Lô Gan DNA - Thống kê lô gan Đà Nẵng hôm nay

ngày

Lô gan DNA hôm nay 10 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
46 29 ngày 22/11/2023 39 ngày
11 22 ngày 16/12/2023 27 ngày
27 21 ngày 20/12/2023 36 ngày
41 18 ngày 30/12/2023 27 ngày
12 17 ngày 03/01/2024 29 ngày
16 15 ngày 10/01/2024 31 ngày
13 13 ngày 17/01/2024 31 ngày
53 13 ngày 17/01/2024 37 ngày
82 13 ngày 17/01/2024 34 ngày
74 12 ngày 20/01/2024 32 ngày
02 12 ngày 20/01/2024 40 ngày
61 11 ngày 24/01/2024 29 ngày
42 10 ngày 27/01/2024 27 ngày
32 10 ngày 27/01/2024 33 ngày
05 10 ngày 27/01/2024 37 ngày
96 10 ngày 27/01/2024 36 ngày

Cặp lô gan Đà Nẵng 3 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
16-61 11 ngày 24/01/2024 15 ngày
05-50 7 ngày 07/02/2024 15 ngày
35-53 7 ngày 07/02/2024 18 ngày
24-42 6 ngày 10/02/2024 25 ngày
68-86 6 ngày 10/02/2024 19 ngày
28-82 5 ngày 14/02/2024 15 ngày
59-95 5 ngày 14/02/2024 19 ngày
29-92 5 ngày 14/02/2024 22 ngày
01-10 4 ngày 17/02/2024 18 ngày
49-94 4 ngày 17/02/2024 16 ngày
14-41 4 ngày 17/02/2024 14 ngày
02-20 4 ngày 17/02/2024 23 ngày
46-64 3 ngày 21/02/2024 13 ngày
15-51 3 ngày 21/02/2024 16 ngày
03-30 3 ngày 21/02/2024 18 ngày
37-73 3 ngày 21/02/2024 33 ngày
69-96 3 ngày 21/02/2024 17 ngày
78-87 3 ngày 21/02/2024 22 ngày

Lô rơi gan Đà Nẵng hôm nay 6 ngày trở lên

Giải thích 1 chút : Lô rơi được đếm từ giải 1 đến giải đặc biệt. Lô rơi Đà Nẵng có 8 giải trong 1 giải có các giải con cộng lại thành 27 con. Ví dụ giải 2 có 2 con sẽ được đánh số là 2_1 2_2, giải 3 có 6 giải sẽ đánh số đến 6.
Giải Gan Lô rơi hôm nay Ngày về gần nhất Gan Max
1 10 ngày 66 27/01/2024 23 ngày
4_6 15 ngày 31 10/01/2024 46 ngày
5 15 ngày 57 10/01/2024 30 ngày
6_1 8 ngày 55 03/02/2024 38 ngày

