Lô Gan HG - Thống kê lô gan Hậu Giang hôm nay

ngày

Lô gan HG hôm nay 10 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
88 18 ngày 03/02/2024 28 ngày
04 17 ngày 10/02/2024 28 ngày
94 17 ngày 10/02/2024 23 ngày
97 17 ngày 10/02/2024 44 ngày
22 16 ngày 17/02/2024 31 ngày
44 15 ngày 24/02/2024 36 ngày
03 15 ngày 24/02/2024 25 ngày
12 14 ngày 02/03/2024 24 ngày
53 13 ngày 09/03/2024 21 ngày
91 13 ngày 09/03/2024 21 ngày
62 12 ngày 16/03/2024 31 ngày
78 12 ngày 16/03/2024 28 ngày
86 11 ngày 23/03/2024 28 ngày
47 10 ngày 30/03/2024 31 ngày
33 10 ngày 30/03/2024 28 ngày
46 10 ngày 30/03/2024 32 ngày

Cặp lô gan Hậu Giang 3 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
33-88 10 ngày 30/03/2024 14 ngày
58-85 6 ngày 27/04/2024 16 ngày
02-20 5 ngày 04/05/2024 19 ngày
19-91 5 ngày 04/05/2024 14 ngày
44-99 5 ngày 04/05/2024 17 ngày
15-51 4 ngày 11/05/2024 13 ngày
22-77 4 ngày 11/05/2024 14 ngày
24-42 4 ngày 11/05/2024 13 ngày
49-94 4 ngày 11/05/2024 13 ngày
16-61 3 ngày 25/05/2024 18 ngày
34-43 3 ngày 25/05/2024 23 ngày
46-64 3 ngày 25/05/2024 16 ngày
09-90 3 ngày 25/05/2024 14 ngày

Lô rơi gan Hậu Giang hôm nay 6 ngày trở lên

Giải thích 1 chút : Lô rơi được đếm từ giải 1 đến giải đặc biệt. Lô rơi Hậu Giang có 8 giải trong 1 giải có các giải con cộng lại thành 27 con. Ví dụ giải 2 có 2 con sẽ được đánh số là 2_1 2_2, giải 3 có 6 giải sẽ đánh số đến 6.
Giải Gan Lô rơi hôm nay Ngày về gần nhất Gan Max
ĐB 20 ngày 21 20/01/2024 52 ngày
3_1 7 ngày 75 20/04/2024 22 ngày
4_6 16 ngày 71 17/02/2024 37 ngày
4_7 9 ngày 76 06/04/2024 29 ngày
5 6 ngày 93 27/04/2024 35 ngày

