Lô Gan CM - Thống kê lô gan Cà Mau hôm nay

ngày

Lô gan CM hôm nay 10 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
59 26 ngày 18/12/2023 35 ngày
44 19 ngày 05/02/2024 22 ngày
25 14 ngày 11/03/2024 27 ngày
34 14 ngày 11/03/2024 43 ngày
66 14 ngày 11/03/2024 37 ngày
81 14 ngày 11/03/2024 20 ngày
08 13 ngày 18/03/2024 31 ngày
45 12 ngày 25/03/2024 33 ngày
67 12 ngày 25/03/2024 31 ngày
22 12 ngày 25/03/2024 25 ngày
92 11 ngày 01/04/2024 19 ngày
55 10 ngày 08/04/2024 46 ngày
03 10 ngày 08/04/2024 35 ngày
07 10 ngày 08/04/2024 35 ngày
95 10 ngày 08/04/2024 28 ngày
96 10 ngày 08/04/2024 26 ngày

Cặp lô gan Cà Mau 3 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
59-95 10 ngày 08/04/2024 16 ngày
16-61 6 ngày 06/05/2024 16 ngày
89-98 6 ngày 06/05/2024 13 ngày
57-75 5 ngày 13/05/2024 15 ngày
08-80 5 ngày 13/05/2024 16 ngày
67-76 5 ngày 13/05/2024 17 ngày
68-86 5 ngày 13/05/2024 22 ngày
79-97 5 ngày 13/05/2024 13 ngày
36-63 5 ngày 13/05/2024 15 ngày
28-82 3 ngày 27/05/2024 18 ngày
15-51 3 ngày 27/05/2024 17 ngày
69-96 3 ngày 27/05/2024 20 ngày
12-21 3 ngày 27/05/2024 11 ngày
25-52 3 ngày 27/05/2024 13 ngày

Lô rơi gan Cà Mau hôm nay 6 ngày trở lên

Giải thích 1 chút : Lô rơi được đếm từ giải 1 đến giải đặc biệt. Lô rơi Cà Mau có 8 giải trong 1 giải có các giải con cộng lại thành 27 con. Ví dụ giải 2 có 2 con sẽ được đánh số là 2_1 2_2, giải 3 có 6 giải sẽ đánh số đến 6.
Giải Gan Lô rơi hôm nay Ngày về gần nhất Gan Max
ĐB 6 ngày 88 06/05/2024 19 ngày
2 17 ngày 41 19/02/2024 33 ngày
3_1 8 ngày 33 22/04/2024 21 ngày
8 14 ngày 10 11/03/2024 27 ngày