Gan cực đại Đà Nẵng từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78 58 ngày 27/03/2010 đến 16/10/2010 21/02/2024
35 55 ngày 20/02/2016 đến 31/08/2016 10/02/2024
58 53 ngày 31/12/2014 đến 04/07/2015 20/01/2024
98 47 ngày 07/02/2015 đến 22/07/2015 03/02/2024
92 47 ngày 23/11/2016 đến 06/05/2017 24/02/2024
06 44 ngày 24/06/2020 đến 25/11/2020 27/01/2024
59 44 ngày 12/06/2019 đến 13/11/2019 28/02/2024
73 44 ngày 13/07/2019 đến 14/12/2019 02/03/2024
94 43 ngày 24/06/2017 đến 22/11/2017 02/03/2024
50 43 ngày 02/05/2018 đến 29/09/2018 02/03/2024
37 43 ngày 13/08/2011 đến 11/01/2012 17/02/2024
87 42 ngày 11/12/2019 đến 30/05/2020 16/12/2023
20 42 ngày 13/11/2013 đến 09/04/2014 03/01/2024
02 40 ngày 06/08/2014 đến 24/12/2014 17/01/2024
70 40 ngày 14/07/2010 đến 01/12/2010 17/02/2024
99 40 ngày 07/07/2012 đến 24/11/2012 21/02/2024
66 40 ngày 20/11/2021 đến 09/04/2022 10/01/2024
76 39 ngày 30/09/2009 đến 13/02/2010 02/03/2024
46 39 ngày 21/07/2021 đến 25/12/2021 28/02/2024
63 39 ngày 27/09/2017 đến 10/02/2018 10/02/2024
01 38 ngày 16/05/2009 đến 26/09/2009 17/02/2024
51 38 ngày 19/09/2009 đến 30/01/2010 28/02/2024
77 37 ngày 24/08/2013 đến 01/01/2014 28/02/2024
53 37 ngày 11/05/2013 đến 18/09/2013 28/02/2024
05 37 ngày 24/01/2018 đến 02/06/2018 10/02/2024
60 36 ngày 30/09/2020 đến 03/02/2021 24/02/2024
48 36 ngày 24/11/2018 đến 30/03/2019 31/01/2024
96 36 ngày 19/06/2019 đến 23/10/2019 20/12/2023
69 36 ngày 26/02/2011 đến 02/07/2011 14/02/2024
27 36 ngày 09/03/2011 đến 13/07/2011 14/02/2024
19 36 ngày 18/09/2010 đến 16/03/2011 21/02/2024
86 36 ngày 17/04/2013 đến 21/08/2013 02/03/2024
81 35 ngày 05/10/2022 đến 04/02/2023 27/01/2024
93 35 ngày 06/09/2017 đến 06/01/2018 28/02/2024
34 35 ngày 25/09/2010 đến 19/03/2011 10/02/2024
82 34 ngày 14/05/2011 đến 10/09/2011 07/02/2024
39 33 ngày 20/04/2022 đến 13/08/2022 02/03/2024
80 33 ngày 21/03/2015 đến 15/07/2015 10/02/2024
18 33 ngày 15/10/2022 đến 08/02/2023 02/03/2024
33 33 ngày 06/10/2010 đến 23/03/2011 24/02/2024
32 33 ngày 28/07/2012 đến 21/11/2012 10/02/2024
28 33 ngày 27/01/2021 đến 22/05/2021 30/12/2023
89 32 ngày 25/09/2019 đến 15/01/2020 27/01/2024
62 32 ngày 22/12/2012 đến 13/04/2013 28/02/2024
74 32 ngày 26/04/2014 đến 16/08/2014 24/02/2024
10 32 ngày 31/12/2014 đến 22/04/2015 28/02/2024
22 32 ngày 22/06/2013 đến 12/10/2013 22/11/2023
08 32 ngày 20/07/2016 đến 09/11/2016 24/02/2024
83 31 ngày 14/08/2019 đến 30/11/2019 28/02/2024
13 31 ngày 21/04/2021 đến 28/08/2021 17/02/2024
31 31 ngày 12/02/2020 đến 24/06/2020 07/02/2024
16 31 ngày 29/08/2015 đến 16/12/2015 14/02/2024
21 31 ngày 06/04/2022 đến 23/07/2022 24/02/2024
29 31 ngày 17/02/2018 đến 06/06/2018 17/01/2024
71 31 ngày 04/04/2009 đến 22/07/2009 02/03/2024
57 31 ngày 30/11/2013 đến 19/03/2014 02/03/2024
85 31 ngày 22/07/2017 đến 08/11/2017 24/02/2024
54 31 ngày 11/07/2015 đến 28/10/2015 02/03/2024
44 31 ngày 28/11/2020 đến 17/03/2021 02/03/2024
88 31 ngày 16/12/2017 đến 04/04/2018 03/02/2024
91 31 ngày 02/01/2019 đến 20/04/2019 10/02/2024
47 31 ngày 12/06/2019 đến 28/09/2019 24/01/2024
64 30 ngày 03/08/2022 đến 16/11/2022 02/03/2024
25 30 ngày 14/09/2019 đến 28/12/2019 24/02/2024
45 30 ngày 23/08/2017 đến 06/12/2017 21/02/2024
75 29 ngày 18/03/2020 đến 22/07/2020 24/02/2024
12 29 ngày 17/02/2010 đến 29/05/2010 02/03/2024
00 29 ngày 03/09/2022 đến 14/12/2022 28/02/2024
52 29 ngày 20/06/2018 đến 29/09/2018 07/02/2024
61 29 ngày 29/10/2016 đến 08/02/2017 21/02/2024
84 28 ngày 29/08/2018 đến 05/12/2018 28/02/2024
09 28 ngày 13/01/2016 đến 20/04/2016 03/02/2024
40 28 ngày 18/11/2017 đến 24/02/2018 28/02/2024
56 28 ngày 08/11/2014 đến 14/02/2015 21/02/2024
14 28 ngày 04/04/2012 đến 11/07/2012 20/01/2024
97 28 ngày 26/12/2009 đến 03/04/2010 24/02/2024
43 28 ngày 27/02/2019 đến 05/06/2019 03/02/2024
38 28 ngày 24/05/2017 đến 30/08/2017 02/03/2024
67 28 ngày 17/12/2011 đến 24/03/2012 14/02/2024
23 28 ngày 01/01/2022 đến 09/04/2022 02/03/2024
42 27 ngày 07/03/2015 đến 10/06/2015 07/02/2024
24 27 ngày 16/08/2017 đến 18/11/2017 02/03/2024
72 27 ngày 10/12/2022 đến 15/03/2023 17/01/2024
65 27 ngày 12/02/2014 đến 17/05/2014 03/02/2024
41 27 ngày 24/07/2013 đến 26/10/2013 31/01/2024
11 27 ngày 21/04/2012 đến 25/07/2012 14/02/2024
26 26 ngày 23/06/2018 đến 22/09/2018 10/02/2024
55 26 ngày 12/11/2014 đến 11/02/2015 21/02/2024
04 26 ngày 16/02/2013 đến 18/05/2013 21/02/2024
95 26 ngày 05/12/2018 đến 06/03/2019 02/03/2024
90 26 ngày 17/05/2017 đến 16/08/2017 28/02/2024
15 26 ngày 31/08/2022 đến 30/11/2022 24/02/2024
49 26 ngày 15/11/2017 đến 14/02/2018 14/02/2024
68 24 ngày 24/12/2011 đến 17/03/2012 03/02/2024
36 24 ngày 27/02/2021 đến 22/05/2021 07/02/2024
79 24 ngày 02/02/2019 đến 27/04/2019 14/02/2024
17 24 ngày 20/08/2016 đến 12/11/2016 27/01/2024
30 23 ngày 19/03/2016 đến 08/06/2016 02/03/2024
03 21 ngày 19/06/2021 đến 22/09/2021 28/02/2024
07 21 ngày 22/05/2019 đến 03/08/2019 17/02/2024
Xem thêm

