Lô Gan BP - Thống kê lô gan Bình Phước hôm nay

ngày

Lô gan BP hôm nay 10 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
99 24 ngày 09/09/2023 32 ngày
10 17 ngày 28/10/2023 45 ngày
52 16 ngày 04/11/2023 40 ngày
01 16 ngày 04/11/2023 26 ngày
88 15 ngày 11/11/2023 50 ngày
34 14 ngày 18/11/2023 23 ngày
05 13 ngày 25/11/2023 31 ngày
65 13 ngày 25/11/2023 27 ngày
00 12 ngày 02/12/2023 36 ngày
78 11 ngày 09/12/2023 42 ngày
22 11 ngày 09/12/2023 32 ngày
73 11 ngày 09/12/2023 24 ngày
08 10 ngày 16/12/2023 26 ngày
17 10 ngày 16/12/2023 30 ngày

Cặp lô gan Bình Phước 3 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
01-10 16 ngày 04/11/2023 13 ngày
15-51 8 ngày 30/12/2023 17 ngày
28-82 8 ngày 30/12/2023 16 ngày
78-87 8 ngày 30/12/2023 15 ngày
14-41 7 ngày 06/01/2024 17 ngày
11-66 7 ngày 06/01/2024 14 ngày
47-74 6 ngày 13/01/2024 21 ngày
48-84 6 ngày 13/01/2024 17 ngày
27-72 4 ngày 27/01/2024 14 ngày
59-95 4 ngày 27/01/2024 16 ngày
56-65 3 ngày 03/02/2024 16 ngày
58-85 3 ngày 03/02/2024 17 ngày
19-91 3 ngày 03/02/2024 20 ngày
25-52 3 ngày 03/02/2024 22 ngày
12-21 3 ngày 03/02/2024 20 ngày

Lô rơi gan Bình Phước hôm nay 6 ngày trở lên

Giải thích 1 chút : Lô rơi được đếm từ giải 1 đến giải đặc biệt. Lô rơi Bình Phước có 8 giải trong 1 giải có các giải con cộng lại thành 27 con. Ví dụ giải 2 có 2 con sẽ được đánh số là 2_1 2_2, giải 3 có 6 giải sẽ đánh số đến 6.
Giải Gan Lô rơi hôm nay Ngày về gần nhất Gan Max
1 13 ngày 46 25/11/2023 28 ngày
3_1 9 ngày 71 23/12/2023 22 ngày
3_2 6 ngày 43 13/01/2024 23 ngày
4_7 8 ngày 60 30/12/2023 30 ngày
6_3 7 ngày 54 06/01/2024 30 ngày
7 8 ngày 35 30/12/2023 29 ngày

