Lô Gan QNA - Thống kê lô gan Quảng Nam hôm nay

ngày

Lô gan QNA hôm nay 10 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
60 24 ngày 23/01/2024 25 ngày
28 19 ngày 27/02/2024 29 ngày
15 17 ngày 12/03/2024 40 ngày
21 17 ngày 12/03/2024 42 ngày
56 16 ngày 19/03/2024 29 ngày
42 16 ngày 19/03/2024 49 ngày
58 14 ngày 02/04/2024 32 ngày
33 13 ngày 09/04/2024 19 ngày
64 13 ngày 09/04/2024 30 ngày
37 12 ngày 16/04/2024 39 ngày
31 12 ngày 16/04/2024 34 ngày
29 12 ngày 16/04/2024 32 ngày
38 11 ngày 23/04/2024 30 ngày
72 11 ngày 23/04/2024 22 ngày
92 11 ngày 23/04/2024 29 ngày
34 10 ngày 30/04/2024 38 ngày
50 10 ngày 30/04/2024 38 ngày
12 10 ngày 30/04/2024 30 ngày
22 10 ngày 30/04/2024 19 ngày

Cặp lô gan Quảng Nam 3 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
29-92 11 ngày 23/04/2024 18 ngày
12-21 10 ngày 30/04/2024 15 ngày
05-50 9 ngày 07/05/2024 17 ngày
38-83 9 ngày 07/05/2024 11 ngày
18-81 8 ngày 14/05/2024 19 ngày
15-51 7 ngày 21/05/2024 16 ngày
26-62 6 ngày 28/05/2024 11 ngày
49-94 6 ngày 28/05/2024 14 ngày
45-54 5 ngày 04/06/2024 20 ngày
69-96 5 ngày 04/06/2024 16 ngày
13-31 4 ngày 11/06/2024 15 ngày
24-42 4 ngày 11/06/2024 12 ngày
07-70 3 ngày 18/06/2024 18 ngày
57-75 3 ngày 18/06/2024 15 ngày
67-76 3 ngày 18/06/2024 18 ngày
35-53 3 ngày 18/06/2024 12 ngày

Lô rơi gan Quảng Nam hôm nay 6 ngày trở lên

Giải thích 1 chút : Lô rơi được đếm từ giải 1 đến giải đặc biệt. Lô rơi Quảng Nam có 8 giải trong 1 giải có các giải con cộng lại thành 27 con. Ví dụ giải 2 có 2 con sẽ được đánh số là 2_1 2_2, giải 3 có 6 giải sẽ đánh số đến 6.
Giải Gan Lô rơi hôm nay Ngày về gần nhất Gan Max
ĐB 11 ngày 63 23/04/2024 30 ngày
4_4 7 ngày 73 21/05/2024 36 ngày
4_5 6 ngày 98 28/05/2024 28 ngày
4_6 11 ngày 86 23/04/2024 20 ngày
4_7 15 ngày 52 26/03/2024 28 ngày
6_2 6 ngày 87 28/05/2024 31 ngày
6_3 11 ngày 77 23/04/2024 21 ngày
7 12 ngày 82 16/04/2024 26 ngày

