Lô Gan VL - Thống kê lô gan Vĩnh Long hôm nay

ngày

Lô gan VL hôm nay 10 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
75 20 ngày 13/10/2023 22 ngày
66 17 ngày 03/11/2023 21 ngày
51 17 ngày 03/11/2023 28 ngày
35 15 ngày 17/11/2023 28 ngày
76 15 ngày 17/11/2023 28 ngày
25 14 ngày 24/11/2023 22 ngày
08 14 ngày 24/11/2023 39 ngày
99 14 ngày 24/11/2023 34 ngày
49 13 ngày 01/12/2023 30 ngày
31 13 ngày 01/12/2023 40 ngày
88 13 ngày 01/12/2023 33 ngày
40 13 ngày 01/12/2023 34 ngày
85 11 ngày 15/12/2023 35 ngày
17 11 ngày 15/12/2023 30 ngày
01 11 ngày 15/12/2023 28 ngày
37 10 ngày 22/12/2023 32 ngày
50 10 ngày 22/12/2023 45 ngày
02 10 ngày 22/12/2023 34 ngày

Cặp lô gan Vĩnh Long 3 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
33-88 9 ngày 29/12/2023 22 ngày
58-85 8 ngày 05/01/2024 13 ngày
24-42 7 ngày 12/01/2024 18 ngày
17-71 6 ngày 19/01/2024 16 ngày
11-66 6 ngày 19/01/2024 20 ngày
04-40 6 ngày 19/01/2024 13 ngày
00-55 5 ngày 26/01/2024 13 ngày
56-65 5 ngày 26/01/2024 14 ngày
79-97 5 ngày 26/01/2024 14 ngày
59-95 4 ngày 02/02/2024 18 ngày
39-93 4 ngày 02/02/2024 16 ngày
45-54 4 ngày 02/02/2024 15 ngày
19-91 4 ngày 02/02/2024 14 ngày
08-80 4 ngày 02/02/2024 15 ngày
67-76 3 ngày 09/02/2024 18 ngày
23-32 3 ngày 09/02/2024 12 ngày
01-10 3 ngày 09/02/2024 18 ngày
37-73 3 ngày 09/02/2024 20 ngày
16-61 3 ngày 09/02/2024 16 ngày
44-99 3 ngày 09/02/2024 18 ngày

Lô rơi gan Vĩnh Long hôm nay 6 ngày trở lên

Giải thích 1 chút : Lô rơi được đếm từ giải 1 đến giải đặc biệt. Lô rơi Vĩnh Long có 8 giải trong 1 giải có các giải con cộng lại thành 27 con. Ví dụ giải 2 có 2 con sẽ được đánh số là 2_1 2_2, giải 3 có 6 giải sẽ đánh số đến 6.
Giải Gan Lô rơi hôm nay Ngày về gần nhất Gan Max
1 13 ngày 52 01/12/2023 21 ngày
4_5 11 ngày 30 15/12/2023 28 ngày
6_3 6 ngày 41 19/01/2024 20 ngày