Gan cực đại cặp lô Đà Nẵng từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
37-73 33 ngày 08/10/2022 đến 01/02/2023 17/02/2024
18-81 32 ngày 15/10/2022 đến 04/02/2023 17/02/2024
24-42 25 ngày 19/08/2017 đến 15/11/2017 21/02/2024
58-85 23 ngày 04/03/2015 đến 23/05/2015 24/02/2024
02-20 23 ngày 09/07/2011 đến 28/09/2011 07/02/2024
78-87 22 ngày 02/01/2010 đến 20/03/2010 28/02/2024
26-62 22 ngày 15/08/2009 đến 31/10/2009 02/03/2024
29-92 22 ngày 30/01/2019 đến 17/04/2019 02/03/2024
89-98 21 ngày 19/08/2017 đến 01/11/2017 02/03/2024
47-74 20 ngày 19/06/2019 đến 28/08/2019 28/02/2024
08-80 20 ngày 12/05/2021 đến 21/07/2021 02/03/2024
67-76 20 ngày 08/10/2014 đến 17/12/2014 17/02/2024
56-65 20 ngày 08/03/2014 đến 17/05/2014 21/02/2024
39-93 19 ngày 20/09/2017 đến 25/11/2017 24/01/2024
59-95 19 ngày 19/06/2019 đến 24/08/2019 02/03/2024
68-86 19 ngày 31/05/2014 đến 06/08/2014 02/03/2024
79-97 19 ngày 12/03/2014 đến 17/05/2014 24/02/2024
12-21 19 ngày 11/03/2015 đến 16/05/2015 28/02/2024
27-72 18 ngày 16/10/2021 đến 18/12/2021 10/02/2024
35-53 18 ngày 15/06/2016 đến 17/08/2016 24/02/2024
48-84 18 ngày 14/10/2020 đến 16/12/2020 02/03/2024
01-10 18 ngày 11/03/2009 đến 13/05/2009 28/02/2024
03-30 18 ngày 19/03/2016 đến 21/05/2016 14/02/2024
36-63 18 ngày 26/08/2015 đến 28/10/2015 14/02/2024
69-96 17 ngày 10/08/2019 đến 09/10/2019 28/02/2024
07-70 17 ngày 22/05/2019 đến 20/07/2019 07/02/2024
09-90 17 ngày 30/12/2020 đến 27/02/2021 02/03/2024
34-43 16 ngày 10/10/2012 đến 05/12/2012 21/02/2024
33-88 16 ngày 26/07/2017 đến 20/09/2017 02/03/2024
00-55 16 ngày 31/10/2015 đến 26/12/2015 24/02/2024
25-52 16 ngày 03/10/2020 đến 28/11/2020 02/03/2024
06-60 16 ngày 30/09/2020 đến 25/11/2020 21/02/2024
13-31 16 ngày 04/04/2015 đến 30/05/2015 24/02/2024
44-99 16 ngày 23/10/2019 đến 18/12/2019 28/02/2024
15-51 16 ngày 09/09/2020 đến 04/11/2020 17/02/2024
49-94 16 ngày 21/11/2020 đến 16/01/2021 24/02/2024
16-61 15 ngày 24/10/2015 đến 16/12/2015 02/03/2024
28-82 15 ngày 18/05/2016 đến 09/07/2016 02/03/2024
38-83 15 ngày 18/09/2019 đến 09/11/2019 14/02/2024
04-40 15 ngày 01/09/2012 đến 24/10/2012 28/02/2024
23-32 15 ngày 08/05/2010 đến 30/06/2010 10/02/2024
05-50 15 ngày 26/05/2021 đến 17/07/2021 21/02/2024
17-71 15 ngày 24/08/2016 đến 15/10/2016 21/02/2024
57-75 15 ngày 16/05/2012 đến 07/07/2012 02/03/2024
11-66 14 ngày 10/05/2017 đến 28/06/2017 02/03/2024
22-77 14 ngày 17/10/2020 đến 05/12/2020 02/03/2024
14-41 14 ngày 09/09/2017 đến 28/10/2017 02/03/2024
45-54 13 ngày 02/11/2022 đến 17/12/2022 02/03/2024
46-64 13 ngày 05/10/2019 đến 20/11/2019 28/02/2024
19-91 13 ngày 07/01/2015 đến 21/02/2015 24/02/2024
Xem thêm

