Lô Gan DN - Thống kê lô gan Đồng Nai hôm nay

ngày

Lô gan DN hôm nay 10 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
52 27 ngày 24/05/2023 30 ngày
08 23 ngày 21/06/2023 29 ngày
80 20 ngày 12/07/2023 22 ngày
26 17 ngày 02/08/2023 30 ngày
39 15 ngày 16/08/2023 39 ngày
30 13 ngày 30/08/2023 25 ngày
47 13 ngày 30/08/2023 28 ngày
61 12 ngày 06/09/2023 39 ngày
88 12 ngày 06/09/2023 25 ngày
59 11 ngày 13/09/2023 28 ngày
95 11 ngày 13/09/2023 24 ngày
84 10 ngày 20/09/2023 35 ngày
64 10 ngày 20/09/2023 44 ngày
53 10 ngày 20/09/2023 24 ngày

Cặp lô gan Đồng Nai 3 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
08-80 20 ngày 12/07/2023 20 ngày
59-95 11 ngày 13/09/2023 15 ngày
25-52 9 ngày 27/09/2023 20 ngày
26-62 8 ngày 04/10/2023 17 ngày
35-53 7 ngày 11/10/2023 14 ngày
15-51 7 ngày 11/10/2023 13 ngày
46-64 6 ngày 18/10/2023 15 ngày
03-30 6 ngày 18/10/2023 15 ngày
23-32 5 ngày 25/10/2023 15 ngày
33-88 5 ngày 25/10/2023 21 ngày
07-70 4 ngày 01/11/2023 13 ngày
24-42 4 ngày 01/11/2023 14 ngày
37-73 3 ngày 08/11/2023 15 ngày
18-81 3 ngày 08/11/2023 13 ngày
16-61 3 ngày 08/11/2023 18 ngày
79-97 3 ngày 08/11/2023 15 ngày
17-71 3 ngày 08/11/2023 11 ngày

Lô rơi gan Đồng Nai hôm nay 6 ngày trở lên

Giải thích 1 chút : Lô rơi được đếm từ giải 1 đến giải đặc biệt. Lô rơi Đồng Nai có 8 giải trong 1 giải có các giải con cộng lại thành 27 con. Ví dụ giải 2 có 2 con sẽ được đánh số là 2_1 2_2, giải 3 có 6 giải sẽ đánh số đến 6.
Giải Gan Lô rơi hôm nay Ngày về gần nhất Gan Max
3_1 7 ngày 69 11/10/2023 48 ngày
4_2 7 ngày 99 11/10/2023 27 ngày
4_6 15 ngày 92 16/08/2023 28 ngày
4_7 17 ngày 04 02/08/2023 24 ngày
6_3 9 ngày 43 27/09/2023 27 ngày
8 13 ngày 68 30/08/2023 26 ngày

