Lô Gan VT - Thống kê lô gan Vũng Tàu hôm nay

ngày

Lô gan VT hôm nay 10 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
08 23 ngày 02/01/2024 22 ngày
30 19 ngày 30/01/2024 25 ngày
31 17 ngày 13/02/2024 41 ngày
72 17 ngày 13/02/2024 24 ngày
98 17 ngày 13/02/2024 22 ngày
32 15 ngày 27/02/2024 24 ngày
65 15 ngày 27/02/2024 24 ngày
91 14 ngày 05/03/2024 31 ngày
29 13 ngày 12/03/2024 27 ngày
38 12 ngày 19/03/2024 28 ngày
55 11 ngày 26/03/2024 31 ngày
84 11 ngày 26/03/2024 32 ngày
02 10 ngày 02/04/2024 24 ngày
66 10 ngày 02/04/2024 28 ngày
93 10 ngày 02/04/2024 50 ngày
56 10 ngày 02/04/2024 27 ngày

Cặp lô gan Vũng Tàu 3 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
56-65 10 ngày 02/04/2024 12 ngày
38-83 8 ngày 16/04/2024 19 ngày
13-31 7 ngày 23/04/2024 19 ngày
48-84 5 ngày 07/05/2024 23 ngày
45-54 4 ngày 14/05/2024 17 ngày
06-60 4 ngày 14/05/2024 16 ngày
12-21 4 ngày 14/05/2024 15 ngày
03-30 3 ngày 21/05/2024 15 ngày
39-93 3 ngày 21/05/2024 14 ngày
08-80 3 ngày 21/05/2024 15 ngày
47-74 3 ngày 21/05/2024 22 ngày
17-71 3 ngày 21/05/2024 17 ngày
29-92 3 ngày 21/05/2024 19 ngày
79-97 3 ngày 21/05/2024 16 ngày

Lô rơi gan Vũng Tàu hôm nay 6 ngày trở lên

Giải thích 1 chút : Lô rơi được đếm từ giải 1 đến giải đặc biệt. Lô rơi Vũng Tàu có 8 giải trong 1 giải có các giải con cộng lại thành 27 con. Ví dụ giải 2 có 2 con sẽ được đánh số là 2_1 2_2, giải 3 có 6 giải sẽ đánh số đến 6.
Giải Gan Lô rơi hôm nay Ngày về gần nhất Gan Max
ĐB 6 ngày 20 30/04/2024 32 ngày
3_2 6 ngày 77 30/04/2024 36 ngày
4_1 26 ngày 35 12/12/2023 23 ngày
4_4 21 ngày 81 16/01/2024 26 ngày
4_5 20 ngày 09 23/01/2024 26 ngày
6_1 6 ngày 78 30/04/2024 24 ngày
7 10 ngày 81 02/04/2024 32 ngày
8 23 ngày 14 02/01/2024 22 ngày

