Lô Gan CT - Thống kê lô gan Cần Thơ hôm nay

ngày

Lô gan CT hôm nay 10 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
35 19 ngày 18/10/2023 25 ngày
74 18 ngày 25/10/2023 20 ngày
79 18 ngày 25/10/2023 46 ngày
04 17 ngày 01/11/2023 33 ngày
94 17 ngày 01/11/2023 25 ngày
48 15 ngày 15/11/2023 27 ngày
44 15 ngày 15/11/2023 41 ngày
80 14 ngày 22/11/2023 46 ngày
37 14 ngày 22/11/2023 21 ngày
15 12 ngày 06/12/2023 51 ngày
26 11 ngày 13/12/2023 26 ngày
73 11 ngày 13/12/2023 18 ngày
45 11 ngày 13/12/2023 19 ngày
42 10 ngày 20/12/2023 24 ngày
33 10 ngày 20/12/2023 29 ngày
08 10 ngày 20/12/2023 25 ngày
31 10 ngày 20/12/2023 22 ngày
51 10 ngày 20/12/2023 24 ngày

Cặp lô gan Cần Thơ 3 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
37-73 11 ngày 13/12/2023 12 ngày
15-51 10 ngày 20/12/2023 16 ngày
08-80 10 ngày 20/12/2023 13 ngày
79-97 7 ngày 10/01/2024 16 ngày
44-99 7 ngày 10/01/2024 17 ngày
14-41 6 ngày 17/01/2024 15 ngày
36-63 5 ngày 24/01/2024 14 ngày
12-21 5 ngày 24/01/2024 20 ngày
39-93 4 ngày 31/01/2024 16 ngày
18-81 4 ngày 31/01/2024 11 ngày
24-42 4 ngày 31/01/2024 16 ngày
57-75 3 ngày 07/02/2024 12 ngày
35-53 3 ngày 07/02/2024 16 ngày
00-55 3 ngày 07/02/2024 14 ngày
33-88 3 ngày 07/02/2024 17 ngày
01-10 3 ngày 07/02/2024 21 ngày

Lô rơi gan Cần Thơ hôm nay 6 ngày trở lên

Giải thích 1 chút : Lô rơi được đếm từ giải 1 đến giải đặc biệt. Lô rơi Cần Thơ có 8 giải trong 1 giải có các giải con cộng lại thành 27 con. Ví dụ giải 2 có 2 con sẽ được đánh số là 2_1 2_2, giải 3 có 6 giải sẽ đánh số đến 6.
Giải Gan Lô rơi hôm nay Ngày về gần nhất Gan Max
2 9 ngày 43 27/12/2023 22 ngày
3_1 8 ngày 84 03/01/2024 32 ngày
3_2 7 ngày 06 10/01/2024 26 ngày
4_1 15 ngày 52 15/11/2023 44 ngày
4_2 6 ngày 67 17/01/2024 31 ngày
4_3 8 ngày 13 03/01/2024 27 ngày
8 28 ngày 61 16/08/2023 26 ngày

