Lô Gan QB - Thống kê lô gan Quảng Bình hôm nay

ngày

Lô gan QB hôm nay 10 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
36 28 ngày 17/08/2023 29 ngày
37 25 ngày 07/09/2023 27 ngày
53 19 ngày 19/10/2023 31 ngày
29 17 ngày 02/11/2023 29 ngày
24 17 ngày 02/11/2023 35 ngày
23 16 ngày 09/11/2023 27 ngày
96 16 ngày 09/11/2023 27 ngày
58 15 ngày 16/11/2023 28 ngày
70 13 ngày 30/11/2023 20 ngày
61 13 ngày 30/11/2023 32 ngày
07 12 ngày 07/12/2023 22 ngày
03 11 ngày 14/12/2023 21 ngày
13 10 ngày 21/12/2023 17 ngày

Cặp lô gan Quảng Bình 3 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
07-70 12 ngày 07/12/2023 11 ngày
23-32 8 ngày 04/01/2024 15 ngày
24-42 8 ngày 04/01/2024 21 ngày
05-50 7 ngày 11/01/2024 23 ngày
00-55 7 ngày 11/01/2024 11 ngày
39-93 6 ngày 18/01/2024 13 ngày
14-41 6 ngày 18/01/2024 19 ngày
58-85 5 ngày 25/01/2024 18 ngày
15-51 4 ngày 01/02/2024 13 ngày
47-74 4 ngày 01/02/2024 14 ngày
16-61 4 ngày 01/02/2024 16 ngày
25-52 4 ngày 01/02/2024 13 ngày
17-71 3 ngày 08/02/2024 14 ngày
59-95 3 ngày 08/02/2024 16 ngày
69-96 3 ngày 08/02/2024 17 ngày
29-92 3 ngày 08/02/2024 16 ngày

Lô rơi gan Quảng Bình hôm nay 6 ngày trở lên

Giải thích 1 chút : Lô rơi được đếm từ giải 1 đến giải đặc biệt. Lô rơi Quảng Bình có 8 giải trong 1 giải có các giải con cộng lại thành 27 con. Ví dụ giải 2 có 2 con sẽ được đánh số là 2_1 2_2, giải 3 có 6 giải sẽ đánh số đến 6.
Giải Gan Lô rơi hôm nay Ngày về gần nhất Gan Max
2 13 ngày 09 30/11/2023 23 ngày
4_3 10 ngày 72 21/12/2023 24 ngày
4_4 9 ngày 62 28/12/2023 23 ngày
4_6 8 ngày 73 04/01/2024 27 ngày
4_7 8 ngày 98 04/01/2024 38 ngày
6_1 10 ngày 44 21/12/2023 28 ngày
6_3 10 ngày 98 21/12/2023 29 ngày
7 13 ngày 60 30/11/2023 26 ngày

