Lô Gan BTR - Thống kê lô gan Bến Tre hôm nay

ngày

Lô gan BTR hôm nay 10 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
43 29 ngày 21/11/2023 31 ngày
83 20 ngày 23/01/2024 20 ngày
03 16 ngày 20/02/2024 33 ngày
75 15 ngày 27/02/2024 24 ngày
82 14 ngày 05/03/2024 35 ngày
42 13 ngày 12/03/2024 40 ngày
02 13 ngày 12/03/2024 32 ngày
45 13 ngày 12/03/2024 30 ngày
49 12 ngày 19/03/2024 31 ngày
61 12 ngày 19/03/2024 42 ngày
67 12 ngày 19/03/2024 28 ngày
40 11 ngày 26/03/2024 24 ngày
14 11 ngày 26/03/2024 18 ngày
47 11 ngày 26/03/2024 28 ngày
97 11 ngày 26/03/2024 26 ngày
51 10 ngày 02/04/2024 25 ngày
92 10 ngày 02/04/2024 22 ngày
73 10 ngày 02/04/2024 31 ngày

Cặp lô gan Bến Tre 3 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
02-20 9 ngày 09/04/2024 15 ngày
38-83 8 ngày 16/04/2024 15 ngày
37-73 7 ngày 23/04/2024 17 ngày
15-51 6 ngày 30/04/2024 14 ngày
46-64 6 ngày 30/04/2024 16 ngày
69-96 6 ngày 30/04/2024 12 ngày
27-72 5 ngày 07/05/2024 16 ngày
78-87 5 ngày 07/05/2024 17 ngày
00-55 5 ngày 07/05/2024 18 ngày
04-40 4 ngày 14/05/2024 12 ngày
24-42 4 ngày 14/05/2024 12 ngày
56-65 4 ngày 14/05/2024 14 ngày
33-88 4 ngày 14/05/2024 15 ngày
03-30 3 ngày 21/05/2024 20 ngày
07-70 3 ngày 21/05/2024 16 ngày
79-97 3 ngày 21/05/2024 15 ngày
26-62 3 ngày 21/05/2024 13 ngày
22-77 3 ngày 21/05/2024 17 ngày
09-90 3 ngày 21/05/2024 18 ngày

Lô rơi gan Bến Tre hôm nay 6 ngày trở lên

Giải thích 1 chút : Lô rơi được đếm từ giải 1 đến giải đặc biệt. Lô rơi Bến Tre có 8 giải trong 1 giải có các giải con cộng lại thành 27 con. Ví dụ giải 2 có 2 con sẽ được đánh số là 2_1 2_2, giải 3 có 6 giải sẽ đánh số đến 6.
Giải Gan Lô rơi hôm nay Ngày về gần nhất Gan Max
ĐB 6 ngày 48 30/04/2024 32 ngày
3_1 6 ngày 93 30/04/2024 41 ngày
4_1 6 ngày 85 30/04/2024 29 ngày
4_2 8 ngày 71 16/04/2024 25 ngày
4_4 9 ngày 89 09/04/2024 25 ngày
4_5 12 ngày 36 19/03/2024 38 ngày
4_7 7 ngày 41 23/04/2024 26 ngày
5 12 ngày 25 19/03/2024 33 ngày
6_3 9 ngày 11 09/04/2024 34 ngày
7 6 ngày 34 30/04/2024 18 ngày

