Lô Gan BL - Thống kê lô gan Bạc Liêu hôm nay

ngày

Lô gan BL hôm nay 10 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
03 21 ngày 16/01/2024 44 ngày
53 21 ngày 16/01/2024 26 ngày
08 16 ngày 20/02/2024 25 ngày
64 14 ngày 05/03/2024 17 ngày
79 14 ngày 05/03/2024 22 ngày
96 14 ngày 05/03/2024 37 ngày
67 13 ngày 12/03/2024 26 ngày
25 13 ngày 12/03/2024 32 ngày
37 13 ngày 12/03/2024 28 ngày
81 12 ngày 19/03/2024 27 ngày
29 12 ngày 19/03/2024 58 ngày
11 11 ngày 26/03/2024 34 ngày
17 11 ngày 26/03/2024 35 ngày
86 11 ngày 26/03/2024 21 ngày
73 11 ngày 26/03/2024 21 ngày
98 11 ngày 26/03/2024 27 ngày
87 10 ngày 02/04/2024 34 ngày
65 10 ngày 02/04/2024 51 ngày
50 10 ngày 02/04/2024 17 ngày

Cặp lô gan Bạc Liêu 3 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
37-73 11 ngày 26/03/2024 14 ngày
25-52 9 ngày 09/04/2024 16 ngày
46-64 9 ngày 09/04/2024 17 ngày
69-96 8 ngày 16/04/2024 16 ngày
18-81 6 ngày 30/04/2024 15 ngày
26-62 5 ngày 07/05/2024 18 ngày
57-75 5 ngày 07/05/2024 16 ngày
38-83 5 ngày 07/05/2024 15 ngày
47-74 4 ngày 14/05/2024 20 ngày
24-42 4 ngày 14/05/2024 16 ngày
67-76 4 ngày 14/05/2024 18 ngày
13-31 4 ngày 14/05/2024 14 ngày
79-97 4 ngày 14/05/2024 17 ngày
05-50 3 ngày 21/05/2024 12 ngày
08-80 3 ngày 21/05/2024 22 ngày
03-30 3 ngày 21/05/2024 14 ngày
17-71 3 ngày 21/05/2024 24 ngày
11-66 3 ngày 21/05/2024 15 ngày

Lô rơi gan Bạc Liêu hôm nay 6 ngày trở lên

Giải thích 1 chút : Lô rơi được đếm từ giải 1 đến giải đặc biệt. Lô rơi Bạc Liêu có 8 giải trong 1 giải có các giải con cộng lại thành 27 con. Ví dụ giải 2 có 2 con sẽ được đánh số là 2_1 2_2, giải 3 có 6 giải sẽ đánh số đến 6.
Giải Gan Lô rơi hôm nay Ngày về gần nhất Gan Max
1 7 ngày 95 23/04/2024 22 ngày
4_2 7 ngày 22 23/04/2024 31 ngày
4_6 11 ngày 55 26/03/2024 39 ngày
6_1 19 ngày 93 30/01/2024 35 ngày
6_2 13 ngày 07 12/03/2024 29 ngày
6_3 7 ngày 60 23/04/2024 27 ngày