Gan cực đại Bình Phước từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
88 50 ngày 05/09/2009 đến 21/08/2010 02/12/2023
41 49 ngày 25/07/2009 đến 03/07/2010 04/11/2023
23 46 ngày 19/09/2020 đến 20/11/2021 30/12/2023
75 46 ngày 17/10/2015 đến 03/09/2016 24/02/2024
97 46 ngày 04/11/2017 đến 22/09/2018 17/02/2024
10 45 ngày 17/05/2014 đến 28/03/2015 25/11/2023
66 44 ngày 05/08/2017 đến 09/06/2018 13/01/2024
42 43 ngày 12/03/2016 đến 07/01/2017 27/01/2024
78 42 ngày 12/03/2011 đến 31/12/2011 16/12/2023
26 42 ngày 15/06/2019 đến 02/05/2020 03/02/2024
80 42 ngày 01/05/2010 đến 19/02/2011 28/10/2023
67 41 ngày 12/10/2013 đến 26/07/2014 06/01/2024
52 40 ngày 23/02/2013 đến 30/11/2013 20/01/2024
37 40 ngày 09/04/2022 đến 14/01/2023 27/01/2024
47 40 ngày 29/01/2022 đến 05/11/2022 06/01/2024
74 39 ngày 09/01/2021 đến 22/01/2022 30/12/2023
50 38 ngày 07/11/2009 đến 31/07/2010 24/02/2024
85 38 ngày 23/04/2011 đến 14/01/2012 16/12/2023
90 37 ngày 12/09/2015 đến 28/05/2016 24/02/2024
36 37 ngày 18/06/2022 đến 04/03/2023 03/02/2024
29 36 ngày 05/02/2011 đến 15/10/2011 17/02/2024
31 36 ngày 22/03/2014 đến 29/11/2014 03/02/2024
00 36 ngày 06/08/2011 đến 14/04/2012 09/12/2023
63 34 ngày 24/10/2015 đến 18/06/2016 27/01/2024
03 34 ngày 26/01/2019 đến 21/09/2019 20/01/2024
45 33 ngày 16/04/2022 đến 03/12/2022 03/02/2024
18 33 ngày 22/08/2009 đến 10/04/2010 17/02/2024
58 33 ngày 07/07/2018 đến 23/02/2019 27/01/2024
22 32 ngày 13/06/2009 đến 23/01/2010 23/12/2023
53 32 ngày 11/10/2014 đến 23/05/2015 10/02/2024
84 32 ngày 08/08/2009 đến 20/03/2010 17/02/2024
33 32 ngày 06/06/2015 đến 16/01/2016 17/02/2024
99 32 ngày 10/06/2017 đến 20/01/2018 10/02/2024
64 32 ngày 06/10/2018 đến 18/05/2019 10/02/2024
46 32 ngày 17/12/2011 đến 28/07/2012 18/11/2023
82 31 ngày 03/01/2009 đến 08/08/2009 24/02/2024
40 31 ngày 18/04/2009 đến 21/11/2009 10/02/2024
98 31 ngày 17/05/2014 đến 20/12/2014 24/02/2024
12 31 ngày 17/12/2011 đến 21/07/2012 10/02/2024
11 31 ngày 22/06/2013 đến 25/01/2014 24/02/2024
07 31 ngày 10/03/2018 đến 13/10/2018 17/02/2024
05 31 ngày 05/05/2018 đến 08/12/2018 06/01/2024
59 30 ngày 07/02/2015 đến 05/09/2015 17/02/2024
28 30 ngày 20/06/2009 đến 16/01/2010 24/02/2024
17 30 ngày 19/12/2020 đến 30/10/2021 17/02/2024
96 30 ngày 06/06/2020 đến 02/01/2021 06/01/2024
57 29 ngày 14/02/2009 đến 05/09/2009 24/02/2024
71 29 ngày 18/11/2017 đến 09/06/2018 23/12/2023
14 29 ngày 09/04/2016 đến 29/10/2016 13/01/2024
95 29 ngày 25/07/2009 đến 13/02/2010 17/02/2024
43 29 ngày 09/05/2020 đến 28/11/2020 24/02/2024
81 28 ngày 10/01/2009 đến 25/07/2009 30/12/2023
16 28 ngày 06/11/2021 đến 21/05/2022 04/11/2023
68 28 ngày 14/04/2018 đến 27/10/2018 20/01/2024
44 28 ngày 13/08/2011 đến 25/02/2012 24/02/2024
77 28 ngày 28/02/2009 đến 12/09/2009 10/02/2024
94 28 ngày 06/02/2021 đến 04/12/2021 03/02/2024
70 27 ngày 04/07/2009 đến 09/01/2010 10/02/2024
38 27 ngày 03/12/2011 đến 09/06/2012 03/02/2024
89 27 ngày 23/01/2021 đến 13/11/2021 20/01/2024
91 27 ngày 20/02/2021 đến 11/12/2021 24/02/2024
65 27 ngày 25/05/2013 đến 30/11/2013 24/02/2024
69 27 ngày 29/02/2020 đến 03/10/2020 17/02/2024
25 27 ngày 29/06/2013 đến 04/01/2014 17/02/2024
62 27 ngày 15/11/2014 đến 23/05/2015 03/02/2024
21 27 ngày 12/12/2020 đến 19/06/2021 25/11/2023
86 26 ngày 18/04/2015 đến 17/10/2015 06/01/2024
48 26 ngày 25/12/2021 đến 25/06/2022 24/02/2024
92 26 ngày 18/07/2020 đến 16/01/2021 17/02/2024
08 26 ngày 05/09/2020 đến 06/03/2021 17/02/2024
01 26 ngày 01/05/2021 đến 12/02/2022 17/02/2024
61 26 ngày 15/09/2012 đến 16/03/2013 24/02/2024
49 25 ngày 20/03/2021 đến 25/12/2021 06/01/2024
83 25 ngày 26/10/2013 đến 19/04/2014 09/12/2023
27 25 ngày 08/05/2021 đến 12/02/2022 13/01/2024
04 25 ngày 20/07/2019 đến 11/01/2020 10/02/2024
06 25 ngày 01/04/2017 đến 23/09/2017 30/12/2023
87 25 ngày 07/03/2015 đến 29/08/2015 10/02/2024
56 25 ngày 05/09/2015 đến 27/02/2016 09/12/2023
60 25 ngày 14/01/2017 đến 08/07/2017 23/12/2023
24 25 ngày 19/09/2015 đến 12/03/2016 17/02/2024
20 25 ngày 29/06/2013 đến 21/12/2013 24/02/2024
55 25 ngày 01/08/2015 đến 23/01/2016 30/12/2023
54 25 ngày 11/07/2020 đến 02/01/2021 10/02/2024
93 24 ngày 03/07/2010 đến 18/12/2010
51 24 ngày 04/04/2009 đến 19/09/2009 13/01/2024
73 24 ngày 01/09/2012 đến 16/02/2013 10/02/2024
39 24 ngày 22/01/2011 đến 09/07/2011 30/12/2023
19 23 ngày 29/12/2012 đến 08/06/2013 11/11/2023
35 23 ngày 17/01/2015 đến 27/06/2015 24/02/2024
02 23 ngày 11/06/2016 đến 19/11/2016 17/02/2024
15 23 ngày 07/11/2020 đến 17/04/2021 03/02/2024
30 23 ngày 23/05/2009 đến 31/10/2009 27/01/2024
76 23 ngày 23/08/2014 đến 31/01/2015 03/02/2024
79 23 ngày 29/03/2014 đến 06/09/2014 17/02/2024
34 23 ngày 21/08/2010 đến 29/01/2011 27/01/2024
72 22 ngày 19/06/2010 đến 20/11/2010 10/02/2024
13 21 ngày 13/04/2019 đến 07/09/2019 17/02/2024
32 19 ngày 19/03/2022 đến 30/07/2022 27/01/2024
09 16 ngày 29/02/2020 đến 18/07/2020 09/09/2023
Xem thêm