Gan cực đại Bến Tre từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
19 61 ngày 21/05/2019 đến 18/08/2020 07/05/2024
72 52 ngày 02/07/2019 đến 28/07/2020 11/06/2024
22 50 ngày 19/02/2019 đến 04/02/2020 12/03/2024
23 46 ngày 25/05/2021 đến 26/07/2022 20/02/2024
81 42 ngày 27/10/2009 đến 17/08/2010 14/05/2024
00 42 ngày 26/04/2022 đến 14/02/2023 28/05/2024
61 42 ngày 03/05/2011 đến 21/02/2012 11/06/2024
29 40 ngày 12/12/2017 đến 18/09/2018 09/04/2024
77 40 ngày 24/01/2012 đến 30/10/2012 11/06/2024
42 40 ngày 08/01/2013 đến 15/10/2013 21/05/2024
05 38 ngày 08/01/2019 đến 01/10/2019 07/05/2024
07 35 ngày 28/08/2012 đến 30/04/2013 11/06/2024
82 35 ngày 07/06/2016 đến 07/02/2017 28/05/2024
52 35 ngày 24/03/2009 đến 24/11/2009 04/06/2024
44 34 ngày 17/02/2009 đến 13/10/2009 26/03/2024
91 34 ngày 02/02/2010 đến 28/09/2010 30/04/2024
93 34 ngày 23/04/2019 đến 17/12/2019 04/06/2024
87 34 ngày 10/06/2014 đến 03/02/2015 04/06/2024
03 33 ngày 19/10/2010 đến 07/06/2011 04/06/2024
90 33 ngày 08/06/2021 đến 10/05/2022 28/05/2024
21 32 ngày 16/08/2016 đến 28/03/2017 09/04/2024
02 32 ngày 12/01/2016 đến 23/08/2016 28/05/2024
70 32 ngày 23/08/2016 đến 04/04/2017 21/05/2024
73 31 ngày 09/08/2011 đến 13/03/2012 28/05/2024
43 31 ngày 11/02/2014 đến 16/09/2014 14/05/2024
59 31 ngày 23/07/2019 đến 25/02/2020 11/06/2024
32 31 ngày 01/10/2019 đến 02/06/2020 14/05/2024
89 31 ngày 23/01/2018 đến 28/08/2018 30/04/2024
49 31 ngày 11/10/2016 đến 16/05/2017 28/05/2024
12 31 ngày 17/05/2016 đến 20/12/2016 11/06/2024
84 31 ngày 12/07/2022 đến 14/02/2023 21/05/2024
57 31 ngày 19/05/2015 đến 22/12/2015 04/06/2024
17 31 ngày 06/10/2015 đến 10/05/2016 04/06/2024
38 31 ngày 28/12/2021 đến 02/08/2022 07/05/2024
53 30 ngày 20/11/2012 đến 18/06/2013 11/06/2024
63 30 ngày 29/07/2014 đến 24/02/2015 28/05/2024
46 30 ngày 02/02/2021 đến 14/12/2021 11/06/2024
76 30 ngày 21/07/2009 đến 16/02/2010 23/04/2024
16 30 ngày 29/11/2011 đến 26/06/2012 16/04/2024
34 30 ngày 15/10/2013 đến 13/05/2014 28/05/2024
45 30 ngày 05/09/2017 đến 03/04/2018 26/03/2024
18 29 ngày 10/02/2015 đến 01/09/2015 11/06/2024
09 29 ngày 23/07/2019 đến 11/02/2020 12/03/2024
71 29 ngày 09/05/2017 đến 28/11/2017 21/11/2023
26 28 ngày 28/11/2017 đến 12/06/2018 28/05/2024
68 28 ngày 09/08/2022 đến 21/02/2023 12/03/2024
47 28 ngày 11/05/2010 đến 23/11/2010 16/04/2024
67 28 ngày 24/01/2012 đến 07/08/2012 26/03/2024
88 28 ngày 21/04/2009 đến 03/11/2009 11/06/2024