Gan cực đại Đồng Nai từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
70 58 ngày 13/03/2013 đến 23/04/2014 15/11/2023
22 46 ngày 03/02/2016 đến 21/12/2016 29/11/2023
12 44 ngày 17/10/2018 đến 21/08/2019 15/11/2023
64 44 ngày 04/06/2014 đến 08/04/2015 18/10/2023
09 43 ngày 26/09/2012 đến 24/07/2013 29/11/2023
75 42 ngày 22/01/2020 đến 09/12/2020 25/10/2023
49 41 ngày 28/05/2014 đến 11/03/2015 01/11/2023
41 41 ngày 12/03/2014 đến 24/12/2014 01/11/2023
93 40 ngày 12/04/2017 đến 17/01/2018 21/06/2023
61 39 ngày 15/06/2022 đến 15/03/2023 22/11/2023
42 39 ngày 30/06/2010 đến 30/03/2011 08/11/2023
39 39 ngày 26/03/2014 đến 24/12/2014 15/11/2023
84 35 ngày 17/02/2010 đến 20/10/2010 15/11/2023
60 34 ngày 05/02/2014 đến 01/10/2014 29/11/2023
96 34 ngày 23/01/2019 đến 18/09/2019 22/11/2023
34 34 ngày 09/11/2011 đến 04/07/2012 11/10/2023
31 33 ngày 13/01/2010 đến 01/09/2010 08/11/2023
94 33 ngày 21/08/2019 đến 06/05/2020 01/11/2023
14 33 ngày 20/07/2022 đến 08/03/2023 18/10/2023
69 32 ngày 24/02/2021 đến 19/01/2022 15/11/2023
76 32 ngày 15/06/2011 đến 25/01/2012 22/11/2023
86 32 ngày 07/04/2021 đến 02/03/2022 18/10/2023
06 32 ngày 20/06/2018 đến 30/01/2019 25/10/2023
33 32 ngày 20/06/2012 đến 30/01/2013 25/10/2023
66 31 ngày 30/12/2009 đến 04/08/2010 01/11/2023
36 31 ngày 23/02/2011 đến 28/09/2011 27/09/2023
74 31 ngày 17/10/2018 đến 22/05/2019 02/08/2023
85 31 ngày 10/09/2014 đến 15/04/2015 15/11/2023
87 31 ngày 19/03/2014 đến 22/10/2014 01/11/2023
83 30 ngày 22/06/2022 đến 18/01/2023 01/11/2023
52 30 ngày 03/07/2013 đến 29/01/2014 30/08/2023
97 30 ngày 09/05/2012 đến 05/12/2012 29/11/2023
26 30 ngày 18/05/2016 đến 14/12/2016 04/10/2023
18 30 ngày 06/09/2017 đến 04/04/2018 25/10/2023
40 29 ngày 27/09/2017 đến 18/04/2018 22/11/2023
08 29 ngày 07/08/2013 đến 26/02/2014 11/10/2023
55 29 ngày 04/05/2022 đến 23/11/2022 22/11/2023
13 29 ngày 04/11/2009 đến 26/05/2010 08/11/2023
98 28 ngày 30/03/2016 đến 12/10/2016 18/10/2023
47 28 ngày 09/03/2011 đến 21/09/2011 16/08/2023
59 28 ngày 11/07/2012 đến 23/01/2013 22/11/2023
01 28 ngày 22/12/2010 đến 06/07/2011 22/11/2023
43 28 ngày 03/08/2011 đến 15/02/2012 01/11/2023
57 28 ngày 14/01/2009 đến 29/07/2009 29/11/2023
38 28 ngày 04/02/2015 đến 19/08/2015 22/11/2023
19 27 ngày 03/08/2016 đến 08/02/2017 01/11/2023
73 27 ngày 15/07/2020 đến 20/01/2021 18/10/2023
68 27 ngày 27/10/2021 đến 04/05/2022 30/08/2023
32 27 ngày 06/09/2017 đến 14/03/2018 22/11/2023
48 27 ngày 09/09/2020 đến 17/03/2021 08/11/2023
56 26 ngày 28/09/2022 đến 29/03/2023 29/11/2023
63 26 ngày 27/05/2020 đến 25/11/2020 27/09/2023
82 26 ngày 28/10/2009 đến 28/04/2010 24/05/2023
81 26 ngày 09/10/2019 đến 06/05/2020 20/09/2023
72 26 ngày 01/12/2021 đến 01/06/2022 22/11/2023
71 26 ngày 25/05/2011 đến 23/11/2011 15/11/2023
02 26 ngày 05/06/2013 đến 04/12/2013 22/11/2023
15 26 ngày 03/01/2018 đến 04/07/2018 01/11/2023
05 26 ngày 17/11/2021 đến 18/05/2022 15/11/2023
24 26 ngày 14/04/2021 đến 26/01/2022 13/09/2023
25 26 ngày 07/07/2010 đến 05/01/2011 15/11/2023
99 25 ngày 15/02/2012 đến 08/08/2012 06/09/2023
27 25 ngày 12/08/2009 đến 03/02/2010 04/10/2023
92 25 ngày 27/04/2022 đến 19/10/2022 29/11/2023
21 25 ngày 13/05/2015 đến 04/11/2015 20/09/2023
58 25 ngày 22/05/2019 đến 13/11/2019 08/11/2023
88 25 ngày 23/09/2009 đến 17/03/2010 08/11/2023
30 25 ngày 03/08/2016 đến 25/01/2017 25/10/2023
77 24 ngày 20/10/2010 đến 06/04/2011 29/11/2023
78 24 ngày 20/05/2020 đến 04/11/2020 29/11/2023
04 24 ngày 03/06/2015 đến 18/11/2015 01/11/2023
90 24 ngày 24/10/2018 đến 10/04/2019 08/11/2023
46 24 ngày 20/05/2009 đến 04/11/2009 11/10/2023
95 24 ngày 28/10/2015 đến 13/04/2016 04/10/2023
37 24 ngày 20/03/2013 đến 04/09/2013 15/11/2023
53 24 ngày 19/06/2013 đến 04/12/2013 15/11/2023
51 24 ngày 22/01/2020 đến 05/08/2020 22/11/2023
89 23 ngày 08/02/2012 đến 18/07/2012 15/11/2023
91 23 ngày 17/12/2014 đến 27/05/2015 04/10/2023
65 23 ngày 12/07/2017 đến 20/12/2017 18/10/2023
62 23 ngày 11/09/2019 đến 19/02/2020 12/07/2023
11 23 ngày 16/04/2014 đến 24/09/2014 08/11/2023
16 23 ngày 25/03/2009 đến 02/09/2009 29/11/2023
17 23 ngày 25/04/2018 đến 03/10/2018 29/11/2023
29 23 ngày 22/11/2017 đến 02/05/2018 20/09/2023
35 23 ngày 19/09/2018 đến 27/02/2019 25/10/2023
79 23 ngày 19/08/2020 đến 27/01/2021 15/11/2023
20 23 ngày 07/01/2015 đến 17/06/2015 29/11/2023
80 22 ngày 27/01/2010 đến 30/06/2010 06/09/2023
54 22 ngày 23/12/2020 đến 26/05/2021 11/10/2023
44 22 ngày 31/08/2016 đến 01/02/2017 01/11/2023
45 22 ngày 01/08/2012 đến 02/01/2013 22/11/2023
28 22 ngày 09/10/2019 đến 11/03/2020 29/11/2023
67 22 ngày 05/05/2021 đến 19/01/2022 29/11/2023
23 21 ngày 07/01/2009 đến 03/06/2009 29/11/2023
03 21 ngày 29/04/2020 đến 23/09/2020 13/09/2023
07 21 ngày 22/06/2022 đến 16/11/2022 27/09/2023
10 19 ngày 08/12/2021 đến 20/04/2022 08/11/2023
00 19 ngày 10/03/2021 đến 03/11/2021 29/11/2023
50 18 ngày 13/05/2015 đến 16/09/2015 29/11/2023
Xem thêm

