Lô Gan CM - Thống kê lô gan Cà Mau hôm nay

ngày

Lô gan CM hôm nay 10 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
60 23 ngày 18/09/2023 22 ngày
47 21 ngày 02/10/2023 24 ngày
02 15 ngày 13/11/2023 36 ngày
03 13 ngày 27/11/2023 35 ngày
21 12 ngày 04/12/2023 20 ngày
35 12 ngày 04/12/2023 31 ngày
52 11 ngày 11/12/2023 24 ngày
74 11 ngày 11/12/2023 34 ngày
19 10 ngày 18/12/2023 27 ngày
24 10 ngày 18/12/2023 33 ngày
59 10 ngày 18/12/2023 35 ngày
28 10 ngày 18/12/2023 35 ngày
73 10 ngày 18/12/2023 27 ngày
20 10 ngày 18/12/2023 26 ngày
93 10 ngày 18/12/2023 29 ngày

Cặp lô gan Cà Mau 3 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
47-74 11 ngày 11/12/2023 17 ngày
02-20 10 ngày 18/12/2023 18 ngày
38-83 6 ngày 15/01/2024 12 ngày
01-10 6 ngày 15/01/2024 16 ngày
28-82 5 ngày 22/01/2024 18 ngày
89-98 5 ngày 22/01/2024 13 ngày
17-71 4 ngày 29/01/2024 20 ngày
26-62 4 ngày 29/01/2024 15 ngày
48-84 4 ngày 29/01/2024 13 ngày
49-94 4 ngày 29/01/2024 12 ngày
59-95 4 ngày 29/01/2024 16 ngày
09-90 4 ngày 29/01/2024 13 ngày
22-77 4 ngày 29/01/2024 14 ngày
04-40 3 ngày 05/02/2024 13 ngày
56-65 3 ngày 05/02/2024 16 ngày
18-81 3 ngày 05/02/2024 13 ngày
78-87 3 ngày 05/02/2024 12 ngày
24-42 3 ngày 05/02/2024 18 ngày
13-31 3 ngày 05/02/2024 24 ngày

Lô rơi gan Cà Mau hôm nay 6 ngày trở lên

Giải thích 1 chút : Lô rơi được đếm từ giải 1 đến giải đặc biệt. Lô rơi Cà Mau có 8 giải trong 1 giải có các giải con cộng lại thành 27 con. Ví dụ giải 2 có 2 con sẽ được đánh số là 2_1 2_2, giải 3 có 6 giải sẽ đánh số đến 6.
Giải Gan Lô rơi hôm nay Ngày về gần nhất Gan Max
3_2 8 ngày 67 01/01/2024 27 ngày
4_5 22 ngày 06 25/09/2023 26 ngày
5 9 ngày 88 25/12/2023 28 ngày
7 15 ngày 88 13/11/2023 25 ngày