65 28 ngày 16/06/2015 đến 29/12/2015 19/03/2024
78 27 ngày 24/01/2017 đến 01/08/2017 04/06/2024
86 27 ngày 19/12/2017 đến 26/06/2018 02/04/2024
99 27 ngày 13/04/2010 đến 19/10/2010 04/06/2024
28 27 ngày 02/03/2010 đến 07/09/2010 11/06/2024
01 27 ngày 17/03/2009 đến 22/09/2009 04/06/2024
66 26 ngày 09/07/2019 đến 07/01/2020 23/04/2024
36 26 ngày 02/06/2020 đến 01/12/2020 30/04/2024
97 26 ngày 24/07/2012 đến 22/01/2013 28/05/2024
37 26 ngày 03/05/2011 đến 01/11/2011 28/05/2024
27 26 ngày 08/08/2017 đến 06/02/2018 04/06/2024
15 26 ngày 26/07/2016 đến 24/01/2017 11/06/2024
35 25 ngày 28/06/2022 đến 20/12/2022 19/03/2024
51 25 ngày 22/10/2013 đến 15/04/2014 21/05/2024
06 25 ngày 11/05/2010 đến 02/11/2010 23/04/2024
79 25 ngày 06/05/2014 đến 28/10/2014 30/04/2024
95 25 ngày 11/12/2012 đến 04/06/2013 14/05/2024
98 25 ngày 06/03/2012 đến 28/08/2012 07/05/2024
50 25 ngày 02/08/2016 đến 24/01/2017 19/03/2024
48 25 ngày 20/10/2020 đến 13/04/2021 30/04/2024
56 25 ngày 18/10/2022 đến 11/04/2023 30/04/2024
75 24 ngày 17/02/2009 đến 04/08/2009 21/05/2024
85 24 ngày 08/06/2021 đến 08/03/2022 11/06/2024
11 24 ngày 03/02/2009 đến 21/07/2009 07/05/2024
30 24 ngày 01/05/2018 đến 16/10/2018 02/04/2024
31 24 ngày 16/08/2016 đến 31/01/2017 04/06/2024
40 24 ngày 01/05/2012 đến 16/10/2012 27/02/2024
94 24 ngày 30/08/2022 đến 14/02/2023 11/06/2024
96 23 ngày 16/04/2019 đến 24/09/2019 21/05/2024
13 23 ngày 04/02/2014 đến 15/07/2014 16/04/2024
04 23 ngày 02/08/2016 đến 10/01/2017 21/05/2024
60 23 ngày 08/09/2020 đến 16/02/2021 07/05/2024
24 23 ngày 20/04/2021 đến 11/01/2022 21/05/2024
58 23 ngày 31/05/2016 đến 08/11/2016 05/03/2024
69 22 ngày 18/10/2022 đến 21/03/2023 23/01/2024
39 22 ngày 18/08/2020 đến 19/01/2021 28/05/2024
62 22 ngày 04/06/2019 đến 05/11/2019 11/06/2024
41 22 ngày 19/07/2016 đến 20/12/2016 04/06/2024
92 22 ngày 23/09/2014 đến 24/02/2015 07/05/2024
55 21 ngày 30/04/2013 đến 24/09/2013 14/05/2024
10 21 ngày 01/09/2020 đến 26/01/2021 11/06/2024
08 21 ngày 29/01/2019 đến 25/06/2019 30/04/2024
25 20 ngày 12/06/2018 đến 30/10/2018 14/05/2024
64 20 ngày 01/12/2020 đến 20/04/2021 02/04/2024
80 20 ngày 07/05/2019 đến 24/09/2019 11/06/2024
33 20 ngày 26/02/2013 đến 16/07/2013 28/05/2024
83 20 ngày 11/02/2020 đến 28/07/2020 04/06/2024
20 20 ngày 24/02/2009 đến 14/07/2009 30/04/2024
54 20 ngày 08/06/2010 đến 26/10/2010 26/03/2024
74 19 ngày 01/03/2016 đến 12/07/2016 07/05/2024
14 18 ngày 19/12/2017 đến 24/04/2018 16/04/2024
Xem thêm

