Lô Gan DNO - Thống kê lô gan Đắk Nông hôm nay

ngày

Lô gan DNO hôm nay 10 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
55 24 ngày 16/09/2023 22 ngày
26 22 ngày 30/09/2023 36 ngày
44 20 ngày 14/10/2023 26 ngày
72 20 ngày 14/10/2023 25 ngày
65 19 ngày 21/10/2023 30 ngày
91 17 ngày 04/11/2023 23 ngày
96 16 ngày 11/11/2023 34 ngày
71 15 ngày 18/11/2023 21 ngày
45 15 ngày 18/11/2023 22 ngày
88 13 ngày 02/12/2023 30 ngày
32 13 ngày 02/12/2023 33 ngày
95 13 ngày 02/12/2023 25 ngày
52 13 ngày 02/12/2023 30 ngày
66 11 ngày 16/12/2023 23 ngày
01 10 ngày 23/12/2023 26 ngày

Cặp lô gan Đắk Nông 3 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
37-73 9 ngày 30/12/2023 20 ngày
00-55 8 ngày 06/01/2024 13 ngày
44-99 8 ngày 06/01/2024 15 ngày
56-65 6 ngày 20/01/2024 17 ngày
17-71 6 ngày 20/01/2024 20 ngày
16-61 6 ngày 20/01/2024 17 ngày
05-50 5 ngày 27/01/2024 17 ngày
27-72 5 ngày 27/01/2024 21 ngày
33-88 5 ngày 27/01/2024 14 ngày
01-10 5 ngày 27/01/2024 17 ngày
48-84 4 ngày 03/02/2024 14 ngày
49-94 4 ngày 03/02/2024 17 ngày
35-53 3 ngày 10/02/2024 22 ngày
22-77 3 ngày 10/02/2024 16 ngày
07-70 3 ngày 10/02/2024 16 ngày
38-83 3 ngày 10/02/2024 14 ngày

Lô rơi gan Đắk Nông hôm nay 6 ngày trở lên

Giải thích 1 chút : Lô rơi được đếm từ giải 1 đến giải đặc biệt. Lô rơi Đắk Nông có 8 giải trong 1 giải có các giải con cộng lại thành 27 con. Ví dụ giải 2 có 2 con sẽ được đánh số là 2_1 2_2, giải 3 có 6 giải sẽ đánh số đến 6.
Giải Gan Lô rơi hôm nay Ngày về gần nhất Gan Max
3_1 9 ngày 41 30/12/2023 29 ngày
4_2 15 ngày 47 18/11/2023 34 ngày
4_4 11 ngày 09 16/12/2023 32 ngày
4_7 8 ngày 04 06/01/2024 27 ngày
6_3 6 ngày 46 20/01/2024 20 ngày

