Lô Gan KH - Thống kê lô gan Khánh Hòa hôm nay

ngày

Lô gan KH hôm nay 10 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
24 21 ngày 03/03/2024 25 ngày
67 16 ngày 20/03/2024 35 ngày
20 15 ngày 24/03/2024 23 ngày
61 14 ngày 27/03/2024 30 ngày
40 13 ngày 31/03/2024 31 ngày
96 13 ngày 31/03/2024 32 ngày
28 12 ngày 03/04/2024 44 ngày
70 11 ngày 07/04/2024 25 ngày
81 11 ngày 07/04/2024 30 ngày
47 11 ngày 07/04/2024 27 ngày
83 10 ngày 10/04/2024 30 ngày
84 10 ngày 10/04/2024 41 ngày
49 10 ngày 10/04/2024 28 ngày

Cặp lô gan Khánh Hòa 3 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
69-96 13 ngày 31/03/2024 19 ngày
48-84 8 ngày 17/04/2024 17 ngày
58-85 7 ngày 21/04/2024 16 ngày
38-83 6 ngày 24/04/2024 19 ngày
37-73 6 ngày 24/04/2024 15 ngày
49-94 5 ngày 28/04/2024 14 ngày
13-31 4 ngày 01/05/2024 19 ngày
47-74 4 ngày 01/05/2024 21 ngày
02-20 4 ngày 01/05/2024 19 ngày
16-61 3 ngày 05/05/2024 17 ngày
19-91 3 ngày 05/05/2024 18 ngày
07-70 3 ngày 05/05/2024 18 ngày
33-88 3 ngày 05/05/2024 16 ngày

Lô rơi gan Khánh Hòa hôm nay 6 ngày trở lên

Giải thích 1 chút : Lô rơi được đếm từ giải 1 đến giải đặc biệt. Lô rơi Khánh Hòa có 8 giải trong 1 giải có các giải con cộng lại thành 27 con. Ví dụ giải 2 có 2 con sẽ được đánh số là 2_1 2_2, giải 3 có 6 giải sẽ đánh số đến 6.
Giải Gan Lô rơi hôm nay Ngày về gần nhất Gan Max
3_2 7 ngày 15 21/04/2024 35 ngày
4_5 19 ngày 17 10/03/2024 28 ngày
4_7 12 ngày 86 03/04/2024 25 ngày
5 23 ngày 27 25/02/2024 28 ngày
6_3 20 ngày 76 06/03/2024 39 ngày
8 11 ngày 00 07/04/2024 22 ngày