Gan cực đại Cà Mau từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
10 46 ngày 03/06/2013 đến 21/04/2014 10/06/2024
55 46 ngày 31/12/2018 đến 18/11/2019 17/06/2024
43 44 ngày 07/09/2020 đến 25/10/2021 03/06/2024
34 43 ngày 26/04/2010 đến 21/02/2011 08/04/2024
80 42 ngày 15/02/2016 đến 05/12/2016 13/05/2024
32 41 ngày 23/04/2012 đến 04/02/2013 17/06/2024
36 40 ngày 08/10/2018 đến 15/07/2019 10/06/2024
15 40 ngày 04/12/2017 đến 10/09/2018 08/04/2024
42 40 ngày 02/09/2013 đến 09/06/2014 18/03/2024
68 38 ngày 30/03/2009 đến 21/12/2009 22/04/2024
66 37 ngày 17/11/2014 đến 03/08/2015 17/06/2024
98 37 ngày 24/09/2018 đến 10/06/2019 03/06/2024
49 36 ngày 03/06/2013 đến 10/02/2014 29/04/2024
02 36 ngày 16/11/2015 đến 25/07/2016 20/05/2024
59 35 ngày 06/07/2020 đến 08/03/2021 17/06/2024
28 35 ngày 16/03/2009 đến 16/11/2009 27/05/2024
07 35 ngày 15/06/2015 đến 15/02/2016 06/05/2024
03 35 ngày 22/11/2010 đến 25/07/2011 10/06/2024
62 35 ngày 21/11/2011 đến 23/07/2012 17/06/2024
41 35 ngày 19/04/2010 đến 20/12/2010 03/06/2024
74 34 ngày 20/04/2015 đến 14/12/2015 27/05/2024
31 33 ngày 09/02/2015 đến 28/09/2015 27/05/2024
27 33 ngày 15/02/2010 đến 04/10/2010 25/03/2024
87 33 ngày 16/04/2018 đến 03/12/2018 03/06/2024
11 33 ngày 31/01/2022 đến 19/09/2022 10/06/2024
24 33 ngày 03/09/2012 đến 22/04/2013 11/03/2024
45 33 ngày 09/09/2019 đến 25/05/2020 03/06/2024
16 32 ngày 25/03/2019 đến 04/11/2019 20/05/2024
86 32 ngày 02/01/2017 đến 14/08/2017 27/05/2024
33 32 ngày 07/01/2019 đến 19/08/2019 10/06/2024
64 32 ngày 16/09/2013 đến 28/04/2014 10/06/2024
39 32 ngày 05/10/2009 đến 17/05/2010 10/06/2024
05 32 ngày 23/12/2019 đến 31/08/2020 17/06/2024
51 31 ngày 02/07/2012 đến 04/02/2013 17/06/2024
08 31 ngày 16/01/2017 đến 21/08/2017 11/03/2024
35 31 ngày 21/12/2009 đến 26/07/2010 20/05/2024
97 31 ngày 09/05/2016 đến 12/12/2016 22/04/2024
69 31 ngày 01/06/2009 đến 04/01/2010 17/06/2024
67 31 ngày 01/04/2019 đến 04/11/2019 27/05/2024
77 30 ngày 19/10/2015 đến 16/05/2016 03/06/2024
91 30 ngày 28/08/2017 đến 26/03/2018 03/06/2024
06 29 ngày 16/05/2011 đến 05/12/2011 17/06/2024
53 29 ngày 02/01/2012 đến 23/07/2012 03/06/2024
18 29 ngày 25/07/2022 đến 13/02/2023 03/06/2024
23 29 ngày 15/07/2019 đến 03/02/2020 05/02/2024
93 29 ngày 25/06/2018 đến 14/01/2019 25/03/2024
30 28 ngày 04/09/2017 đến 19/03/2018 13/05/2024
88 28 ngày 25/07/2022 đến 06/02/2023
89 28 ngày 13/02/2017 đến 28/08/2017 22/04/2024
90 28 ngày 07/12/2009 đến 21/06/2010 17/06/2024
09 28 ngày 05/10/2020 đến 19/04/2021 10/06/2024
76 28 ngày 03/02/2014 đến 18/08/2014 27/05/2024
57 28 ngày 01/03/2021 đến 27/12/2021 27/05/2024
95 28 ngày 04/11/2019 đến 15/06/2020 17/06/2024
48 28 ngày 24/08/2015 đến 07/03/2016 17/06/2024
79 28 ngày 04/07/2022 đến 16/01/2023 08/04/2024
73 27 ngày 22/08/2022 đến 27/02/2023 03/06/2024
19 27 ngày 26/10/2009 đến 03/05/2010 13/05/2024
50 27 ngày 28/10/2019 đến 01/06/2020 20/05/2024
04 27 ngày 28/12/2015 đến 04/07/2016 18/12/2023
56 27 ngày 25/05/2015 đến 30/11/2015 10/06/2024
40 27 ngày 28/06/2010 đến 03/01/2011 06/05/2024
54 27 ngày 26/11/2018 đến 03/06/2019 20/05/2024
25 27 ngày 11/11/2019 đến 15/06/2020 13/05/2024
63 26 ngày 05/09/2016 đến 06/03/2017 10/06/2024
96 26 ngày 22/07/2013 đến 20/01/2014 20/05/2024
20 26 ngày 09/03/2009 đến 07/09/2009 11/03/2024
84 26 ngày 18/11/2019 đến 15/06/2020 25/03/2024
70 25 ngày 25/07/2011 đến 16/01/2012 13/05/2024
83 25 ngày 22/07/2019 đến 13/01/2020 27/05/2024
37 25 ngày 02/04/2012 đến 24/09/2012 10/06/2024
99 25 ngày 06/12/2021 đến 30/05/2022 20/05/2024
29 25 ngày 07/12/2020 đến 31/05/2021 10/06/2024
58 25 ngày 29/07/2019 đến 20/01/2020 29/04/2024
26 25 ngày 06/05/2019 đến 28/10/2019 17/06/2024
22 25 ngày 18/01/2021 đến 25/10/2021 06/05/2024
17 25 ngày 07/08/2017 đến 29/01/2018 13/05/2024
14 25 ngày 27/10/2014 đến 20/04/2015 17/06/2024
13 25 ngày 28/11/2016 đến 22/05/2017 03/06/2024
46 24 ngày 28/09/2020 đến 15/03/2021 06/05/2024
82 24 ngày 05/03/2018 đến 20/08/2018 13/05/2024
12 24 ngày 22/09/2014 đến 09/03/2015 11/03/2024
47 24 ngày 17/12/2018 đến 03/06/2019 27/05/2024
52 24 ngày 07/03/2011 đến 22/08/2011 03/06/2024
65 24 ngày 10/08/2015 đến 25/01/2016 17/06/2024
85 23 ngày 31/12/2018 đến 10/06/2019 10/06/2024
75 23 ngày 19/10/2020 đến 29/03/2021 22/04/2024
71 22 ngày 13/08/2018 đến 14/01/2019 27/05/2024
38 22 ngày 08/05/2017 đến 09/10/2017 17/06/2024
44 22 ngày 21/10/2013 đến 24/03/2014 06/05/2024
00 22 ngày 06/04/2015 đến 07/09/2015 17/06/2024
60 22 ngày 23/05/2016 đến 24/10/2016 17/06/2024
61 21 ngày 07/12/2020 đến 03/05/2021 01/04/2024
81 20 ngày 25/05/2009 đến 12/10/2009 06/05/2024
01 20 ngày 19/10/2015 đến 07/03/2016 06/05/2024
21 20 ngày 14/12/2009 đến 03/05/2010 08/04/2024
92 19 ngày 22/04/2013 đến 02/09/2013 08/04/2024
94 19 ngày 14/11/2022 đến 27/03/2023 13/05/2024
72 19 ngày 20/04/2009 đến 31/08/2009 22/04/2024
78 17 ngày 06/06/2022 đến 03/10/2022 10/06/2024
Xem thêm

