đến 05/09/2009 23/03/2024
71 29 ngày 18/11/2017 đến 09/06/2018 15/06/2024
14 29 ngày 09/04/2016 đến 29/10/2016 01/06/2024
95 29 ngày 25/07/2009 đến 13/02/2010 08/06/2024
43 29 ngày 09/05/2020 đến 28/11/2020 04/05/2024
81 28 ngày 10/01/2009 đến 25/07/2009 01/06/2024
16 28 ngày 06/11/2021 đến 21/05/2022 01/06/2024
68 28 ngày 14/04/2018 đến 27/10/2018 16/03/2024
44 28 ngày 13/08/2011 đến 25/02/2012 16/03/2024
77 28 ngày 28/02/2009 đến 12/09/2009 15/06/2024
94 28 ngày 06/02/2021 đến 04/12/2021 16/03/2024
70 27 ngày 04/07/2009 đến 09/01/2010 06/04/2024
38 27 ngày 03/12/2011 đến 09/06/2012 08/06/2024
89 27 ngày 23/01/2021 đến 13/11/2021 20/04/2024
91 27 ngày 20/02/2021 đến 11/12/2021 25/05/2024
65 27 ngày 25/05/2013 đến 30/11/2013 15/06/2024
69 27 ngày 29/02/2020 đến 03/10/2020 08/06/2024
25 27 ngày 29/06/2013 đến 04/01/2014 15/06/2024
62 27 ngày 15/11/2014 đến 23/05/2015 08/06/2024
21 27 ngày 12/12/2020 đến 19/06/2021 08/06/2024
86 26 ngày 18/04/2015 đến 17/10/2015 23/03/2024
48 26 ngày 25/12/2021 đến 25/06/2022 27/04/2024
92 26 ngày 18/07/2020 đến 16/01/2021 27/04/2024
08 26 ngày 05/09/2020 đến 06/03/2021 30/03/2024
01 26 ngày 01/05/2021 đến 12/02/2022 15/06/2024
61 26 ngày 15/09/2012 đến 16/03/2013 25/05/2024
49 25 ngày 20/03/2021 đến 25/12/2021 11/05/2024
83 25 ngày 26/10/2013 đến 19/04/2014 08/06/2024
27 25 ngày 08/05/2021 đến 12/02/2022 04/05/2024
04 25 ngày 20/07/2019 đến 11/01/2020 01/06/2024
06 25 ngày 01/04/2017 đến 23/09/2017 20/04/2024
87 25 ngày 07/03/2015 đến 29/08/2015 11/05/2024
56 25 ngày 05/09/2015 đến 27/02/2016 23/03/2024
60 25 ngày 14/01/2017 đến 08/07/2017 04/05/2024
24 25 ngày 19/09/2015 đến 12/03/2016 01/06/2024
20 25 ngày 29/06/2013 đến 21/12/2013 11/05/2024
55 25 ngày 01/08/2015 đến 23/01/2016 25/05/2024
54 25 ngày 11/07/2020 đến 02/01/2021 15/06/2024
93 24 ngày 03/07/2010 đến 18/12/2010 01/06/2024
51 24 ngày 04/04/2009 đến 19/09/2009 11/05/2024
73 24 ngày 01/09/2012 đến 16/02/2013 09/03/2024
39 24 ngày 22/01/2011 đến 09/07/2011 25/05/2024
19 23 ngày 29/12/2012 đến 08/06/2013 02/03/2024
35 23 ngày 17/01/2015 đến 27/06/2015 24/02/2024
02 23 ngày 11/06/2016 đến 19/11/2016 04/05/2024
15 23 ngày 07/11/2020 đến 17/04/2021 03/02/2024
30 23 ngày 23/05/2009 đến 31/10/2009 11/05/2024
76 23 ngày 23/08/2014 đến 31/01/2015 11/05/2024
79 23 ngày 29/03/2014 đến 06/09/2014 08/06/2024
34 23 ngày 21/08/2010 đến 29/01/2011 15/06/2024
72 22 ngày 19/06/2010 đến 20/11/2010 15/06/2024
13 21 ngày 13/04/2019 đến 07/09/2019 15/06/2024
32 19 ngày 19/03/2022 đến 30/07/2022 15/06/2024
09 16 ngày 29/02/2020 đến 18/07/2020 11/05/2024
Xem thêm

