Lô Gan DLK - Thống kê lô gan Đắk Lắk hôm nay

ngày

Lô gan DLK hôm nay 10 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
59 26 ngày 09/01/2024 28 ngày
30 25 ngày 16/01/2024 29 ngày
56 23 ngày 30/01/2024 35 ngày
27 18 ngày 05/03/2024 30 ngày
35 18 ngày 05/03/2024 30 ngày
91 17 ngày 12/03/2024 41 ngày
54 16 ngày 19/03/2024 21 ngày
29 16 ngày 19/03/2024 20 ngày
95 16 ngày 19/03/2024 22 ngày
51 15 ngày 26/03/2024 27 ngày
81 15 ngày 26/03/2024 44 ngày
97 15 ngày 26/03/2024 31 ngày
49 13 ngày 09/04/2024 26 ngày
60 13 ngày 09/04/2024 29 ngày
12 11 ngày 23/04/2024 29 ngày
84 10 ngày 30/04/2024 34 ngày
28 10 ngày 30/04/2024 31 ngày

Cặp lô gan Đắk Lắk 3 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
59-95 16 ngày 19/03/2024 15 ngày
12-21 11 ngày 23/04/2024 15 ngày
47-74 7 ngày 21/05/2024 13 ngày
29-92 7 ngày 21/05/2024 15 ngày
49-94 6 ngày 28/05/2024 16 ngày
18-81 6 ngày 28/05/2024 22 ngày
89-98 6 ngày 28/05/2024 10 ngày
14-41 5 ngày 04/06/2024 16 ngày
15-51 5 ngày 04/06/2024 14 ngày
79-97 4 ngày 11/06/2024 15 ngày
17-71 4 ngày 11/06/2024 22 ngày
46-64 3 ngày 18/06/2024 12 ngày
26-62 3 ngày 18/06/2024 14 ngày
27-72 3 ngày 18/06/2024 15 ngày
03-30 3 ngày 18/06/2024 12 ngày
68-86 3 ngày 18/06/2024 18 ngày
34-43 3 ngày 18/06/2024 13 ngày
36-63 3 ngày 18/06/2024 14 ngày

Lô rơi gan Đắk Lắk hôm nay 6 ngày trở lên

Giải thích 1 chút : Lô rơi được đếm từ giải 1 đến giải đặc biệt. Lô rơi Đắk Lắk có 8 giải trong 1 giải có các giải con cộng lại thành 27 con. Ví dụ giải 2 có 2 con sẽ được đánh số là 2_1 2_2, giải 3 có 6 giải sẽ đánh số đến 6.
Giải Gan Lô rơi hôm nay Ngày về gần nhất Gan Max
2 6 ngày 19 28/05/2024 22 ngày
4_1 20 ngày 76 20/02/2024 23 ngày
4_4 14 ngày 05 02/04/2024 35 ngày
5 20 ngày 78 20/02/2024 28 ngày
6_2 18 ngày 40 05/03/2024 26 ngày
8 6 ngày 09 28/05/2024 38 ngày