Gan cực đại Đắk Nông từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
49 48 ngày 22/02/2020 đến 13/02/2021 06/01/2024
40 47 ngày 19/10/2013 đến 13/09/2014 23/12/2023
29 47 ngày 30/09/2017 đến 25/08/2018 10/02/2024
76 47 ngày 30/03/2013 đến 22/02/2014 20/01/2024
67 44 ngày 05/03/2016 đến 07/01/2017 02/03/2024
75 44 ngày 23/07/2011 đến 26/05/2012 06/01/2024
68 43 ngày 21/12/2019 đến 07/11/2020 02/03/2024
17 41 ngày 14/10/2017 đến 28/07/2018 10/02/2024
23 41 ngày 29/08/2020 đến 12/06/2021 10/02/2024
81 41 ngày 31/10/2015 đến 13/08/2016 02/03/2024
46 41 ngày 28/06/2014 đến 11/04/2015 27/01/2024
43 38 ngày 05/03/2016 đến 26/11/2016 02/03/2024
19 38 ngày 18/08/2012 đến 18/05/2013 17/02/2024
03 37 ngày 28/04/2018 đến 12/01/2019 17/02/2024
26 36 ngày 23/04/2022 đến 31/12/2022 20/01/2024
98 35 ngày 02/10/2010 đến 04/06/2011 17/02/2024
50 35 ngày 10/11/2018 đến 13/07/2019 13/01/2024
96 34 ngày 30/05/2020 đến 23/01/2021 20/01/2024
48 34 ngày 19/05/2018 đến 12/01/2019 03/02/2024
59 33 ngày 27/02/2016 đến 15/10/2016 24/02/2024
32 33 ngày 09/03/2019 đến 26/10/2019 02/03/2024
02 33 ngày 21/07/2012 đến 16/03/2013 02/03/2024
54 33 ngày 21/04/2018 đến 08/12/2018 10/02/2024
34 32 ngày 12/03/2016 đến 22/10/2016 17/02/2024
94 32 ngày 02/07/2016 đến 11/02/2017 06/01/2024
73 32 ngày 12/01/2013 đến 31/08/2013 17/02/2024
00 32 ngày 27/08/2016 đến 08/04/2017 30/09/2023
83 32 ngày 07/10/2017 đến 19/05/2018 27/01/2024
80 32 ngày 12/11/2016 đến 24/06/2017 24/02/2024
69 31 ngày 19/04/2014 đến 22/11/2014 24/02/2024
70 31 ngày 06/08/2016 đến 11/03/2017 02/03/2024
41 31 ngày 15/05/2010 đến 18/12/2010 03/02/2024
42 31 ngày 02/02/2019 đến 07/09/2019 02/12/2023
78 31 ngày 11/06/2016 đến 14/01/2017 27/01/2024
20 31 ngày 24/08/2013 đến 29/03/2014 02/03/2024
15 30 ngày 21/06/2014 đến 17/01/2015 10/02/2024
88 30 ngày 23/11/2019 đến 11/07/2020 30/12/2023
52 30 ngày 06/03/2010 đến 02/10/2010 30/12/2023
65 30 ngày 18/06/2022 đến 14/01/2023 10/02/2024
63 30 ngày 17/10/2015 đến 14/05/2016 02/03/2024
35 30 ngày 28/04/2018 đến 24/11/2018 20/01/2024
16 30 ngày 25/03/2017 đến 21/10/2017 02/03/2024
07 29 ngày 29/04/2017 đến 18/11/2017 17/02/2024
61 29 ngày 24/09/2022 đến 15/04/2023 30/12/2023
84 29 ngày 08/09/2012 đến 06/04/2013 14/10/2023
12 29 ngày 10/01/2009 đến 15/08/2009 18/11/2023
62 28 ngày 19/08/2017 đến 03/03/2018 02/03/2024
97 28 ngày 01/09/2012 đến 23/03/2013 02/03/2024
57 28 ngày 08/05/2010 đến 20/11/2010 20/01/2024
13 28 ngày 25/06/2016 đến 07/01/2017 03/02/2024
10 28 ngày 21/02/2015 đến 05/09/2015 27/01/2024
22 27 ngày 08/10/2022 đến 15/04/2023 17/02/2024
90 27 ngày 05/02/2022 đến 13/08/2022 02/12/2023
28 27 ngày 02/05/2020 đến 07/11/2020 20/01/2024
09 27 ngày 23/03/2019 đến 28/09/2019 17/02/2024
04 27 ngày 22/08/2020 đến 27/02/2021 16/09/2023
30 26 ngày 16/11/2013 đến 17/05/2014 20/01/2024
82 26 ngày 08/08/2009 đến 06/02/2010 24/02/2024
58 26 ngày 23/07/2016 đến 21/01/2017 02/03/2024
01 26 ngày 24/08/2013 đến 22/02/2014 17/02/2024
53 26 ngày 26/08/2017 đến 24/02/2018 24/02/2024
44 26 ngày 07/04/2018 đến 06/10/2018 20/01/2024
24 25 ngày 21/12/2013 đến 14/06/2014 17/02/2024
77 25 ngày 18/05/2019 đến 09/11/2019 24/02/2024
72 25 ngày 11/04/2015 đến 03/10/2015 27/01/2024
06 25 ngày 28/12/2019 đến 11/07/2020 21/10/2023
95 25 ngày 12/02/2011 đến 06/08/2011 16/12/2023
31 25 ngày 02/07/2016 đến 24/12/2016 13/01/2024
38 25 ngày 27/06/2015 đến 19/12/2015 24/02/2024
27 25 ngày 31/03/2018 đến 22/09/2018 24/02/2024
51 25 ngày 08/05/2021 đến 27/11/2021 10/02/2024
93 25 ngày 12/07/2014 đến 03/01/2015 18/11/2023
14 24 ngày 24/09/2022 đến 11/03/2023 14/10/2023
74 24 ngày 06/08/2016 đến 21/01/2017 30/12/2023
79 24 ngày 28/09/2019 đến 14/03/2020 20/01/2024
36 24 ngày 15/05/2010 đến 30/10/2010 10/02/2024
64 24 ngày 28/07/2018 đến 12/01/2019 24/02/2024
08 23 ngày 25/01/2014 đến 05/07/2014 30/12/2023
91 23 ngày 23/04/2016 đến 01/10/2016 10/02/2024
39 23 ngày 05/11/2022 đến 15/04/2023 10/02/2024
56 23 ngày 27/06/2009 đến 05/12/2009 02/03/2024
21 23 ngày 07/03/2015 đến 15/08/2015 24/02/2024
60 23 ngày 30/11/2019 đến 30/05/2020 10/02/2024
66 23 ngày 06/11/2021 đến 16/04/2022 03/02/2024
05 23 ngày 17/03/2018 đến 25/08/2018 03/02/2024
92 22 ngày 14/09/2013 đến 15/02/2014 03/02/2024
86 22 ngày 16/07/2022 đến 17/12/2022 13/01/2024
45 22 ngày 17/12/2011 đến 19/05/2012 24/02/2024
25 22 ngày 02/05/2015 đến 03/10/2015 02/12/2023
55 22 ngày 07/02/2009 đến 25/07/2009 02/03/2024
47 21 ngày 11/06/2022 đến 05/11/2022 27/01/2024
85 21 ngày 22/12/2012 đến 25/05/2013 04/11/2023
11 21 ngày 23/03/2013 đến 17/08/2013 17/02/2024
37 21 ngày 18/04/2009 đến 12/09/2009 03/02/2024
18 21 ngày 01/07/2017 đến 25/11/2017 20/01/2024
33 21 ngày 02/01/2016 đến 28/05/2016 02/12/2023
71 21 ngày 12/08/2017 đến 06/01/2018 11/11/2023
89 20 ngày 05/02/2011 đến 25/06/2011 02/03/2024
87 20 ngày 25/05/2019 đến 12/10/2019 24/02/2024
99 19 ngày 15/02/2014 đến 28/06/2014 06/01/2024
Xem thêm