Gan cực đại cặp lô Bình Phước từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
18-81 28 ngày 10/01/2009 đến 25/07/2009 15/06/2024
33-88 24 ngày 01/08/2015 đến 16/01/2016 08/06/2024
25-52 22 ngày 29/06/2013 đến 30/11/2013 01/06/2024
69-96 22 ngày 27/09/2014 đến 28/02/2015 08/06/2024
49-94 22 ngày 20/03/2021 đến 04/12/2021 11/05/2024
45-54 21 ngày 21/04/2018 đến 15/09/2018 08/06/2024
47-74 21 ngày 11/06/2022 đến 05/11/2022 15/06/2024
13-31 21 ngày 28/06/2014 đến 22/11/2014 01/06/2024
22-77 21 ngày 27/06/2009 đến 21/11/2009 01/06/2024
37-73 20 ngày 30/04/2022 đến 17/09/2022 15/06/2024
12-21 20 ngày 30/01/2021 đến 19/06/2021 15/06/2024
19-91 20 ngày 03/04/2021 đến 04/12/2021 04/05/2024
79-97 19 ngày 18/11/2017 đến 31/03/2018 01/06/2024
89-98 18 ngày 12/11/2011 đến 17/03/2012 15/06/2024
26-62 18 ngày 29/06/2019 đến 02/11/2019 15/06/2024
04-40 18 ngày 17/02/2018 đến 23/06/2018 11/05/2024
35-53 18 ngày 17/01/2015 đến 23/05/2015 15/06/2024
39-93 17 ngày 21/08/2010 đến 18/12/2010 25/05/2024
36-63 17 ngày 06/04/2013 đến 03/08/2013 08/06/2024
58-85 17 ngày 14/12/2013 đến 12/04/2014 01/06/2024
48-84 17 ngày 14/11/2015 đến 12/03/2016 08/06/2024
06-60 17 ngày 17/09/2011 đến 14/01/2012 11/05/2024
15-51 17 ngày 23/05/2009 đến 19/09/2009 25/05/2024
24-42 17 ngày 05/08/2017 đến 02/12/2017 25/05/2024
23-32 17 ngày 24/04/2010 đến 21/08/2010 04/05/2024
03-30 17 ngày 30/03/2019 đến 27/07/2019 15/06/2024
14-41 17 ngày 04/03/2017 đến 01/07/2017 15/06/2024
05-50 17 ngày 04/04/2009 đến 01/08/2009 08/06/2024
08-80 16 ngày 12/06/2010 đến 02/10/2010 15/06/2024
59-95 16 ngày 26/06/2021 đến 29/01/2022 01/06/2024
38-83 16 ngày 26/10/2013 đến 15/02/2014 25/05/2024
02-20 16 ngày 29/06/2013 đến 19/10/2013 08/06/2024
28-82 16 ngày 03/01/2009 đến 25/04/2009 15/06/2024
56-65 16 ngày 04/06/2011 đến 24/09/2011 01/06/2024
78-87 15 ngày 03/07/2021 đến 29/01/2022 08/06/2024
67-76 15 ngày 18/06/2016 đến 01/10/2016 08/06/2024
44-99 15 ngày 10/10/2015 đến 23/01/2016 01/06/2024
46-64 15 ngày 11/08/2012 đến 24/11/2012 08/06/2024
16-61 15 ngày 22/09/2012 đến 05/01/2013 15/06/2024
57-75 14 ngày 18/04/2009 đến 25/07/2009 27/04/2024
34-43 14 ngày 29/08/2009 đến 05/12/2009 27/04/2024
11-66 14 ngày 01/08/2015 đến 07/11/2015 15/06/2024
00-55 14 ngày 08/10/2011 đến 14/01/2012 25/05/2024
17-71 14 ngày 09/05/2020 đến 15/08/2020 15/06/2024
27-72 14 ngày 04/10/2014 đến 10/01/2015 15/06/2024
09-90 14 ngày 30/01/2010 đến 08/05/2010 15/06/2024
01-10 13 ngày 14/06/2014 đến 13/09/2014 08/06/2024
07-70 13 ngày 13/04/2019 đến 13/07/2019 01/06/2024
29-92 12 ngày 15/03/2014 đến 07/06/2014 09/03/2024
68-86 11 ngày 01/12/2012 đến 16/02/2013 11/05/2024
Xem thêm