Gan cực đại cặp lô Đồng Nai từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
57-75 24 ngày 17/07/2013 đến 01/01/2014 29/11/2023
38-83 23 ngày 04/02/2015 đến 15/07/2015 22/11/2023
49-94 23 ngày 30/07/2014 đến 07/01/2015 18/10/2023
27-72 22 ngày 01/12/2021 đến 04/05/2022 29/11/2023
33-88 21 ngày 06/02/2013 đến 03/07/2013 29/11/2023
28-82 21 ngày 09/10/2019 đến 04/03/2020 15/11/2023
08-80 20 ngày 15/08/2018 đến 02/01/2019 01/11/2023
25-52 20 ngày 14/11/2012 đến 03/04/2013 12/07/2023
48-84 19 ngày 09/06/2010 đến 20/10/2010 22/11/2023
29-92 19 ngày 07/07/2021 đến 02/03/2022 15/11/2023
13-31 19 ngày 13/01/2010 đến 26/05/2010 29/11/2023
22-77 19 ngày 27/04/2016 đến 07/09/2016 22/11/2023
16-61 18 ngày 31/01/2018 đến 06/06/2018 11/10/2023
68-86 18 ngày 27/10/2021 đến 02/03/2022 08/11/2023
36-63 17 ngày 29/07/2020 đến 25/11/2020 08/11/2023
04-40 17 ngày 08/07/2015 đến 04/11/2015 08/11/2023
69-96 17 ngày 08/02/2017 đến 07/06/2017 22/11/2023
26-62 17 ngày 02/03/2022 đến 29/06/2022 25/10/2023
45-54 16 ngày 07/12/2016 đến 29/03/2017 01/11/2023
09-90 16 ngày 26/09/2012 đến 16/01/2013 27/09/2023
02-20 16 ngày 31/03/2010 đến 21/07/2010 04/10/2023
67-76 15 ngày 23/04/2014 đến 06/08/2014 15/11/2023
56-65 15 ngày 19/07/2017 đến 01/11/2017 29/11/2023
11-66 15 ngày 04/01/2023 đến 19/04/2023 29/11/2023
59-95 15 ngày 02/09/2020 đến 16/12/2020 29/11/2023
39-93 15 ngày 03/05/2017 đến 16/08/2017 11/10/2023
58-85 15 ngày 25/11/2015 đến 09/03/2016 29/11/2023
37-73 15 ngày 26/01/2011 đến 11/05/2011 08/11/2023
46-64 15 ngày 27/05/2015 đến 09/09/2015 29/11/2023
03-30 15 ngày 16/12/2020 đến 31/03/2021 29/11/2023
79-97 15 ngày 25/07/2012 đến 07/11/2012 22/11/2023
23-32 15 ngày 07/08/2019 đến 20/11/2019 18/10/2023
01-10 14 ngày 12/11/2014 đến 18/02/2015 15/11/2023
89-98 14 ngày 30/03/2016 đến 06/07/2016 22/11/2023
12-21 14 ngày 14/02/2018 đến 23/05/2018 29/11/2023
44-99 14 ngày 03/01/2018 đến 11/04/2018 22/11/2023
34-43 14 ngày 09/11/2011 đến 15/02/2012 15/11/2023
24-42 14 ngày 04/07/2018 đến 10/10/2018 15/11/2023
19-91 14 ngày 16/12/2020 đến 24/03/2021 13/09/2023
35-53 14 ngày 06/08/2014 đến 12/11/2014 22/11/2023
00-55 13 ngày 02/10/2013 đến 01/01/2014 29/11/2023
07-70 13 ngày 17/08/2011 đến 16/11/2011 29/11/2023
78-87 13 ngày 08/07/2020 đến 07/10/2020 29/11/2023
06-60 13 ngày 28/09/2016 đến 28/12/2016 08/11/2023
47-74 13 ngày 15/06/2011 đến 14/09/2011 29/11/2023
14-41 13 ngày 31/08/2016 đến 30/11/2016 15/11/2023
15-51 13 ngày 04/04/2018 đến 04/07/2018 15/11/2023
18-81 13 ngày 09/10/2019 đến 08/01/2020 15/11/2023
05-50 11 ngày 20/09/2017 đến 06/12/2017 25/10/2023
17-71 11 ngày 18/01/2017 đến 05/04/2017 29/11/2023
Xem thêm