Gan cực đại Bạc Liêu từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
29 58 ngày 25/08/2009 đến 05/10/2010 09/04/2024
65 51 ngày 10/12/2019 đến 29/12/2020 11/06/2024
52 50 ngày 21/08/2018 đến 06/08/2019 04/06/2024
74 49 ngày 26/09/2017 đến 04/09/2018 16/01/2024
99 47 ngày 17/12/2013 đến 11/11/2014 28/05/2024
03 44 ngày 22/02/2011 đến 27/12/2011 21/05/2024
71 44 ngày 17/09/2013 đến 22/07/2014 21/05/2024
00 43 ngày 23/02/2016 đến 20/12/2016 11/06/2024
92 41 ngày 18/12/2018 đến 01/10/2019 20/02/2024
48 40 ngày 09/05/2017 đến 13/02/2018 28/05/2024
28 39 ngày 02/03/2021 đến 15/03/2022 16/04/2024
75 38 ngày 30/03/2021 đến 05/04/2022 26/03/2024
22 38 ngày 14/01/2014 đến 07/10/2014 07/05/2024
01 37 ngày 15/06/2021 đến 14/06/2022 14/05/2024
02 37 ngày 29/09/2009 đến 15/06/2010 28/05/2024
96 37 ngày 22/12/2015 đến 13/09/2016 11/06/2024
95 37 ngày 13/03/2018 đến 27/11/2018 11/06/2024
62 36 ngày 01/03/2022 đến 08/11/2022 26/03/2024
72 36 ngày 30/04/2019 đến 07/01/2020 30/04/2024
40 36 ngày 10/08/2010 đến 19/04/2011 28/05/2024
14 36 ngày 02/11/2010 đến 12/07/2011 21/05/2024
10 35 ngày 20/09/2016 đến 23/05/2017 11/06/2024
47 35 ngày 21/09/2010 đến 24/05/2011 11/06/2024
17 35 ngày 17/11/2020 đến 02/11/2021 30/04/2024
07 35 ngày 07/02/2012 đến 09/10/2012 07/05/2024
76 34 ngày 06/03/2018 đến 30/10/2018 12/03/2024
11 34 ngày 06/10/2009 đến 01/06/2010 07/05/2024
87 34 ngày 15/01/2013 đến 10/09/2013 04/06/2024
83 34 ngày 12/05/2009 đến 05/01/2010 04/06/2024
61 33 ngày 28/07/2015 đến 22/03/2016 19/03/2024
24 33 ngày 13/12/2016 đến 01/08/2017 21/05/2024
51 32 ngày 17/07/2012 đến 26/02/2013 09/04/2024
33 32 ngày 16/03/2021 đến 08/02/2022 28/05/2024
25 32 ngày 27/01/2015 đến 08/09/2015 28/05/2024
90 31 ngày 03/02/2015 đến 08/09/2015 04/06/2024
66 31 ngày 17/06/2014 đến 20/01/2015 28/05/2024
60 31 ngày 24/02/2009 đến 29/09/2009 23/04/2024
57 31 ngày 11/08/2009 đến 16/03/2010 12/03/2024
05 31 ngày 26/01/2016 đến 30/08/2016 23/04/2024
44 30 ngày 20/09/2022 đến 18/04/2023 04/06/2024
21 30 ngày 14/04/2009 đến 10/11/2009 11/06/2024
63 30 ngày 10/08/2010 đến 08/03/2011 23/04/2024
26 30 ngày 05/03/2019 đến 01/10/2019 14/05/2024
18 30 ngày 16/10/2012 đến 14/05/2013 11/06/2024
78 30 ngày 29/05/2012 đến 25/12/2012 04/06/2024
43 29 ngày 01/04/2014 đến 21/10/2014 14/05/2024
91 29 ngày 30/08/2016 đến 21/03/2017 09/04/2024
45 29 ngày 31/01/2017 đến 22/08/2017 14/05/2024
80 29 ngày 23/09/2014 đến 14/04/2015 28/05/2024
