Lô Gan KT - Thống kê lô gan Kon Tum hôm nay

ngày

Lô gan KT hôm nay 10 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
34 22 ngày 10/12/2023 33 ngày
07 21 ngày 17/12/2023 32 ngày
01 21 ngày 17/12/2023 29 ngày
08 19 ngày 31/12/2023 27 ngày
00 18 ngày 07/01/2024 31 ngày
88 17 ngày 14/01/2024 33 ngày
29 16 ngày 21/01/2024 20 ngày
52 13 ngày 11/02/2024 31 ngày
63 13 ngày 11/02/2024 31 ngày
77 13 ngày 11/02/2024 20 ngày
81 13 ngày 11/02/2024 24 ngày
11 13 ngày 11/02/2024 22 ngày
17 12 ngày 18/02/2024 59 ngày
09 11 ngày 25/02/2024 28 ngày
53 11 ngày 25/02/2024 43 ngày
43 11 ngày 25/02/2024 35 ngày

Cặp lô gan Kon Tum 3 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
34-43 11 ngày 25/02/2024 12 ngày
39-93 8 ngày 17/03/2024 21 ngày
00-55 8 ngày 17/03/2024 28 ngày
11-66 7 ngày 24/03/2024 19 ngày
07-70 6 ngày 31/03/2024 14 ngày
08-80 5 ngày 07/04/2024 13 ngày
03-30 5 ngày 07/04/2024 18 ngày
35-53 5 ngày 07/04/2024 17 ngày
36-63 4 ngày 14/04/2024 17 ngày
28-82 4 ngày 14/04/2024 10 ngày
06-60 3 ngày 21/04/2024 15 ngày
29-92 3 ngày 21/04/2024 16 ngày
46-64 3 ngày 21/04/2024 17 ngày
59-95 3 ngày 21/04/2024 15 ngày
13-31 3 ngày 21/04/2024 20 ngày
27-72 3 ngày 21/04/2024 19 ngày

Lô rơi gan Kon Tum hôm nay 6 ngày trở lên

Giải thích 1 chút : Lô rơi được đếm từ giải 1 đến giải đặc biệt. Lô rơi Kon Tum có 8 giải trong 1 giải có các giải con cộng lại thành 27 con. Ví dụ giải 2 có 2 con sẽ được đánh số là 2_1 2_2, giải 3 có 6 giải sẽ đánh số đến 6.
Giải Gan Lô rơi hôm nay Ngày về gần nhất Gan Max
2 14 ngày 86 04/02/2024 24 ngày
4_4 8 ngày 38 17/03/2024 24 ngày
4_7 15 ngày 32 28/01/2024 30 ngày
5 25 ngày 04 19/11/2023 24 ngày
8 10 ngày 23 03/03/2024 43 ngày