Gan cực đại Cần Thơ từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
71 63 ngày 29/04/2020 đến 27/10/2021 03/01/2024
72 61 ngày 13/08/2014 đến 14/10/2015 24/01/2024
15 51 ngày 04/03/2015 đến 24/02/2016 21/02/2024
80 46 ngày 25/10/2017 đến 12/09/2018 14/02/2024
79 46 ngày 10/02/2010 đến 29/12/2010 01/11/2023
82 43 ngày 22/06/2016 đến 19/04/2017 14/02/2024
18 43 ngày 29/06/2016 đến 26/04/2017 28/02/2024
27 42 ngày 27/03/2019 đến 15/01/2020 10/01/2024
39 41 ngày 26/08/2009 đến 09/06/2010 20/12/2023
44 41 ngày 10/09/2014 đến 24/06/2015 28/02/2024
55 41 ngày 19/08/2020 đến 02/06/2021 07/02/2024
54 41 ngày 24/05/2017 đến 07/03/2018 28/02/2024
67 39 ngày 23/02/2011 đến 23/11/2011 24/01/2024
29 37 ngày 02/08/2017 đến 18/04/2018 28/02/2024
81 36 ngày 30/12/2015 đến 07/09/2016 10/01/2024
93 36 ngày 21/09/2016 đến 31/05/2017 06/12/2023
86 36 ngày 26/07/2017 đến 04/04/2018 07/02/2024
16 36 ngày 05/01/2022 đến 14/09/2022 03/01/2024
77 36 ngày 28/09/2011 đến 06/06/2012 31/01/2024
59 35 ngày 26/01/2022 đến 28/09/2022 28/02/2024
36 35 ngày 15/11/2017 đến 18/07/2018 17/01/2024
23 35 ngày 17/01/2018 đến 19/09/2018 24/01/2024
24 35 ngày 24/10/2012 đến 26/06/2013 17/01/2024
00 34 ngày 30/10/2019 đến 22/07/2020 21/02/2024
76 34 ngày 15/05/2019 đến 08/01/2020 31/01/2024
12 34 ngày 22/11/2017 đến 18/07/2018 31/01/2024
99 33 ngày 05/12/2012 đến 24/07/2013 13/12/2023
04 33 ngày 18/05/2022 đến 04/01/2023 14/02/2024
05 32 ngày 18/12/2013 đến 30/07/2014 21/02/2024
57 32 ngày 28/11/2018 đến 10/07/2019 21/02/2024
10 32 ngày 10/02/2016 đến 21/09/2016 28/02/2024
28 32 ngày 11/09/2019 đến 20/05/2020 20/12/2023
47 31 ngày 22/06/2022 đến 25/01/2023 21/02/2024
52 31 ngày 12/01/2011 đến 17/08/2011 20/12/2023
02 31 ngày 20/04/2011 đến 23/11/2011 07/02/2024
69 30 ngày 01/12/2021 đến 29/06/2022 18/10/2023
90 30 ngày 19/11/2014 đến 17/06/2015 17/01/2024
53 29 ngày 26/01/2011 đến 17/08/2011 22/11/2023
13 29 ngày 23/02/2011 đến 14/09/2011 31/01/2024
33 29 ngày 15/12/2021 đến 06/07/2022 31/01/2024
14 29 ngày 18/04/2018 đến 07/11/2018 28/02/2024
50 29 ngày 14/03/2018 đến 03/10/2018 17/01/2024
92 29 ngày 07/10/2020 đến 28/04/2021 20/12/2023
58 29 ngày 16/07/2014 đến 04/02/2015 28/02/2024
32 28 ngày 12/04/2017 đến 25/10/2017 15/11/2023
06 28 ngày 17/06/2015 đến 30/12/2015 13/12/2023
21 28 ngày 19/05/2010 đến 01/12/2010 28/02/2024
89 28 ngày 30/10/2013 đến 14/05/2014 21/02/2024
11 28 ngày 06/05/2009 đến 18/11/2009 15/11/2023
41 28 ngày 16/11/2016 đến 31/05/2017 21/02/2024
19 28 ngày 21/09/2016 đến 05/04/2017 17/01/2024
40 27 ngày 10/10/2018 đến 17/04/2019 20/12/2023
66 27 ngày 10/02/2021 đến 01/12/2021 28/02/2024
64 27 ngày 04/03/2020 đến 07/10/2020 07/02/2024
01 27 ngày 07/02/2018 đến 15/08/2018 21/02/2024
98 27 ngày 24/08/2022 đến 01/03/2023 07/02/2024
48 27 ngày 10/02/2010 đến 18/08/2010 14/02/2024
97 27 ngày 11/11/2015 đến 18/05/2016 27/12/2023
03 27 ngày 19/02/2020 đến 23/09/2020 14/02/2024
65 26 ngày 26/06/2019 đến 25/12/2019 28/02/2024
43 26 ngày 23/01/2013 đến 24/07/2013 07/02/2024
34 26 ngày 07/09/2022 đến 08/03/2023 28/02/2024
70 26 ngày 10/09/2014 đến 11/03/2015 21/02/2024
26 26 ngày 16/08/2017 đến 14/02/2018 24/01/2024
30 26 ngày 19/12/2018 đến 19/06/2019 07/02/2024
68 25 ngày 19/10/2011 đến 11/04/2012 28/02/2024
96 25 ngày 28/06/2017 đến 20/12/2017 07/02/2024
94 25 ngày 10/02/2021 đến 17/11/2021 28/02/2024
35 25 ngày 08/02/2012 đến 01/08/2012 17/01/2024
25 25 ngày 28/10/2009 đến 21/04/2010 14/02/2024
22 25 ngày 28/12/2016 đến 21/06/2017 14/02/2024
08 25 ngày 09/01/2013 đến 03/07/2013 21/02/2024
46 25 ngày 09/08/2017 đến 31/01/2018 14/02/2024
38 25 ngày 21/04/2010 đến 13/10/2010 13/12/2023
85 24 ngày 24/06/2009 đến 09/12/2009 25/10/2023
42 24 ngày 25/04/2012 đến 10/10/2012 07/02/2024
84 24 ngày 12/11/2014 đến 29/04/2015 17/01/2024
51 24 ngày 19/09/2018 đến 06/03/2019 21/02/2024
07 24 ngày 11/11/2015 đến 27/04/2016 31/01/2024
56 24 ngày 24/01/2018 đến 11/07/2018 25/10/2023
20 23 ngày 21/02/2018 đến 01/08/2018 22/11/2023
09 23 ngày 26/02/2020 đến 02/09/2020 24/01/2024
17 23 ngày 01/01/2020 đến 08/07/2020 17/01/2024
61 23 ngày 01/05/2019 đến 09/10/2019 14/02/2024
62 23 ngày 07/09/2016 đến 15/02/2017 28/02/2024
31 22 ngày 04/04/2012 đến 05/09/2012 14/02/2024
95 22 ngày 25/02/2009 đến 29/07/2009 21/02/2024
87 22 ngày 03/11/2021 đến 06/04/2022 21/02/2024
63 22 ngày 04/01/2012 đến 06/06/2012 07/02/2024
88 21 ngày 14/07/2010 đến 08/12/2010 28/02/2024
83 21 ngày 23/01/2013 đến 19/06/2013 14/02/2024
91 21 ngày 06/03/2019 đến 31/07/2019 21/02/2024
37 21 ngày 17/03/2021 đến 24/11/2021 31/01/2024
60 21 ngày 01/05/2019 đến 25/09/2019 24/01/2024
74 20 ngày 17/03/2010 đến 04/08/2010 01/11/2023
49 19 ngày 13/12/2017 đến 25/04/2018 10/01/2024
78 19 ngày 31/07/2013 đến 11/12/2013 31/01/2024
45 19 ngày 28/06/2017 đến 08/11/2017 10/01/2024
75 19 ngày 21/10/2020 đến 03/03/2021 27/12/2023
73 18 ngày 03/09/2014 đến 07/01/2015 10/01/2024
Xem thêm