Gan cực đại Khánh Hòa từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
99 55 ngày 16/06/2013 đến 25/12/2013 15/05/2024
69 52 ngày 29/01/2012 đến 29/07/2012 14/04/2024
58 50 ngày 06/01/2010 đến 30/06/2010 01/05/2024
60 49 ngày 03/06/2012 đến 21/11/2012 08/05/2024
98 48 ngày 04/01/2009 đến 24/06/2009 08/05/2024
62 48 ngày 25/03/2020 đến 04/10/2020 08/05/2024
04 47 ngày 29/08/2021 đến 09/02/2022 15/05/2024
14 47 ngày 27/12/2009 đến 09/06/2010 05/05/2024
71 47 ngày 25/02/2018 đến 08/08/2018 12/05/2024
31 45 ngày 01/09/2019 đến 05/02/2020 08/05/2024
28 44 ngày 14/09/2011 đến 19/02/2012 12/05/2024
78 43 ngày 02/05/2012 đến 30/09/2012 24/04/2024
23 43 ngày 12/09/2018 đến 10/02/2019 14/04/2024
89 42 ngày 19/05/2010 đến 13/10/2010 01/05/2024
84 41 ngày 19/12/2021 đến 11/05/2022 15/05/2024
64 40 ngày 12/10/2016 đến 01/03/2017 15/05/2024
86 39 ngày 24/04/2019 đến 08/09/2019 05/05/2024
08 39 ngày 07/04/2021 đến 08/09/2021 15/05/2024
00 39 ngày 27/01/2021 đến 13/06/2021 12/05/2024
63 38 ngày 18/05/2011 đến 28/09/2011 28/04/2024
43 38 ngày 11/06/2014 đến 22/10/2014 24/03/2024
09 38 ngày 22/12/2013 đến 04/05/2014 12/05/2024
77 37 ngày 24/02/2021 đến 04/07/2021 15/05/2024
44 37 ngày 07/03/2018 đến 15/07/2018 08/05/2024
55 37 ngày 19/05/2019 đến 25/09/2019 03/03/2024
57 37 ngày 03/11/2010 đến 04/05/2011 15/05/2024
50 37 ngày 21/08/2011 đến 28/12/2011 01/05/2024
90 37 ngày 24/03/2019 đến 31/07/2019 15/05/2024
25 36 ngày 02/02/2014 đến 08/06/2014 03/04/2024
05 36 ngày 18/11/2015 đến 23/03/2016 08/05/2024
07 36 ngày 28/06/2015 đến 01/11/2015 28/04/2024
10 36 ngày 21/07/2013 đến 24/11/2013 17/04/2024
92 36 ngày 15/05/2019 đến 18/09/2019 05/05/2024
16 36 ngày 09/09/2012 đến 13/01/2013 05/05/2024
97 35 ngày 07/03/2012 đến 08/07/2012 17/04/2024
67 35 ngày 11/11/2015 đến 13/03/2016 01/05/2024
72 35 ngày 03/08/2016 đến 04/12/2016 12/05/2024
74 35 ngày 18/09/2013 đến 19/01/2014 24/04/2024
59 34 ngày 05/10/2014 đến 01/02/2015 24/04/2024
37 34 ngày 19/01/2020 đến 10/06/2020 15/05/2024
56 34 ngày 28/01/2009 đến 27/05/2009 31/03/2024
38 34 ngày 29/04/2020 đến 26/08/2020 21/04/2024
02 33 ngày 03/10/2012 đến 27/01/2013 12/05/2024
53 33 ngày 06/07/2014 đến 29/10/2014 15/05/2024
45 33 ngày 25/07/2010 đến 17/11/2010 08/05/2024
95 33 ngày 07/03/2012 đến 01/07/2012 05/05/2024
48 33 ngày 24/03/2021 đến 18/07/2021 15/05/2024
42 32 ngày 21/09/2014 đến 11/01/2015 07/04/2024
41 32 ngày 03/07/2011 đến 23/10/2011 17/04/2024
96 32 ngày 01/01/2017 đến 23/04/2017 10/04/2024
29 32 ngày 07/01/2015 đến 29/04/2015 28/04/2024
68 32 ngày 23/09/2018 đến 13/01/2019 21/04/2024
15 31 ngày 13/09/2015 đến 30/12/2015 24/04/2024
01 31 ngày 13/12/2020 đến 31/03/2021 08/05/2024
73 31 ngày 22/04/2018 đến 08/08/2018 08/05/2024
40 31 ngày 22/07/2018 đến 07/11/2018 08/05/2024
65 30 ngày 21/02/2010 đến 06/06/2010 12/05/2024
46 30 ngày 03/02/2013 đến 19/05/2013 14/04/2024
61 30 ngày 28/09/2011 đến 11/01/2012 14/04/2024
03 30 ngày 02/09/2009 đến 16/12/2009 12/05/2024
83 30 ngày 09/04/2014 đến 23/07/2014 05/05/2024
76 30 ngày 10/12/2017 đến 25/03/2018 27/03/2024
81 30 ngày 25/04/2012 đến 08/08/2012 12/05/2024
91 29 ngày 08/03/2009 đến 17/06/2009 24/04/2024
94 29 ngày 30/10/2016 đến 08/02/2017 12/05/2024
11 29 ngày 14/08/2011 đến 23/11/2011 12/05/2024
30 29 ngày 20/01/2021 đến 02/05/2021 12/05/2024
87 29 ngày 12/10/2016 đến 22/01/2017 20/03/2024
54 28 ngày 14/05/2014 đến 20/08/2014 28/04/2024
79 28 ngày 24/02/2013 đến 02/06/2013
75 28 ngày 01/03/2020 đến 01/07/2020 07/04/2024
19 28 ngày 17/07/2013 đến 23/10/2013 08/05/2024
17 28 ngày 28/03/2010 đến 04/07/2010 01/05/2024
06 28 ngày 19/02/2020 đến 21/06/2020 17/04/2024
34 28 ngày 04/05/2022 đến 10/08/2022 01/05/2024
49 28 ngày 08/01/2017 đến 16/04/2017 15/05/2024
35 27 ngày 18/11/2009 đến 21/02/2010 15/05/2024
66 27 ngày 08/05/2016 đến 10/08/2016 01/05/2024
52 27 ngày 24/07/2019 đến 27/10/2019 08/05/2024
18 27 ngày 18/07/2010 đến 20/10/2010 15/05/2024
22 27 ngày 29/12/2021 đến 03/04/2022 08/05/2024
47 27 ngày 12/07/2015 đến 14/10/2015 07/04/2024
13 26 ngày 03/02/2021 đến 05/05/2021 15/05/2024
12 26 ngày 06/04/2016 đến 06/07/2016 10/04/2024
82 26 ngày 11/01/2009 đến 15/04/2009 10/04/2024
32 26 ngày 02/02/2022 đến 04/05/2022 21/04/2024
39 26 ngày 20/01/2013 đến 21/04/2013 15/05/2024
80 26 ngày 02/03/2011 đến 01/06/2011 05/05/2024
36 25 ngày 22/02/2012 đến 20/05/2012 21/04/2024
70 25 ngày 14/03/2021 đến 09/06/2021 15/05/2024
21 25 ngày 08/02/2015 đến 06/05/2015 17/04/2024
88 25 ngày 30/08/2015 đến 25/11/2015 05/05/2024
24 25 ngày 12/12/2018 đến 10/03/2019 05/05/2024
85 25 ngày 25/11/2020 đến 21/02/2021 08/05/2024
26 25 ngày 15/09/2019 đến 11/12/2019 28/04/2024
27 24 ngày 18/11/2009 đến 10/02/2010 21/04/2024
33 24 ngày 14/05/2017 đến 06/08/2017 31/03/2024
20 23 ngày 31/08/2022 đến 20/11/2022 24/04/2024
93 23 ngày 28/12/2022 đến 19/03/2023 08/05/2024
51 23 ngày 02/06/2019 đến 21/08/2019 05/05/2024
Xem thêm