Gan cực đại Quảng Bình từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
17 57 ngày 02/04/2015 đến 05/05/2016 11/01/2024
10 51 ngày 24/12/2009 đến 16/12/2010 11/01/2024
12 49 ngày 05/12/2019 đến 10/12/2020 11/01/2024
74 48 ngày 21/08/2014 đến 23/07/2015 14/12/2023
16 45 ngày 02/12/2010 đến 20/10/2011 22/02/2024
54 42 ngày 03/10/2019 đến 20/08/2020 11/01/2024
02 42 ngày 11/02/2016 đến 01/12/2016 22/02/2024
60 41 ngày 03/03/2011 đến 22/12/2011 07/12/2023
93 41 ngày 07/07/2016 đến 20/04/2017 04/01/2024
42 41 ngày 18/12/2014 đến 01/10/2015 29/02/2024
41 40 ngày 25/10/2012 đến 01/08/2013 22/02/2024
34 39 ngày 26/08/2021 đến 26/05/2022 29/02/2024
28 39 ngày 23/04/2009 đến 21/01/2010 22/02/2024
99 36 ngày 25/07/2013 đến 03/04/2014 21/12/2023
27 36 ngày 09/08/2018 đến 18/04/2019 28/12/2023
75 35 ngày 29/09/2016 đến 01/06/2017 01/02/2024
43 35 ngày 04/06/2020 đến 04/02/2021 01/02/2024
24 35 ngày 07/05/2020 đến 07/01/2021 08/02/2024
66 34 ngày 16/11/2017 đến 12/07/2018 15/02/2024
90 34 ngày 13/06/2019 đến 06/02/2020 29/02/2024
55 34 ngày 11/11/2010 đến 14/07/2011 29/02/2024
68 34 ngày 16/02/2012 đến 11/10/2012 08/02/2024
64 33 ngày 15/08/2013 đến 03/04/2014 29/02/2024
82 33 ngày 26/03/2009 đến 12/11/2009 09/11/2023
18 33 ngày 08/11/2012 đến 27/06/2013 02/11/2023
85 32 ngày 24/11/2011 đến 05/07/2012 18/01/2024
04 32 ngày 07/07/2016 đến 16/02/2017 01/02/2024
40 32 ngày 31/01/2019 đến 12/09/2019 08/02/2024
56 32 ngày 29/12/2011 đến 09/08/2012 15/02/2024
61 32 ngày 23/02/2017 đến 05/10/2017 02/11/2023
21 32 ngày 19/03/2015 đến 29/10/2015 15/02/2024
72 32 ngày 08/04/2010 đến 18/11/2010 29/02/2024
91 32 ngày 01/10/2020 đến 13/05/2021 04/01/2024
00 31 ngày 23/07/2015 đến 25/02/2016 22/02/2024
46 31 ngày 24/06/2021 đến 27/01/2022 08/02/2024
62 31 ngày 07/10/2021 đến 12/05/2022 15/02/2024
53 31 ngày 01/08/2019 đến 05/03/2020 17/08/2023
09 31 ngày 28/01/2016 đến 01/09/2016 07/09/2023
69 30 ngày 22/03/2018 đến 18/10/2018 29/02/2024
51 30 ngày 26/02/2015 đến 24/09/2015 18/01/2024
57 30 ngày 17/06/2010 đến 13/01/2011 29/02/2024
48 30 ngày 01/03/2018 đến 27/09/2018 18/01/2024
05 29 ngày 30/07/2015 đến 18/02/2016 04/01/2024
11 29 ngày 02/06/2022 đến 22/12/2022 15/02/2024
30 29 ngày 31/05/2018 đến 20/12/2018 29/02/2024
89 29 ngày 12/05/2022 đến 01/12/2022 22/02/2024
78 29 ngày 23/06/2011 đến 12/01/2012 15/02/2024
36 29 ngày 20/06/2013 đến 09/01/2014 01/02/2024
98 29 ngày 13/01/2022 đến 04/08/2022 22/02/2024
73 29 ngày 01/03/2012 đến 20/09/2012 15/02/2024
92 29 ngày 06/05/2010 đến 25/11/2010 28/12/2023
29 29 ngày 18/04/2019 đến 07/11/2019 25/01/2024
19 28 ngày 18/03/2021 đến 30/09/2021 01/02/2024
67 28 ngày 03/06/2010 đến 16/12/2010 19/10/2023
47 28 ngày 21/05/2020 đến 03/12/2020 29/02/2024
45 28 ngày 03/11/2016 đến 18/05/2017 11/01/2024
58 28 ngày 03/06/2021 đến 16/12/2021 22/02/2024
50 27 ngày 23/03/2017 đến 28/09/2017 15/02/2024
87 27 ngày 19/02/2015 đến 27/08/2015 16/11/2023
96 27 ngày 26/03/2020 đến 29/10/2020 25/01/2024
71 27 ngày 05/03/2020 đến 08/10/2020 29/02/2024
23 27 ngày 01/11/2012 đến 09/05/2013 30/11/2023
37 27 ngày 24/09/2015 đến 31/03/2016 29/02/2024
14 27 ngày 31/05/2012 đến 06/12/2012 22/02/2024
06 27 ngày 20/01/2011 đến 04/08/2011 08/02/2024
25 27 ngày 07/05/2009 đến 12/11/2009 08/02/2024
76 26 ngày 07/04/2011 đến 13/10/2011 15/02/2024
84 26 ngày 13/01/2011 đến 21/07/2011 22/02/2024
80 26 ngày 28/02/2013 đến 29/08/2013 25/01/2024
49 26 ngày 30/06/2022 đến 29/12/2022 08/02/2024
33 26 ngày 08/09/2016 đến 09/03/2017 30/11/2023
38 26 ngày 13/10/2022 đến 13/04/2023 01/02/2024
35 25 ngày 04/04/2019 đến 26/09/2019 29/02/2024
83 25 ngày 25/01/2018 đến 19/07/2018 29/02/2024
94 25 ngày 14/10/2021 đến 07/04/2022 28/12/2023
31 25 ngày 27/11/2014 đến 21/05/2015 22/02/2024
26 25 ngày 28/12/2017 đến 21/06/2018 01/02/2024
52 25 ngày 16/05/2019 đến 07/11/2019 25/01/2024
59 24 ngày 06/09/2012 đến 21/02/2013 15/02/2024
22 24 ngày 18/02/2016 đến 04/08/2016 15/02/2024
63 24 ngày 13/08/2009 đến 28/01/2010 22/02/2024
08 24 ngày 09/02/2017 đến 27/07/2017 01/02/2024
77 23 ngày 03/11/2022 đến 13/04/2023 25/01/2024
65 23 ngày 22/02/2018 đến 02/08/2018 11/01/2024
44 23 ngày 26/08/2021 đến 03/02/2022 04/01/2024
79 23 ngày 08/10/2020 đến 18/03/2021 25/01/2024
81 23 ngày 04/06/2020 đến 12/11/2020 15/02/2024
97 22 ngày 23/01/2020 đến 23/07/2020 01/02/2024
20 22 ngày 29/03/2018 đến 30/08/2018 15/02/2024
95 22 ngày 24/11/2016 đến 27/04/2017 22/02/2024
32 22 ngày 06/02/2014 đến 10/07/2014 04/01/2024
01 22 ngày 15/10/2015 đến 17/03/2016 29/02/2024
07 22 ngày 07/11/2019 đến 07/05/2020 08/02/2024
86 22 ngày 15/11/2012 đến 18/04/2013 04/01/2024
03 21 ngày 28/05/2020 đến 22/10/2020 15/02/2024
70 20 ngày 22/10/2009 đến 11/03/2010 08/02/2024
88 20 ngày 25/03/2010 đến 12/08/2010 09/11/2023
39 19 ngày 23/05/2013 đến 03/10/2013 08/02/2024
15 18 ngày 20/10/2022 đến 23/02/2023 29/02/2024
13 17 ngày 23/09/2021 đến 20/01/2022 22/02/2024
Xem thêm