Gan cực đại Cà Mau từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
10 46 ngày 03/06/2013 đến 21/04/2014 15/01/2024
55 46 ngày 31/12/2018 đến 18/11/2019 08/01/2024
43 44 ngày 07/09/2020 đến 25/10/2021 13/11/2023
34 43 ngày 26/04/2010 đến 21/02/2011 27/11/2023
80 42 ngày 15/02/2016 đến 05/12/2016 08/01/2024
32 41 ngày 23/04/2012 đến 04/02/2013 19/02/2024
36 40 ngày 08/10/2018 đến 15/07/2019 26/02/2024
15 40 ngày 04/12/2017 đến 10/09/2018 19/02/2024
42 40 ngày 02/09/2013 đến 09/06/2014 26/02/2024
68 38 ngày 30/03/2009 đến 21/12/2009 01/01/2024
66 37 ngày 17/11/2014 đến 03/08/2015 15/01/2024
98 37 ngày 24/09/2018 đến 10/06/2019 26/02/2024
49 36 ngày 03/06/2013 đến 10/02/2014 12/02/2024
02 36 ngày 16/11/2015 đến 25/07/2016 05/02/2024
59 35 ngày 06/07/2020 đến 08/03/2021 05/02/2024
28 35 ngày 16/03/2009 đến 16/11/2009 22/01/2024
07 35 ngày 15/06/2015 đến 15/02/2016 12/02/2024
03 35 ngày 22/11/2010 đến 25/07/2011 22/01/2024
62 35 ngày 21/11/2011 đến 23/07/2012 25/12/2023
41 35 ngày 19/04/2010 đến 20/12/2010 18/12/2023
74 34 ngày 20/04/2015 đến 14/12/2015 18/12/2023
31 33 ngày 09/02/2015 đến 28/09/2015 04/12/2023
27 33 ngày 15/02/2010 đến 04/10/2010 29/01/2024
87 33 ngày 16/04/2018 đến 03/12/2018 15/01/2024
11 33 ngày 31/01/2022 đến 19/09/2022 18/12/2023
24 33 ngày 03/09/2012 đến 22/04/2013 12/02/2024
45 33 ngày 09/09/2019 đến 25/05/2020 08/01/2024
16 32 ngày 25/03/2019 đến 04/11/2019 05/02/2024
86 32 ngày 02/01/2017 đến 14/08/2017 18/12/2023
33 32 ngày 07/01/2019 đến 19/08/2019 12/02/2024
64 32 ngày 16/09/2013 đến 28/04/2014 12/02/2024
39 32 ngày 05/10/2009 đến 17/05/2010 29/01/2024
05 32 ngày 23/12/2019 đến 31/08/2020 12/02/2024
51 31 ngày 02/07/2012 đến 04/02/2013 19/02/2024
08 31 ngày 16/01/2017 đến 21/08/2017 22/01/2024
35 31 ngày 21/12/2009 đến 26/07/2010 04/12/2023
97 31 ngày 09/05/2016 đến 12/12/2016 19/02/2024
69 31 ngày 01/06/2009 đến 04/01/2010 12/02/2024
67 31 ngày 01/04/2019 đến 04/11/2019 25/12/2023
77 30 ngày 19/10/2015 đến 16/05/2016 12/02/2024
91 30 ngày 28/08/2017 đến 26/03/2018 05/02/2024
06 29 ngày 16/05/2011 đến 05/12/2011 26/02/2024
53 29 ngày 02/01/2012 đến 23/07/2012 05/02/2024
18 29 ngày 25/07/2022 đến 13/02/2023 26/02/2024
23 29 ngày 15/07/2019 đến 03/02/2020 05/02/2024
93 29 ngày 25/06/2018 đến 14/01/2019 26/02/2024
30 28 ngày 04/09/2017 đến 19/03/2018 12/02/2024
88 28 ngày 25/07/2022 đến 06/02/2023 02/10/2023
89 28 ngày 13/02/2017 đến 28/08/2017 29/01/2024
90 28 ngày 07/12/2009 đến 21/06/2010 01/01/2024
09 28 ngày 05/10/2020 đến 19/04/2021 19/02/2024
76 28 ngày 03/02/2014 đến 18/08/2014 26/02/2024
57 28 ngày 01/03/2021 đến 27/12/2021 11/12/2023
95 28 ngày 04/11/2019 đến 15/06/2020 19/02/2024
48 28 ngày 24/08/2015 đến 07/03/2016 12/02/2024
79 28 ngày 04/07/2022 đến 16/01/2023 19/02/2024
73 27 ngày 22/08/2022 đến 27/02/2023 05/02/2024
19 27 ngày 26/10/2009 đến 03/05/2010 12/02/2024
50 27 ngày 28/10/2019 đến 01/06/2020 26/02/2024
04 27 ngày 28/12/2015 đến 04/07/2016 18/12/2023
56 27 ngày 25/05/2015 đến 30/11/2015 18/09/2023
40 27 ngày 28/06/2010 đến 03/01/2011 26/02/2024
54 27 ngày 26/11/2018 đến 03/06/2019 29/01/2024
25 27 ngày 11/11/2019 đến 15/06/2020 05/02/2024
63 26 ngày 05/09/2016 đến 06/03/2017 08/01/2024
96 26 ngày 22/07/2013 đến 20/01/2014 01/01/2024
20 26 ngày 09/03/2009 đến 07/09/2009 08/01/2024
84 26 ngày 18/11/2019 đến 15/06/2020 26/02/2024
70 25 ngày 25/07/2011 đến 16/01/2012 12/02/2024
83 25 ngày 22/07/2019 đến 13/01/2020 26/02/2024
37 25 ngày 02/04/2012 đến 24/09/2012 26/02/2024
99 25 ngày 06/12/2021 đến 30/05/2022 29/01/2024
29 25 ngày 07/12/2020 đến 31/05/2021 26/02/2024
58 25 ngày 29/07/2019 đến 20/01/2020 18/12/2023
26 25 ngày 06/05/2019 đến 28/10/2019 11/12/2023
22 25 ngày 18/01/2021 đến 25/10/2021 19/02/2024
17 25 ngày 07/08/2017 đến 29/01/2018 12/02/2024
14 25 ngày 27/10/2014 đến 20/04/2015 22/01/2024
13 25 ngày 28/11/2016 đến 22/05/2017 22/01/2024
46 24 ngày 28/09/2020 đến 15/03/2021 29/01/2024
82 24 ngày 05/03/2018 đến 20/08/2018 26/02/2024
12 24 ngày 22/09/2014 đến 09/03/2015 05/02/2024
47 24 ngày 17/12/2018 đến 03/06/2019 22/01/2024
52 24 ngày 07/03/2011 đến 22/08/2011 15/01/2024
65 24 ngày 10/08/2015 đến 25/01/2016 01/01/2024
85 23 ngày 31/12/2018 đến 10/06/2019 05/02/2024
75 23 ngày 19/10/2020 đến 29/03/2021 26/02/2024
71 22 ngày 13/08/2018 đến 14/01/2019 05/02/2024
38 22 ngày 08/05/2017 đến 09/10/2017 26/02/2024
44 22 ngày 21/10/2013 đến 24/03/2014 22/01/2024
00 22 ngày 06/04/2015 đến 07/09/2015 29/01/2024
60 22 ngày 23/05/2016 đến 24/10/2016 12/02/2024
61 21 ngày 07/12/2020 đến 03/05/2021 19/02/2024
81 20 ngày 25/05/2009 đến 12/10/2009 18/12/2023
01 20 ngày 19/10/2015 đến 07/03/2016 29/01/2024
21 20 ngày 14/12/2009 đến 03/05/2010 29/01/2024
92 19 ngày 22/04/2013 đến 02/09/2013 15/01/2024
94 19 ngày 14/11/2022 đến 27/03/2023 19/02/2024
72 19 ngày 20/04/2009 đến 31/08/2009 22/01/2024
78 17 ngày 06/06/2022 đến 03/10/2022 26/02/2024
Xem thêm