Gan cực đại lô rơi Bình Phước từ trước đến nay

Giải Gan max Lô rơi hôm nay Thời gian Ngày về gần đây
6_2 38 ngày 97 09/05/2020 đến 30/01/2021 13/04/2024
5 34 ngày 35 22/06/2019 đến 15/02/2020 25/11/2023
ĐB 33 ngày 55 20/08/2016 đến 08/04/2017 06/04/2024
6_1 32 ngày 10 05/06/2021 đến 30/04/2022 15/06/2024
4_4 31 ngày 83 04/04/2015 đến 07/11/2015 04/05/2024
6_3 30 ngày 21 02/05/2020 đến 28/11/2020 27/04/2024
4_7 30 ngày 31 07/04/2012 đến 03/11/2012 10/02/2024
4_5 30 ngày 47 03/07/2021 đến 14/05/2022 13/04/2024
7 29 ngày 63 24/12/2016 đến 15/07/2017 08/06/2024
4_6 28 ngày 61 25/04/2015 đến 07/11/2015 01/06/2024
1 28 ngày 17 03/10/2009 đến 17/04/2010 01/06/2024
4_2 27 ngày 98 07/03/2020 đến 10/10/2020 11/05/2024
4_1 27 ngày 17 16/06/2018 đến 22/12/2018 08/06/2024
8 26 ngày 70 16/07/2022 đến 14/01/2023 25/05/2024
3_2 23 ngày 95 25/12/2021 đến 04/06/2022 25/05/2024
2 23 ngày 96 16/07/2016 đến 24/12/2016 20/04/2024
3_1 22 ngày 19 09/11/2013 đến 12/04/2014 20/04/2024
4_3 21 ngày 96 20/02/2016 đến 16/07/2016 30/03/2024

Xổ Số VN nơi cập nhật Thống kê lô gan Bình Phước nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất hàng ngày. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Thống kê Lô Gan Bình Phước là gì?

Thống kê lô gan Bình Phước (hay còn gọi là lô khan Bình Phước, số rắn) là thống kê những cặp số lô tô (2 số cuối) lâu chưa về trên bảng kết quả Bình Phước trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không chịu xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê với các bộ số chưa về trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thống kê lô khan Bình Phước gồm có những thông tin sau:

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại, kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max) là tổng bao nhiêu ngày

Thống kê cặp lô gan xổ số Bình Phước (bao gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về nhất tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của các cặp số đó

Thống kê giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về đề gan, thống kê đầu, đuôi ĐB (hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt) và số ngày chưa về.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng nhận biết lô gan XSBP bằng cách xem theo dõi thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại: Số lần kỷ lục mà một con số lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện thì được là lô kép gan (hay lô kép khan).

Ý nghĩa các cột bảng lô gan:

- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả xổ số Bình Phước tới nay.

- Số ngày gan: số ngày mà con số lô tô đó chưa ra.

Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:

- Các bộ số và cặp số lô gan KQXSBP nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày. 

- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất là các số nào.

- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.

Phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Sử dụng công cụ thống kê chuẩn xác từ các kết quả cũ, Xổ Số VN cung cấp cho bạn thống kê lô gan Bình Phước chuẩn xác nhất. Với tính năng này, người chơi sẽ có thêm thông tin tham khảo để chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!

Thống kê lô gan. Tk lô. Thống kê lô gan Bình Phước. Lô gan Bình Phước. Lô Gan. Xem thống kê lô gan hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xổ Số VN.