Lô Gan CT - Thống kê lô gan Cần Thơ hôm nay

ngày

Lô gan CT hôm nay 10 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
50 21 ngày 17/01/2024 29 ngày
10 18 ngày 07/02/2024 32 ngày
24 14 ngày 06/03/2024 35 ngày
16 13 ngày 13/03/2024 36 ngày
11 13 ngày 13/03/2024 28 ngày
35 13 ngày 13/03/2024 25 ngày
12 13 ngày 13/03/2024 34 ngày
23 11 ngày 27/03/2024 35 ngày
18 11 ngày 27/03/2024 43 ngày
59 11 ngày 27/03/2024 35 ngày
76 11 ngày 27/03/2024 34 ngày
14 10 ngày 03/04/2024 29 ngày
29 10 ngày 03/04/2024 37 ngày
78 10 ngày 03/04/2024 19 ngày
79 10 ngày 03/04/2024 46 ngày

Cặp lô gan Cần Thơ 3 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
01-10 9 ngày 10/04/2024 21 ngày
11-66 9 ngày 10/04/2024 22 ngày
79-97 8 ngày 17/04/2024 16 ngày
33-88 8 ngày 17/04/2024 17 ngày
19-91 7 ngày 24/04/2024 12 ngày
13-31 6 ngày 01/05/2024 19 ngày
16-61 5 ngày 08/05/2024 19 ngày
89-98 5 ngày 08/05/2024 13 ngày
07-70 4 ngày 15/05/2024 15 ngày
03-30 4 ngày 15/05/2024 16 ngày
28-82 4 ngày 15/05/2024 13 ngày
36-63 4 ngày 15/05/2024 14 ngày
38-83 3 ngày 22/05/2024 14 ngày
23-32 3 ngày 22/05/2024 13 ngày
25-52 3 ngày 22/05/2024 11 ngày
18-81 3 ngày 22/05/2024 11 ngày
05-50 3 ngày 22/05/2024 18 ngày

Lô rơi gan Cần Thơ hôm nay 6 ngày trở lên

Giải thích 1 chút : Lô rơi được đếm từ giải 1 đến giải đặc biệt. Lô rơi Cần Thơ có 8 giải trong 1 giải có các giải con cộng lại thành 27 con. Ví dụ giải 2 có 2 con sẽ được đánh số là 2_1 2_2, giải 3 có 6 giải sẽ đánh số đến 6.
Giải Gan Lô rơi hôm nay Ngày về gần nhất Gan Max
2 11 ngày 21 27/03/2024 22 ngày
3_2 11 ngày 67 27/03/2024 26 ngày
4_2 21 ngày 80 17/01/2024 31 ngày
4_4 9 ngày 39 10/04/2024 21 ngày
4_7 7 ngày 48 24/04/2024 26 ngày
5 10 ngày 00 03/04/2024 32 ngày