Gan cực đại Đắk Lắk từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
71 53 ngày 23/07/2019 đến 18/08/2020 18/06/2024
44 50 ngày 26/04/2011 đến 10/04/2012 11/06/2024
25 49 ngày 16/10/2018 đến 24/09/2019 14/05/2024
37 46 ngày 01/11/2016 đến 19/09/2017 18/06/2024
81 44 ngày 26/10/2010 đến 30/08/2011 09/07/2024
21 43 ngày 20/10/2020 đến 31/08/2021 09/07/2024
48 43 ngày 31/01/2017 đến 28/11/2017 02/07/2024
69 42 ngày 24/08/2021 đến 14/06/2022 09/07/2024
86 41 ngày 18/10/2011 đến 31/07/2012 02/07/2024
91 41 ngày 22/10/2013 đến 05/08/2014 09/07/2024
02 40 ngày 08/10/2019 đến 04/08/2020 02/07/2024
65 40 ngày 15/12/2009 đến 21/09/2010 02/07/2024
31 39 ngày 22/03/2022 đến 20/12/2022 23/04/2024
06 38 ngày 05/07/2016 đến 28/03/2017 09/07/2024
87 38 ngày 14/05/2019 đến 04/02/2020 04/06/2024
34 36 ngày 03/05/2016 đến 10/01/2017 04/06/2024
11 36 ngày 02/02/2016 đến 11/10/2016 02/07/2024
56 35 ngày 28/07/2020 đến 30/03/2021 11/06/2024
53 35 ngày 04/12/2012 đến 06/08/2013 28/05/2024
84 34 ngày 06/10/2009 đến 01/06/2010 09/07/2024
05 33 ngày 02/06/2009 đến 19/01/2010 09/07/2024
24 33 ngày 11/10/2011 đến 29/05/2012
18 33 ngày 18/06/2019 đến 04/02/2020 02/07/2024
01 33 ngày 12/04/2022 đến 29/11/2022 02/07/2024
63 32 ngày 07/07/2020 đến 16/02/2021 18/06/2024
88 32 ngày 08/01/2013 đến 20/08/2013 25/06/2024
28 31 ngày 01/09/2015 đến 05/04/2016 18/06/2024
97 31 ngày 25/04/2017 đến 28/11/2017 05/03/2024
23 31 ngày 26/01/2016 đến 30/08/2016 30/04/2024
35 30 ngày 23/10/2012 đến 21/05/2013 19/03/2024
19 30 ngày 02/06/2015 đến 29/12/2015 16/01/2024
99 30 ngày 24/03/2020 đến 10/11/2020 25/06/2024
27 30 ngày 21/10/2014 đến 19/05/2015 11/06/2024
68 30 ngày 06/11/2018 đến 04/06/2019 21/05/2024
15 30 ngày 13/07/2021 đến 22/02/2022 18/06/2024
42 30 ngày 28/06/2022 đến 24/01/2023 05/03/2024
12 29 ngày 25/12/2012 đến 16/07/2013 18/06/2024
98 29 ngày 14/06/2016 đến 03/01/2017 09/07/2024
55 29 ngày 19/08/2014 đến 10/03/2015 14/05/2024
94 29 ngày 22/03/2011 đến 11/10/2011 28/05/2024
90 29 ngày 21/03/2017 đến 10/10/2017 09/07/2024
70 29 ngày 15/10/2019 đến 26/05/2020 04/06/2024
60 29 ngày 06/06/2017 đến 26/12/2017 25/06/2024
16 29 ngày 23/06/2015 đến 12/01/2016 21/05/2024
50 29 ngày 15/09/2015 đến 05/04/2016 09/07/2024
30 29 ngày 10/03/2015 đến 29/09/2015 09/07/2024
57 28 ngày 03/11/2009 đến 18/05/2010 18/06/2024
83 28 ngày 24/11/2020 đến 08/06/2021 21/05/2024
75 28 ngày 08/10/2019 đến 12/05/2020 09/07/2024
13 28 ngày 20/08/2013 đến 04/03/2014 09/04/2024
64 28 ngày 22/02/2022 đến 06/09/2022 02/07/2024
77 28 ngày 17/05/2011 đến 29/11/2011 26/03/2024
73 28 ngày 18/08/2009 đến 02/03/2010 04/06/2024
72 28 ngày 20/12/2011 đến 03/07/2012 02/07/2024
45 28 ngày 08/07/2014 đến 20/01/2015 19/03/2024
41 28 ngày 19/08/2014 đến 03/03/2015 02/07/2024
59 28 ngày 05/02/2013 đến 20/08/2013 30/01/2024
79 27 ngày 07/09/2010 đến 15/03/2011 11/06/2024
26 27 ngày 08/11/2016 đến 16/05/2017 18/06/2024
32 27 ngày 23/02/2016 đến 30/08/2016 09/01/2024
96 27 ngày 07/02/2017 đến 15/08/2017 09/04/2024
82 27 ngày 10/11/2015 đến 17/05/2016 28/05/2024
51 27 ngày 05/07/2011 đến 10/01/2012 14/05/2024
58 26 ngày 21/01/2014 đến 22/07/2014 21/05/2024
47 26 ngày 03/09/2019 đến 03/03/2020 11/06/2024
49 26 ngày 02/12/2014 đến 02/06/2015 25/06/2024
20 26 ngày 09/12/2014 đến 09/06/2015 14/05/2024
61 26 ngày 28/06/2022 đến 27/12/2022 25/06/2024
22 26 ngày 27/08/2019 đến 25/02/2020 18/06/2024
07 25 ngày 10/05/2016 đến 01/11/2016 25/06/2024
38 25 ngày 30/04/2019 đến 22/10/2019 09/07/2024
92 25 ngày 27/03/2018 đến 18/09/2018 14/05/2024
00 24 ngày 29/11/2011 đến 15/05/2012 18/06/2024
74 24 ngày 09/07/2013 đến 24/12/2013 04/06/2024
76 24 ngày 15/01/2019 đến 02/07/2019 07/05/2024
08 24 ngày 28/04/2015 đến 13/10/2015 25/06/2024
09 24 ngày 30/08/2016 đến 14/02/2017 09/07/2024
89 24 ngày 01/09/2015 đến 16/02/2016 04/06/2024
40 23 ngày 14/05/2013 đến 22/10/2013 09/07/2024
39 23 ngày 12/11/2013 đến 22/04/2014 11/06/2024
85 23 ngày 08/11/2022 đến 18/04/2023 25/06/2024
17 23 ngày 20/10/2009 đến 30/03/2010 26/03/2024
67 22 ngày 28/04/2020 đến 29/09/2020 02/07/2024
95 22 ngày 24/05/2022 đến 25/10/2022 09/07/2024
46 22 ngày 30/10/2018 đến 02/04/2019 30/04/2024
52 22 ngày 06/09/2022 đến 07/02/2023 02/07/2024
36 22 ngày 08/01/2013 đến 11/06/2013 04/06/2024
33 22 ngày 21/07/2020 đến 22/12/2020 02/07/2024
80 21 ngày 07/05/2019 đến 01/10/2019 09/07/2024
14 21 ngày 15/04/2014 đến 09/09/2014 14/05/2024
03 21 ngày 10/01/2017 đến 06/06/2017 04/06/2024
66 21 ngày 18/10/2016 đến 14/03/2017 12/03/2024
54 21 ngày 20/07/2021 đến 28/12/2021 21/05/2024
78 20 ngày 09/02/2021 đến 29/06/2021 25/06/2024
29 20 ngày 15/02/2022 đến 05/07/2022 28/05/2024
10 20 ngày 16/03/2010 đến 03/08/2010 19/03/2024
43 20 ngày 02/02/2010 đến 22/06/2010 18/06/2024
62 20 ngày 05/06/2018 đến 23/10/2018 26/03/2024
93 19 ngày 16/02/2021 đến 29/06/2021 28/05/2024
04 18 ngày 29/05/2012 đến 02/10/2012 18/06/2024
Xem thêm