Gan cực đại lô rơi Đà Nẵng từ trước đến nay

Giải Gan max Lô rơi hôm nay Thời gian Ngày về gần đây
4_6 46 ngày 17 17/08/2019 đến 25/01/2020 28/02/2024
2 42 ngày 66 11/10/2017 đến 07/03/2018 27/01/2024
6_3 42 ngày 09 25/01/2017 đến 21/06/2017 28/02/2024
4_2 39 ngày 62 24/06/2009 đến 07/11/2009 21/02/2024
6_1 38 ngày 79 09/03/2019 đến 20/07/2019 21/02/2024
4_1 38 ngày 81 26/01/2019 đến 08/06/2019 02/03/2024
4_3 37 ngày 08 12/02/2022 đến 22/06/2022 17/02/2024
3_2 36 ngày 97 30/01/2010 đến 05/06/2010 21/02/2024
4_4 34 ngày 54 28/01/2009 đến 27/05/2009 14/02/2024
8 31 ngày 89 04/01/2012 đến 21/04/2012 28/02/2024
7 30 ngày 31 03/03/2021 đến 16/06/2021 10/01/2024
5 30 ngày 58 06/05/2015 đến 19/08/2015 24/02/2024
3_1 29 ngày 57 08/07/2009 đến 17/10/2009 10/01/2024
4_5 28 ngày 55 28/09/2011 đến 04/01/2012 03/02/2024
ĐB 28 ngày 07 05/11/2016 đến 11/02/2017 02/03/2024
4_7 27 ngày 77 10/05/2017 đến 12/08/2017 17/02/2024
6_2 26 ngày 38 25/01/2012 đến 25/04/2012 02/03/2024
1 23 ngày 36 15/04/2015 đến 04/07/2015 02/03/2024

Xổ Số VN nơi cập nhật Thống kê lô gan Đà Nẵng nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất hàng ngày. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Thống kê Lô Gan Đà Nẵng là gì?

Thống kê lô gan Đà Nẵng (hay còn gọi là lô khan Đà Nẵng, số rắn) là thống kê những cặp số lô tô (2 số cuối) lâu chưa về trên bảng kết quả Đà Nẵng trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không chịu xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê với các bộ số chưa về trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thống kê lô khan Đà Nẵng gồm có những thông tin sau:

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại, kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max) là tổng bao nhiêu ngày

Thống kê cặp lô gan xổ số Đà Nẵng (bao gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về nhất tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của các cặp số đó

Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về đề gan, thống kê đầu, đuôi ĐB (hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt) và số ngày chưa về.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng nhận biết lô gan XSDNA bằng cách xem theo dõi thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại: Số lần kỷ lục mà một con số lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện thì được là lô kép gan (hay lô kép khan).

Ý nghĩa các cột bảng lô gan:

- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả xổ số Đà Nẵng tới nay.

- Số ngày gan: số ngày mà con số lô tô đó chưa ra.

Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:

- Các bộ số và cặp số lô gan KQXSDNA nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày. 

- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất là các số nào.

- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.

Phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Sử dụng công cụ thống kê chuẩn xác từ các kết quả cũ, Xổ Số VN cung cấp cho bạn thống kê lô gan Đà Nẵng chuẩn xác nhất. Với tính năng này, người chơi sẽ có thêm thông tin tham khảo để chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!

Thống kê lô gan. Tk lô. Thống kê lô gan Đà Nẵng. Lô gan Đà Nẵng. Lô Gan. Xem thống kê lô gan hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xổ Số VN.