Gan cực đại cặp lô Cà Mau từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
33-88 32 ngày 07/01/2019 đến 19/08/2019 17/06/2024
23-32 29 ngày 30/04/2012 đến 19/11/2012 03/06/2024
13-31 24 ngày 28/11/2016 đến 15/05/2017 10/06/2024
68-86 22 ngày 02/01/2017 đến 05/06/2017 03/06/2024
17-71 20 ngày 21/08/2017 đến 08/01/2018 17/06/2024
46-64 20 ngày 12/10/2020 đến 01/03/2021 10/06/2024
69-96 20 ngày 01/08/2016 đến 19/12/2016 10/06/2024
05-50 19 ngày 23/12/2019 đến 01/06/2020 13/05/2024
11-66 19 ngày 27/05/2019 đến 07/10/2019 17/06/2024
28-82 18 ngày 16/03/2009 đến 20/07/2009 27/05/2024
24-42 18 ngày 07/10/2019 đến 10/02/2020 10/06/2024
02-20 18 ngày 01/08/2016 đến 05/12/2016 17/06/2024
67-76 17 ngày 03/02/2014 đến 02/06/2014 27/05/2024
47-74 17 ngày 17/08/2015 đến 14/12/2015 06/05/2024
15-51 17 ngày 11/04/2022 đến 08/08/2022 10/06/2024
07-70 17 ngày 19/10/2015 đến 15/02/2016 17/06/2024
56-65 16 ngày 10/08/2015 đến 30/11/2015 17/06/2024
44-99 16 ngày 27/04/2009 đến 17/08/2009 17/06/2024
59-95 16 ngày 23/11/2009 đến 15/03/2010 10/06/2024
03-30 16 ngày 27/11/2017 đến 19/03/2018 27/05/2024
06-60 16 ngày 23/05/2016 đến 12/09/2016 03/06/2024
08-80 16 ngày 27/02/2017 đến 19/06/2017 10/06/2024
16-61 16 ngày 01/07/2019 đến 21/10/2019 27/05/2024
01-10 16 ngày 10/06/2013 đến 30/09/2013 10/06/2024
27-72 15 ngày 21/06/2010 đến 04/10/2010 03/06/2024
57-75 15 ngày 19/10/2020 đến 01/02/2021 17/06/2024
36-63 15 ngày 19/11/2018 đến 04/03/2019 13/05/2024
26-62 15 ngày 02/11/2015 đến 15/02/2016 17/06/2024
22-77 14 ngày 07/01/2013 đến 15/04/2013 03/06/2024
48-84 13 ngày 23/12/2019 đến 23/03/2020 03/06/2024
89-98 13 ngày 10/11/2014 đến 09/02/2015 17/06/2024
58-85 13 ngày 05/09/2022 đến 05/12/2022 10/06/2024
79-97 13 ngày 09/05/2016 đến 08/08/2016 17/06/2024
04-40 13 ngày 13/02/2017 đến 15/05/2017 17/06/2024
09-90 13 ngày 07/12/2009 đến 08/03/2010 17/06/2024
18-81 13 ngày 14/11/2022 đến 13/02/2023 03/06/2024
29-92 13 ngày 11/01/2021 đến 12/04/2021 13/05/2024
34-43 13 ngày 13/02/2017 đến 15/05/2017 10/06/2024
25-52 13 ngày 29/03/2021 đến 28/06/2021 08/04/2024
37-73 12 ngày 15/02/2016 đến 09/05/2016 13/05/2024
49-94 12 ngày 16/01/2017 đến 10/04/2017 13/05/2024
00-55 12 ngày 24/08/2020 đến 16/11/2020 27/05/2024
35-53 12 ngày 06/06/2016 đến 29/08/2016 03/06/2024
19-91 12 ngày 02/10/2017 đến 25/12/2017 13/05/2024
78-87 12 ngày 01/11/2010 đến 24/01/2011 06/05/2024
39-93 12 ngày 22/02/2010 đến 17/05/2010 10/06/2024
38-83 12 ngày 25/01/2010 đến 19/04/2010 03/06/2024
14-41 11 ngày 22/02/2016 đến 09/05/2016 17/06/2024
12-21 11 ngày 16/12/2013 đến 03/03/2014 17/06/2024
45-54 11 ngày 16/12/2019 đến 02/03/2020 10/06/2024
Xem thêm