Gan cực đại lô rơi Đồng Nai từ trước đến nay

Giải Gan max Lô rơi hôm nay Thời gian Ngày về gần đây
3_1 48 ngày 93 17/04/2013 đến 19/03/2014 22/11/2023
4_1 41 ngày 83 12/10/2011 đến 25/07/2012 29/11/2023
4_3 34 ngày 50 12/08/2009 đến 07/04/2010 29/11/2023
5 32 ngày 69 06/03/2013 đến 16/10/2013 11/10/2023
4_5 29 ngày 94 14/03/2012 đến 03/10/2012 15/11/2023
2 29 ngày 31 24/05/2017 đến 13/12/2017 01/11/2023
7 28 ngày 99 01/08/2012 đến 13/02/2013 11/10/2023
4_6 28 ngày 82 15/02/2017 đến 30/08/2017
ĐB 28 ngày 87 20/06/2012 đến 02/01/2013 29/11/2023
4_4 28 ngày 01 27/06/2018 đến 09/01/2019 22/11/2023
4_2 27 ngày 92 06/11/2013 đến 14/05/2014 16/08/2023
6_3 27 ngày 04 09/02/2022 đến 17/08/2022 02/08/2023
3_2 26 ngày 13 13/03/2013 đến 11/09/2013 01/11/2023
8 26 ngày 63 27/04/2022 đến 26/10/2022 01/11/2023
4_7 24 ngày 98 28/09/2022 đến 15/03/2023 01/11/2023
1 24 ngày 43 17/06/2015 đến 02/12/2015 27/09/2023
6_1 23 ngày 13 23/11/2016 đến 03/05/2017 15/11/2023
6_2 19 ngày 68 04/02/2009 đến 17/06/2009 30/08/2023

Xổ Số VN nơi cập nhật Thống kê lô gan Đồng Nai nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất hàng ngày. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Thống kê Lô Gan Đồng Nai là gì?

Thống kê lô gan Đồng Nai (hay còn gọi là lô khan Đồng Nai, số rắn) là thống kê những cặp số lô tô (2 số cuối) lâu chưa về trên bảng kết quả Đồng Nai trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không chịu xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê với các bộ số chưa về trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thống kê lô khan Đồng Nai gồm có những thông tin sau:

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại, kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max) là tổng bao nhiêu ngày

Thống kê cặp lô gan xổ số Đồng Nai (bao gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về nhất tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của các cặp số đó

Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về đề gan, thống kê đầu, đuôi ĐB (hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt) và số ngày chưa về.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng nhận biết lô gan XSDN bằng cách xem theo dõi thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại: Số lần kỷ lục mà một con số lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện thì được là lô kép gan (hay lô kép khan).

Ý nghĩa các cột bảng lô gan:

- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả xổ số Đồng Nai tới nay.

- Số ngày gan: số ngày mà con số lô tô đó chưa ra.

Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:

- Các bộ số và cặp số lô gan KQXSDN nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày. 

- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất là các số nào.

- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.

Phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Sử dụng công cụ thống kê chuẩn xác từ các kết quả cũ, Xổ Số VN cung cấp cho bạn thống kê lô gan Đồng Nai chuẩn xác nhất. Với tính năng này, người chơi sẽ có thêm thông tin tham khảo để chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!

Thống kê lô gan. Tk lô. Thống kê lô gan Đồng Nai. Lô gan Đồng Nai. Lô Gan. Xem thống kê lô gan hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xổ Số VN.