Gan cực đại Kon Tum từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
17 59 ngày 20/03/2016 đến 07/05/2017 07/01/2024
02 54 ngày 27/06/2010 đến 10/07/2011 17/12/2023
37 51 ngày 24/05/2020 đến 16/05/2021 05/05/2024
60 48 ngày 29/05/2016 đến 30/04/2017 07/04/2024
59 47 ngày 17/03/2019 đến 09/02/2020 12/05/2024
25 44 ngày 24/11/2013 đến 28/09/2014 12/05/2024
53 43 ngày 12/07/2009 đến 09/05/2010 07/04/2024
94 41 ngày 13/02/2022 đến 27/11/2022 17/12/2023
85 41 ngày 23/08/2009 đến 06/06/2010 31/12/2023
78 39 ngày 09/03/2014 đến 07/12/2014 25/02/2024
54 38 ngày 28/11/2021 đến 21/08/2022 05/05/2024
96 38 ngày 08/08/2010 đến 01/05/2011 11/02/2024
71 37 ngày 01/02/2009 đến 25/10/2009 05/05/2024
67 37 ngày 22/04/2018 đến 06/01/2019 21/04/2024
74 36 ngày 21/11/2021 đến 31/07/2022 28/04/2024
43 35 ngày 01/07/2018 đến 03/03/2019 05/05/2024
32 35 ngày 18/11/2012 đến 21/07/2013 05/05/2024
55 35 ngày 13/01/2013 đến 15/09/2013 18/02/2024
15 34 ngày 11/06/2017 đến 04/02/2018 28/04/2024
38 34 ngày 14/04/2019 đến 08/12/2019 12/05/2024
69 33 ngày 03/04/2022 đến 20/11/2022 07/04/2024
88 33 ngày 16/05/2021 đến 16/01/2022 28/04/2024
34 33 ngày 21/01/2018 đến 09/09/2018 12/05/2024
07 32 ngày 23/10/2011 đến 03/06/2012 12/05/2024
75 32 ngày 05/01/2020 đến 06/09/2020 10/03/2024
49 32 ngày 31/01/2021 đến 26/09/2021 12/05/2024
40 31 ngày 27/12/2020 đến 15/08/2021 12/05/2024
52 31 ngày 09/07/2017 đến 11/02/2018 21/04/2024
63 31 ngày 23/08/2009 đến 28/03/2010 14/04/2024
82 31 ngày 20/10/2019 đến 14/06/2020 21/01/2024
72 31 ngày 28/09/2014 đến 03/05/2015 07/04/2024
19 31 ngày 23/02/2020 đến 18/10/2020 17/03/2024
00 31 ngày 26/09/2021 đến 01/05/2022 12/05/2024
64 31 ngày 27/03/2022 đến 30/10/2022 28/04/2024
65 30 ngày 10/05/2009 đến 06/12/2009 10/12/2023
48 30 ngày 19/02/2012 đến 16/09/2012 07/04/2024
87 30 ngày 02/03/2014 đến 28/09/2014 14/04/2024
16 30 ngày 11/10/2015 đến 08/05/2016 21/04/2024
30 30 ngày 08/09/2019 đến 26/04/2020 12/05/2024
20 30 ngày 16/08/2009 đến 14/03/2010 17/03/2024
58 29 ngày 02/05/2021 đến 05/12/2021 21/04/2024
80 29 ngày 19/02/2017 đến 10/09/2017 14/04/2024
50 29 ngày 30/01/2011 đến 21/08/2011 12/05/2024
99 29 ngày 13/03/2011 đến 02/10/2011 25/02/2024
79 29 ngày 12/07/2020 đến 31/01/2021 05/05/2024
31 29 ngày 02/06/2019 đến 22/12/2019 07/04/2024
01 29 ngày 17/09/2017 đến 08/04/2018 21/04/2024
39 29 ngày 17/09/2017 đến 08/04/2018 05/05/2024
23 28 ngày 04/12/2011 đến 17/06/2012 21/04/2024
09 28 ngày 24/11/2019 đến 28/06/2020 05/05/2024
51 28 ngày 11/06/2017 đến 24/12/2017 05/05/2024
41 28 ngày 25/10/2020 đến 09/05/2021 28/04/2024
42 28 ngày 17/04/2022 đến 30/10/2022 11/02/2024
21 27 ngày 14/02/2010 đến 22/08/2010 25/02/2024
98 27 ngày 17/11/2013 đến 25/05/2014 12/05/2024
62 27 ngày 28/07/2019 đến 02/02/2020 17/03/2024
08 27 ngày 18/08/2013 đến 23/02/2014 28/04/2024
83 27 ngày 02/12/2012 đến 09/06/2013 05/05/2024
33 27 ngày 02/12/2012 đến 09/06/2013 28/04/2024
44 26 ngày 26/06/2016 đến 25/12/2016 24/03/2024
70 26 ngày 24/07/2016 đến 22/01/2017 21/04/2024
22 26 ngày 11/10/2015 đến 10/04/2016 21/04/2024
18 26 ngày 30/06/2019 đến 29/12/2019 24/03/2024
24 26 ngày 27/03/2022 đến 25/09/2022 11/02/2024
91 26 ngày 23/07/2017 đến 21/01/2018 21/04/2024
27 26 ngày 26/06/2022 đến 25/12/2022 10/03/2024
89 26 ngày 11/04/2021 đến 24/10/2021 24/03/2024
05 26 ngày 27/06/2021 đến 09/01/2022 12/05/2024
12 26 ngày 09/10/2022 đến 09/04/2023 14/04/2024
90 25 ngày 29/04/2012 đến 21/10/2012 24/03/2024
57 25 ngày 30/01/2011 đến 24/07/2011 31/03/2024
86 25 ngày 27/05/2012 đến 18/11/2012 05/05/2024
56 25 ngày 22/11/2020 đến 16/05/2021 10/03/2024
61 25 ngày 17/10/2021 đến 10/04/2022 28/04/2024
45 24 ngày 25/06/2017 đến 10/12/2017 31/03/2024
81 24 ngày 05/08/2012 đến 20/01/2013 10/03/2024
68 24 ngày 24/04/2022 đến 09/10/2022 31/03/2024
47 24 ngày 05/07/2009 đến 20/12/2009 11/02/2024
14 24 ngày 28/04/2013 đến 13/10/2013 05/05/2024
46 24 ngày 19/05/2013 đến 03/11/2013 12/05/2024
92 23 ngày 22/12/2019 đến 21/06/2020 07/04/2024
26 23 ngày 11/12/2016 đến 21/05/2017 11/02/2024
03 23 ngày 01/01/2017 đến 11/06/2017 31/03/2024
06 23 ngày 22/10/2017 đến 01/04/2018 31/03/2024
66 22 ngày 26/06/2022 đến 27/11/2022 05/05/2024
93 22 ngày 10/05/2020 đến 11/10/2020 28/04/2024
76 22 ngày 03/05/2020 đến 04/10/2020 12/05/2024
11 22 ngày 17/07/2016 đến 18/12/2016 28/04/2024
97 21 ngày 25/11/2018 đến 21/04/2019 14/01/2024
13 21 ngày 28/01/2018 đến 24/06/2018 05/05/2024
95 21 ngày 08/05/2016 đến 02/10/2016 12/05/2024
84 21 ngày 10/12/2017 đến 06/05/2018 12/05/2024
36 21 ngày 26/07/2015 đến 20/12/2015 21/04/2024
35 21 ngày 26/09/2021 đến 20/02/2022 10/03/2024
10 21 ngày 28/01/2018 đến 24/06/2018 07/04/2024
77 20 ngày 02/01/2022 đến 22/05/2022 21/04/2024
04 20 ngày 25/09/2011 đến 12/02/2012 12/05/2024
73 20 ngày 18/11/2018 đến 07/04/2019 07/04/2024
29 20 ngày 24/03/2019 đến 11/08/2019 07/04/2024
28 19 ngày 03/01/2021 đến 16/05/2021 21/04/2024
Xem thêm