Gan cực đại cặp lô Đắk Lắk từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
06-60 29 ngày 06/06/2017 đến 26/12/2017 02/07/2024
23-32 27 ngày 23/02/2016 đến 30/08/2016 09/07/2024
11-66 25 ngày 08/03/2016 đến 30/08/2016 18/06/2024
35-53 24 ngày 04/12/2012 đến 21/05/2013 09/07/2024
18-81 22 ngày 18/01/2011 đến 21/06/2011 09/07/2024
17-71 22 ngày 22/10/2019 đến 24/03/2020 02/07/2024
28-82 21 ngày 10/11/2015 đến 05/04/2016 09/07/2024
24-42 20 ngày 11/05/2010 đến 28/09/2010 02/07/2024
56-65 19 ngày 21/01/2014 đến 03/06/2014 09/07/2024
37-73 19 ngày 29/09/2009 đến 09/02/2010 23/04/2024
38-83 19 ngày 11/06/2019 đến 22/10/2019 09/07/2024
00-55 19 ngày 28/10/2014 đến 10/03/2015 04/06/2024
58-85 18 ngày 31/08/2021 đến 04/01/2022 04/06/2024
07-70 18 ngày 18/01/2022 đến 24/05/2022 02/07/2024
67-76 18 ngày 12/02/2019 đến 18/06/2019 11/06/2024
13-31 18 ngày 27/11/2018 đến 02/04/2019 28/05/2024
68-86 18 ngày 13/02/2018 đến 19/06/2018 09/07/2024
16-61 17 ngày 23/02/2010 đến 22/06/2010 02/07/2024
22-77 17 ngày 03/05/2016 đến 30/08/2016 25/06/2024
25-52 17 ngày 26/04/2016 đến 23/08/2016 25/06/2024
57-75 17 ngày 31/12/2013 đến 29/04/2014 18/06/2024
09-90 17 ngày 10/03/2009 đến 07/07/2009 18/06/2024
49-94 16 ngày 27/01/2015 đến 19/05/2015 02/07/2024
14-41 16 ngày 22/01/2019 đến 14/05/2019 21/05/2024
78-87 15 ngày 01/10/2019 đến 14/01/2020 18/06/2024
69-96 15 ngày 18/01/2022 đến 03/05/2022 02/07/2024
45-54 15 ngày 29/07/2014 đến 11/11/2014 18/06/2024
44-99 15 ngày 21/09/2021 đến 04/01/2022 09/07/2024
59-95 15 ngày 19/02/2013 đến 04/06/2013 09/07/2024
02-20 15 ngày 04/08/2015 đến 17/11/2015 25/06/2024
04-40 15 ngày 19/06/2012 đến 02/10/2012 09/07/2024
05-50 15 ngày 22/01/2019 đến 07/05/2019 18/06/2024
12-21 15 ngày 19/08/2014 đến 02/12/2014 21/05/2024
19-91 15 ngày 22/04/2014 đến 05/08/2014 09/07/2024
27-72 15 ngày 21/10/2014 đến 03/02/2015 28/05/2024
29-92 15 ngày 05/06/2018 đến 18/09/2018 25/06/2024
79-97 15 ngày 25/04/2017 đến 08/08/2017 25/06/2024
39-93 14 ngày 13/03/2018 đến 19/06/2018 02/07/2024
33-88 14 ngày 08/03/2016 đến 14/06/2016 19/03/2024
36-63 14 ngày 28/11/2017 đến 06/03/2018 09/07/2024
15-51 14 ngày 02/08/2022 đến 08/11/2022 18/06/2024
08-80 14 ngày 18/12/2018 đến 26/03/2019 25/06/2024
26-62 14 ngày 30/07/2013 đến 05/11/2013 09/07/2024
47-74 13 ngày 14/12/2021 đến 15/03/2022 11/06/2024
48-84 13 ngày 28/01/2014 đến 29/04/2014 28/05/2024
34-43 13 ngày 07/04/2009 đến 07/07/2009 02/07/2024
01-10 12 ngày 01/11/2016 đến 24/01/2017 02/07/2024
46-64 12 ngày 24/05/2022 đến 16/08/2022 02/07/2024
03-30 12 ngày 17/01/2017 đến 11/04/2017 09/07/2024
89-98 10 ngày 07/02/2023 đến 18/04/2023 09/07/2024
Xem thêm

