Lô Gan TG - Thống kê lô gan Tiền Giang hôm nay

ngày

Lô gan TG hôm nay 10 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
41 28 ngày 20/08/2023 31 ngày
42 22 ngày 01/10/2023 31 ngày
20 20 ngày 15/10/2023 23 ngày
46 16 ngày 12/11/2023 26 ngày
60 15 ngày 19/11/2023 24 ngày
81 15 ngày 19/11/2023 22 ngày
97 15 ngày 19/11/2023 29 ngày
80 14 ngày 26/11/2023 39 ngày
06 14 ngày 26/11/2023 38 ngày
96 14 ngày 26/11/2023 20 ngày
65 14 ngày 26/11/2023 27 ngày
57 12 ngày 10/12/2023 25 ngày
61 11 ngày 17/12/2023 21 ngày
45 11 ngày 17/12/2023 24 ngày

Cặp lô gan Tiền Giang 3 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
06-60 14 ngày 26/11/2023 21 ngày
05-50 6 ngày 21/01/2024 14 ngày
49-94 6 ngày 21/01/2024 18 ngày
19-91 5 ngày 28/01/2024 15 ngày
47-74 5 ngày 28/01/2024 16 ngày
48-84 5 ngày 28/01/2024 17 ngày
18-81 5 ngày 28/01/2024 17 ngày
59-95 5 ngày 28/01/2024 10 ngày
29-92 4 ngày 04/02/2024 16 ngày
46-64 4 ngày 04/02/2024 21 ngày
58-85 4 ngày 04/02/2024 12 ngày
08-80 4 ngày 04/02/2024 23 ngày
02-20 3 ngày 11/02/2024 20 ngày
28-82 3 ngày 11/02/2024 16 ngày
15-51 3 ngày 11/02/2024 13 ngày
45-54 3 ngày 11/02/2024 19 ngày
03-30 3 ngày 11/02/2024 15 ngày
00-55 3 ngày 11/02/2024 20 ngày

Lô rơi gan Tiền Giang hôm nay 6 ngày trở lên

Giải thích 1 chút : Lô rơi được đếm từ giải 1 đến giải đặc biệt. Lô rơi Tiền Giang có 8 giải trong 1 giải có các giải con cộng lại thành 27 con. Ví dụ giải 2 có 2 con sẽ được đánh số là 2_1 2_2, giải 3 có 6 giải sẽ đánh số đến 6.
Giải Gan Lô rơi hôm nay Ngày về gần nhất Gan Max
3_1 12 ngày 25 10/12/2023 34 ngày
4_4 9 ngày 34 31/12/2023 38 ngày
4_7 7 ngày 07 14/01/2024 43 ngày
5 20 ngày 89 15/10/2023 32 ngày
6_1 8 ngày 44 07/01/2024 31 ngày
6_3 7 ngày 67 14/01/2024 21 ngày
8 17 ngày 14 05/11/2023 36 ngày

