Lô Gan DL - Thống kê lô gan Đà Lạt hôm nay

ngày

Lô gan DL hôm nay 10 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
14 23 ngày 07/01/2024 30 ngày
21 20 ngày 28/01/2024 26 ngày
44 20 ngày 28/01/2024 24 ngày
47 16 ngày 25/02/2024 32 ngày
52 15 ngày 03/03/2024 28 ngày
35 14 ngày 10/03/2024 22 ngày
31 14 ngày 10/03/2024 29 ngày
76 14 ngày 10/03/2024 23 ngày
32 13 ngày 17/03/2024 40 ngày
86 13 ngày 17/03/2024 23 ngày
66 12 ngày 24/03/2024 24 ngày
48 12 ngày 24/03/2024 22 ngày
33 12 ngày 24/03/2024 30 ngày
54 10 ngày 07/04/2024 26 ngày

Cặp lô gan Đà Lạt 3 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
33-88 7 ngày 28/04/2024 15 ngày
68-86 6 ngày 05/05/2024 23 ngày
16-61 6 ngày 05/05/2024 14 ngày
23-32 5 ngày 12/05/2024 13 ngày
11-66 5 ngày 12/05/2024 15 ngày
67-76 5 ngày 12/05/2024 17 ngày
19-91 4 ngày 19/05/2024 18 ngày
13-31 4 ngày 19/05/2024 15 ngày
18-81 3 ngày 26/05/2024 14 ngày
79-97 3 ngày 26/05/2024 13 ngày
27-72 3 ngày 26/05/2024 11 ngày
22-77 3 ngày 26/05/2024 14 ngày
03-30 3 ngày 26/05/2024 13 ngày
44-99 3 ngày 26/05/2024 19 ngày

Lô rơi gan Đà Lạt hôm nay 6 ngày trở lên

Giải thích 1 chút : Lô rơi được đếm từ giải 1 đến giải đặc biệt. Lô rơi Đà Lạt có 8 giải trong 1 giải có các giải con cộng lại thành 27 con. Ví dụ giải 2 có 2 con sẽ được đánh số là 2_1 2_2, giải 3 có 6 giải sẽ đánh số đến 6.
Giải Gan Lô rơi hôm nay Ngày về gần nhất Gan Max
3_1 11 ngày 60 31/03/2024 27 ngày
4_1 9 ngày 96 14/04/2024 20 ngày
4_6 16 ngày 40 25/02/2024 32 ngày
7 6 ngày 05 05/05/2024 24 ngày