Gan cực đại cặp lô Kon Tum từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 29 ngày 09/03/2014 đến 28/09/2014 05/05/2024
17-71 29 ngày 01/02/2009 đến 30/08/2009 05/05/2024
15-51 28 ngày 11/06/2017 đến 24/12/2017 07/04/2024
00-55 28 ngày 17/02/2013 đến 01/09/2013 12/05/2024
24-42 23 ngày 17/04/2022 đến 25/09/2022 12/05/2024
58-85 23 ngày 18/10/2009 đến 28/03/2010 21/04/2024
39-93 21 ngày 29/10/2017 đến 25/03/2018 31/03/2024
33-88 21 ngày 05/01/2020 đến 21/06/2020 07/04/2024
02-20 21 ngày 03/01/2016 đến 29/05/2016 12/05/2024
69-96 21 ngày 07/11/2010 đến 03/04/2011 05/05/2024
67-76 20 ngày 19/08/2018 đến 06/01/2019 21/04/2024
13-31 20 ngày 04/02/2018 đến 24/06/2018 28/04/2024
27-72 19 ngày 21/07/2019 đến 01/12/2019 05/05/2024
44-99 19 ngày 20/05/2012 đến 30/09/2012 05/05/2024
11-66 19 ngày 17/03/2013 đến 28/07/2013 05/05/2024
25-52 19 ngày 17/09/2017 đến 28/01/2018 28/04/2024
38-83 18 ngày 18/10/2015 đến 21/02/2016 12/05/2024
03-30 18 ngày 05/02/2017 đến 11/06/2017 12/05/2024
36-63 17 ngày 09/10/2011 đến 05/02/2012 12/05/2024
37-73 17 ngày 09/12/2018 đến 07/04/2019 12/05/2024
46-64 17 ngày 19/09/2021 đến 16/01/2022 12/05/2024
89-98 17 ngày 10/05/2020 đến 06/09/2020 21/04/2024
35-53 17 ngày 27/09/2020 đến 24/01/2021 14/04/2024
23-32 17 ngày 03/03/2013 đến 30/06/2013 21/04/2024
29-92 16 ngày 24/01/2010 đến 16/05/2010 25/02/2024
56-65 16 ngày 31/05/2009 đến 20/09/2009 07/04/2024
49-94 16 ngày 31/01/2021 đến 23/05/2021 14/04/2024
16-61 16 ngày 13/04/2014 đến 03/08/2014 28/04/2024
26-62 16 ngày 11/12/2016 đến 02/04/2017 12/05/2024
06-60 15 ngày 18/10/2009 đến 31/01/2010 17/03/2024
59-95 15 ngày 19/12/2021 đến 03/04/2022 12/05/2024
09-90 15 ngày 02/08/2020 đến 15/11/2020 21/04/2024
22-77 15 ngày 24/08/2014 đến 07/12/2014 05/05/2024
05-50 15 ngày 05/09/2021 đến 19/12/2021 05/05/2024
48-84 15 ngày 31/05/2015 đến 13/09/2015 05/05/2024
47-74 15 ngày 30/12/2018 đến 14/04/2019 28/04/2024
14-41 15 ngày 27/12/2020 đến 11/04/2021 05/05/2024
07-70 14 ngày 01/02/2009 đến 17/05/2009 28/04/2024
12-21 13 ngày 20/11/2022 đến 19/02/2023 21/04/2024
08-80 13 ngày 29/09/2013 đến 29/12/2013 12/05/2024
19-91 13 ngày 22/01/2012 đến 22/04/2012 12/05/2024
79-97 13 ngày 07/06/2015 đến 06/09/2015 12/05/2024
34-43 12 ngày 19/08/2012 đến 11/11/2012 05/05/2024
45-54 12 ngày 25/03/2012 đến 17/06/2012 12/05/2024
18-81 12 ngày 11/10/2020 đến 03/01/2021 05/05/2024
68-86 11 ngày 06/05/2018 đến 22/07/2018 17/03/2024
01-10 11 ngày 04/09/2022 đến 20/11/2022 24/03/2024
57-75 11 ngày 31/05/2020 đến 16/08/2020 12/05/2024
28-82 10 ngày 07/08/2022 đến 16/10/2022 28/04/2024
04-40 10 ngày 28/02/2021 đến 09/05/2021 05/05/2024
Xem thêm