Gan cực đại Tiền Giang từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
30 57 ngày 13/10/2019 đến 13/12/2020 11/02/2024
52 45 ngày 29/03/2020 đến 07/03/2021 03/03/2024
90 45 ngày 11/06/2017 đến 22/04/2018 11/02/2024
87 41 ngày 07/01/2018 đến 21/10/2018 04/02/2024
80 39 ngày 01/05/2016 đến 29/01/2017 25/02/2024
10 39 ngày 28/05/2017 đến 25/02/2018 21/01/2024
06 38 ngày 17/04/2016 đến 08/01/2017 26/11/2023
27 38 ngày 27/12/2015 đến 18/09/2016 03/03/2024
71 38 ngày 29/11/2020 đến 05/12/2021 04/02/2024
08 38 ngày 27/02/2011 đến 20/11/2011 28/01/2024
00 37 ngày 07/06/2009 đến 21/02/2010 28/01/2024
35 36 ngày 31/05/2020 đến 07/02/2021 03/03/2024
26 36 ngày 30/12/2012 đến 08/09/2013 04/02/2024
88 36 ngày 13/12/2015 đến 21/08/2016 18/02/2024
67 36 ngày 09/05/2021 đến 01/05/2022 03/03/2024
82 35 ngày 15/11/2015 đến 17/07/2016 28/01/2024
09 35 ngày 02/09/2018 đến 05/05/2019 18/02/2024
11 35 ngày 07/08/2022 đến 09/04/2023 11/02/2024
34 34 ngày 20/03/2011 đến 13/11/2011 28/01/2024
70 34 ngày 07/07/2013 đến 02/03/2014 07/01/2024
43 33 ngày 21/10/2012 đến 09/06/2013 15/10/2023
54 33 ngày 10/01/2021 đến 12/12/2021 03/03/2024
98 33 ngày 02/10/2016 đến 21/05/2017 18/02/2024
40 33 ngày 22/02/2009 đến 11/10/2009 03/03/2024
55 32 ngày 29/10/2017 đến 10/06/2018 25/02/2024
69 32 ngày 09/05/2010 đến 19/12/2010 03/03/2024
75 32 ngày 06/02/2022 đến 18/09/2022 25/02/2024
86 32 ngày 05/10/2014 đến 17/05/2015 03/03/2024
41 31 ngày 06/12/2020 đến 24/10/2021 14/01/2024
63 31 ngày 24/02/2013 đến 29/09/2013 28/01/2024
79 31 ngày 18/12/2016 đến 23/07/2017 11/02/2024
42 31 ngày 04/01/2015 đến 09/08/2015 28/01/2024
33 31 ngày 16/01/2022 đến 21/08/2022 25/02/2024
93 30 ngày 07/04/2019 đến 03/11/2019 07/01/2024
22 30 ngày 31/10/2010 đến 29/05/2011 03/03/2024
04 30 ngày 03/07/2022 đến 29/01/2023 14/01/2024
56 30 ngày 12/06/2011 đến 08/01/2012 03/03/2024
92 30 ngày 09/02/2020 đến 04/10/2020 18/02/2024
91 30 ngày 21/08/2022 đến 19/03/2023 18/02/2024
25 30 ngày 03/09/2017 đến 01/04/2018 18/02/2024
36 29 ngày 08/09/2019 đến 29/03/2020 25/02/2024
02 29 ngày 31/08/2014 đến 22/03/2015 20/08/2023
97 29 ngày 10/06/2018 đến 30/12/2018 01/10/2023
78 29 ngày 03/01/2010 đến 25/07/2010 18/02/2024
44 29 ngày 20/03/2022 đến 09/10/2022 03/03/2024
28 29 ngày 31/03/2013 đến 20/10/2013 17/12/2023
39 29 ngày 07/10/2012 đến 28/04/2013 12/11/2023
49 29 ngày 07/06/2009 đến 27/12/2009 31/12/2023
84 28 ngày 06/12/2015 đến 19/06/2016 28/01/2024
24 28 ngày 13/01/2019 đến 28/07/2019 14/01/2024
50 28 ngày 21/05/2017 đến 03/12/2017 14/01/2024
19 28 ngày 07/04/2019 đến 20/10/2019 11/02/2024
17 28 ngày 12/02/2012 đến 26/08/2012 18/02/2024
47 28 ngày 17/04/2022 đến 30/10/2022 25/02/2024
65 27 ngày 01/11/2020 đến 09/05/2021 11/02/2024
99 27 ngày 23/04/2017 đến 29/10/2017 14/01/2024
29 27 ngày 26/03/2017 đến 01/10/2017 25/02/2024
01 27 ngày 29/12/2019 đến 02/08/2020 10/12/2023
21 27 ngày 10/04/2011 đến 16/10/2011 04/02/2024
73 26 ngày 29/04/2018 đến 28/10/2018 14/01/2024
74 26 ngày 22/03/2015 đến 20/09/2015 19/11/2023
05 26 ngày 17/11/2019 đến 14/06/2020 17/12/2023
76 26 ngày 03/12/2017 đến 03/06/2018 04/02/2024
16 26 ngày 04/04/2010 đến 03/10/2010 14/01/2024
89 26 ngày 16/01/2011 đến 17/07/2011 04/02/2024
48 26 ngày 10/11/2013 đến 11/05/2014 26/11/2023
46 26 ngày 12/07/2020 đến 10/01/2021 18/02/2024
57 25 ngày 01/10/2017 đến 25/03/2018 03/03/2024
72 25 ngày 20/04/2014 đến 12/10/2014 21/01/2024
38 25 ngày 27/02/2011 đến 21/08/2011 03/03/2024
03 25 ngày 20/05/2012 đến 11/11/2012 25/02/2024
31 25 ngày 13/09/2020 đến 07/03/2021 25/02/2024
68 25 ngày 04/08/2013 đến 26/01/2014 11/02/2024
66 25 ngày 02/09/2012 đến 24/02/2013 28/01/2024
83 24 ngày 26/11/2017 đến 13/05/2018 28/01/2024
53 24 ngày 15/02/2015 đến 02/08/2015 18/02/2024
77 24 ngày 06/10/2013 đến 23/03/2014 25/02/2024
13 24 ngày 14/03/2010 đến 29/08/2010 07/01/2024
12 24 ngày 12/12/2021 đến 29/05/2022 03/03/2024
23 24 ngày 13/04/2014 đến 28/09/2014 25/02/2024
45 24 ngày 08/04/2012 đến 23/09/2012 26/11/2023
60 24 ngày 26/07/2015 đến 10/01/2016 19/11/2023
07 23 ngày 31/08/2014 đến 08/02/2015 11/02/2024
20 23 ngày 13/02/2022 đến 24/07/2022 18/02/2024
58 23 ngày 23/03/2014 đến 31/08/2014 21/01/2024
51 23 ngày 27/01/2019 đến 07/07/2019 14/01/2024
15 23 ngày 16/07/2017 đến 24/12/2017 25/02/2024
18 22 ngày 06/10/2013 đến 09/03/2014 25/02/2024
81 22 ngày 07/06/2015 đến 08/11/2015 03/03/2024
59 22 ngày 01/11/2015 đến 03/04/2016 03/03/2024
64 21 ngày 16/08/2020 đến 10/01/2021 25/02/2024
61 21 ngày 20/01/2013 đến 16/06/2013 28/01/2024
14 20 ngày 17/12/2017 đến 06/05/2018 04/02/2024
94 20 ngày 19/12/2010 đến 08/05/2011 14/01/2024
95 20 ngày 24/02/2013 đến 14/07/2013 21/01/2024
96 20 ngày 24/05/2009 đến 11/10/2009 28/01/2024
32 19 ngày 13/02/2011 đến 26/06/2011 26/11/2023
37 19 ngày 12/01/2020 đến 21/06/2020 19/11/2023
62 19 ngày 28/05/2017 đến 08/10/2017 25/02/2024
85 19 ngày 29/06/2014 đến 09/11/2014 11/02/2024
Xem thêm