Gan cực đại cặp lô Đắk Nông từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
23-32 33 ngày 09/03/2019 đến 26/10/2019 27/01/2024
34-43 32 ngày 12/03/2016 đến 22/10/2016 02/03/2024
03-30 26 ngày 16/11/2013 đến 17/05/2014 02/03/2024
13-31 25 ngày 02/07/2016 đến 24/12/2016 02/03/2024
35-53 22 ngày 23/09/2017 đến 24/02/2018 27/01/2024
27-72 21 ngày 04/06/2011 đến 29/10/2011 02/03/2024
37-73 20 ngày 25/04/2009 đến 12/09/2009 10/02/2024
79-97 20 ngày 31/05/2014 đến 18/10/2014 02/03/2024
28-82 20 ngày 06/06/2020 đến 24/10/2020 02/03/2024
19-91 20 ngày 17/11/2012 đến 13/04/2013 02/03/2024
17-71 20 ngày 11/05/2019 đến 28/09/2019 17/02/2024
09-90 19 ngày 22/03/2014 đến 02/08/2014 02/03/2024
25-52 19 ngày 23/05/2015 đến 03/10/2015 17/02/2024
06-60 19 ngày 28/12/2019 đến 30/05/2020 20/01/2024
26-62 18 ngày 04/06/2022 đến 08/10/2022 20/01/2024
08-80 18 ngày 24/02/2018 đến 30/06/2018 24/02/2024
02-20 18 ngày 31/08/2019 đến 04/01/2020 24/02/2024
59-95 17 ngày 07/01/2017 đến 06/05/2017 17/02/2024
56-65 17 ngày 01/02/2020 đến 20/06/2020 17/02/2024
49-94 17 ngày 08/10/2011 đến 04/02/2012 17/02/2024
01-10 17 ngày 11/02/2012 đến 09/06/2012 17/02/2024
24-42 17 ngày 30/05/2009 đến 26/09/2009 27/01/2024
67-76 17 ngày 11/05/2013 đến 07/09/2013 24/02/2024
16-61 17 ngày 24/06/2017 đến 21/10/2017 24/02/2024
68-86 17 ngày 02/09/2017 đến 30/12/2017 02/03/2024
89-98 17 ngày 05/02/2011 đến 04/06/2011 10/02/2024
12-21 17 ngày 18/04/2015 đến 15/08/2015 24/02/2024
05-50 17 ngày 07/04/2018 đến 04/08/2018 30/12/2023
46-64 17 ngày 29/11/2014 đến 28/03/2015 10/02/2024
22-77 16 ngày 21/04/2012 đến 11/08/2012 02/03/2024
39-93 16 ngày 24/12/2022 đến 15/04/2023 17/02/2024
36-63 16 ngày 15/05/2010 đến 04/09/2010 02/03/2024
07-70 16 ngày 24/06/2017 đến 14/10/2017 02/03/2024
44-99 15 ngày 09/01/2021 đến 24/04/2021 03/02/2024
04-40 15 ngày 29/08/2015 đến 12/12/2015 03/02/2024
58-85 15 ngày 15/06/2019 đến 28/09/2019 20/01/2024
15-51 15 ngày 08/05/2021 đến 18/09/2021 24/02/2024
29-92 15 ngày 21/04/2018 đến 04/08/2018 02/03/2024
47-74 15 ngày 24/09/2016 đến 07/01/2017 17/02/2024
33-88 14 ngày 06/03/2010 đến 12/06/2010 24/02/2024
38-83 14 ngày 12/09/2015 đến 19/12/2015 24/02/2024
69-96 14 ngày 11/12/2021 đến 19/03/2022 24/02/2024
48-84 14 ngày 08/01/2022 đến 16/04/2022 24/02/2024
45-54 13 ngày 18/09/2010 đến 18/12/2010 02/03/2024
00-55 13 ngày 09/01/2021 đến 10/04/2021 02/03/2024
14-41 13 ngày 29/08/2009 đến 28/11/2009 06/01/2024
11-66 12 ngày 04/06/2011 đến 27/08/2011 02/03/2024
57-75 12 ngày 08/05/2010 đến 31/07/2010 10/02/2024
78-87 11 ngày 21/04/2018 đến 07/07/2018 27/01/2024
18-81 11 ngày 21/03/2020 đến 27/06/2020 06/01/2024
Xem thêm