Gan cực đại Vũng Tàu từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
93 50 ngày 06/10/2009 đến 21/09/2010 28/05/2024
58 49 ngày 28/07/2020 đến 06/07/2021 07/05/2024
07 45 ngày 01/03/2016 đến 10/01/2017 02/04/2024
45 45 ngày 11/02/2020 đến 19/01/2021 21/05/2024
77 43 ngày 31/03/2009 đến 26/01/2010 04/06/2024
52 42 ngày 24/04/2018 đến 12/02/2019 23/04/2024
47 41 ngày 23/10/2012 đến 06/08/2013 14/05/2024
31 41 ngày 23/02/2016 đến 06/12/2016 21/05/2024
89 39 ngày 09/10/2012 đến 09/07/2013 02/01/2024
88 38 ngày 26/11/2013 đến 19/08/2014 11/06/2024
14 37 ngày 30/06/2020 đến 16/03/2021 11/06/2024
12 37 ngày 03/09/2013 đến 20/05/2014 28/05/2024
80 37 ngày 24/10/2017 đến 10/07/2018 14/05/2024
05 37 ngày 06/10/2009 đến 22/06/2010 23/04/2024
53 36 ngày 30/06/2015 đến 15/03/2016 11/06/2024
68 36 ngày 02/01/2018 đến 11/09/2018 30/04/2024
90 36 ngày 25/02/2020 đến 01/12/2020 07/05/2024
96 36 ngày 07/06/2011 đến 14/02/2012 21/05/2024
63 36 ngày 19/12/2017 đến 28/08/2018 14/05/2024
67 35 ngày 07/07/2009 đến 09/03/2010 28/05/2024
21 35 ngày 10/04/2012 đến 11/12/2012 11/06/2024
03 35 ngày 08/11/2011 đến 10/07/2012 23/04/2024
16 34 ngày 17/04/2012 đến 11/12/2012 04/06/2024
49 34 ngày 13/11/2018 đến 09/07/2019 04/06/2024
85 34 ngày 10/04/2018 đến 04/12/2018 07/05/2024
39 33 ngày 18/07/2017 đến 06/03/2018 11/06/2024
84 32 ngày 08/05/2012 đến 18/12/2012 04/06/2024
79 32 ngày 23/12/2014 đến 04/08/2015 28/05/2024
71 32 ngày 14/05/2019 đến 24/12/2019 09/04/2024
26 32 ngày 28/06/2016 đến 07/02/2017 12/03/2024
57 32 ngày 16/05/2017 đến 26/12/2017 30/01/2024
50 32 ngày 15/05/2012 đến 25/12/2012 13/02/2024
94 31 ngày 11/11/2014 đến 16/06/2015 27/02/2024
48 31 ngày 10/07/2012 đến 12/02/2013 28/05/2024
42 31 ngày 13/03/2012 đến 16/10/2012 04/06/2024
75 31 ngày 09/07/2013 đến 11/02/2014 11/06/2024
55 31 ngày 24/04/2012 đến 27/11/2012 11/06/2024
91 31 ngày 16/06/2015 đến 26/01/2016 04/06/2024
01 30 ngày 24/11/2020 đến 22/06/2021 19/03/2024
27 30 ngày 13/11/2012 đến 11/06/2013 21/05/2024
62 30 ngày 11/09/2012 đến 09/04/2013 07/05/2024
66 28 ngày 14/04/2015 đến 27/10/2015 14/05/2024
78 28 ngày 25/01/2022 đến 09/08/2022 11/06/2024
51 28 ngày 02/10/2018 đến 16/04/2019 21/05/2024
19 28 ngày 08/12/2015 đến 28/06/2016 04/06/2024
40 28 ngày 17/04/2018 đến 30/10/2018 14/05/2024
18 28 ngày 25/08/2020 đến 09/03/2021 28/05/2024
33 28 ngày 20/09/2022 đến 04/04/2023 21/05/2024
38 28 ngày 07/09/2010 đến 22/03/2011 07/05/2024
29 27 ngày 22/09/2009 đến 30/03/2010 09/04/2024
56 27 ngày 08/02/2011 đến 16/08/2011 04/06/2024
25 27 ngày 17/05/2016 đến 22/11/2016 11/06/2024
35 27 ngày 09/08/2011 đến 14/02/2012 14/05/2024
73 27 ngày 25/10/2016 đến 02/05/2017 04/06/2024
28 27 ngày 31/05/2022 đến 06/12/2022 14/05/2024
44 26 ngày 03/10/2017 đến 03/04/2018 26/03/2024
10 26 ngày 10/03/2015 đến 08/09/2015 02/04/2024
82 26 ngày 18/10/2022 đến 18/04/2023 28/05/2024
41 26 ngày 12/10/2010 đến 12/04/2011 04/06/2024
43 25 ngày 14/06/2022 đến 06/12/2022 23/04/2024
09 25 ngày 19/07/2022 đến 10/01/2023 14/05/2024
04 25 ngày 07/05/2013 đến 29/10/2013 04/06/2024
76 25 ngày 20/12/2011 đến 12/06/2012 11/06/2024
60 25 ngày 26/12/2017 đến 19/06/2018 11/06/2024
37 25 ngày 24/09/2013 đến 18/03/2014 16/04/2024
30 25 ngày 05/03/2013 đến 27/08/2013 27/02/2024
72 24 ngày 01/10/2013 đến 18/03/2014 02/04/2024
92 24 ngày 22/06/2010 đến 07/12/2010 28/05/2024
95 24 ngày 09/06/2015 đến 24/11/2015 23/04/2024
87 24 ngày 06/03/2018 đến 21/08/2018 28/05/2024
97 24 ngày 02/09/2014 đến 17/02/2015 04/06/2024
32 24 ngày 26/05/2009 đến 10/11/2009 07/05/2024
02 24 ngày 14/04/2015 đến 29/09/2015 13/02/2024
65 24 ngày 22/12/2009 đến 08/06/2010 14/05/2024
64 24 ngày 22/09/2015 đến 15/03/2016 23/04/2024
24 24 ngày 17/11/2020 đến 04/05/2021 11/06/2024
59 24 ngày 26/01/2010 đến 13/07/2010 21/05/2024
17 24 ngày 08/05/2018 đến 23/10/2018 11/06/2024
20 23 ngày 22/03/2016 đến 30/08/2016 11/06/2024
15 23 ngày 11/06/2019 đến 19/11/2019 21/05/2024
11 23 ngày 19/01/2016 đến 28/06/2016 21/05/2024
70 23 ngày 12/04/2022 đến 20/09/2022 11/06/2024
36 23 ngày 13/08/2013 đến 21/01/2014 11/06/2024
81 23 ngày 16/07/2013 đến 24/12/2013 16/04/2024
69 23 ngày 13/12/2016 đến 23/05/2017 26/03/2024
74 23 ngày 22/09/2020 đến 02/03/2021 28/05/2024
98 22 ngày 07/11/2017 đến 10/04/2018 11/06/2024
08 22 ngày 19/07/2016 đến 20/12/2016 04/06/2024
22 22 ngày 16/10/2012 đến 19/03/2013 30/04/2024
99 21 ngày 28/05/2013 đến 22/10/2013 28/05/2024
54 21 ngày 24/03/2009 đến 18/08/2009 28/05/2024
46 21 ngày 15/06/2021 đến 22/02/2022 05/03/2024
23 21 ngày 18/09/2012 đến 12/02/2013 21/05/2024
86 21 ngày 20/09/2022 đến 14/02/2023 02/04/2024
61 20 ngày 25/05/2021 đến 25/01/2022 04/06/2024
13 20 ngày 03/12/2019 đến 19/05/2020 04/06/2024
00 20 ngày 21/05/2013 đến 08/10/2013 28/05/2024
06 20 ngày 16/10/2018 đến 05/03/2019 14/05/2024
83 20 ngày 27/05/2014 đến 14/10/2014 13/02/2024
34 19 ngày 13/02/2018 đến 26/06/2018 07/05/2024
Xem thêm