Gan cực đại lô rơi Cà Mau từ trước đến nay

Giải Gan max Lô rơi hôm nay Thời gian Ngày về gần đây
6_2 50 ngày 88 14/01/2019 đến 30/12/2019 06/05/2024
4_3 36 ngày 05 09/09/2013 đến 19/05/2014 03/06/2024
4_1 33 ngày 41 13/11/2017 đến 02/07/2018 19/02/2024
2 33 ngày 33 05/08/2019 đến 23/03/2020 22/04/2024
5 28 ngày 49 02/11/2015 đến 16/05/2016 27/05/2024
4_2 28 ngày 18 24/06/2013 đến 06/01/2014 03/06/2024
8 27 ngày 37 14/12/2015 đến 20/06/2016 03/06/2024
3_2 27 ngày 84 01/02/2021 đến 22/11/2021 17/06/2024
4_6 27 ngày 54 09/03/2015 đến 14/09/2015 10/06/2024
6_3 26 ngày 32 06/03/2017 đến 04/09/2017
4_5 26 ngày 14 28/01/2019 đến 29/07/2019 13/05/2024
1 26 ngày 77 16/05/2022 đến 14/11/2022 20/05/2024
6_1 25 ngày 91 24/12/2012 đến 17/06/2013 20/05/2024
7 25 ngày 74 24/09/2012 đến 18/03/2013 17/06/2024
4_4 24 ngày 53 05/09/2016 đến 20/02/2017 13/05/2024
3_1 21 ngày 90 05/01/2015 đến 01/06/2015 03/06/2024
4_7 20 ngày 01 26/10/2020 đến 15/03/2021 03/06/2024
ĐB 19 ngày 10 19/10/2015 đến 29/02/2016 11/03/2024

Xổ Số VN nơi cập nhật Thống kê lô gan Cà Mau nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất hàng ngày. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Thống kê Lô Gan Cà Mau là gì?

Thống kê lô gan Cà Mau (hay còn gọi là lô khan Cà Mau, số rắn) là thống kê những cặp số lô tô (2 số cuối) lâu chưa về trên bảng kết quả Cà Mau trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không chịu xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê với các bộ số chưa về trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thống kê lô khan Cà Mau gồm có những thông tin sau:

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại, kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max) là tổng bao nhiêu ngày

Thống kê cặp lô gan xổ số Cà Mau (bao gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về nhất tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của các cặp số đó

Thống kê giải đặc biệt Cà Mau lâu chưa về đề gan, thống kê đầu, đuôi ĐB (hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt) và số ngày chưa về.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng nhận biết lô gan XSCM bằng cách xem theo dõi thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại: Số lần kỷ lục mà một con số lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện thì được là lô kép gan (hay lô kép khan).

Ý nghĩa các cột bảng lô gan:

- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả xổ số Cà Mau tới nay.

- Số ngày gan: số ngày mà con số lô tô đó chưa ra.

Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:

- Các bộ số và cặp số lô gan KQXSCM nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày. 

- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt Cà Mau lâu chưa về nhất là các số nào.

- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.

Phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Sử dụng công cụ thống kê chuẩn xác từ các kết quả cũ, Xổ Số VN cung cấp cho bạn thống kê lô gan Cà Mau chuẩn xác nhất. Với tính năng này, người chơi sẽ có thêm thông tin tham khảo để chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!

Thống kê lô gan. Tk lô. Thống kê lô gan Cà Mau. Lô gan Cà Mau. Lô Gan. Xem thống kê lô gan hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xổ Số VN.