Gan cực đại cặp lô Bình Phước từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
18-81 28 ngày 10/01/2009 đến 25/07/2009 04/11/2023
33-88 24 ngày 01/08/2015 đến 16/01/2016 17/02/2024
25-52 22 ngày 29/06/2013 đến 30/11/2013 24/02/2024
69-96 22 ngày 27/09/2014 đến 28/02/2015 17/02/2024
49-94 22 ngày 20/03/2021 đến 04/12/2021 24/02/2024
45-54 21 ngày 21/04/2018 đến 15/09/2018 24/02/2024
47-74 21 ngày 11/06/2022 đến 05/11/2022 17/02/2024
13-31 21 ngày 28/06/2014 đến 22/11/2014 17/02/2024
22-77 21 ngày 27/06/2009 đến 21/11/2009 17/02/2024
37-73 20 ngày 30/04/2022 đến 17/09/2022 03/02/2024
12-21 20 ngày 30/01/2021 đến 19/06/2021 17/02/2024
19-91 20 ngày 03/04/2021 đến 04/12/2021 06/01/2024
79-97 19 ngày 18/11/2017 đến 31/03/2018 30/12/2023
89-98 18 ngày 12/11/2011 đến 17/03/2012 24/02/2024
26-62 18 ngày 29/06/2019 đến 02/11/2019 24/02/2024
04-40 18 ngày 17/02/2018 đến 23/06/2018 24/02/2024
35-53 18 ngày 17/01/2015 đến 23/05/2015 03/02/2024
39-93 17 ngày 21/08/2010 đến 18/12/2010 10/02/2024
36-63 17 ngày 06/04/2013 đến 03/08/2013 17/02/2024
58-85 17 ngày 14/12/2013 đến 12/04/2014 03/02/2024
48-84 17 ngày 14/11/2015 đến 12/03/2016 17/02/2024
06-60 17 ngày 17/09/2011 đến 14/01/2012 27/01/2024
15-51 17 ngày 23/05/2009 đến 19/09/2009 30/12/2023
24-42 17 ngày 05/08/2017 đến 02/12/2017 10/02/2024
23-32 17 ngày 24/04/2010 đến 21/08/2010 24/02/2024
03-30 17 ngày 30/03/2019 đến 27/07/2019 24/02/2024
14-41 17 ngày 04/03/2017 đến 01/07/2017 17/02/2024
05-50 17 ngày 04/04/2009 đến 01/08/2009 24/02/2024
08-80 16 ngày 12/06/2010 đến 02/10/2010 10/02/2024
59-95 16 ngày 26/06/2021 đến 29/01/2022 24/02/2024
38-83 16 ngày 26/10/2013 đến 15/02/2014 24/02/2024
02-20 16 ngày 29/06/2013 đến 19/10/2013 24/02/2024
28-82 16 ngày 03/01/2009 đến 25/04/2009 13/01/2024
56-65 16 ngày 04/06/2011 đến 24/09/2011 13/01/2024
78-87 15 ngày 03/07/2021 đến 29/01/2022 17/02/2024
67-76 15 ngày 18/06/2016 đến 01/10/2016 03/02/2024
44-99 15 ngày 10/10/2015 đến 23/01/2016 10/02/2024
46-64 15 ngày 11/08/2012 đến 24/11/2012 03/02/2024
16-61 15 ngày 22/09/2012 đến 05/01/2013 27/01/2024
57-75 14 ngày 18/04/2009 đến 25/07/2009 24/02/2024
34-43 14 ngày 29/08/2009 đến 05/12/2009 17/02/2024
11-66 14 ngày 01/08/2015 đến 07/11/2015 17/02/2024
00-55 14 ngày 08/10/2011 đến 14/01/2012 30/12/2023
17-71 14 ngày 09/05/2020 đến 15/08/2020 17/02/2024
27-72 14 ngày 04/10/2014 đến 10/01/2015 24/02/2024
09-90 14 ngày 30/01/2010 đến 08/05/2010 10/02/2024
01-10 13 ngày 14/06/2014 đến 13/09/2014 06/01/2024
07-70 13 ngày 13/04/2019 đến 13/07/2019 10/02/2024
29-92 12 ngày 15/03/2014 đến 07/06/2014 10/02/2024
68-86 11 ngày 01/12/2012 đến 16/02/2013 17/02/2024
Xem thêm