Gan cực đại Vĩnh Long từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
07 54 ngày 08/05/2020 đến 21/05/2021 12/01/2024
46 50 ngày 26/02/2010 đến 11/02/2011 15/12/2023
50 45 ngày 03/08/2018 đến 14/06/2019 22/12/2023
84 44 ngày 10/12/2010 đến 14/10/2011 12/01/2024
11 42 ngày 19/04/2013 đến 07/02/2014 19/01/2024
52 42 ngày 11/12/2009 đến 01/10/2010 01/03/2024
31 40 ngày 11/03/2016 đến 16/12/2016 23/02/2024
08 39 ngày 25/07/2014 đến 24/04/2015 16/02/2024
77 38 ngày 22/06/2012 đến 15/03/2013 24/11/2023
85 35 ngày 29/01/2021 đến 14/01/2022 16/02/2024
92 35 ngày 15/09/2017 đến 18/05/2018 09/02/2024
89 34 ngày 25/10/2013 đến 20/06/2014 19/01/2024
02 34 ngày 25/09/2015 đến 20/05/2016 02/02/2024
40 34 ngày 02/04/2010 đến 26/11/2010 01/03/2024
62 34 ngày 14/08/2020 đến 09/04/2021 05/01/2024
99 34 ngày 28/05/2021 đến 06/05/2022 01/03/2024
88 33 ngày 05/01/2018 đến 24/08/2018 12/01/2024
04 33 ngày 24/05/2019 đến 10/01/2020 15/12/2023
60 33 ngày 18/12/2020 đến 19/11/2021 23/02/2024
05 33 ngày 17/12/2021 đến 05/08/2022 02/02/2024
37 32 ngày 27/09/2019 đến 05/06/2020 16/02/2024
20 32 ngày 13/11/2015 đến 24/06/2016 01/03/2024
93 32 ngày 20/11/2009 đến 02/07/2010 01/03/2024
38 32 ngày 07/08/2009 đến 19/03/2010 09/02/2024
82 31 ngày 15/05/2020 đến 18/12/2020 05/01/2024
73 31 ngày 11/12/2020 đến 29/10/2021 24/11/2023
58 31 ngày 13/05/2016 đến 16/12/2016 01/03/2024
30 31 ngày 16/10/2015 đến 20/05/2016 23/02/2024
19 31 ngày 12/04/2019 đến 15/11/2019 09/02/2024
39 30 ngày 30/11/2012 đến 28/06/2013 16/02/2024
49 30 ngày 28/09/2012 đến 26/04/2013 01/03/2024
12 30 ngày 30/11/2018 đến 28/06/2019 01/12/2023
96 30 ngày 16/10/2020 đến 14/05/2021 12/01/2024
17 30 ngày 27/11/2015 đến 24/06/2016 29/12/2023
54 29 ngày 19/04/2019 đến 08/11/2019 01/03/2024
13 29 ngày 24/05/2013 đến 13/12/2013 17/11/2023
18 29 ngày 09/10/2020 đến 30/04/2021 16/02/2024
57 29 ngày 02/08/2013 đến 21/02/2014 22/12/2023
90 29 ngày 25/03/2016 đến 14/10/2016 23/02/2024
81 29 ngày 26/04/2013 đến 15/11/2013 26/01/2024
86 29 ngày 22/10/2021 đến 13/05/2022 01/12/2023
03 28 ngày 06/03/2009 đến 18/09/2009 01/03/2024
74 28 ngày 20/07/2018 đến 01/02/2019 12/01/2024
51 28 ngày 09/05/2014 đến 21/11/2014 23/02/2024
76 28 ngày 04/10/2013 đến 18/04/2014 09/02/2024
65 28 ngày 23/11/2012 đến 07/06/2013 02/02/2024
14 28 ngày 22/06/2018 đến 04/01/2019 23/02/2024
48 28 ngày 22/09/2017 đến 06/04/2018 02/02/2024
35 28 ngày 21/02/2014 đến 05/09/2014 23/02/2024
45 28 ngày 16/09/2016 đến 31/03/2017 01/12/2023
36 28 ngày 03/03/2017 đến 15/09/2017 22/12/2023
42 28 ngày 17/04/2015 đến 30/10/2015 03/11/2023
80 28 ngày 06/10/2017 đến 20/04/2018 01/03/2024
01 28 ngày 26/05/2017 đến 08/12/2017 23/02/2024
56 27 ngày 25/12/2015 đến 01/07/2016 02/02/2024
09 27 ngày 10/08/2018 đến 15/02/2019 26/01/2024
47 27 ngày 31/12/2010 đến 08/07/2011 29/12/2023
22 27 ngày 01/04/2022 đến 07/10/2022 01/03/2024
23 27 ngày 22/05/2020 đến 27/11/2020 05/01/2024
34 27 ngày 05/08/2011 đến 10/02/2012 02/02/2024
83 27 ngày 24/05/2019 đến 29/11/2019 09/02/2024
78 26 ngày 10/07/2020 đến 08/01/2021 09/02/2024
98 26 ngày 01/06/2018 đến 30/11/2018 09/02/2024
87 26 ngày 09/09/2022 đến 10/03/2023 01/03/2024
53 26 ngày 11/04/2014 đến 10/10/2014 23/02/2024
10 26 ngày 25/10/2019 đến 22/05/2020 26/01/2024
16 26 ngày 19/08/2011 đến 17/02/2012 03/11/2023
61 26 ngày 23/05/2014 đến 21/11/2014 09/02/2024
15 25 ngày 25/08/2017 đến 16/02/2018 09/02/2024
00 25 ngày 12/08/2016 đến 03/02/2017 23/02/2024
79 25 ngày 05/04/2013 đến 27/09/2013 12/01/2024
43 25 ngày 24/01/2014 đến 18/07/2014 19/01/2024
44 25 ngày 24/05/2019 đến 15/11/2019 01/03/2024
33 25 ngày 14/06/2019 đến 06/12/2019 09/02/2024
41 25 ngày 07/09/2012 đến 01/03/2013 16/02/2024
97 25 ngày 04/12/2009 đến 28/05/2010 13/10/2023
69 25 ngày 18/01/2019 đến 12/07/2019 17/11/2023
71 25 ngày 16/09/2022 đến 10/03/2023 12/01/2024
72 24 ngày 31/12/2010 đến 17/06/2011 02/02/2024
95 24 ngày 28/10/2022 đến 14/04/2023 26/01/2024
68 24 ngày 01/04/2011 đến 16/09/2011 02/02/2024
21 24 ngày 11/06/2010 đến 26/11/2010 16/02/2024
29 24 ngày 03/06/2011 đến 18/11/2011 23/02/2024
28 24 ngày 16/10/2009 đến 02/04/2010 09/02/2024
55 24 ngày 20/02/2009 đến 07/08/2009 02/02/2024
06 23 ngày 17/07/2020 đến 25/12/2020 15/12/2023
32 23 ngày 24/01/2020 đến 31/07/2020 01/03/2024
94 23 ngày 29/10/2010 đến 08/04/2011 23/02/2024
24 22 ngày 05/08/2022 đến 06/01/2023 01/12/2023
25 22 ngày 05/03/2021 đến 19/11/2021 16/02/2024
26 22 ngày 27/04/2018 đến 28/09/2018 09/02/2024
64 22 ngày 10/07/2020 đến 11/12/2020 12/01/2024
75 22 ngày 01/03/2019 đến 02/08/2019 12/01/2024
66 21 ngày 09/01/2015 đến 05/06/2015 02/02/2024
67 21 ngày 25/06/2010 đến 19/11/2010 01/03/2024
59 21 ngày 20/10/2017 đến 16/03/2018 26/01/2024
27 21 ngày 16/10/2009 đến 12/03/2010 19/01/2024
91 21 ngày 13/01/2017 đến 09/06/2017 29/12/2023
70 19 ngày 17/08/2018 đến 28/12/2018 02/02/2024
63 19 ngày 11/08/2017 đến 22/12/2017 24/11/2023
Xem thêm