Gan cực đại Hậu Giang từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
57 56 ngày 24/09/2016 đến 21/10/2017 08/06/2024
83 53 ngày 14/04/2012 đến 20/04/2013 27/04/2024
19 52 ngày 29/12/2012 đến 28/12/2013 04/05/2024
69 52 ngày 23/03/2019 đến 21/03/2020 24/02/2024
27 48 ngày 29/02/2020 đến 27/02/2021 10/02/2024
48 45 ngày 19/12/2009 đến 30/10/2010 06/04/2024
23 44 ngày 31/10/2009 đến 04/09/2010 08/06/2024
05 44 ngày 02/02/2019 đến 07/12/2019 01/06/2024
97 44 ngày 07/12/2013 đến 11/10/2014 08/06/2024
49 44 ngày 26/12/2015 đến 29/10/2016 13/04/2024
81 41 ngày 26/09/2020 đến 23/10/2021 08/06/2024
60 39 ngày 26/12/2009 đến 25/09/2010 08/06/2024
51 38 ngày 07/09/2019 đến 27/06/2020 02/03/2024
52 38 ngày 25/11/2017 đến 18/08/2018 08/06/2024
38 37 ngày 23/06/2018 đến 09/03/2019 11/05/2024
85 37 ngày 20/02/2010 đến 06/11/2010 13/04/2024
44 36 ngày 18/07/2009 đến 27/03/2010 25/05/2024
29 35 ngày 09/03/2013 đến 09/11/2013 25/05/2024
10 35 ngày 30/07/2022 đến 01/04/2023 08/06/2024
36 34 ngày 16/01/2021 đến 25/12/2021 04/05/2024
21 34 ngày 01/11/2014 đến 27/06/2015 20/04/2024
37 34 ngày 13/12/2014 đến 08/08/2015 15/06/2024
64 33 ngày 21/06/2014 đến 07/02/2015 17/02/2024
96 33 ngày 28/03/2020 đến 12/12/2020 01/06/2024
00 33 ngày 21/11/2020 đến 23/10/2021 04/05/2024
25 33 ngày 08/05/2010 đến 25/12/2010 15/06/2024
73 33 ngày 15/06/2019 đến 01/02/2020 01/06/2024
41 32 ngày 05/03/2016 đến 15/10/2016 15/06/2024
46 32 ngày 29/05/2010 đến 08/01/2011 20/04/2024
14 32 ngày 29/10/2011 đến 09/06/2012 15/06/2024
68 32 ngày 02/04/2016 đến 12/11/2016 01/06/2024
62 31 ngày 06/03/2021 đến 22/01/2022 06/04/2024
61 31 ngày 10/08/2013 đến 15/03/2014 20/04/2024
47 31 ngày 16/07/2016 đến 18/02/2017 30/03/2024
22 31 ngày 01/08/2020 đến 06/03/2021 25/05/2024
01 31 ngày 29/08/2015 đến 02/04/2016 08/06/2024
32 30 ngày 18/06/2011 đến 14/01/2012 15/06/2024
09 30 ngày 16/04/2022 đến 12/11/2022 15/06/2024
66 30 ngày 17/11/2018 đến 15/06/2019 01/06/2024
89 29 ngày 28/12/2019 đến 15/08/2020 01/06/2024
24 29 ngày 24/10/2009 đến 15/05/2010 01/06/2024
84 29 ngày 13/10/2012 đến 04/05/2013 01/06/2024
58 29 ngày 29/12/2012 đến 20/07/2013 11/05/2024
65 29 ngày 24/12/2011 đến 14/07/2012 20/04/2024
42 29 ngày 19/03/2016 đến 08/10/2016 24/02/2024
33 28 ngày 01/03/2014 đến 13/09/2014 08/06/2024
17 28 ngày 17/10/2015 đến 30/04/2016 30/03/2024
16 28 ngày 29/12/2012 đến 13/07/2013 30/03/2024
15 28 ngày 27/03/2010 đến 09/10/2010 01/06/2024
76 28 ngày 23/01/2021 đến 20/11/2021 11/05/2024
78 28 ngày 28/10/2017 đến 12/05/2018 08/06/2024
54 28 ngày 29/01/2022 đến 13/08/2022 11/05/2024
06 28 ngày 23/11/2019 đến 04/07/2020 27/04/2024
86 28 ngày 30/04/2022 đến 12/11/2022 09/03/2024
04 28 ngày 02/03/2013 đến 14/09/2013 25/05/2024
88 28 ngày 09/01/2021 đến 06/11/2021 08/06/2024
39 28 ngày 16/02/2013 đến 31/08/2013 15/06/2024
02 27 ngày 23/10/2010 đến 30/04/2011 15/06/2024
18 27 ngày 21/12/2019 đến 25/07/2020
28 27 ngày 06/12/2014 đến 13/06/2015 27/04/2024
99 26 ngày 05/05/2018 đến 03/11/2018 04/05/2024
87 26 ngày 16/11/2019 đến 13/06/2020 11/05/2024
92 26 ngày 02/02/2019 đến 03/08/2019 16/03/2024
43 26 ngày 16/02/2019 đến 17/08/2019 25/05/2024
34 26 ngày 08/06/2013 đến 07/12/2013 25/05/2024
03 25 ngày 11/05/2019 đến 02/11/2019 01/06/2024
93 25 ngày 21/08/2010 đến 12/02/2011 13/04/2024
35 25 ngày 16/06/2018 đến 08/12/2018 11/05/2024
98 25 ngày 04/06/2016 đến 26/11/2016 01/06/2024
13 25 ngày 23/01/2010 đến 17/07/2010 08/06/2024
71 25 ngày 13/06/2020 đến 05/12/2020 20/04/2024
11 25 ngày 15/01/2022 đến 09/07/2022 15/06/2024
63 24 ngày 21/09/2019 đến 07/03/2020 25/05/2024
70 24 ngày 23/07/2022 đến 07/01/2023 01/06/2024
12 24 ngày 26/09/2009 đến 13/03/2010 15/06/2024
26 24 ngày 12/12/2009 đến 29/05/2010 15/06/2024
75 24 ngày 13/10/2018 đến 30/03/2019 15/06/2024
77 23 ngày 03/09/2022 đến 11/02/2023 11/05/2024
95 23 ngày 19/01/2013 đến 29/06/2013 16/03/2024
94 23 ngày 19/08/2017 đến 27/01/2018 08/06/2024
08 23 ngày 01/02/2020 đến 08/08/2020 15/06/2024
79 22 ngày 05/12/2020 đến 08/05/2021 15/06/2024
90 22 ngày 01/01/2022 đến 04/06/2022 15/06/2024
31 22 ngày 15/05/2010 đến 16/10/2010 08/06/2024
56 22 ngày 20/02/2016 đến 23/07/2016 01/06/2024
07 22 ngày 02/12/2017 đến 05/05/2018 27/04/2024
59 22 ngày 04/09/2010 đến 05/02/2011 23/03/2024
53 21 ngày 04/07/2020 đến 28/11/2020 15/06/2024
20 21 ngày 23/02/2019 đến 20/07/2019 03/02/2024
45 21 ngày 18/07/2009 đến 12/12/2009 27/04/2024
40 21 ngày 23/04/2011 đến 17/09/2011 25/05/2024
91 21 ngày 24/09/2022 đến 18/02/2023 09/03/2024
72 21 ngày 14/09/2013 đến 08/02/2014 06/04/2024
74 21 ngày 29/06/2013 đến 23/11/2013 15/06/2024
67 20 ngày 25/08/2012 đến 12/01/2013 10/02/2024
82 20 ngày 14/05/2022 đến 01/10/2022 01/06/2024
30 19 ngày 29/08/2020 đến 09/01/2021 11/05/2024
80 19 ngày 05/09/2015 đến 16/01/2016 10/02/2024
50 18 ngày 19/05/2012 đến 22/09/2012 08/06/2024
55 17 ngày 06/01/2018 đến 05/05/2018 04/05/2024
Xem thêm