Gan cực đại lô rơi Đắk Lắk từ trước đến nay

Giải Gan max Lô rơi hôm nay Thời gian Ngày về gần đây
3_1 51 ngày 40 01/02/2022 đến 24/01/2023 02/07/2024
1 47 ngày 37 27/11/2012 đến 22/10/2013 09/07/2024
8 38 ngày 19 16/03/2021 đến 21/12/2021 28/05/2024
4_4 35 ngày 20 12/07/2016 đến 14/03/2017 25/06/2024
6_1 33 ngày 48 25/05/2010 đến 11/01/2011 09/07/2024
4_7 33 ngày 76 25/08/2020 đến 13/04/2021 20/02/2024
6_3 33 ngày 70 01/12/2020 đến 20/07/2021 18/06/2024
3_2 32 ngày 88 12/06/2018 đến 22/01/2019 02/07/2024
7 30 ngày 05 20/09/2022 đến 18/04/2023 02/04/2024
4_6 30 ngày 83 05/08/2014 đến 03/03/2015 09/07/2024
4_2 29 ngày 13 08/02/2022 đến 30/08/2022 09/07/2024
5 28 ngày 04 16/08/2016 đến 28/02/2017 09/07/2024
4_5 27 ngày 78 20/10/2015 đến 26/04/2016 20/02/2024
6_2 26 ngày 45 06/09/2022 đến 07/03/2023 18/06/2024
ĐB 25 ngày 40 30/11/2010 đến 24/05/2011 05/03/2024
4_3 24 ngày 07 09/11/2021 đến 26/04/2022 02/07/2024
4_1 23 ngày 44 31/03/2009 đến 08/09/2009 04/06/2024
2 22 ngày 09 16/10/2018 đến 19/03/2019 28/05/2024

Xổ Số VN nơi cập nhật Thống kê lô gan Đắk Lắk nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất hàng ngày. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Thống kê Lô Gan Đắk Lắk là gì?

Thống kê lô gan Đắk Lắk (hay còn gọi là lô khan Đắk Lắk, số rắn) là thống kê những cặp số lô tô (2 số cuối) lâu chưa về trên bảng kết quả Đắk Lắk trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không chịu xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê với các bộ số chưa về trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thống kê lô khan Đắk Lắk gồm có những thông tin sau:

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại, kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max) là tổng bao nhiêu ngày

Thống kê cặp lô gan xổ số Đắk Lắk (bao gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về nhất tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của các cặp số đó

Thống kê giải đặc biệt Đắk Lắk lâu chưa về đề gan, thống kê đầu, đuôi ĐB (hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt) và số ngày chưa về.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng nhận biết lô gan XSDLK bằng cách xem theo dõi thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại: Số lần kỷ lục mà một con số lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện thì được là lô kép gan (hay lô kép khan).

Ý nghĩa các cột bảng lô gan:

- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả xổ số Đắk Lắk tới nay.

- Số ngày gan: số ngày mà con số lô tô đó chưa ra.

Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:

- Các bộ số và cặp số lô gan KQXSDLK nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày. 

- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt Đắk Lắk lâu chưa về nhất là các số nào.

- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.

Phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Sử dụng công cụ thống kê chuẩn xác từ các kết quả cũ, Xổ Số VN cung cấp cho bạn thống kê lô gan Đắk Lắk chuẩn xác nhất. Với tính năng này, người chơi sẽ có thêm thông tin tham khảo để chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!

Thống kê lô gan. Tk lô. Thống kê lô gan Đắk Lắk. Lô gan Đắk Lắk. Lô Gan. Xem thống kê lô gan hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xổ Số VN.