Gan cực đại cặp lô Vũng Tàu từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
48-84 23 ngày 10/07/2012 đến 18/12/2012 11/06/2024
47-74 22 ngày 01/01/2013 đến 04/06/2013 11/06/2024
01-10 20 ngày 02/02/2021 đến 22/06/2021 21/05/2024
57-75 20 ngày 30/07/2013 đến 17/12/2013 04/06/2024
13-31 19 ngày 23/02/2016 đến 05/07/2016 04/06/2024
46-64 19 ngày 15/06/2021 đến 08/02/2022 14/05/2024
38-83 19 ngày 27/05/2014 đến 07/10/2014 04/06/2024
29-92 19 ngày 29/09/2009 đến 09/02/2010 21/05/2024
25-52 19 ngày 29/05/2018 đến 09/10/2018 11/06/2024
09-90 18 ngày 28/07/2020 đến 01/12/2020 14/05/2024
26-62 17 ngày 04/12/2012 đến 02/04/2013 23/04/2024
45-54 17 ngày 11/12/2018 đến 09/04/2019 11/06/2024
17-71 17 ngày 12/07/2022 đến 08/11/2022 11/06/2024
16-61 17 ngày 01/05/2012 đến 28/08/2012 04/06/2024
14-41 17 ngày 30/06/2020 đến 27/10/2020 21/05/2024
44-99 17 ngày 13/10/2015 đến 16/02/2016 11/06/2024
69-96 17 ngày 18/10/2011 đến 14/02/2012 28/05/2024
02-20 17 ngày 27/05/2014 đến 23/09/2014 04/06/2024
27-72 17 ngày 01/02/2022 đến 31/05/2022 11/06/2024
35-53 16 ngày 01/09/2015 đến 22/12/2015 11/06/2024
79-97 16 ngày 24/03/2020 đến 11/08/2020 11/06/2024
58-85 16 ngày 28/01/2020 đến 16/06/2020 28/05/2024
06-60 16 ngày 19/03/2019 đến 09/07/2019 11/06/2024
18-81 16 ngày 08/04/2014 đến 29/07/2014 21/05/2024
33-88 15 ngày 25/01/2022 đến 10/05/2022 04/06/2024
03-30 15 ngày 19/07/2011 đến 01/11/2011 11/06/2024
49-94 15 ngày 24/03/2009 đến 07/07/2009 11/06/2024
08-80 15 ngày 17/12/2013 đến 01/04/2014 04/06/2024
12-21 15 ngày 24/04/2012 đến 07/08/2012 16/04/2024
36-63 15 ngày 25/08/2020 đến 08/12/2020 21/05/2024
39-93 14 ngày 28/11/2017 đến 06/03/2018 14/05/2024
11-66 14 ngày 12/06/2012 đến 18/09/2012 28/05/2024
89-98 14 ngày 09/10/2012 đến 15/01/2013 21/05/2024
67-76 14 ngày 20/12/2011 đến 27/03/2012 07/05/2024
19-91 14 ngày 02/02/2016 đến 10/05/2016 04/06/2024
28-82 13 ngày 09/03/2021 đến 08/06/2021 02/04/2024
15-51 13 ngày 23/07/2019 đến 22/10/2019 11/06/2024
78-87 13 ngày 18/02/2020 đến 16/06/2020 04/06/2024
04-40 13 ngày 31/03/2009 đến 30/06/2009 04/06/2024
68-86 13 ngày 08/09/2020 đến 08/12/2020 28/05/2024
37-73 13 ngày 01/11/2011 đến 31/01/2012 11/06/2024
59-95 13 ngày 24/04/2012 đến 24/07/2012 28/05/2024
22-77 12 ngày 01/04/2014 đến 24/06/2014 11/06/2024
56-65 12 ngày 03/04/2012 đến 26/06/2012 21/05/2024
00-55 12 ngày 24/05/2011 đến 16/08/2011 28/05/2024
07-70 12 ngày 01/03/2016 đến 24/05/2016 28/05/2024
34-43 12 ngày 09/11/2021 đến 01/02/2022 28/05/2024
05-50 12 ngày 17/03/2015 đến 09/06/2015 11/06/2024
24-42 11 ngày 22/02/2022 đến 10/05/2022 28/05/2024
23-32 11 ngày 29/11/2022 đến 14/02/2023 04/06/2024
Xem thêm