Gan cực đại Cần Thơ từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
71 63 ngày 29/04/2020 đến 27/10/2021 12/06/2024
72 61 ngày 13/08/2014 đến 14/10/2015 10/04/2024
15 51 ngày 04/03/2015 đến 24/02/2016 29/05/2024
80 46 ngày 25/10/2017 đến 12/09/2018 15/05/2024
79 46 ngày 10/02/2010 đến 29/12/2010 24/04/2024
82 43 ngày 22/06/2016 đến 19/04/2017 22/05/2024
18 43 ngày 29/06/2016 đến 26/04/2017 01/05/2024
27 42 ngày 27/03/2019 đến 15/01/2020 15/05/2024
39 41 ngày 26/08/2009 đến 09/06/2010 01/05/2024
44 41 ngày 10/09/2014 đến 24/06/2015 24/04/2024
55 41 ngày 19/08/2020 đến 02/06/2021 07/02/2024
54 41 ngày 24/05/2017 đến 07/03/2018 13/03/2024
67 39 ngày 23/02/2011 đến 23/11/2011 13/03/2024
29 37 ngày 02/08/2017 đến 18/04/2018 01/05/2024
81 36 ngày 30/12/2015 đến 07/09/2016 03/04/2024
93 36 ngày 21/09/2016 đến 31/05/2017 12/06/2024
86 36 ngày 26/07/2017 đến 04/04/2018 13/03/2024
16 36 ngày 05/01/2022 đến 14/09/2022 08/05/2024
77 36 ngày 28/09/2011 đến 06/06/2012 27/03/2024
59 35 ngày 26/01/2022 đến 28/09/2022 24/04/2024
36 35 ngày 15/11/2017 đến 18/07/2018 29/05/2024
23 35 ngày 17/01/2018 đến 19/09/2018 12/06/2024
24 35 ngày 24/10/2012 đến 26/06/2013 12/06/2024
00 34 ngày 30/10/2019 đến 22/07/2020 27/03/2024
76 34 ngày 15/05/2019 đến 08/01/2020 06/03/2024
12 34 ngày 22/11/2017 đến 18/07/2018 22/05/2024
99 33 ngày 05/12/2012 đến 24/07/2013 29/05/2024
04 33 ngày 18/05/2022 đến 04/01/2023 12/06/2024
05 32 ngày 18/12/2013 đến 30/07/2014 01/05/2024
57 32 ngày 28/11/2018 đến 10/07/2019 03/04/2024
10 32 ngày 10/02/2016 đến 21/09/2016 15/05/2024
28 32 ngày 11/09/2019 đến 20/05/2020 10/04/2024
47 31 ngày 22/06/2022 đến 25/01/2023 22/05/2024
52 31 ngày 12/01/2011 đến 17/08/2011 17/04/2024
02 31 ngày 20/04/2011 đến 23/11/2011 24/04/2024
69 30 ngày 01/12/2021 đến 29/06/2022 13/03/2024
90 30 ngày 19/11/2014 đến 17/06/2015 15/05/2024
53 29 ngày 26/01/2011 đến 17/08/2011 01/05/2024
13 29 ngày 23/02/2011 đến 14/09/2011 22/05/2024
33 29 ngày 15/12/2021 đến 06/07/2022 12/06/2024
14 29 ngày 18/04/2018 đến 07/11/2018 12/06/2024
50 29 ngày 14/03/2018 đến 03/10/2018 05/06/2024
92 29 ngày 07/10/2020 đến 28/04/2021 12/06/2024
58 29 ngày 16/07/2014 đến 04/02/2015 29/05/2024
32 28 ngày 12/04/2017 đến 25/10/2017 12/06/2024
06 28 ngày 17/06/2015 đến 30/12/2015 12/06/2024
21 28 ngày 19/05/2010 đến 01/12/2010 15/05/2024
89 28 ngày 30/10/2013 đến 14/05/2014 10/04/2024
11 28 ngày 06/05/2009 đến 18/11/2009 12/06/2024
41 28 ngày 16/11/2016 đến 31/05/2017 29/05/2024
19 28 ngày 21/09/2016 đến 05/04/2017 17/01/2024
40 27 ngày 10/10/2018 đến 17/04/2019 22/05/2024
66 27 ngày 10/02/2021 đến 01/12/2021 15/05/2024
64 27 ngày 04/03/2020 đến 07/10/2020 29/05/2024
01 27 ngày 07/02/2018 đến 15/08/2018 05/06/2024
98 27 ngày 24/08/2022 đến 01/03/2023 12/06/2024
48 27 ngày 10/02/2010 đến 18/08/2010 05/06/2024
97 27 ngày 11/11/2015 đến 18/05/2016 05/06/2024
03 27 ngày 19/02/2020 đến 23/09/2020 05/06/2024
65 26 ngày 26/06/2019 đến 25/12/2019 27/03/2024
43 26 ngày 23/01/2013 đến 24/07/2013 12/06/2024
34 26 ngày 07/09/2022 đến 08/03/2023 08/05/2024
70 26 ngày 10/09/2014 đến 11/03/2015 15/05/2024
26 26 ngày 16/08/2017 đến 14/02/2018 01/05/2024
30 26 ngày 19/12/2018 đến 19/06/2019 29/05/2024
68 25 ngày 19/10/2011 đến 11/04/2012 05/06/2024
96 25 ngày 28/06/2017 đến 20/12/2017 10/04/2024
94 25 ngày 10/02/2021 đến 17/11/2021 12/06/2024
35 25 ngày 08/02/2012 đến 01/08/2012 05/06/2024
25 25 ngày 28/10/2009 đến 21/04/2010 05/06/2024
22 25 ngày 28/12/2016 đến 21/06/2017 08/05/2024
08 25 ngày 09/01/2013 đến 03/07/2013 05/06/2024
46 25 ngày 09/08/2017 đến 31/01/2018 22/05/2024
38 25 ngày 21/04/2010 đến 13/10/2010 12/06/2024
85 24 ngày 24/06/2009 đến 09/12/2009 05/06/2024
42 24 ngày 25/04/2012 đến 10/10/2012 17/04/2024
84 24 ngày 12/11/2014 đến 29/04/2015 27/03/2024
51 24 ngày 19/09/2018 đến 06/03/2019 22/05/2024
07 24 ngày 11/11/2015 đến 27/04/2016 03/04/2024
56 24 ngày 24/01/2018 đến 11/07/2018 03/04/2024
20 23 ngày 21/02/2018 đến 01/08/2018 12/06/2024
09 23 ngày 26/02/2020 đến 02/09/2020 22/05/2024
17 23 ngày 01/01/2020 đến 08/07/2020 15/05/2024
61 23 ngày 01/05/2019 đến 09/10/2019 01/05/2024
62 23 ngày 07/09/2016 đến 15/02/2017 05/06/2024
31 22 ngày 04/04/2012 đến 05/09/2012 08/05/2024
95 22 ngày 25/02/2009 đến 29/07/2009 12/06/2024
87 22 ngày 03/11/2021 đến 06/04/2022 05/06/2024
63 22 ngày 04/01/2012 đến 06/06/2012 17/04/2024
88 21 ngày 14/07/2010 đến 08/12/2010 17/04/2024
83 21 ngày 23/01/2013 đến 19/06/2013 29/05/2024
91 21 ngày 06/03/2019 đến 31/07/2019 24/04/2024
37 21 ngày 17/03/2021 đến 24/11/2021 05/06/2024
60 21 ngày 01/05/2019 đến 25/09/2019 29/05/2024
74 20 ngày 17/03/2010 đến 04/08/2010 22/05/2024
49 19 ngày 13/12/2017 đến 25/04/2018 29/05/2024
78 19 ngày 31/07/2013 đến 11/12/2013 29/05/2024
45 19 ngày 28/06/2017 đến 08/11/2017 17/04/2024
75 19 ngày 21/10/2020 đến 03/03/2021 08/05/2024
73 18 ngày 03/09/2014 đến 07/01/2015 29/05/2024
Xem thêm