Gan cực đại Đà Lạt từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
12 54 ngày 24/01/2010 đến 06/02/2011 19/05/2024
80 54 ngày 04/01/2009 đến 17/01/2010 09/06/2024
97 53 ngày 28/11/2021 đến 04/12/2022 26/05/2024
51 50 ngày 08/06/2014 đến 24/05/2015 14/04/2024
04 50 ngày 03/11/2013 đến 19/10/2014 28/04/2024
25 47 ngày 19/03/2017 đến 11/02/2018 16/06/2024
06 46 ngày 10/05/2015 đến 27/03/2016 05/05/2024
43 42 ngày 13/05/2018 đến 03/03/2019 16/06/2024
50 42 ngày 20/08/2017 đến 10/06/2018 09/06/2024
29 42 ngày 10/05/2015 đến 28/02/2016 26/05/2024
60 41 ngày 25/12/2011 đến 07/10/2012 02/06/2024
90 41 ngày 06/12/2009 đến 19/09/2010 12/05/2024
32 40 ngày 28/10/2018 đến 04/08/2019 09/06/2024
70 37 ngày 24/10/2010 đến 10/07/2011 19/05/2024
23 36 ngày 02/11/2014 đến 12/07/2015 07/01/2024
79 36 ngày 11/07/2010 đến 20/03/2011 21/04/2024
67 36 ngày 30/06/2013 đến 09/03/2014 05/05/2024
56 35 ngày 14/05/2017 đến 14/01/2018 12/05/2024
40 35 ngày 24/05/2015 đến 24/01/2016 05/05/2024
38 35 ngày 08/03/2020 đến 06/12/2020 19/05/2024
49 33 ngày 05/11/2017 đến 24/06/2018 16/06/2024
75 33 ngày 23/02/2020 đến 08/11/2020 28/01/2024
22 33 ngày 01/01/2012 đến 19/08/2012 21/04/2024
47 32 ngày 05/04/2009 đến 15/11/2009 12/05/2024
39 32 ngày 30/01/2022 đến 11/09/2022 02/06/2024
63 32 ngày 09/12/2012 đến 21/07/2013 16/06/2024
68 32 ngày 29/04/2012 đến 09/12/2012 02/06/2024
77 31 ngày 06/05/2018 đến 09/12/2018 26/05/2024
26 31 ngày 21/04/2019 đến 24/11/2019 02/06/2024
45 31 ngày 30/08/2020 đến 04/04/2021 02/06/2024
33 30 ngày 06/02/2011 đến 04/09/2011 26/05/2024
78 30 ngày 15/11/2020 đến 13/06/2021 10/03/2024
19 30 ngày 25/03/2018 đến 21/10/2018 17/03/2024
17 30 ngày 11/11/2018 đến 09/06/2019 24/03/2024
14 30 ngày 23/08/2020 đến 21/03/2021 28/04/2024
05 30 ngày 22/03/2009 đến 18/10/2009 10/03/2024
64 29 ngày 10/10/2010 đến 01/05/2011 14/04/2024
94 29 ngày 28/02/2016 đến 18/09/2016 19/05/2024
82 29 ngày 10/06/2018 đến 30/12/2018 21/04/2024
59 29 ngày 22/12/2013 đến 13/07/2014 09/06/2024
24 29 ngày 03/08/2014 đến 22/02/2015 16/06/2024
99 29 ngày 16/07/2017 đến 04/02/2018 02/06/2024
46 29 ngày 29/03/2020 đến 15/11/2020 14/04/2024
20 29 ngày 04/01/2015 đến 26/07/2015 16/06/2024
15 29 ngày 04/04/2010 đến 24/10/2010 28/01/2024
31 29 ngày 06/09/2009 đến 28/03/2010 09/06/2024
52 28 ngày 23/06/2019 đến 05/01/2020 02/06/2024
53 28 ngày 26/02/2017 đến 10/09/2017 25/02/2024
73 28 ngày 08/04/2018 đến 21/10/2018 24/03/2024
37 28 ngày 02/04/2017 đến 15/10/2017 09/06/2024
81 28 ngày 08/02/2009 đến 23/08/2009 09/06/2024
84 27 ngày 06/03/2022 đến 11/09/2022 02/06/2024
10 27 ngày 13/04/2014 đến 19/10/2014 03/03/2024
57 27 ngày 25/09/2016 đến 02/04/2017 16/06/2024
96 27 ngày 20/09/2020 đến 28/03/2021 07/04/2024
98 27 ngày 10/08/2014 đến 15/02/2015 16/06/2024
01 27 ngày 08/11/2015 đến 15/05/2016 26/05/2024
36 27 ngày 30/11/2014 đến 07/06/2015 16/06/2024
18 26 ngày 09/04/2017 đến 08/10/2017 16/06/2024
21 26 ngày 26/12/2010 đến 26/06/2011 09/06/2024
07 26 ngày 28/06/2009 đến 27/12/2009 16/06/2024
08 26 ngày 28/11/2010 đến 29/05/2011 28/04/2024
11 26 ngày 15/11/2009 đến 16/05/2010 02/06/2024
28 26 ngày 03/03/2013 đến 01/09/2013 16/06/2024
74 26 ngày 04/08/2013 đến 02/02/2014 19/05/2024
54 26 ngày 12/09/2010 đến 13/03/2011 02/06/2024
16 25 ngày 18/02/2018 đến 12/08/2018 24/03/2024
69 25 ngày 05/08/2018 đến 27/01/2019 12/05/2024
02 25 ngày 19/04/2009 đến 11/10/2009 05/05/2024
30 25 ngày 14/10/2018 đến 07/04/2019 05/05/2024
58 25 ngày 22/04/2012 đến 14/10/2012 16/06/2024
88 25 ngày 27/02/2011 đến 21/08/2011 09/06/2024
62 25 ngày 05/12/2010 đến 29/05/2011 12/05/2024
87 25 ngày 17/01/2021 đến 24/10/2021 09/06/2024
83 24 ngày 07/11/2010 đến 24/04/2011 16/06/2024
91 24 ngày 14/12/2014 đến 31/05/2015 26/05/2024
92 24 ngày 16/12/2018 đến 02/06/2019 10/03/2024
89 24 ngày 24/01/2016 đến 10/07/2016 26/05/2024
27 24 ngày 11/03/2012 đến 26/08/2012 21/04/2024
44 24 ngày 28/08/2022 đến 12/02/2023 26/05/2024
42 24 ngày 01/11/2009 đến 18/04/2010 02/06/2024
66 24 ngày 30/12/2018 đến 16/06/2019 26/05/2024
95 23 ngày 18/04/2021 đến 09/01/2022 19/05/2024
55 23 ngày 02/01/2022 đến 12/06/2022 16/06/2024
71 23 ngày 29/08/2010 đến 06/02/2011 09/06/2024
61 23 ngày 02/06/2013 đến 10/11/2013 05/05/2024
00 23 ngày 13/03/2022 đến 21/08/2022 17/03/2024
86 23 ngày 06/05/2012 đến 14/10/2012 09/06/2024
65 23 ngày 24/01/2016 đến 03/07/2016 28/04/2024
72 23 ngày 08/03/2020 đến 13/09/2020 09/06/2024
09 23 ngày 05/08/2012 đến 13/01/2013 16/06/2024
76 23 ngày 29/07/2012 đến 06/01/2013 05/05/2024
48 22 ngày 19/05/2019 đến 20/10/2019 16/06/2024
35 22 ngày 31/07/2016 đến 01/01/2017 09/06/2024
93 22 ngày 13/02/2011 đến 17/07/2011 09/06/2024
34 22 ngày 07/11/2010 đến 10/04/2011 12/05/2024
41 21 ngày 24/04/2022 đến 18/09/2022 16/06/2024
13 21 ngày 05/01/2014 đến 01/06/2014 19/05/2024
85 21 ngày 06/10/2019 đến 01/03/2020 09/06/2024
03 20 ngày 30/01/2011 đến 19/06/2011 26/05/2024
Xem thêm