Gan cực đại Quảng Nam từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
61 85 ngày 04/10/2011 đến 21/05/2013 02/07/2024
51 50 ngày 21/10/2014 đến 06/10/2015 02/07/2024
42 49 ngày 20/08/2013 đến 29/07/2014 09/07/2024
73 44 ngày 17/08/2010 đến 21/06/2011 18/06/2024
49 43 ngày 29/05/2018 đến 26/03/2019 09/07/2024
21 42 ngày 16/11/2021 đến 06/09/2022 07/05/2024
07 42 ngày 20/08/2019 đến 30/06/2020 25/06/2024
15 40 ngày 19/11/2019 đến 15/09/2020 04/06/2024
37 39 ngày 12/09/2017 đến 12/06/2018 11/06/2024
84 38 ngày 11/09/2012 đến 04/06/2013 02/07/2024
34 38 ngày 02/05/2017 đến 23/01/2018 02/07/2024
39 38 ngày 30/10/2012 đến 23/07/2013 14/05/2024
50 38 ngày 21/08/2018 đến 14/05/2019 30/04/2024
57 37 ngày 22/10/2013 đến 08/07/2014 11/06/2024
45 36 ngày 28/02/2012 đến 06/11/2012 25/06/2024
19 36 ngày 09/02/2016 đến 18/10/2016 12/03/2024
98 36 ngày 18/09/2012 đến 28/05/2013 04/06/2024
80 36 ngày 03/11/2015 đến 12/07/2016 18/06/2024
08 35 ngày 13/06/2017 đến 13/02/2018 14/05/2024
75 35 ngày 12/10/2010 đến 14/06/2011 09/07/2024
59 35 ngày 10/07/2018 đến 12/03/2019 21/05/2024
65 34 ngày 25/05/2021 đến 01/02/2022 12/03/2024
31 34 ngày 08/10/2013 đến 03/06/2014 30/04/2024
81 33 ngày 28/04/2020 đến 15/12/2020 18/06/2024
54 33 ngày 27/09/2016 đến 16/05/2017 11/06/2024
30 33 ngày 05/12/2017 đến 24/07/2018 14/05/2024
03 32 ngày 16/04/2019 đến 26/11/2019 28/05/2024
29 32 ngày 06/09/2022 đến 18/04/2023 02/07/2024
88 32 ngày 15/05/2012 đến 25/12/2012 27/02/2024
53 32 ngày 14/02/2012 đến 25/09/2012 16/04/2024
58 32 ngày 24/11/2015 đến 05/07/2016 25/06/2024
68 32 ngày 12/01/2016 đến 23/08/2016 16/04/2024
95 32 ngày 03/12/2019 đến 04/08/2020 09/07/2024
96 31 ngày 24/01/2017 đến 29/08/2017 09/04/2024
05 31 ngày 10/07/2012 đến 12/02/2013 30/04/2024
00 31 ngày 19/12/2017 đến 24/07/2018 11/06/2024
64 30 ngày 30/06/2009 đến 26/01/2010 04/06/2024
38 30 ngày 04/06/2019 đến 31/12/2019 16/04/2024
27 30 ngày 06/11/2012 đến 04/06/2013 23/04/2024
12 30 ngày 07/04/2009 đến 03/11/2009 02/07/2024
11 30 ngày 05/04/2016 đến 01/11/2016 25/06/2024
06 30 ngày 14/05/2013 đến 10/12/2013 11/06/2024
67 29 ngày 27/09/2022 đến 18/04/2023 19/03/2024
56 29 ngày 19/02/2013 đến 10/09/2013 02/07/2024
78 29 ngày 28/07/2009 đến 16/02/2010 25/06/2024
32 29 ngày 16/10/2012 đến 07/05/2013 04/06/2024
28 29 ngày 24/02/2015 đến 15/09/2015 02/07/2024
18 29 ngày 10/09/2019 đến 31/03/2020 25/06/2024
92 29 ngày 11/01/2022 đến 02/08/2022 02/07/2024
99 29 ngày 13/11/2018 đến 04/06/2019 28/05/2024
91 29 ngày 19/11/2013 đến 10/06/2014 30/04/2024
66 28 ngày 07/03/2017 đến 19/09/2017 21/05/2024
70 28 ngày 11/11/2014 đến 26/05/2015 09/07/2024
41 28 ngày 13/02/2018 đến 28/08/2018 18/06/2024
89 27 ngày 21/04/2009 đến 27/10/2009 28/05/2024
69 27 ngày 25/08/2020 đến 02/03/2021 07/05/2024
85 27 ngày 15/02/2022 đến 23/08/2022 19/03/2024
01 27 ngày 29/09/2009 đến 06/04/2010 18/06/2024
10 27 ngày 10/05/2016 đến 15/11/2016 02/04/2024
16 27 ngày 24/01/2012 đến 31/07/2012 09/07/2024
63 27 ngày 07/01/2014 đến 15/07/2014 23/01/2024
83 27 ngày 17/04/2012 đến 23/10/2012 09/07/2024
76 27 ngày 29/12/2015 đến 05/07/2016 21/05/2024
35 27 ngày 12/04/2022 đến 18/10/2022 09/07/2024
20 27 ngày 07/12/2010 đến 14/06/2011 09/04/2024
23 27 ngày 12/04/2011 đến 18/10/2011 25/06/2024
52 27 ngày 19/12/2017 đến 26/06/2018 25/06/2024
87 26 ngày 21/09/2010 đến 22/03/2011 28/05/2024
82 26 ngày 27/12/2011 đến 26/06/2012 25/06/2024
40 26 ngày 10/08/2010 đến 08/02/2011 04/06/2024
93 26 ngày 05/01/2021 đến 06/07/2021 18/06/2024
94 26 ngày 01/10/2013 đến 01/04/2014 09/07/2024
48 26 ngày 26/01/2021 đến 10/08/2021 23/04/2024
14 26 ngày 02/02/2016 đến 02/08/2016 09/07/2024
60 25 ngày 27/09/2022 đến 21/03/2023 21/05/2024
17 25 ngày 19/02/2019 đến 13/08/2019 18/06/2024
04 25 ngày 19/09/2017 đến 13/03/2018 18/06/2024
43 25 ngày 07/05/2013 đến 29/10/2013 09/07/2024
24 25 ngày 04/06/2019 đến 26/11/2019 11/06/2024
86 25 ngày 24/09/2013 đến 18/03/2014 04/06/2024
71 25 ngày 03/01/2012 đến 26/06/2012 09/07/2024
26 25 ngày 15/03/2016 đến 06/09/2016 07/05/2024
25 25 ngày 25/06/2013 đến 17/12/2013 09/07/2024
90 24 ngày 26/03/2019 đến 10/09/2019 07/05/2024
55 24 ngày 04/08/2015 đến 19/01/2016 02/07/2024
97 23 ngày 08/09/2015 đến 16/02/2016 25/06/2024
74 23 ngày 18/07/2017 đến 26/12/2017 09/07/2024
36 23 ngày 26/07/2022 đến 03/01/2023 09/07/2024
47 23 ngày 23/05/2017 đến 31/10/2017 25/06/2024
62 23 ngày 11/06/2019 đến 19/11/2019 11/06/2024
02 23 ngày 01/01/2013 đến 11/06/2013 07/05/2024
72 22 ngày 18/08/2015 đến 19/01/2016 25/06/2024
77 22 ngày 01/02/2011 đến 05/07/2011 23/04/2024
46 22 ngày 01/06/2010 đến 02/11/2010 04/06/2024
09 21 ngày 22/07/2014 đến 16/12/2014 07/05/2024
13 21 ngày 02/10/2018 đến 26/02/2019 04/06/2024
79 20 ngày 10/05/2022 đến 27/09/2022 14/05/2024
33 19 ngày 21/06/2011 đến 01/11/2011 02/07/2024
22 19 ngày 29/09/2020 đến 09/02/2021 09/07/2024
44 19 ngày 25/05/2021 đến 19/10/2021 11/06/2024
Xem thêm