16 29 ngày 01/02/2011 đến 23/08/2011
54 29 ngày 16/01/2018 đến 07/08/2018 02/04/2024
59 28 ngày 04/10/2022 đến 18/04/2023 04/06/2024
84 28 ngày 17/08/2010 đến 01/03/2011 09/04/2024
70 28 ngày 29/06/2021 đến 26/04/2022 16/01/2024
37 28 ngày 29/01/2019 đến 13/08/2019 04/06/2024
42 28 ngày 21/12/2010 đến 05/07/2011 11/06/2024
06 28 ngày 01/09/2009 đến 16/03/2010 04/06/2024
31 27 ngày 16/07/2019 đến 21/01/2020 30/04/2024
81 27 ngày 24/05/2022 đến 29/11/2022 28/05/2024
98 27 ngày 09/06/2015 đến 15/12/2015 30/04/2024
34 27 ngày 06/01/2015 đến 14/07/2015 11/06/2024
30 27 ngày 13/08/2019 đến 18/02/2020 04/06/2024
53 26 ngày 06/09/2011 đến 06/03/2012 23/04/2024
82 26 ngày 14/07/2009 đến 12/01/2010 28/05/2024
67 26 ngày 07/07/2015 đến 05/01/2016 05/03/2024
32 26 ngày 01/12/2015 đến 07/06/2016 02/04/2024
77 26 ngày 20/05/2014 đến 18/11/2014 21/05/2024
55 26 ngày 03/03/2015 đến 01/09/2015 12/03/2024
88 26 ngày 06/12/2016 đến 06/06/2017 28/05/2024
46 26 ngày 13/04/2010 đến 12/10/2010 16/04/2024
94 26 ngày 28/11/2017 đến 29/05/2018 30/04/2024
89 26 ngày 16/07/2013 đến 14/01/2014 21/05/2024
08 25 ngày 27/06/2017 đến 19/12/2017 21/05/2024
58 25 ngày 19/03/2013 đến 10/09/2013 26/03/2024
36 25 ngày 26/01/2010 đến 20/07/2010 14/05/2024
09 24 ngày 30/11/2010 đến 17/05/2011 07/05/2024
39 24 ngày 15/12/2020 đến 01/06/2021 14/05/2024
27 24 ngày 05/07/2016 đến 20/12/2016 28/05/2024
56 24 ngày 21/12/2021 đến 07/06/2022 11/06/2024
20 24 ngày 05/03/2019 đến 20/08/2019 05/03/2024
12 24 ngày 31/12/2013 đến 17/06/2014 21/05/2024
69 24 ngày 30/01/2018 đến 17/07/2018 19/03/2024
35 24 ngày 28/02/2017 đến 15/08/2017 21/05/2024
49 24 ngày 22/02/2011 đến 09/08/2011 07/05/2024
15 24 ngày 25/12/2018 đến 11/06/2019 11/06/2024
93 23 ngày 27/01/2009 đến 07/07/2009 04/06/2024
38 22 ngày 20/01/2009 đến 23/06/2009 26/03/2024
85 22 ngày 14/08/2018 đến 15/01/2019 02/04/2024
79 22 ngày 23/10/2018 đến 26/03/2019 04/06/2024
04 22 ngày 16/09/2014 đến 17/02/2015 11/06/2024
86 21 ngày 08/10/2013 đến 04/03/2014 11/06/2024
97 21 ngày 11/06/2019 đến 05/11/2019 28/05/2024
73 21 ngày 04/07/2017 đến 28/11/2017 11/06/2024
41 20 ngày 05/06/2018 đến 23/10/2018 11/06/2024
68 20 ngày 15/06/2021 đến 15/02/2022 28/05/2024
23 19 ngày 01/05/2012 đến 11/09/2012 11/06/2024
13 19 ngày 17/12/2013 đến 29/04/2014 05/03/2024
19 18 ngày 07/02/2012 đến 12/06/2012 14/05/2024
64 17 ngày 02/04/2019 đến 30/07/2019 26/03/2024
50 17 ngày 17/11/2009 đến 16/03/2010 07/05/2024
Xem thêm