Gan cực đại cặp lô Cần Thơ từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
29-92 25 ngày 08/12/2010 đến 01/06/2011 10/04/2024
11-66 22 ngày 26/10/2022 đến 29/03/2023 29/05/2024
01-10 21 ngày 27/04/2016 đến 21/09/2016 15/05/2024
59-95 21 ngày 04/03/2009 đến 29/07/2009 12/06/2024
12-21 20 ngày 30/06/2010 đến 17/11/2010 22/05/2024
45-54 19 ngày 28/06/2017 đến 08/11/2017 12/06/2024
16-61 19 ngày 09/03/2022 đến 20/07/2022 15/05/2024
13-31 19 ngày 27/05/2009 đến 07/10/2009 12/06/2024
09-90 19 ngày 16/04/2014 đến 27/08/2014 29/05/2024
68-86 19 ngày 26/07/2017 đến 06/12/2017 12/06/2024
05-50 18 ngày 25/12/2013 đến 30/04/2014 01/05/2024
33-88 17 ngày 06/07/2011 đến 02/11/2011 05/06/2024
44-99 17 ngày 30/11/2022 đến 29/03/2023 12/06/2024
26-62 17 ngày 16/08/2017 đến 13/12/2017 08/05/2024
79-97 16 ngày 15/11/2017 đến 07/03/2018 05/06/2024
39-93 16 ngày 05/10/2016 đến 25/01/2017 22/05/2024
49-94 16 ngày 03/01/2018 đến 25/04/2018 24/04/2024
22-77 16 ngày 11/04/2012 đến 01/08/2012 22/05/2024
69-96 16 ngày 06/05/2015 đến 26/08/2015 12/06/2024
35-53 16 ngày 28/05/2014 đến 17/09/2014 22/05/2024
24-42 16 ngày 21/11/2012 đến 13/03/2013 29/05/2024
15-51 16 ngày 26/10/2016 đến 15/02/2017 12/06/2024
04-40 16 ngày 27/04/2016 đến 17/08/2016 15/05/2024
03-30 16 ngày 04/02/2009 đến 27/05/2009 05/06/2024
02-20 16 ngày 11/05/2016 đến 31/08/2016 29/05/2024
47-74 15 ngày 12/02/2020 đến 24/06/2020 29/05/2024
17-71 15 ngày 05/08/2020 đến 18/11/2020 15/05/2024
14-41 15 ngày 18/01/2017 đến 03/05/2017 12/06/2024
67-76 15 ngày 17/07/2019 đến 30/10/2019 22/05/2024
27-72 15 ngày 28/10/2020 đến 10/02/2021 12/06/2024
46-64 15 ngày 23/08/2017 đến 06/12/2017 12/06/2024
07-70 15 ngày 21/12/2016 đến 05/04/2017 29/05/2024
58-85 14 ngày 18/07/2018 đến 24/10/2018 05/06/2024
00-55 14 ngày 11/12/2019 đến 18/03/2020 12/06/2024
38-83 14 ngày 06/11/2013 đến 12/02/2014 29/05/2024
36-63 14 ngày 12/08/2015 đến 18/11/2015 05/06/2024
28-82 13 ngày 14/01/2015 đến 15/04/2015 05/06/2024
23-32 13 ngày 15/05/2013 đến 14/08/2013 05/06/2024
08-80 13 ngày 30/06/2021 đến 12/01/2022 29/05/2024
89-98 13 ngày 23/09/2020 đến 23/12/2020 12/06/2024
06-60 13 ngày 03/11/2010 đến 02/02/2011 12/06/2024
48-84 12 ngày 13/04/2016 đến 06/07/2016 05/06/2024
19-91 12 ngày 08/05/2019 đến 31/07/2019 05/06/2024
56-65 12 ngày 01/09/2010 đến 24/11/2010 17/04/2024
37-73 12 ngày 22/07/2020 đến 14/10/2020 08/05/2024
57-75 12 ngày 25/11/2020 đến 17/02/2021 12/06/2024
18-81 11 ngày 07/08/2019 đến 23/10/2019 10/04/2024
34-43 11 ngày 02/09/2020 đến 18/11/2020 12/06/2024
25-52 11 ngày 02/03/2022 đến 18/05/2022 17/04/2024
78-87 9 ngày 12/09/2018 đến 14/11/2018 12/06/2024
Xem thêm