Gan cực đại cặp lô Quảng Nam từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16-61 27 ngày 24/01/2012 đến 31/07/2012 02/07/2024
28-82 22 ngày 29/11/2016 đến 02/05/2017 09/07/2024
59-95 21 ngày 27/01/2009 đến 23/06/2009 25/06/2024
45-54 20 ngày 13/10/2020 đến 02/03/2021 09/07/2024
25-52 20 ngày 25/06/2013 đến 12/11/2013 07/05/2024
18-81 19 ngày 23/06/2020 đến 03/11/2020 25/06/2024
01-10 19 ngày 29/09/2009 đến 09/02/2010 18/06/2024
04-40 19 ngày 10/03/2015 đến 21/07/2015 09/07/2024
89-98 19 ngày 06/12/2011 đến 17/04/2012 02/07/2024
07-70 18 ngày 27/11/2012 đến 02/04/2013 30/04/2024
23-32 18 ngày 21/03/2017 đến 25/07/2017 11/06/2024
29-92 18 ngày 29/03/2022 đến 02/08/2022 25/06/2024
67-76 18 ngày 16/02/2016 đến 21/06/2016 21/05/2024
68-86 18 ngày 01/04/2014 đến 05/08/2014 09/07/2024
33-88 17 ngày 22/09/2015 đến 19/01/2016 09/07/2024
05-50 17 ngày 03/03/2020 đến 21/07/2020 14/05/2024
78-87 16 ngày 11/08/2009 đến 01/12/2009 09/07/2024
44-99 16 ngày 13/03/2012 đến 03/07/2012 09/07/2024
15-51 16 ngày 20/08/2013 đến 10/12/2013 11/06/2024
14-41 16 ngày 22/03/2016 đến 12/07/2016 09/07/2024
69-96 16 ngày 14/03/2017 đến 04/07/2017 28/05/2024
39-93 16 ngày 15/03/2011 đến 05/07/2011 02/07/2024
57-75 15 ngày 20/10/2020 đến 02/02/2021 09/07/2024
48-84 15 ngày 25/06/2019 đến 08/10/2019 23/04/2024
47-74 15 ngày 18/07/2017 đến 31/10/2017 02/07/2024
00-55 15 ngày 15/09/2015 đến 29/12/2015 18/06/2024
17-71 15 ngày 16/05/2017 đến 29/08/2017 09/07/2024
02-20 15 ngày 03/02/2015 đến 19/05/2015 09/07/2024
58-85 15 ngày 30/08/2011 đến 13/12/2011 07/05/2024
13-31 15 ngày 23/09/2014 đến 06/01/2015 02/07/2024
12-21 15 ngày 16/11/2021 đến 01/03/2022 04/06/2024
08-80 15 ngày 29/03/2016 đến 12/07/2016 02/07/2024
36-63 14 ngày 14/09/2021 đến 21/12/2021 25/06/2024
46-64 14 ngày 09/05/2017 đến 15/08/2017 02/07/2024
03-30 14 ngày 03/04/2018 đến 10/07/2018 28/05/2024
11-66 14 ngày 10/03/2020 đến 07/07/2020 25/06/2024
19-91 14 ngày 19/08/2014 đến 25/11/2014 18/06/2024
56-65 14 ngày 04/08/2020 đến 10/11/2020 25/06/2024
49-94 14 ngày 31/03/2009 đến 07/07/2009 09/07/2024
37-73 14 ngày 31/01/2012 đến 08/05/2012 18/06/2024
34-43 13 ngày 08/09/2015 đến 08/12/2015 09/07/2024
24-42 12 ngày 21/12/2021 đến 15/03/2022 04/06/2024
35-53 12 ngày 23/10/2012 đến 15/01/2013 09/07/2024
27-72 12 ngày 11/12/2012 đến 05/03/2013 02/07/2024
09-90 12 ngày 24/01/2023 đến 18/04/2023 09/07/2024
79-97 12 ngày 13/08/2013 đến 05/11/2013 02/07/2024
06-60 11 ngày 06/09/2016 đến 22/11/2016 25/06/2024
38-83 11 ngày 06/09/2016 đến 22/11/2016 09/07/2024
26-62 11 ngày 20/06/2017 đến 05/09/2017 25/06/2024
22-77 10 ngày 24/11/2020 đến 02/02/2021 25/06/2024
Xem thêm