Gan cực đại cặp lô Hậu Giang từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
23-32 25 ngày 07/11/2009 đến 01/05/2010 08/06/2024
34-43 23 ngày 08/06/2013 đến 16/11/2013 04/05/2024
02-20 19 ngày 26/09/2020 đến 06/02/2021 01/06/2024
48-84 19 ngày 19/12/2009 đến 01/05/2010 01/06/2024
25-52 19 ngày 25/11/2017 đến 07/04/2018 08/06/2024
89-98 18 ngày 23/07/2016 đến 26/11/2016 08/06/2024
18-81 18 ngày 05/11/2022 đến 11/03/2023 01/06/2024
16-61 18 ngày 21/09/2013 đến 25/01/2014 15/06/2024
38-83 17 ngày 14/04/2012 đến 11/08/2012 25/05/2024
26-62 17 ngày 06/10/2012 đến 02/02/2013 15/06/2024
47-74 17 ngày 24/09/2016 đến 21/01/2017 08/06/2024
44-99 17 ngày 06/01/2018 đến 05/05/2018 01/06/2024
46-64 16 ngày 27/10/2018 đến 16/02/2019 11/05/2024
35-53 16 ngày 03/09/2011 đến 24/12/2011 25/05/2024
01-10 16 ngày 05/04/2014 đến 26/07/2014 15/06/2024
58-85 16 ngày 09/03/2019 đến 29/06/2019 15/06/2024
11-66 15 ngày 20/01/2018 đến 05/05/2018 04/05/2024
04-40 15 ngày 25/04/2015 đến 08/08/2015 01/06/2024
37-73 15 ngày 29/09/2012 đến 12/01/2013 11/05/2024
57-75 15 ngày 13/10/2018 đến 26/01/2019 15/06/2024
08-80 15 ngày 15/10/2022 đến 28/01/2023 01/06/2024
29-92 15 ngày 03/06/2017 đến 16/09/2017 15/06/2024
67-76 15 ngày 31/08/2013 đến 14/12/2013 15/06/2024
27-72 15 ngày 27/01/2018 đến 12/05/2018 15/06/2024
13-31 15 ngày 25/01/2020 đến 06/06/2020 25/05/2024
14-41 15 ngày 01/06/2019 đến 14/09/2019 08/06/2024
06-60 15 ngày 14/10/2017 đến 27/01/2018 15/06/2024
59-95 14 ngày 23/10/2010 đến 29/01/2011 15/06/2024
22-77 14 ngày 05/12/2009 đến 13/03/2010 08/06/2024
78-87 14 ngày 20/01/2018 đến 28/04/2018 15/06/2024
00-55 14 ngày 05/12/2009 đến 13/03/2010 08/06/2024
33-88 14 ngày 25/07/2009 đến 31/10/2009 25/05/2024
17-71 14 ngày 29/08/2020 đến 05/12/2020 15/06/2024
39-93 14 ngày 11/04/2009 đến 18/07/2009 01/06/2024
19-91 14 ngày 21/09/2013 đến 28/12/2013 11/05/2024
36-63 14 ngày 06/02/2021 đến 15/05/2021 15/06/2024
09-90 14 ngày 10/08/2013 đến 16/11/2013 15/06/2024
15-51 13 ngày 17/12/2022 đến 18/03/2023 27/04/2024
07-70 13 ngày 27/09/2014 đến 27/12/2014 01/06/2024
24-42 13 ngày 16/01/2010 đến 17/04/2010 15/06/2024
45-54 13 ngày 05/05/2012 đến 04/08/2012 01/06/2024
49-94 13 ngày 06/02/2021 đến 08/05/2021 08/06/2024
12-21 12 ngày 07/03/2015 đến 30/05/2015 15/06/2024
69-96 12 ngày 09/09/2017 đến 02/12/2017 08/06/2024
03-30 12 ngày 16/05/2020 đến 08/08/2020 08/06/2024
56-65 12 ngày 19/02/2022 đến 14/05/2022 08/06/2024
28-82 12 ngày 11/12/2010 đến 05/03/2011 08/06/2024
68-86 11 ngày 11/06/2022 đến 27/08/2022 11/05/2024
05-50 11 ngày 01/06/2019 đến 17/08/2019 30/03/2024
79-97 11 ngày 28/01/2023 đến 15/04/2023 04/05/2024
Xem thêm