Gan cực đại cặp lô Khánh Hòa từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 27 ngày 19/10/2016 đến 22/01/2017 12/05/2024
45-54 25 ngày 25/03/2018 đến 20/06/2018 01/05/2024
17-71 25 ngày 25/04/2018 đến 22/07/2018 08/05/2024
59-95 22 ngày 16/11/2014 đến 01/02/2015 08/05/2024
47-74 21 ngày 09/10/2013 đến 22/12/2013 08/05/2024
46-64 21 ngày 19/10/2016 đến 01/01/2017 15/05/2024
23-32 20 ngày 15/05/2016 đến 24/07/2016 05/05/2024
13-31 19 ngày 27/06/2010 đến 01/09/2010 12/05/2024
34-43 19 ngày 23/11/2014 đến 28/01/2015 08/05/2024
69-96 19 ngày 24/04/2019 đến 30/06/2019 12/05/2024
27-72 19 ngày 10/09/2014 đến 16/11/2014 01/05/2024
04-40 19 ngày 13/10/2021 đến 19/12/2021 15/05/2024
38-83 19 ngày 16/09/2018 đến 21/11/2018 15/05/2024
02-20 19 ngày 28/06/2017 đến 03/09/2017 05/05/2024
39-93 18 ngày 08/08/2012 đến 10/10/2012 15/05/2024
19-91 18 ngày 04/10/2015 đến 06/12/2015 12/05/2024
18-81 18 ngày 01/08/2010 đến 03/10/2010 05/05/2024
15-51 18 ngày 02/06/2019 đến 04/08/2019 08/05/2024
09-90 18 ngày 15/01/2014 đến 19/03/2014 12/05/2024
07-70 18 ngày 29/01/2023 đến 02/04/2023 15/05/2024
22-77 18 ngày 03/08/2016 đến 05/10/2016 12/05/2024
01-10 18 ngày 10/06/2012 đến 12/08/2012 15/05/2024
48-84 17 ngày 15/01/2014 đến 16/03/2014 15/05/2024
56-65 17 ngày 04/09/2013 đến 03/11/2013 08/05/2024
00-55 17 ngày 22/06/2014 đến 20/08/2014 15/05/2024
25-52 17 ngày 16/03/2014 đến 14/05/2014 08/05/2024
12-21 17 ngày 03/10/2010 đến 01/12/2010 12/05/2024
14-41 17 ngày 19/12/2018 đến 17/02/2019 24/04/2024
16-61 17 ngày 23/11/2016 đến 22/01/2017 24/04/2024
26-62 17 ngày 26/07/2020 đến 23/09/2020 15/05/2024
33-88 16 ngày 22/06/2014 đến 17/08/2014 08/05/2024
29-92 16 ngày 23/07/2017 đến 17/09/2017 15/05/2024
58-85 16 ngày 11/09/2016 đến 06/11/2016 01/05/2024
57-75 16 ngày 06/03/2011 đến 01/05/2011 17/04/2024
67-76 15 ngày 24/06/2015 đến 16/08/2015 28/04/2024
05-50 15 ngày 01/12/2010 đến 16/03/2011 12/05/2024
37-73 15 ngày 12/10/2014 đến 03/12/2014 15/05/2024
08-80 15 ngày 18/03/2012 đến 09/05/2012 21/04/2024
24-42 15 ngày 16/01/2019 đến 10/03/2019 12/05/2024
03-30 15 ngày 05/05/2021 đến 27/06/2021 15/05/2024
68-86 15 ngày 10/03/2010 đến 02/05/2010 15/05/2024
11-66 14 ngày 25/06/2014 đến 13/08/2014 31/03/2024
89-98 14 ngày 11/02/2009 đến 01/04/2009 08/05/2024
44-99 14 ngày 02/05/2012 đến 20/06/2012 15/05/2024
36-63 14 ngày 05/03/2014 đến 23/04/2014 15/05/2024
49-94 14 ngày 27/07/2022 đến 14/09/2022 15/05/2024
35-53 14 ngày 14/02/2016 đến 03/04/2016 12/05/2024
28-82 14 ngày 03/04/2022 đến 22/05/2022 15/05/2024
79-97 13 ngày 11/04/2010 đến 26/05/2010 05/05/2024
06-60 12 ngày 25/01/2023 đến 08/03/2023 08/05/2024
Xem thêm