Gan cực đại cặp lô Cần Thơ từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
29-92 25 ngày 08/12/2010 đến 01/06/2011 07/02/2024
11-66 22 ngày 26/10/2022 đến 29/03/2023 21/02/2024
01-10 21 ngày 27/04/2016 đến 21/09/2016 28/02/2024
59-95 21 ngày 04/03/2009 đến 29/07/2009 28/02/2024
12-21 20 ngày 30/06/2010 đến 17/11/2010 14/02/2024
45-54 19 ngày 28/06/2017 đến 08/11/2017 28/02/2024
16-61 19 ngày 09/03/2022 đến 20/07/2022 14/02/2024
13-31 19 ngày 27/05/2009 đến 07/10/2009 20/12/2023
09-90 19 ngày 16/04/2014 đến 27/08/2014 28/02/2024
68-86 19 ngày 26/07/2017 đến 06/12/2017 24/01/2024
05-50 18 ngày 25/12/2013 đến 30/04/2014 28/02/2024
33-88 17 ngày 06/07/2011 đến 02/11/2011 17/01/2024
44-99 17 ngày 30/11/2022 đến 29/03/2023 20/12/2023
26-62 17 ngày 16/08/2017 đến 13/12/2017 28/02/2024
79-97 16 ngày 15/11/2017 đến 07/03/2018 21/02/2024
39-93 16 ngày 05/10/2016 đến 25/01/2017 31/01/2024
49-94 16 ngày 03/01/2018 đến 25/04/2018 28/02/2024
22-77 16 ngày 11/04/2012 đến 01/08/2012 21/02/2024
69-96 16 ngày 06/05/2015 đến 26/08/2015 31/01/2024
35-53 16 ngày 28/05/2014 đến 17/09/2014 28/02/2024
24-42 16 ngày 21/11/2012 đến 13/03/2013 21/02/2024
15-51 16 ngày 26/10/2016 đến 15/02/2017 14/02/2024
04-40 16 ngày 27/04/2016 đến 17/08/2016 21/02/2024
03-30 16 ngày 04/02/2009 đến 27/05/2009 21/02/2024
02-20 16 ngày 11/05/2016 đến 31/08/2016 28/02/2024
47-74 15 ngày 12/02/2020 đến 24/06/2020 07/02/2024
17-71 15 ngày 05/08/2020 đến 18/11/2020 24/01/2024
14-41 15 ngày 18/01/2017 đến 03/05/2017 13/12/2023
67-76 15 ngày 17/07/2019 đến 30/10/2019 14/02/2024
27-72 15 ngày 28/10/2020 đến 10/02/2021 31/01/2024
46-64 15 ngày 23/08/2017 đến 06/12/2017 21/02/2024
07-70 15 ngày 21/12/2016 đến 05/04/2017 28/02/2024
58-85 14 ngày 18/07/2018 đến 24/10/2018 21/02/2024
00-55 14 ngày 11/12/2019 đến 18/03/2020 28/02/2024
38-83 14 ngày 06/11/2013 đến 12/02/2014 21/02/2024
36-63 14 ngày 12/08/2015 đến 18/11/2015 28/02/2024
28-82 13 ngày 14/01/2015 đến 15/04/2015 07/02/2024
23-32 13 ngày 15/05/2013 đến 14/08/2013 14/02/2024
08-80 13 ngày 30/06/2021 đến 12/01/2022 28/02/2024
89-98 13 ngày 23/09/2020 đến 23/12/2020 28/02/2024
06-60 13 ngày 03/11/2010 đến 02/02/2011 21/02/2024
48-84 12 ngày 13/04/2016 đến 06/07/2016 14/02/2024
19-91 12 ngày 08/05/2019 đến 31/07/2019 21/02/2024
56-65 12 ngày 01/09/2010 đến 24/11/2010 10/01/2024
37-73 12 ngày 22/07/2020 đến 14/10/2020 28/02/2024
57-75 12 ngày 25/11/2020 đến 17/02/2021 07/02/2024
18-81 11 ngày 07/08/2019 đến 23/10/2019 28/02/2024
34-43 11 ngày 02/09/2020 đến 18/11/2020 21/02/2024
25-52 11 ngày 02/03/2022 đến 18/05/2022 07/02/2024
78-87 9 ngày 12/09/2018 đến 14/11/2018 10/01/2024
Xem thêm