Gan cực đại lô rơi Bình Phước từ trước đến nay

Giải Gan max Lô rơi hôm nay Thời gian Ngày về gần đây
6_2 38 ngày 67 09/05/2020 đến 30/01/2021 27/01/2024
5 34 ngày 46 22/06/2019 đến 15/02/2020 25/11/2023
ĐB 33 ngày 37 20/08/2016 đến 08/04/2017 17/02/2024
6_1 32 ngày 71 05/06/2021 đến 30/04/2022 23/12/2023
4_4 31 ngày 43 04/04/2015 đến 07/11/2015 13/01/2024
6_3 30 ngày 18 02/05/2020 đến 28/11/2020 20/01/2024
4_7 30 ngày 67 07/04/2012 đến 03/11/2012 10/02/2024
4_5 30 ngày 81 03/07/2021 đến 14/05/2022 27/01/2024
7 29 ngày 16 24/12/2016 đến 15/07/2017 03/02/2024
4_6 28 ngày 39 25/04/2015 đến 07/11/2015 27/01/2024
1 28 ngày 89 03/10/2009 đến 17/04/2010 17/02/2024
4_2 27 ngày 60 07/03/2020 đến 10/10/2020 30/12/2023
4_1 27 ngày 61 16/06/2018 đến 22/12/2018 03/02/2024
8 26 ngày 60 16/07/2022 đến 14/01/2023 17/02/2024
3_2 23 ngày 50 25/12/2021 đến 04/06/2022 17/02/2024
2 23 ngày 54 16/07/2016 đến 24/12/2016 06/01/2024
3_1 22 ngày 35 09/11/2013 đến 12/04/2014 30/12/2023
4_3 21 ngày 03 20/02/2016 đến 16/07/2016 20/01/2024

Xổ Số VN nơi cập nhật Thống kê lô gan Bình Phước nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất hàng ngày. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Thống kê Lô Gan Bình Phước là gì?

Thống kê lô gan Bình Phước (hay còn gọi là lô khan Bình Phước, số rắn) là thống kê những cặp số lô tô (2 số cuối) lâu chưa về trên bảng kết quả Bình Phước trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không chịu xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê với các bộ số chưa về trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thống kê lô khan Bình Phước gồm có những thông tin sau:

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại, kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max) là tổng bao nhiêu ngày

Thống kê cặp lô gan xổ số Bình Phước (bao gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về nhất tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của các cặp số đó

Thống kê giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về đề gan, thống kê đầu, đuôi ĐB (hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt) và số ngày chưa về.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng nhận biết lô gan XSBP bằng cách xem theo dõi thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại: Số lần kỷ lục mà một con số lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện thì được là lô kép gan (hay lô kép khan).

Ý nghĩa các cột bảng lô gan:

- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả xổ số Bình Phước tới nay.

- Số ngày gan: số ngày mà con số lô tô đó chưa ra.

Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:

- Các bộ số và cặp số lô gan KQXSBP nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày. 

- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất là các số nào.

- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.

Phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Sử dụng công cụ thống kê chuẩn xác từ các kết quả cũ, Xổ Số VN cung cấp cho bạn thống kê lô gan Bình Phước chuẩn xác nhất. Với tính năng này, người chơi sẽ có thêm thông tin tham khảo để chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!

Thống kê lô gan. Tk lô. Thống kê lô gan Bình Phước. Lô gan Bình Phước. Lô Gan. Xem thống kê lô gan hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xổ Số VN.