Gan cực đại lô rơi Khánh Hòa từ trước đến nay

Giải Gan max Lô rơi hôm nay Thời gian Ngày về gần đây
4_3 51 ngày 25 01/04/2018 đến 26/09/2018 28/04/2024
4_2 42 ngày 06 11/10/2009 đến 07/03/2010 01/05/2024
6_3 39 ngày 39 21/04/2013 đến 04/09/2013 01/05/2024
ĐB 39 ngày 75 12/01/2014 đến 28/05/2014 12/05/2024
3_1 39 ngày 15 16/12/2012 đến 01/05/2013 21/04/2024
3_2 35 ngày 14 10/03/2019 đến 10/07/2019 15/05/2024
6_2 34 ngày 89 19/02/2014 đến 18/06/2014 15/05/2024
4_6 33 ngày 43 18/04/2012 đến 12/08/2012 05/05/2024
4_1 32 ngày 46 05/12/2021 đến 27/03/2022 05/05/2024
7 30 ngày 17 05/01/2020 đến 13/05/2020 10/03/2024
1 30 ngày 22 17/01/2021 đến 02/05/2021 15/05/2024
5 28 ngày 86 12/04/2015 đến 19/07/2015 03/04/2024
4_5 28 ngày 27 07/11/2021 đến 13/02/2022 25/02/2024
4_4 28 ngày 79 11/09/2013 đến 18/12/2013 05/05/2024
4_7 25 ngày 82 24/10/2021 đến 19/01/2022 08/05/2024
2 24 ngày 76 08/11/2015 đến 31/01/2016 06/03/2024
6_1 23 ngày 82 16/10/2013 đến 05/01/2014 15/05/2024
8 22 ngày 00 31/05/2017 đến 16/08/2017 07/04/2024

Xổ Số VN nơi cập nhật Thống kê lô gan Khánh Hòa nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất hàng ngày. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Thống kê Lô Gan Khánh Hòa là gì?

Thống kê lô gan Khánh Hòa (hay còn gọi là lô khan Khánh Hòa, số rắn) là thống kê những cặp số lô tô (2 số cuối) lâu chưa về trên bảng kết quả Khánh Hòa trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không chịu xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê với các bộ số chưa về trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thống kê lô khan Khánh Hòa gồm có những thông tin sau:

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại, kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max) là tổng bao nhiêu ngày

Thống kê cặp lô gan xổ số Khánh Hòa (bao gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về nhất tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của các cặp số đó

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về đề gan, thống kê đầu, đuôi ĐB (hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt) và số ngày chưa về.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng nhận biết lô gan XSKH bằng cách xem theo dõi thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại: Số lần kỷ lục mà một con số lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện thì được là lô kép gan (hay lô kép khan).

Ý nghĩa các cột bảng lô gan:

- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả xổ số Khánh Hòa tới nay.

- Số ngày gan: số ngày mà con số lô tô đó chưa ra.

Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:

- Các bộ số và cặp số lô gan KQXSKH nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày. 

- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất là các số nào.

- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.

Phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Sử dụng công cụ thống kê chuẩn xác từ các kết quả cũ, Xổ Số VN cung cấp cho bạn thống kê lô gan Khánh Hòa chuẩn xác nhất. Với tính năng này, người chơi sẽ có thêm thông tin tham khảo để chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!

Thống kê lô gan. Tk lô. Thống kê lô gan Khánh Hòa. Lô gan Khánh Hòa. Lô Gan. Xem thống kê lô gan hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xổ Số VN.