Gan cực đại cặp lô Đà Lạt từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
28-82 23 ngày 10/02/2019 đến 21/07/2019 09/06/2024
68-86 23 ngày 06/05/2012 đến 14/10/2012 16/06/2024
07-70 21 ngày 05/02/2017 đến 02/07/2017 26/05/2024
78-87 21 ngày 17/01/2021 đến 13/06/2021 16/06/2024
57-75 20 ngày 03/05/2020 đến 20/09/2020 16/06/2024
46-64 20 ngày 22/01/2012 đến 10/06/2012 16/06/2024
24-42 20 ngày 01/11/2009 đến 21/03/2010 16/06/2024
29-92 20 ngày 16/12/2018 đến 05/05/2019 09/06/2024
45-54 20 ngày 28/12/2014 đến 17/05/2015 16/06/2024
89-98 19 ngày 05/07/2020 đến 15/11/2020 09/06/2024
47-74 19 ngày 31/05/2009 đến 11/10/2009 19/05/2024
44-99 19 ngày 23/01/2022 đến 05/06/2022 02/06/2024
19-91 18 ngày 08/04/2018 đến 12/08/2018 02/06/2024
12-21 18 ngày 07/02/2010 đến 13/06/2010 05/05/2024
36-63 18 ngày 09/05/2021 đến 26/12/2021 09/06/2024
67-76 17 ngày 12/09/2010 đến 09/01/2011 26/05/2024
15-51 17 ngày 11/01/2015 đến 10/05/2015 19/05/2024
00-55 17 ngày 29/11/2015 đến 27/03/2016 12/05/2024
59-95 16 ngày 14/08/2011 đến 04/12/2011 02/06/2024
35-53 16 ngày 11/09/2016 đến 01/01/2017 16/06/2024
25-52 16 ngày 15/09/2019 đến 05/01/2020 02/06/2024
01-10 16 ngày 17/07/2022 đến 06/11/2022 26/05/2024
06-60 15 ngày 17/06/2012 đến 30/09/2012 02/06/2024
11-66 15 ngày 22/12/2013 đến 06/04/2014 16/06/2024
48-84 15 ngày 20/05/2012 đến 02/09/2012 16/06/2024
49-94 15 ngày 27/09/2020 đến 10/01/2021 16/06/2024
13-31 15 ngày 03/05/2015 đến 16/08/2015 16/06/2024
33-88 15 ngày 24/04/2011 đến 07/08/2011 09/06/2024
05-50 15 ngày 11/09/2011 đến 25/12/2011 16/06/2024
58-85 14 ngày 22/04/2012 đến 29/07/2012 09/06/2024
09-90 14 ngày 30/01/2011 đến 08/05/2011 09/06/2024
16-61 14 ngày 25/05/2014 đến 31/08/2014 02/06/2024
39-93 14 ngày 06/11/2011 đến 12/02/2012 16/06/2024
37-73 14 ngày 25/07/2010 đến 31/10/2010 09/06/2024
22-77 14 ngày 08/11/2015 đến 14/02/2016 09/06/2024
18-81 14 ngày 16/05/2010 đến 22/08/2010 02/06/2024
34-43 14 ngày 29/11/2015 đến 06/03/2016 16/06/2024
26-62 14 ngày 26/03/2017 đến 02/07/2017 16/06/2024
08-80 14 ngày 13/09/2009 đến 20/12/2009 09/06/2024
03-30 13 ngày 18/06/2017 đến 17/09/2017 12/05/2024
79-97 13 ngày 06/09/2015 đến 06/12/2015 05/05/2024
04-40 13 ngày 17/01/2021 đến 18/04/2021 16/06/2024
69-96 13 ngày 10/11/2019 đến 09/02/2020 09/06/2024
56-65 13 ngày 10/06/2012 đến 09/09/2012 26/05/2024
14-41 13 ngày 23/08/2020 đến 22/11/2020 09/06/2024
38-83 13 ngày 08/07/2012 đến 07/10/2012 16/06/2024
17-71 13 ngày 20/01/2019 đến 21/04/2019 12/05/2024
23-32 13 ngày 19/06/2022 đến 18/09/2022 26/05/2024
02-20 12 ngày 06/06/2021 đến 12/12/2021 28/04/2024
27-72 11 ngày 03/05/2020 đến 19/07/2020 26/05/2024
Xem thêm