Gan cực đại lô rơi Quảng Nam từ trước đến nay

Giải Gan max Lô rơi hôm nay Thời gian Ngày về gần đây
4_2 39 ngày 63 08/03/2016 đến 06/12/2016 23/04/2024
3_1 38 ngày 19 13/11/2012 đến 06/08/2013 25/06/2024
4_4 36 ngày 98 31/08/2010 đến 10/05/2011 09/07/2024
3_2 34 ngày 59 21/12/2021 đến 16/08/2022 09/07/2024
6_2 31 ngày 82 05/03/2019 đến 08/10/2019 02/07/2024
ĐB 30 ngày 71 06/12/2016 đến 04/07/2017 18/06/2024
8 29 ngày 02 16/05/2017 đến 05/12/2017 25/06/2024
4_5 28 ngày 32 17/01/2017 đến 01/08/2017 09/07/2024
6_1 28 ngày 73 18/07/2017 đến 30/01/2018 21/05/2024
4_7 28 ngày 98 09/11/2021 đến 24/05/2022 28/05/2024
7 26 ngày 86 15/08/2017 đến 13/02/2018 23/04/2024
5 26 ngày 52 23/07/2013 đến 21/01/2014 26/03/2024
4_3 25 ngày 04 10/03/2009 đến 01/09/2009 09/07/2024
4_1 23 ngày 61 02/02/2021 đến 13/07/2021 11/06/2024
2 21 ngày 87 18/05/2010 đến 12/10/2010 28/05/2024
1 21 ngày 77 04/03/2014 đến 29/07/2014 23/04/2024
6_3 21 ngày 82 19/03/2013 đến 13/08/2013 16/04/2024
4_6 20 ngày 80 29/12/2015 đến 17/05/2016 09/07/2024

Xổ Số VN nơi cập nhật Thống kê lô gan Quảng Nam nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất hàng ngày. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Thống kê Lô Gan Quảng Nam là gì?

Thống kê lô gan Quảng Nam (hay còn gọi là lô khan Quảng Nam, số rắn) là thống kê những cặp số lô tô (2 số cuối) lâu chưa về trên bảng kết quả Quảng Nam trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không chịu xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê với các bộ số chưa về trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thống kê lô khan Quảng Nam gồm có những thông tin sau:

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại, kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max) là tổng bao nhiêu ngày

Thống kê cặp lô gan xổ số Quảng Nam (bao gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về nhất tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của các cặp số đó

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về đề gan, thống kê đầu, đuôi ĐB (hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt) và số ngày chưa về.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng nhận biết lô gan XSQNA bằng cách xem theo dõi thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại: Số lần kỷ lục mà một con số lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện thì được là lô kép gan (hay lô kép khan).

Ý nghĩa các cột bảng lô gan:

- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả xổ số Quảng Nam tới nay.

- Số ngày gan: số ngày mà con số lô tô đó chưa ra.

Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:

- Các bộ số và cặp số lô gan KQXSQNA nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày. 

- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất là các số nào.

- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.

Phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Sử dụng công cụ thống kê chuẩn xác từ các kết quả cũ, Xổ Số VN cung cấp cho bạn thống kê lô gan Quảng Nam chuẩn xác nhất. Với tính năng này, người chơi sẽ có thêm thông tin tham khảo để chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!

Thống kê lô gan. Tk lô. Thống kê lô gan Quảng Nam. Lô gan Quảng Nam. Lô Gan. Xem thống kê lô gan hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xổ Số VN.