Gan cực đại cặp lô Vĩnh Long từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
02-20 27 ngày 13/11/2015 đến 20/05/2016 09/02/2024
33-88 22 ngày 06/03/2009 đến 07/08/2009 16/02/2024
14-41 21 ngày 27/07/2018 đến 21/12/2018 01/03/2024
35-53 21 ngày 11/04/2014 đến 05/09/2014 19/01/2024
89-98 21 ngày 22/11/2013 đến 18/04/2014 01/03/2024
37-73 20 ngày 27/09/2019 đến 14/02/2020 23/02/2024
11-66 20 ngày 14/12/2018 đến 03/05/2019 16/02/2024
69-96 19 ngày 18/01/2019 đến 31/05/2019 02/02/2024
24-42 18 ngày 06/11/2009 đến 12/03/2010 16/02/2024
67-76 18 ngày 15/11/2013 đến 21/03/2014 01/03/2024
59-95 18 ngày 09/12/2022 đến 14/04/2023 01/03/2024
34-43 18 ngày 21/10/2022 đến 24/02/2023 01/03/2024
44-99 18 ngày 11/09/2009 đến 15/01/2010 01/03/2024
01-10 18 ngày 24/04/2009 đến 28/08/2009 09/02/2024
22-77 18 ngày 03/06/2022 đến 07/10/2022 19/01/2024
38-83 17 ngày 06/02/2009 đến 05/06/2009 23/02/2024
26-62 17 ngày 11/03/2011 đến 08/07/2011 02/02/2024
17-71 16 ngày 24/06/2011 đến 14/10/2011 09/02/2024
39-93 16 ngày 13/03/2020 đến 31/07/2020 12/01/2024
03-30 16 ngày 29/05/2020 đến 18/09/2020 01/03/2024
07-70 16 ngày 28/08/2020 đến 18/12/2020 01/03/2024
29-92 16 ngày 25/06/2010 đến 15/10/2010 01/03/2024
47-74 16 ngày 07/06/2013 đến 27/09/2013 23/02/2024
18-81 16 ngày 11/10/2019 đến 31/01/2020 16/02/2024
16-61 16 ngày 27/05/2016 đến 16/09/2016 01/03/2024
49-94 15 ngày 11/01/2013 đến 26/04/2013 23/02/2024
45-54 15 ngày 16/12/2016 đến 31/03/2017 01/03/2024
68-86 15 ngày 29/06/2018 đến 12/10/2018 09/02/2024
15-51 15 ngày 26/10/2018 đến 08/02/2019 23/02/2024
12-21 15 ngày 15/02/2013 đến 31/05/2013 02/02/2024
08-80 15 ngày 10/03/2017 đến 23/06/2017 02/02/2024
56-65 14 ngày 21/12/2012 đến 29/03/2013 23/02/2024
79-97 14 ngày 02/12/2016 đến 10/03/2017 16/02/2024
48-84 14 ngày 01/12/2017 đến 09/03/2018 23/02/2024
05-50 14 ngày 08/04/2022 đến 15/07/2022 01/03/2024
46-64 14 ngày 24/09/2010 đến 31/12/2010 26/01/2024
19-91 14 ngày 17/05/2013 đến 23/08/2013 01/03/2024
25-52 13 ngày 07/05/2021 đến 19/11/2021 05/01/2024
04-40 13 ngày 09/09/2016 đến 09/12/2016 02/02/2024
06-60 13 ngày 05/02/2016 đến 06/05/2016 09/02/2024
00-55 13 ngày 21/08/2009 đến 20/11/2009 01/03/2024
09-90 13 ngày 12/08/2022 đến 11/11/2022 23/02/2024
13-31 13 ngày 02/09/2016 đến 02/12/2016 23/02/2024
78-87 13 ngày 21/10/2016 đến 20/01/2017 26/01/2024
58-85 13 ngày 09/10/2015 đến 08/01/2016 16/02/2024
23-32 12 ngày 08/02/2019 đến 03/05/2019 26/01/2024
28-82 12 ngày 08/01/2010 đến 02/04/2010 19/01/2024
57-75 12 ngày 01/03/2019 đến 24/05/2019 01/03/2024
36-63 12 ngày 29/07/2022 đến 21/10/2022 29/12/2023
27-72 11 ngày 03/02/2017 đến 21/04/2017 09/02/2024
Xem thêm