Gan cực đại cặp lô Quảng Bình từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
28-82 29 ngày 23/04/2009 đến 12/11/2009 22/02/2024
34-43 28 ngày 23/07/2020 đến 04/02/2021 29/02/2024
04-40 24 ngày 13/09/2012 đến 28/02/2013 15/02/2024
05-50 23 ngày 25/12/2014 đến 04/06/2015 29/02/2024
27-72 22 ngày 08/04/2010 đến 09/09/2010 11/01/2024
09-90 22 ngày 11/07/2019 đến 12/12/2019 29/02/2024
24-42 21 ngày 04/06/2020 đến 29/10/2020 07/12/2023
06-60 21 ngày 03/03/2011 đến 04/08/2011 22/02/2024
14-41 19 ngày 13/10/2016 đến 23/02/2017 29/02/2024
49-94 19 ngày 11/08/2022 đến 22/12/2022 22/02/2024
03-30 19 ngày 05/01/2012 đến 17/05/2012 29/02/2024
26-62 19 ngày 29/01/2009 đến 11/06/2009 18/01/2024
89-98 18 ngày 19/02/2009 đến 25/06/2009 01/02/2024
58-85 18 ngày 24/11/2011 đến 29/03/2012 01/02/2024
48-84 17 ngày 23/08/2012 đến 20/12/2012 08/02/2024
56-65 17 ngày 16/02/2017 đến 15/06/2017 15/02/2024
69-96 17 ngày 14/05/2020 đến 10/09/2020 29/02/2024
68-86 17 ngày 03/03/2022 đến 30/06/2022 04/01/2024
12-21 17 ngày 27/02/2020 đến 23/07/2020 04/01/2024
18-81 17 ngày 16/07/2020 đến 12/11/2020 01/02/2024
38-83 16 ngày 22/12/2022 đến 13/04/2023 29/02/2024
37-73 16 ngày 01/10/2015 đến 21/01/2016 29/02/2024
08-80 16 ngày 26/05/2022 đến 15/09/2022 15/02/2024
16-61 16 ngày 01/06/2017 đến 21/09/2017 08/02/2024
29-92 16 ngày 19/10/2017 đến 08/02/2018 15/02/2024
02-20 16 ngày 19/05/2016 đến 08/09/2016 15/02/2024
59-95 16 ngày 21/04/2022 đến 11/08/2022 22/02/2024
79-97 15 ngày 08/03/2018 đến 21/06/2018 29/02/2024
23-32 15 ngày 22/08/2019 đến 05/12/2019 29/02/2024
01-10 15 ngày 27/08/2009 đến 10/12/2009 18/01/2024
45-54 14 ngày 13/01/2022 đến 21/04/2022 29/02/2024
78-87 14 ngày 06/10/2011 đến 12/01/2012 15/02/2024
47-74 14 ngày 31/10/2019 đến 06/02/2020 01/02/2024
13-31 14 ngày 29/03/2018 đến 05/07/2018 22/02/2024
46-64 14 ngày 23/03/2017 đến 29/06/2017 15/02/2024
22-77 14 ngày 17/03/2011 đến 30/06/2011 22/02/2024
17-71 14 ngày 24/09/2015 đến 31/12/2015 22/02/2024
11-66 13 ngày 13/09/2018 đến 13/12/2018 25/01/2024
44-99 13 ngày 19/06/2014 đến 18/09/2014 08/02/2024
15-51 13 ngày 21/06/2012 đến 20/09/2012 22/02/2024
57-75 13 ngày 25/07/2013 đến 24/10/2013 15/02/2024
39-93 13 ngày 22/05/2014 đến 21/08/2014 08/02/2024
19-91 13 ngày 02/02/2017 đến 04/05/2017 15/02/2024
25-52 13 ngày 29/03/2012 đến 28/06/2012 15/02/2024
35-53 12 ngày 01/04/2010 đến 24/06/2010 29/02/2024
33-88 12 ngày 11/07/2013 đến 03/10/2013 11/01/2024
67-76 11 ngày 12/11/2020 đến 28/01/2021 29/02/2024
00-55 11 ngày 11/07/2013 đến 26/09/2013 29/02/2024
36-63 11 ngày 15/10/2015 đến 31/12/2015 22/02/2024
07-70 11 ngày 13/10/2016 đến 29/12/2016 29/02/2024
Xem thêm