Gan cực đại lô rơi Vũng Tàu từ trước đến nay

Giải Gan max Lô rơi hôm nay Thời gian Ngày về gần đây
3_2 36 ngày 20 29/01/2019 đến 08/10/2019 30/04/2024
6_3 35 ngày 25 12/04/2022 đến 13/12/2022 07/05/2024
ĐB 32 ngày 63 15/11/2016 đến 27/06/2017 28/05/2024
7 32 ngày 82 16/01/2018 đến 28/08/2018 04/06/2024
5 30 ngày 77 30/06/2009 đến 26/01/2010 30/04/2024
4_7 30 ngày 35 12/11/2013 đến 10/06/2014 12/12/2023
4_3 29 ngày 75 01/06/2021 đến 05/04/2022 28/05/2024
2 29 ngày 86 19/04/2022 đến 08/11/2022 14/05/2024
4_2 28 ngày 81 10/08/2010 đến 22/02/2011 16/01/2024
6_2 27 ngày 09 06/09/2011 đến 13/03/2012 23/01/2024
4_5 26 ngày 51 02/04/2019 đến 01/10/2019 14/05/2024
4_4 26 ngày 10 15/06/2021 đến 29/03/2022 28/05/2024
6_1 24 ngày 42 20/12/2011 đến 05/06/2012 28/05/2024
4_1 23 ngày 78 21/12/2010 đến 31/05/2011 30/04/2024
3_1 23 ngày 36 15/12/2009 đến 25/05/2010 04/06/2024
8 22 ngày 62 07/12/2010 đến 10/05/2011 04/06/2024
4_6 21 ngày 81 21/05/2013 đến 15/10/2013 02/04/2024
1 20 ngày 14 28/01/2014 đến 17/06/2014 02/01/2024

Xổ Số VN nơi cập nhật Thống kê lô gan Vũng Tàu nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất hàng ngày. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Thống kê Lô Gan Vũng Tàu là gì?

Thống kê lô gan Vũng Tàu (hay còn gọi là lô khan Vũng Tàu, số rắn) là thống kê những cặp số lô tô (2 số cuối) lâu chưa về trên bảng kết quả Vũng Tàu trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không chịu xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê với các bộ số chưa về trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thống kê lô khan Vũng Tàu gồm có những thông tin sau:

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại, kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max) là tổng bao nhiêu ngày

Thống kê cặp lô gan xổ số Vũng Tàu (bao gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về nhất tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của các cặp số đó

Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về đề gan, thống kê đầu, đuôi ĐB (hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt) và số ngày chưa về.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng nhận biết lô gan XSVT bằng cách xem theo dõi thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại: Số lần kỷ lục mà một con số lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện thì được là lô kép gan (hay lô kép khan).

Ý nghĩa các cột bảng lô gan:

- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả xổ số Vũng Tàu tới nay.

- Số ngày gan: số ngày mà con số lô tô đó chưa ra.

Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:

- Các bộ số và cặp số lô gan KQXSVT nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày. 

- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất là các số nào.

- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.

Phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Sử dụng công cụ thống kê chuẩn xác từ các kết quả cũ, Xổ Số VN cung cấp cho bạn thống kê lô gan Vũng Tàu chuẩn xác nhất. Với tính năng này, người chơi sẽ có thêm thông tin tham khảo để chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!

Thống kê lô gan. Tk lô. Thống kê lô gan Vũng Tàu. Lô gan Vũng Tàu. Lô Gan. Xem thống kê lô gan hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xổ Số VN.