Gan cực đại lô rơi Kon Tum từ trước đến nay

Giải Gan max Lô rơi hôm nay Thời gian Ngày về gần đây
8 43 ngày 79 29/12/2013 đến 26/10/2014 21/04/2024
4_5 37 ngày 96 29/12/2019 đến 04/10/2020 05/05/2024
4_6 36 ngày 86 19/04/2015 đến 27/12/2015 04/02/2024
4_2 35 ngày 42 11/01/2009 đến 27/09/2009 05/05/2024
6_1 33 ngày 91 23/08/2009 đến 11/04/2010 21/04/2024
6_3 32 ngày 90 22/02/2015 đến 04/10/2015 05/05/2024
4_3 32 ngày 22 26/02/2017 đến 08/10/2017 05/05/2024
4_7 30 ngày 54 18/05/2014 đến 14/12/2014 12/05/2024
ĐB 28 ngày 38 06/09/2015 đến 20/03/2016 17/03/2024
3_2 26 ngày 26 29/07/2018 đến 27/01/2019 12/05/2024
6_2 26 ngày 05 09/10/2016 đến 09/04/2017 05/05/2024
1 25 ngày 32 06/02/2022 đến 31/07/2022 28/01/2024
4_4 24 ngày 04 05/04/2009 đến 27/09/2009 19/11/2023
5 24 ngày 67 21/12/2014 đến 07/06/2015 07/04/2024
7 24 ngày 19 05/07/2015 đến 20/12/2015 12/05/2024
2 24 ngày 54 26/12/2021 đến 12/06/2022 21/04/2024
3_1 21 ngày 25 12/08/2018 đến 06/01/2019 21/04/2024
4_1 19 ngày 23 15/08/2010 đến 26/12/2010 03/03/2024

Xổ Số VN nơi cập nhật Thống kê lô gan Kon Tum nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất hàng ngày. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Thống kê Lô Gan Kon Tum là gì?

Thống kê lô gan Kon Tum (hay còn gọi là lô khan Kon Tum, số rắn) là thống kê những cặp số lô tô (2 số cuối) lâu chưa về trên bảng kết quả Kon Tum trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không chịu xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê với các bộ số chưa về trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thống kê lô khan Kon Tum gồm có những thông tin sau:

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại, kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max) là tổng bao nhiêu ngày

Thống kê cặp lô gan xổ số Kon Tum (bao gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về nhất tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của các cặp số đó

Thống kê giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về đề gan, thống kê đầu, đuôi ĐB (hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt) và số ngày chưa về.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng nhận biết lô gan XSKT bằng cách xem theo dõi thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại: Số lần kỷ lục mà một con số lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện thì được là lô kép gan (hay lô kép khan).

Ý nghĩa các cột bảng lô gan:

- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả xổ số Kon Tum tới nay.

- Số ngày gan: số ngày mà con số lô tô đó chưa ra.

Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:

- Các bộ số và cặp số lô gan KQXSKT nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày. 

- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất là các số nào.

- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.

Phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Sử dụng công cụ thống kê chuẩn xác từ các kết quả cũ, Xổ Số VN cung cấp cho bạn thống kê lô gan Kon Tum chuẩn xác nhất. Với tính năng này, người chơi sẽ có thêm thông tin tham khảo để chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!

Thống kê lô gan. Tk lô. Thống kê lô gan Kon Tum. Lô gan Kon Tum. Lô Gan. Xem thống kê lô gan hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xổ Số VN.