Gan cực đại lô rơi Đắk Nông từ trước đến nay

Giải Gan max Lô rơi hôm nay Thời gian Ngày về gần đây
4_5 53 ngày 39 20/07/2013 đến 26/07/2014 02/03/2024
5 46 ngày 04 13/04/2019 đến 29/02/2020 17/02/2024
6_1 41 ngày 80 31/01/2015 đến 14/11/2015 27/01/2024
4_2 34 ngày 41 18/08/2018 đến 13/04/2019 30/12/2023
2 33 ngày 34 18/04/2009 đến 05/12/2009 03/02/2024
4_4 32 ngày 89 24/10/2015 đến 04/06/2016 24/02/2024
4_3 29 ngày 47 04/02/2017 đến 26/08/2017 18/11/2023
3_1 29 ngày 58 11/03/2017 đến 30/09/2017 27/01/2024
4_1 28 ngày 09 10/05/2014 đến 22/11/2014 16/12/2023
4_7 27 ngày 20 12/11/2016 đến 20/05/2017 03/02/2024
1 27 ngày 30 13/10/2018 đến 20/04/2019 02/03/2024
6_2 27 ngày 04 04/07/2009 đến 09/01/2010 06/01/2024
7 26 ngày 20 27/12/2014 đến 27/06/2015 02/03/2024
3_2 24 ngày 97 12/06/2021 đến 25/12/2021 17/02/2024
4_6 24 ngày 11 03/06/2017 đến 18/11/2017 24/02/2024
ĐB 22 ngày 46 04/09/2010 đến 05/02/2011 20/01/2024
8 22 ngày 06 28/07/2012 đến 29/12/2012 02/03/2024
6_3 20 ngày 21 12/02/2022 đến 02/07/2022 24/02/2024

Xổ Số VN nơi cập nhật Thống kê lô gan Đắk Nông nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất hàng ngày. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Thống kê Lô Gan Đắk Nông là gì?

Thống kê lô gan Đắk Nông (hay còn gọi là lô khan Đắk Nông, số rắn) là thống kê những cặp số lô tô (2 số cuối) lâu chưa về trên bảng kết quả Đắk Nông trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không chịu xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê với các bộ số chưa về trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thống kê lô khan Đắk Nông gồm có những thông tin sau:

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại, kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max) là tổng bao nhiêu ngày

Thống kê cặp lô gan xổ số Đắk Nông (bao gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về nhất tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của các cặp số đó

Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về đề gan, thống kê đầu, đuôi ĐB (hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt) và số ngày chưa về.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng nhận biết lô gan XSDNO bằng cách xem theo dõi thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại: Số lần kỷ lục mà một con số lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện thì được là lô kép gan (hay lô kép khan).

Ý nghĩa các cột bảng lô gan:

- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả xổ số Đắk Nông tới nay.

- Số ngày gan: số ngày mà con số lô tô đó chưa ra.

Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:

- Các bộ số và cặp số lô gan KQXSDNO nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày. 

- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về nhất là các số nào.

- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.

Phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Sử dụng công cụ thống kê chuẩn xác từ các kết quả cũ, Xổ Số VN cung cấp cho bạn thống kê lô gan Đắk Nông chuẩn xác nhất. Với tính năng này, người chơi sẽ có thêm thông tin tham khảo để chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!

Thống kê lô gan. Tk lô. Thống kê lô gan Đắk Nông. Lô gan Đắk Nông. Lô Gan. Xem thống kê lô gan hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xổ Số VN.