Gan cực đại cặp lô Cà Mau từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
33-88 32 ngày 07/01/2019 đến 19/08/2019 15/01/2024
23-32 29 ngày 30/04/2012 đến 19/11/2012 18/12/2023
13-31 24 ngày 28/11/2016 đến 15/05/2017 12/02/2024
68-86 22 ngày 02/01/2017 đến 05/06/2017 05/02/2024
17-71 20 ngày 21/08/2017 đến 08/01/2018 19/02/2024
46-64 20 ngày 12/10/2020 đến 01/03/2021 26/02/2024
69-96 20 ngày 01/08/2016 đến 19/12/2016 26/02/2024
05-50 19 ngày 23/12/2019 đến 01/06/2020 26/02/2024
11-66 19 ngày 27/05/2019 đến 07/10/2019 29/01/2024
28-82 18 ngày 16/03/2009 đến 20/07/2009 12/02/2024
24-42 18 ngày 07/10/2019 đến 10/02/2020 05/02/2024
02-20 18 ngày 01/08/2016 đến 05/12/2016 26/02/2024
67-76 17 ngày 03/02/2014 đến 02/06/2014 26/02/2024
47-74 17 ngày 17/08/2015 đến 14/12/2015 26/02/2024
15-51 17 ngày 11/04/2022 đến 08/08/2022 29/01/2024
07-70 17 ngày 19/10/2015 đến 15/02/2016 05/02/2024
56-65 16 ngày 10/08/2015 đến 30/11/2015 12/02/2024
44-99 16 ngày 27/04/2009 đến 17/08/2009 12/02/2024
59-95 16 ngày 23/11/2009 đến 15/03/2010 05/02/2024
03-30 16 ngày 27/11/2017 đến 19/03/2018 12/02/2024
06-60 16 ngày 23/05/2016 đến 12/09/2016 29/01/2024
08-80 16 ngày 27/02/2017 đến 19/06/2017 26/02/2024
16-61 16 ngày 01/07/2019 đến 21/10/2019 22/01/2024
01-10 16 ngày 10/06/2013 đến 30/09/2013 19/02/2024
27-72 15 ngày 21/06/2010 đến 04/10/2010 26/02/2024
57-75 15 ngày 19/10/2020 đến 01/02/2021 19/02/2024
36-63 15 ngày 19/11/2018 đến 04/03/2019 19/02/2024
26-62 15 ngày 02/11/2015 đến 15/02/2016 12/02/2024
22-77 14 ngày 07/01/2013 đến 15/04/2013 15/01/2024
48-84 13 ngày 23/12/2019 đến 23/03/2020 12/02/2024
89-98 13 ngày 10/11/2014 đến 09/02/2015 26/02/2024
58-85 13 ngày 05/09/2022 đến 05/12/2022 12/02/2024
79-97 13 ngày 09/05/2016 đến 08/08/2016 11/12/2023
04-40 13 ngày 13/02/2017 đến 15/05/2017 29/01/2024
09-90 13 ngày 07/12/2009 đến 08/03/2010 29/01/2024
18-81 13 ngày 14/11/2022 đến 13/02/2023 05/02/2024
29-92 13 ngày 11/01/2021 đến 12/04/2021 19/02/2024
34-43 13 ngày 13/02/2017 đến 15/05/2017 26/02/2024
25-52 13 ngày 29/03/2021 đến 28/06/2021 29/01/2024
37-73 12 ngày 15/02/2016 đến 09/05/2016 26/02/2024
49-94 12 ngày 16/01/2017 đến 10/04/2017 26/02/2024
00-55 12 ngày 24/08/2020 đến 16/11/2020 26/02/2024
35-53 12 ngày 06/06/2016 đến 29/08/2016 05/02/2024
19-91 12 ngày 02/10/2017 đến 25/12/2017 19/02/2024
78-87 12 ngày 01/11/2010 đến 24/01/2011 22/01/2024
39-93 12 ngày 22/02/2010 đến 17/05/2010 19/02/2024
38-83 12 ngày 25/01/2010 đến 19/04/2010 26/02/2024
14-41 11 ngày 22/02/2016 đến 09/05/2016 29/01/2024
12-21 11 ngày 16/12/2013 đến 03/03/2014 26/02/2024
45-54 11 ngày 16/12/2019 đến 02/03/2020 26/02/2024
Xem thêm