Gan cực đại cặp lô Tiền Giang từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
08-80 23 ngày 12/06/2011 đến 20/11/2011 03/03/2024
46-64 21 ngày 16/08/2020 đến 10/01/2021 11/02/2024
06-60 21 ngày 26/07/2015 đến 20/12/2015 11/02/2024
00-55 20 ngày 04/09/2016 đến 22/01/2017 25/02/2024
25-52 20 ngày 12/02/2017 đến 02/07/2017 21/01/2024
02-20 20 ngày 19/10/2014 đến 08/03/2015 26/11/2023
17-71 20 ngày 09/08/2009 đến 27/12/2009 03/03/2024
36-63 19 ngày 17/03/2019 đến 28/07/2019 04/02/2024
45-54 19 ngày 04/09/2016 đến 15/01/2017 25/02/2024
49-94 18 ngày 30/06/2013 đến 03/11/2013 03/03/2024
44-99 18 ngày 05/03/2017 đến 09/07/2017 18/02/2024
67-76 18 ngày 05/07/2009 đến 08/11/2009 03/03/2024
69-96 18 ngày 11/01/2009 đến 17/05/2009 11/02/2024
04-40 18 ngày 20/12/2020 đến 25/04/2021 18/02/2024
33-88 18 ngày 10/12/2017 đến 15/04/2018 25/02/2024
14-41 17 ngày 23/09/2018 đến 20/01/2019 28/01/2024
18-81 17 ngày 07/06/2015 đến 04/10/2015 28/01/2024
48-84 17 ngày 24/05/2020 đến 20/09/2020 03/03/2024
28-82 16 ngày 20/12/2015 đến 10/04/2016 25/02/2024
29-92 16 ngày 09/02/2020 đến 28/06/2020 03/03/2024
47-74 16 ngày 31/05/2015 đến 20/09/2015 25/02/2024
34-43 16 ngày 21/10/2012 đến 10/02/2013 03/03/2024
38-83 15 ngày 27/02/2011 đến 12/06/2011 11/02/2024
11-66 15 ngày 24/12/2017 đến 08/04/2018 04/02/2024
56-65 15 ngày 01/09/2019 đến 15/12/2019 03/03/2024
07-70 15 ngày 07/07/2013 đến 20/10/2013 25/02/2024
19-91 15 ngày 28/04/2019 đến 11/08/2019 03/03/2024
01-10 15 ngày 16/02/2020 đến 28/06/2020 18/02/2024
13-31 15 ngày 15/09/2013 đến 29/12/2013 18/02/2024
03-30 15 ngày 30/08/2020 đến 13/12/2020 18/02/2024
16-61 15 ngày 19/04/2009 đến 02/08/2009 11/02/2024
12-21 14 ngày 06/10/2019 đến 12/01/2020 04/02/2024
05-50 14 ngày 13/07/2014 đến 19/10/2014 28/01/2024
78-87 14 ngày 27/01/2013 đến 05/05/2013 28/01/2024
89-98 14 ngày 25/11/2018 đến 03/03/2019 21/01/2024
23-32 14 ngày 13/02/2011 đến 22/05/2011 25/02/2024
79-97 14 ngày 10/02/2019 đến 19/05/2019 18/02/2024
22-77 14 ngày 16/04/2017 đến 23/07/2017 04/02/2024
26-62 14 ngày 30/01/2022 đến 08/05/2022 28/01/2024
37-73 14 ngày 22/07/2018 đến 28/10/2018 03/03/2024
09-90 13 ngày 19/11/2017 đến 18/02/2018 25/02/2024
68-86 13 ngày 19/06/2016 đến 18/09/2016 03/03/2024
15-51 13 ngày 28/08/2022 đến 27/11/2022 03/03/2024
35-53 13 ngày 22/09/2019 đến 22/12/2019 25/02/2024
27-72 12 ngày 26/06/2016 đến 18/09/2016 03/03/2024
58-85 12 ngày 12/02/2012 đến 06/05/2012 11/02/2024
39-93 12 ngày 28/07/2019 đến 20/10/2019 03/03/2024
57-75 11 ngày 27/02/2022 đến 15/05/2022 18/02/2024
24-42 10 ngày 10/01/2021 đến 21/03/2021 03/03/2024
59-95 10 ngày 09/10/2022 đến 18/12/2022 03/03/2024
Xem thêm