Gan cực đại lô rơi Cần Thơ từ trước đến nay

Giải Gan max Lô rơi hôm nay Thời gian Ngày về gần đây
4_1 44 ngày 60 06/12/2017 đến 10/10/2018 12/06/2024
4_6 39 ngày 86 09/05/2012 đến 06/02/2013 12/06/2024
3_1 32 ngày 21 13/02/2013 đến 25/09/2013 27/03/2024
5 32 ngày 73 02/05/2012 đến 12/12/2012 29/05/2024
1 31 ngày 67 04/03/2020 đến 04/11/2020 27/03/2024
4_2 31 ngày 40 07/12/2016 đến 12/07/2017 12/06/2024
6_3 29 ngày 80 20/02/2013 đến 11/09/2013 17/01/2024
4_3 27 ngày 55 09/09/2015 đến 16/03/2016 22/05/2024
ĐB 27 ngày 39 20/07/2022 đến 25/01/2023 10/04/2024
4_7 26 ngày 73 22/04/2009 đến 21/10/2009 29/05/2024
8 26 ngày 45 02/09/2015 đến 02/03/2016 05/06/2024
3_2 26 ngày 48 05/11/2014 đến 06/05/2015 24/04/2024
4_5 24 ngày 00 05/03/2014 đến 20/08/2014 03/04/2024
2 22 ngày 22 16/11/2011 đến 18/04/2012 22/05/2024
4_4 21 ngày 27 23/10/2019 đến 18/03/2020 08/05/2024
6_1 21 ngày 44 28/09/2022 đến 22/02/2023 05/06/2024
6_2 20 ngày 42 25/09/2013 đến 12/02/2014 12/06/2024
7 20 ngày 15 18/02/2015 đến 08/07/2015 29/05/2024

Xổ Số VN nơi cập nhật Thống kê lô gan Cần Thơ nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất hàng ngày. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Thống kê Lô Gan Cần Thơ là gì?

Thống kê lô gan Cần Thơ (hay còn gọi là lô khan Cần Thơ, số rắn) là thống kê những cặp số lô tô (2 số cuối) lâu chưa về trên bảng kết quả Cần Thơ trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không chịu xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê với các bộ số chưa về trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thống kê lô khan Cần Thơ gồm có những thông tin sau:

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại, kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max) là tổng bao nhiêu ngày

Thống kê cặp lô gan xổ số Cần Thơ (bao gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về nhất tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của các cặp số đó

Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về đề gan, thống kê đầu, đuôi ĐB (hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt) và số ngày chưa về.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng nhận biết lô gan XSCT bằng cách xem theo dõi thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại: Số lần kỷ lục mà một con số lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện thì được là lô kép gan (hay lô kép khan).

Ý nghĩa các cột bảng lô gan:

- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả xổ số Cần Thơ tới nay.

- Số ngày gan: số ngày mà con số lô tô đó chưa ra.

Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:

- Các bộ số và cặp số lô gan KQXSCT nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày. 

- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về nhất là các số nào.

- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.

Phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Sử dụng công cụ thống kê chuẩn xác từ các kết quả cũ, Xổ Số VN cung cấp cho bạn thống kê lô gan Cần Thơ chuẩn xác nhất. Với tính năng này, người chơi sẽ có thêm thông tin tham khảo để chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!

Thống kê lô gan. Tk lô. Thống kê lô gan Cần Thơ. Lô gan Cần Thơ. Lô Gan. Xem thống kê lô gan hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xổ Số VN.