Gan cực đại lô rơi Quảng Bình từ trước đến nay

Giải Gan max Lô rơi hôm nay Thời gian Ngày về gần đây
4_7 38 ngày 54 02/04/2015 đến 24/12/2015 15/02/2024
5 34 ngày 22 21/11/2013 đến 17/07/2014 22/02/2024
4_5 29 ngày 09 16/01/2014 đến 07/08/2014 30/11/2023
6_3 29 ngày 11 07/08/2014 đến 26/02/2015 22/02/2024
6_1 28 ngày 91 08/09/2016 đến 23/03/2017 22/02/2024
4_1 28 ngày 38 02/10/2014 đến 16/04/2015 29/02/2024
4_6 27 ngày 20 08/04/2021 đến 14/10/2021 29/02/2024
7 26 ngày 72 01/03/2018 đến 30/08/2018 21/12/2023
3_2 26 ngày 62 03/07/2014 đến 01/01/2015 28/12/2023
ĐB 24 ngày 19 21/06/2012 đến 06/12/2012 29/02/2024
4_3 24 ngày 73 09/09/2021 đến 24/02/2022 04/01/2024
4_4 23 ngày 98 19/04/2018 đến 27/09/2018 04/01/2024
4_2 23 ngày 98 20/10/2011 đến 29/03/2012 29/02/2024
2 23 ngày 44 30/04/2009 đến 08/10/2009 21/12/2023
1 22 ngày 40 08/08/2019 đến 09/01/2020 08/02/2024
8 22 ngày 98 15/03/2018 đến 16/08/2018 21/12/2023
3_1 21 ngày 60 16/03/2017 đến 10/08/2017 30/11/2023
6_2 20 ngày 31 20/05/2021 đến 07/10/2021 25/01/2024

Xổ Số VN nơi cập nhật Thống kê lô gan Quảng Bình nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất hàng ngày. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Thống kê Lô Gan Quảng Bình là gì?

Thống kê lô gan Quảng Bình (hay còn gọi là lô khan Quảng Bình, số rắn) là thống kê những cặp số lô tô (2 số cuối) lâu chưa về trên bảng kết quả Quảng Bình trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không chịu xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê với các bộ số chưa về trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thống kê lô khan Quảng Bình gồm có những thông tin sau:

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại, kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max) là tổng bao nhiêu ngày

Thống kê cặp lô gan xổ số Quảng Bình (bao gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về nhất tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của các cặp số đó

Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về đề gan, thống kê đầu, đuôi ĐB (hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt) và số ngày chưa về.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng nhận biết lô gan XSQB bằng cách xem theo dõi thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại: Số lần kỷ lục mà một con số lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện thì được là lô kép gan (hay lô kép khan).

Ý nghĩa các cột bảng lô gan:

- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả xổ số Quảng Bình tới nay.

- Số ngày gan: số ngày mà con số lô tô đó chưa ra.

Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:

- Các bộ số và cặp số lô gan KQXSQB nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày. 

- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về nhất là các số nào.

- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.

Phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Sử dụng công cụ thống kê chuẩn xác từ các kết quả cũ, Xổ Số VN cung cấp cho bạn thống kê lô gan Quảng Bình chuẩn xác nhất. Với tính năng này, người chơi sẽ có thêm thông tin tham khảo để chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!

Thống kê lô gan. Tk lô. Thống kê lô gan Quảng Bình. Lô gan Quảng Bình. Lô Gan. Xem thống kê lô gan hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xổ Số VN.