Gan cực đại lô rơi Tiền Giang từ trước đến nay

Giải Gan max Lô rơi hôm nay Thời gian Ngày về gần đây
ĐB 70 ngày 88 08/02/2009 đến 13/06/2010 28/01/2024
1 50 ngày 34 29/09/2019 đến 11/10/2020 03/03/2024
4_7 43 ngày 23 25/10/2015 đến 21/08/2016 11/02/2024
3_2 39 ngày 25 17/04/2022 đến 15/01/2023 10/12/2023
4_4 38 ngày 69 07/09/2014 đến 31/05/2015 25/02/2024
8 36 ngày 21 14/01/2018 đến 23/09/2018 03/03/2024
4_1 34 ngày 36 07/05/2017 đến 31/12/2017 03/03/2024
3_1 34 ngày 11 06/03/2011 đến 30/10/2011 04/02/2024
6_2 33 ngày 34 16/10/2016 đến 04/06/2017 31/12/2023
5 32 ngày 01 19/04/2009 đến 29/11/2009 25/02/2024
6_1 31 ngày 27 31/05/2015 đến 03/01/2016 11/02/2024
2 31 ngày 07 19/06/2011 đến 22/01/2012 14/01/2024
4_2 30 ngày 89 06/02/2011 đến 04/09/2011 15/10/2023
4_6 28 ngày 44 17/08/2014 đến 01/03/2015 07/01/2024
4_3 27 ngày 78 31/05/2009 đến 06/12/2009 04/02/2024
4_5 27 ngày 67 10/03/2013 đến 15/09/2013 14/01/2024
7 25 ngày 25 22/11/2020 đến 16/05/2021 28/01/2024
6_3 21 ngày 14 08/09/2013 đến 02/02/2014 05/11/2023

Xổ Số VN nơi cập nhật Thống kê lô gan Tiền Giang nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất hàng ngày. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Thống kê Lô Gan Tiền Giang là gì?

Thống kê lô gan Tiền Giang (hay còn gọi là lô khan Tiền Giang, số rắn) là thống kê những cặp số lô tô (2 số cuối) lâu chưa về trên bảng kết quả Tiền Giang trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không chịu xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê với các bộ số chưa về trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thống kê lô khan Tiền Giang gồm có những thông tin sau:

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại, kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max) là tổng bao nhiêu ngày

Thống kê cặp lô gan xổ số Tiền Giang (bao gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về nhất tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của các cặp số đó

Thống kê giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về đề gan, thống kê đầu, đuôi ĐB (hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt) và số ngày chưa về.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng nhận biết lô gan XSTG bằng cách xem theo dõi thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại: Số lần kỷ lục mà một con số lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện thì được là lô kép gan (hay lô kép khan).

Ý nghĩa các cột bảng lô gan:

- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả xổ số Tiền Giang tới nay.

- Số ngày gan: số ngày mà con số lô tô đó chưa ra.

Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:

- Các bộ số và cặp số lô gan KQXSTG nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày. 

- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về nhất là các số nào.

- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.

Phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Sử dụng công cụ thống kê chuẩn xác từ các kết quả cũ, Xổ Số VN cung cấp cho bạn thống kê lô gan Tiền Giang chuẩn xác nhất. Với tính năng này, người chơi sẽ có thêm thông tin tham khảo để chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!

Thống kê lô gan. Tk lô. Thống kê lô gan Tiền Giang. Lô gan Tiền Giang. Lô Gan. Xem thống kê lô gan hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xổ Số VN.