Gan cực đại lô rơi Đà Lạt từ trước đến nay

Giải Gan max Lô rơi hôm nay Thời gian Ngày về gần đây
ĐB 37 ngày 90 31/01/2016 đến 16/10/2016 16/06/2024
6_2 36 ngày 43 22/05/2022 đến 29/01/2023 02/06/2024
8 35 ngày 74 11/10/2020 đến 13/06/2021 16/06/2024
4_6 32 ngày 60 31/10/2021 đến 12/06/2022 31/03/2024
6_3 31 ngày 07 27/03/2011 đến 30/10/2011 12/05/2024
4_3 31 ngày 96 25/07/2010 đến 27/02/2011 14/04/2024
4_5 30 ngày 25 14/07/2019 đến 09/02/2020 26/05/2024
4_2 30 ngày 55 09/02/2014 đến 07/09/2014 26/05/2024
3_1 27 ngày 83 07/03/2021 đến 26/12/2021 26/05/2024
4_7 27 ngày 70 23/05/2010 đến 28/11/2010 09/06/2024
4_4 27 ngày 40 27/10/2013 đến 04/05/2014 25/02/2024
3_2 26 ngày 53 31/12/2017 đến 01/07/2018 26/05/2024
2 25 ngày 58 02/05/2010 đến 24/10/2010 12/05/2024
7 24 ngày 92 15/07/2012 đến 30/12/2012 02/06/2024
5 24 ngày 57 15/05/2011 đến 30/10/2011 09/06/2024
6_1 22 ngày 63 05/03/2017 đến 06/08/2017 26/05/2024
4_1 20 ngày 05 04/01/2009 đến 24/05/2009 05/05/2024
1 20 ngày 20 06/06/2021 đến 06/02/2022 26/05/2024

Xổ Số VN nơi cập nhật Thống kê lô gan Đà Lạt nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất hàng ngày. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Thống kê Lô Gan Đà Lạt là gì?

Thống kê lô gan Đà Lạt (hay còn gọi là lô khan Đà Lạt, số rắn) là thống kê những cặp số lô tô (2 số cuối) lâu chưa về trên bảng kết quả Đà Lạt trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không chịu xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê với các bộ số chưa về trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thống kê lô khan Đà Lạt gồm có những thông tin sau:

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại, kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max) là tổng bao nhiêu ngày

Thống kê cặp lô gan xổ số Đà Lạt (bao gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về nhất tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của các cặp số đó

Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về đề gan, thống kê đầu, đuôi ĐB (hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt) và số ngày chưa về.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng nhận biết lô gan XSDL bằng cách xem theo dõi thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại: Số lần kỷ lục mà một con số lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện thì được là lô kép gan (hay lô kép khan).

Ý nghĩa các cột bảng lô gan:

- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả xổ số Đà Lạt tới nay.

- Số ngày gan: số ngày mà con số lô tô đó chưa ra.

Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:

- Các bộ số và cặp số lô gan KQXSDL nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày. 

- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về nhất là các số nào.

- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.

Phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Sử dụng công cụ thống kê chuẩn xác từ các kết quả cũ, Xổ Số VN cung cấp cho bạn thống kê lô gan Đà Lạt chuẩn xác nhất. Với tính năng này, người chơi sẽ có thêm thông tin tham khảo để chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!

Thống kê lô gan. Tk lô. Thống kê lô gan Đà Lạt. Lô gan Đà Lạt. Lô Gan. Xem thống kê lô gan hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xổ Số VN.