Gan cực đại cặp lô Bến Tre từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
19-91 27 ngày 02/03/2010 đến 07/09/2010 11/06/2024
16-61 22 ngày 31/05/2011 đến 01/11/2011 09/04/2024
03-30 20 ngày 19/10/2010 đến 08/03/2011 21/05/2024
59-95 20 ngày 20/02/2018 đến 10/07/2018 14/05/2024
89-98 19 ngày 06/03/2012 đến 17/07/2012 04/06/2024
36-63 19 ngày 15/02/2011 đến 28/06/2011 11/06/2024
39-93 18 ngày 25/08/2020 đến 29/12/2020 21/05/2024
12-21 18 ngày 16/08/2016 đến 20/12/2016 11/06/2024
09-90 18 ngày 23/07/2019 đến 26/11/2019 21/05/2024
35-53 18 ngày 03/03/2009 đến 07/07/2009 28/05/2024
34-43 18 ngày 29/03/2011 đến 02/08/2011 04/06/2024
00-55 18 ngày 30/04/2013 đến 03/09/2013 11/06/2024
37-73 17 ngày 19/01/2021 đến 18/05/2021 30/04/2024
22-77 17 ngày 24/02/2015 đến 23/06/2015 04/06/2024
48-84 17 ngày 22/11/2011 đến 20/03/2012 11/06/2024
58-85 17 ngày 21/01/2020 đến 16/06/2020 04/06/2024
78-87 17 ngày 19/07/2011 đến 15/11/2011 28/05/2024
11-66 17 ngày 06/11/2018 đến 05/03/2019 04/06/2024
45-54 16 ngày 05/05/2020 đến 25/08/2020 14/05/2024
46-64 16 ngày 02/07/2013 đến 22/10/2013 11/06/2024
27-72 16 ngày 04/02/2020 đến 23/06/2020 21/05/2024
44-99 16 ngày 27/03/2018 đến 17/07/2018 07/05/2024
07-70 16 ngày 13/10/2015 đến 02/02/2016 28/05/2024
79-97 15 ngày 22/02/2011 đến 07/06/2011 11/06/2024
47-74 15 ngày 29/05/2018 đến 11/09/2018 11/06/2024
67-76 15 ngày 24/04/2012 đến 07/08/2012 11/06/2024
38-83 15 ngày 11/02/2020 đến 23/06/2020 11/06/2024
17-71 15 ngày 05/03/2019 đến 18/06/2019 23/04/2024
02-20 15 ngày 08/11/2022 đến 21/02/2023 16/04/2024
33-88 15 ngày 20/01/2009 đến 05/05/2009 11/06/2024
15-51 14 ngày 11/10/2011 đến 17/01/2012 04/06/2024
06-60 14 ngày 06/04/2021 đến 26/10/2021 30/04/2024
68-86 14 ngày 12/11/2013 đến 18/02/2014 04/06/2024
05-50 14 ngày 03/07/2018 đến 09/10/2018 11/06/2024
56-65 14 ngày 18/10/2022 đến 24/01/2023 28/05/2024
49-94 14 ngày 22/06/2021 đến 11/01/2022 14/05/2024
28-82 14 ngày 13/10/2015 đến 19/01/2016 28/05/2024
29-92 14 ngày 23/09/2014 đến 30/12/2014 11/06/2024
13-31 14 ngày 22/09/2020 đến 29/12/2020 04/06/2024
23-32 14 ngày 17/05/2011 đến 23/08/2011 11/06/2024
18-81 14 ngày 02/03/2021 đến 08/06/2021 04/06/2024
01-10 13 ngày 18/02/2020 đến 16/06/2020 30/04/2024
14-41 13 ngày 25/05/2021 đến 07/12/2021 07/05/2024
25-52 13 ngày 02/06/2009 đến 01/09/2009 21/05/2024
26-62 13 ngày 14/03/2017 đến 13/06/2017 11/06/2024
69-96 12 ngày 14/06/2022 đến 06/09/2022 07/05/2024
04-40 12 ngày 27/08/2013 đến 19/11/2013 11/06/2024
24-42 12 ngày 06/09/2011 đến 29/11/2011 21/05/2024
08-80 12 ngày 11/01/2011 đến 05/04/2011 14/05/2024
57-75 12 ngày 17/02/2009 đến 12/05/2009 28/05/2024
Xem thêm