Gan cực đại lô rơi Cà Mau từ trước đến nay

Giải Gan max Lô rơi hôm nay Thời gian Ngày về gần đây
6_2 50 ngày 86 14/01/2019 đến 30/12/2019 12/02/2024
4_3 36 ngày 58 09/09/2013 đến 19/05/2014 05/02/2024
4_1 33 ngày 61 13/11/2017 đến 02/07/2018 19/02/2024
2 33 ngày 51 05/08/2019 đến 23/03/2020 26/02/2024
5 28 ngày 67 02/11/2015 đến 16/05/2016 01/01/2024
4_2 28 ngày 08 24/06/2013 đến 06/01/2014 26/02/2024
8 27 ngày 43 14/12/2015 đến 20/06/2016 26/02/2024
3_2 27 ngày 45 01/02/2021 đến 22/11/2021 26/02/2024
4_6 27 ngày 69 09/03/2015 đến 14/09/2015 19/02/2024
6_3 26 ngày 06 06/03/2017 đến 04/09/2017 25/09/2023
4_5 26 ngày 80 28/01/2019 đến 29/07/2019 26/02/2024
1 26 ngày 41 16/05/2022 đến 14/11/2022 29/01/2024
6_1 25 ngày 88 24/12/2012 đến 17/06/2013 25/12/2023
7 25 ngày 70 24/09/2012 đến 18/03/2013 05/02/2024
4_4 24 ngày 72 05/09/2016 đến 20/02/2017 22/01/2024
3_1 21 ngày 99 05/01/2015 đến 01/06/2015 22/01/2024
4_7 20 ngày 88 26/10/2020 đến 15/03/2021 13/11/2023
ĐB 19 ngày 11 19/10/2015 đến 29/02/2016 26/02/2024

Xổ Số VN nơi cập nhật Thống kê lô gan Cà Mau nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất hàng ngày. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Thống kê Lô Gan Cà Mau là gì?

Thống kê lô gan Cà Mau (hay còn gọi là lô khan Cà Mau, số rắn) là thống kê những cặp số lô tô (2 số cuối) lâu chưa về trên bảng kết quả Cà Mau trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không chịu xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê với các bộ số chưa về trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thống kê lô khan Cà Mau gồm có những thông tin sau:

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại, kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max) là tổng bao nhiêu ngày

Thống kê cặp lô gan xổ số Cà Mau (bao gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về nhất tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của các cặp số đó

Thống kê giải đặc biệt Cà Mau lâu chưa về đề gan, thống kê đầu, đuôi ĐB (hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt) và số ngày chưa về.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng nhận biết lô gan XSCM bằng cách xem theo dõi thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại: Số lần kỷ lục mà một con số lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện thì được là lô kép gan (hay lô kép khan).

Ý nghĩa các cột bảng lô gan:

- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả xổ số Cà Mau tới nay.

- Số ngày gan: số ngày mà con số lô tô đó chưa ra.

Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:

- Các bộ số và cặp số lô gan KQXSCM nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày. 

- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt Cà Mau lâu chưa về nhất là các số nào.

- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.

Phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Sử dụng công cụ thống kê chuẩn xác từ các kết quả cũ, Xổ Số VN cung cấp cho bạn thống kê lô gan Cà Mau chuẩn xác nhất. Với tính năng này, người chơi sẽ có thêm thông tin tham khảo để chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!

Thống kê lô gan. Tk lô. Thống kê lô gan Cà Mau. Lô gan Cà Mau. Lô Gan. Xem thống kê lô gan hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xổ Số VN.