Gan cực đại lô rơi Vĩnh Long từ trước đến nay

Giải Gan max Lô rơi hôm nay Thời gian Ngày về gần đây
3_2 43 ngày 05 11/07/2014 đến 08/05/2015 16/02/2024
7 42 ngày 52 16/04/2021 đến 20/05/2022 01/12/2023
4_7 39 ngày 94 06/09/2019 đến 03/07/2020 01/03/2024
6_1 33 ngày 52 29/01/2016 đến 16/09/2016 26/01/2024
5 32 ngày 26 02/01/2009 đến 14/08/2009 16/02/2024
ĐB 30 ngày 34 19/09/2014 đến 17/04/2015 01/03/2024
6_2 30 ngày 41 13/07/2018 đến 08/02/2019 23/02/2024
4_1 29 ngày 15 16/09/2016 đến 07/04/2017 23/02/2024
4_6 29 ngày 41 16/11/2012 đến 07/06/2013 23/02/2024
4_5 28 ngày 30 08/11/2019 đến 19/06/2020 15/12/2023
4_4 28 ngày 13 27/08/2010 đến 11/03/2011 23/02/2024
4_2 27 ngày 86 11/11/2011 đến 18/05/2012 01/03/2024
4_3 25 ngày 57 15/12/2017 đến 08/06/2018 09/02/2024
8 24 ngày 22 29/04/2022 đến 14/10/2022 01/03/2024
2 21 ngày 72 26/10/2018 đến 22/03/2019 02/02/2024
1 21 ngày 41 08/03/2019 đến 02/08/2019 19/01/2024
6_3 20 ngày 21 29/07/2022 đến 16/12/2022 23/02/2024
3_1 19 ngày 63 31/12/2010 đến 13/05/2011 26/01/2024

Xổ Số VN nơi cập nhật Thống kê lô gan Vĩnh Long nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất hàng ngày. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Thống kê Lô Gan Vĩnh Long là gì?

Thống kê lô gan Vĩnh Long (hay còn gọi là lô khan Vĩnh Long, số rắn) là thống kê những cặp số lô tô (2 số cuối) lâu chưa về trên bảng kết quả Vĩnh Long trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không chịu xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê với các bộ số chưa về trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thống kê lô khan Vĩnh Long gồm có những thông tin sau:

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại, kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max) là tổng bao nhiêu ngày

Thống kê cặp lô gan xổ số Vĩnh Long (bao gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về nhất tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của các cặp số đó

Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về đề gan, thống kê đầu, đuôi ĐB (hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt) và số ngày chưa về.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng nhận biết lô gan XSVL bằng cách xem theo dõi thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại: Số lần kỷ lục mà một con số lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện thì được là lô kép gan (hay lô kép khan).

Ý nghĩa các cột bảng lô gan:

- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả xổ số Vĩnh Long tới nay.

- Số ngày gan: số ngày mà con số lô tô đó chưa ra.

Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:

- Các bộ số và cặp số lô gan KQXSVL nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày. 

- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về nhất là các số nào.

- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.

Phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Sử dụng công cụ thống kê chuẩn xác từ các kết quả cũ, Xổ Số VN cung cấp cho bạn thống kê lô gan Vĩnh Long chuẩn xác nhất. Với tính năng này, người chơi sẽ có thêm thông tin tham khảo để chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!

Thống kê lô gan. Tk lô. Thống kê lô gan Vĩnh Long. Lô gan Vĩnh Long. Lô Gan. Xem thống kê lô gan hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xổ Số VN.