Gan cực đại lô rơi Bến Tre từ trước đến nay

Giải Gan max Lô rơi hôm nay Thời gian Ngày về gần đây
6_1 41 ngày 48 10/01/2012 đến 23/10/2012 30/04/2024
3_1 41 ngày 76 04/12/2018 đến 17/09/2019 04/06/2024
4_5 38 ngày 01 01/04/2014 đến 23/12/2014 04/06/2024
6_3 34 ngày 93 05/03/2019 đến 29/10/2019 30/04/2024
5 33 ngày 01 26/05/2009 đến 12/01/2010 11/06/2024
ĐB 32 ngày 85 28/07/2015 đến 08/03/2016 30/04/2024
3_2 31 ngày 71 16/02/2016 đến 20/09/2016 16/04/2024
4_1 29 ngày 29 08/07/2014 đến 27/01/2015 28/05/2024
8 28 ngày 89 24/12/2019 đến 04/08/2020 09/04/2024
4_6 27 ngày 36 17/05/2011 đến 22/11/2011 19/03/2024
4_7 26 ngày 08 04/05/2021 đến 15/02/2022 21/05/2024
4_4 25 ngày 41 19/02/2019 đến 13/08/2019 23/04/2024
6_2 25 ngày 25 22/02/2011 đến 16/08/2011 19/03/2024
4_2 25 ngày 60 12/02/2013 đến 06/08/2013 21/05/2024
2 24 ngày 06 03/08/2010 đến 18/01/2011 28/05/2024
1 24 ngày 11 18/06/2013 đến 03/12/2013 09/04/2024
4_3 22 ngày 34 01/03/2011 đến 02/08/2011 30/04/2024
7 18 ngày 53 08/02/2022 đến 14/06/2022 21/05/2024

Xổ Số VN nơi cập nhật Thống kê lô gan Bến Tre nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất hàng ngày. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Thống kê Lô Gan Bến Tre là gì?

Thống kê lô gan Bến Tre (hay còn gọi là lô khan Bến Tre, số rắn) là thống kê những cặp số lô tô (2 số cuối) lâu chưa về trên bảng kết quả Bến Tre trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không chịu xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê với các bộ số chưa về trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thống kê lô khan Bến Tre gồm có những thông tin sau:

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại, kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max) là tổng bao nhiêu ngày

Thống kê cặp lô gan xổ số Bến Tre (bao gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về nhất tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của các cặp số đó

Thống kê giải đặc biệt Bến Tre lâu chưa về đề gan, thống kê đầu, đuôi ĐB (hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt) và số ngày chưa về.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng nhận biết lô gan XSBTR bằng cách xem theo dõi thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại: Số lần kỷ lục mà một con số lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện thì được là lô kép gan (hay lô kép khan).

Ý nghĩa các cột bảng lô gan:

- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả xổ số Bến Tre tới nay.

- Số ngày gan: số ngày mà con số lô tô đó chưa ra.

Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:

- Các bộ số và cặp số lô gan KQXSBTR nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày. 

- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt Bến Tre lâu chưa về nhất là các số nào.

- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.

Phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Sử dụng công cụ thống kê chuẩn xác từ các kết quả cũ, Xổ Số VN cung cấp cho bạn thống kê lô gan Bến Tre chuẩn xác nhất. Với tính năng này, người chơi sẽ có thêm thông tin tham khảo để chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!

Thống kê lô gan. Tk lô. Thống kê lô gan Bến Tre. Lô gan Bến Tre. Lô Gan. Xem thống kê lô gan hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xổ Số VN.