Gan cực đại lô rơi Hậu Giang từ trước đến nay

Giải Gan max Lô rơi hôm nay Thời gian Ngày về gần đây
ĐB 52 ngày 21 10/04/2021 đến 23/07/2022 20/01/2024
6_2 41 ngày 87 11/11/2017 đến 25/08/2018 15/06/2024
4_2 40 ngày 74 26/03/2011 đến 31/12/2011 11/05/2024
4_4 38 ngày 75 09/06/2012 đến 02/03/2013 20/04/2024
4_6 37 ngày 37 05/02/2011 đến 22/10/2011 25/05/2024
5 35 ngày 80 17/01/2015 đến 19/09/2015 01/06/2024
1 34 ngày 57 30/03/2013 đến 23/11/2013 11/05/2024
2 34 ngày 56 04/11/2017 đến 30/06/2018 15/06/2024
6_3 33 ngày 82 27/04/2013 đến 14/12/2013 08/06/2024
8 32 ngày 36 12/07/2014 đến 21/02/2015 08/06/2024
4_1 32 ngày 71 12/12/2015 đến 23/07/2016 17/02/2024
4_7 29 ngày 76 13/11/2021 đến 04/06/2022 06/04/2024
7 29 ngày 93 18/02/2012 đến 08/09/2012 27/04/2024
3_2 26 ngày 81 19/07/2014 đến 17/01/2015 04/05/2024
6_1 25 ngày 27 20/06/2020 đến 12/12/2020 15/06/2024
3_1 22 ngày 27 25/05/2019 đến 26/10/2019 04/05/2024
4_3 21 ngày 25 30/07/2011 đến 24/12/2011 11/05/2024
4_5 19 ngày 29 19/06/2010 đến 30/10/2010 04/05/2024

Xổ Số VN nơi cập nhật Thống kê lô gan Hậu Giang nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất hàng ngày. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Thống kê Lô Gan Hậu Giang là gì?

Thống kê lô gan Hậu Giang (hay còn gọi là lô khan Hậu Giang, số rắn) là thống kê những cặp số lô tô (2 số cuối) lâu chưa về trên bảng kết quả Hậu Giang trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không chịu xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê với các bộ số chưa về trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thống kê lô khan Hậu Giang gồm có những thông tin sau:

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại, kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max) là tổng bao nhiêu ngày

Thống kê cặp lô gan xổ số Hậu Giang (bao gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về nhất tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của các cặp số đó

Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về đề gan, thống kê đầu, đuôi ĐB (hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt) và số ngày chưa về.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng nhận biết lô gan XSHG bằng cách xem theo dõi thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại: Số lần kỷ lục mà một con số lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện thì được là lô kép gan (hay lô kép khan).

Ý nghĩa các cột bảng lô gan:

- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả xổ số Hậu Giang tới nay.

- Số ngày gan: số ngày mà con số lô tô đó chưa ra.

Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:

- Các bộ số và cặp số lô gan KQXSHG nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày. 

- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất là các số nào.

- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.

Phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Sử dụng công cụ thống kê chuẩn xác từ các kết quả cũ, Xổ Số VN cung cấp cho bạn thống kê lô gan Hậu Giang chuẩn xác nhất. Với tính năng này, người chơi sẽ có thêm thông tin tham khảo để chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!

Thống kê lô gan. Tk lô. Thống kê lô gan Hậu Giang. Lô gan Hậu Giang. Lô Gan. Xem thống kê lô gan hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xổ Số VN.