Gan cực đại lô rơi Cần Thơ từ trước đến nay

Giải Gan max Lô rơi hôm nay Thời gian Ngày về gần đây
4_1 44 ngày 09 06/12/2017 đến 10/10/2018 28/02/2024
4_6 39 ngày 61 09/05/2012 đến 06/02/2013 28/02/2024
3_1 32 ngày 43 13/02/2013 đến 25/09/2013 27/12/2023
5 32 ngày 84 02/05/2012 đến 12/12/2012 03/01/2024
1 31 ngày 06 04/03/2020 đến 04/11/2020 10/01/2024
4_2 31 ngày 52 07/12/2016 đến 12/07/2017 15/11/2023
6_3 29 ngày 67 20/02/2013 đến 11/09/2013 17/01/2024
4_3 27 ngày 13 09/09/2015 đến 16/03/2016 03/01/2024
ĐB 27 ngày 89 20/07/2022 đến 25/01/2023 14/02/2024
4_7 26 ngày 11 22/04/2009 đến 21/10/2009 21/02/2024
8 26 ngày 40 02/09/2015 đến 02/03/2016 21/02/2024
3_2 26 ngày 46 05/11/2014 đến 06/05/2015 28/02/2024
4_5 24 ngày 65 05/03/2014 đến 20/08/2014 21/02/2024
2 22 ngày 30 16/11/2011 đến 18/04/2012 21/02/2024
4_4 21 ngày 19 23/10/2019 đến 18/03/2020 21/02/2024
6_1 21 ngày 59 28/09/2022 đến 22/02/2023 28/02/2024
6_2 20 ngày 40 25/09/2013 đến 12/02/2014 24/01/2024
7 20 ngày 61 18/02/2015 đến 08/07/2015 16/08/2023

Xổ Số VN nơi cập nhật Thống kê lô gan Cần Thơ nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất hàng ngày. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Thống kê Lô Gan Cần Thơ là gì?

Thống kê lô gan Cần Thơ (hay còn gọi là lô khan Cần Thơ, số rắn) là thống kê những cặp số lô tô (2 số cuối) lâu chưa về trên bảng kết quả Cần Thơ trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không chịu xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê với các bộ số chưa về trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thống kê lô khan Cần Thơ gồm có những thông tin sau:

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại, kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max) là tổng bao nhiêu ngày

Thống kê cặp lô gan xổ số Cần Thơ (bao gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về nhất tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của các cặp số đó

Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về đề gan, thống kê đầu, đuôi ĐB (hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt) và số ngày chưa về.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng nhận biết lô gan XSCT bằng cách xem theo dõi thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại: Số lần kỷ lục mà một con số lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện thì được là lô kép gan (hay lô kép khan).

Ý nghĩa các cột bảng lô gan:

- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả xổ số Cần Thơ tới nay.

- Số ngày gan: số ngày mà con số lô tô đó chưa ra.

Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:

- Các bộ số và cặp số lô gan KQXSCT nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày. 

- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về nhất là các số nào.

- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.

Phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Sử dụng công cụ thống kê chuẩn xác từ các kết quả cũ, Xổ Số VN cung cấp cho bạn thống kê lô gan Cần Thơ chuẩn xác nhất. Với tính năng này, người chơi sẽ có thêm thông tin tham khảo để chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!

Thống kê lô gan. Tk lô. Thống kê lô gan Cần Thơ. Lô gan Cần Thơ. Lô Gan. Xem thống kê lô gan hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xổ Số VN.