Gan cực đại cặp lô Bạc Liêu từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
06-60 26 ngày 24/02/2009 đến 25/08/2009 11/06/2024
17-71 24 ngày 11/09/2012 đến 26/02/2013 04/06/2024
29-92 23 ngày 17/07/2012 đến 25/12/2012 21/05/2024
08-80 22 ngày 04/07/2017 đến 05/12/2017 11/06/2024
16-61 21 ngày 22/03/2011 đến 16/08/2011 21/05/2024
78-87 21 ngày 31/07/2012 đến 25/12/2012 11/06/2024
28-82 21 ngày 13/04/2010 đến 07/09/2010 11/06/2024
47-74 20 ngày 26/01/2010 đến 15/06/2010 21/05/2024
89-98 19 ngày 03/09/2013 đến 14/01/2014 11/06/2024
59-95 18 ngày 27/11/2012 đến 02/04/2013 11/06/2024
26-62 18 ngày 19/04/2022 đến 23/08/2022 14/05/2024
19-91 18 ngày 21/06/2011 đến 25/10/2011 28/05/2024
67-76 18 ngày 19/07/2011 đến 22/11/2011 11/06/2024
02-20 18 ngày 08/12/2009 đến 13/04/2010 11/06/2024
14-41 17 ngày 30/08/2022 đến 27/12/2022 21/05/2024
34-43 17 ngày 01/04/2014 đến 29/07/2014 30/04/2024
22-77 17 ngày 10/09/2013 đến 07/01/2014 28/05/2024
46-64 17 ngày 02/04/2019 đến 30/07/2019 28/05/2024
00-55 17 ngày 10/09/2013 đến 07/01/2014 14/05/2024
79-97 17 ngày 11/12/2012 đến 09/04/2013 09/04/2024
12-21 17 ngày 13/08/2013 đến 10/12/2013 07/05/2024
56-65 17 ngày 08/01/2013 đến 07/05/2013 04/06/2024
23-32 17 ngày 04/01/2011 đến 03/05/2011 04/06/2024
48-84 16 ngày 06/06/2017 đến 26/09/2017 11/06/2024
36-63 16 ngày 17/01/2012 đến 08/05/2012 11/06/2024
57-75 16 ngày 27/12/2022 đến 18/04/2023 28/05/2024
69-96 16 ngày 17/06/2014 đến 07/10/2014 28/05/2024
24-42 16 ngày 07/06/2016 đến 27/09/2016 26/03/2024
49-94 16 ngày 18/09/2012 đến 08/01/2013 07/05/2024
25-52 16 ngày 27/03/2012 đến 17/07/2012 11/06/2024
38-83 15 ngày 27/09/2016 đến 10/01/2017 04/06/2024
18-81 15 ngày 30/10/2012 đến 12/02/2013 09/04/2024
11-66 15 ngày 10/09/2013 đến 24/12/2013 14/05/2024
33-88 15 ngày 20/04/2021 đến 16/11/2021 11/06/2024
44-99 14 ngày 10/11/2015 đến 23/02/2016 28/05/2024
15-51 14 ngày 10/01/2023 đến 18/04/2023 04/06/2024
13-31 14 ngày 09/02/2010 đến 18/05/2010 07/05/2024
03-30 14 ngày 28/06/2011 đến 04/10/2011 04/06/2024
09-90 14 ngày 26/04/2016 đến 02/08/2016 11/06/2024
07-70 14 ngày 28/05/2013 đến 03/09/2013 14/05/2024
37-73 14 ngày 19/03/2019 đến 25/06/2019 28/05/2024
39-93 14 ngày 29/05/2012 đến 04/09/2012 16/04/2024
01-10 14 ngày 18/08/2020 đến 24/11/2020 11/06/2024
04-40 13 ngày 28/06/2016 đến 27/09/2016 14/05/2024
68-86 13 ngày 19/07/2011 đến 18/10/2011 11/06/2024
05-50 12 ngày 23/02/2016 đến 17/05/2016 11/06/2024
35-53 12 ngày 06/09/2011 đến 29/11/2011 21/05/2024
27-72 12 ngày 20/09/2016 đến 13/12/2016 11/06/2024
58-85 12 ngày 05/12/2017 đến 27/02/2018 04/06/2024
45-54 11 ngày 17/04/2018 đến 03/07/2018 04/06/2024
Xem thêm

Gan cực đại lô rơi Bạc Liêu từ trước đến nay

Giải Gan max Lô rơi hôm nay Thời gian Ngày về gần đây
3_1 43 ngày 21 13/10/2020 đến 23/11/2021 28/05/2024
4_6 39 ngày 95 20/09/2011 đến 19/06/2012 23/04/2024
4_5 37 ngày 84 25/11/2014 đến 11/08/2015 28/05/2024
8 36 ngày 40 29/04/2014 đến 06/01/2015 11/06/2024
4_1 36 ngày 95 09/02/2021 đến 01/02/2022 21/05/2024
6_1 35 ngày 43 03/02/2009 đến 06/10/2009 07/05/2024
4_7 32 ngày 22 29/03/2011 đến 08/11/2011 23/04/2024
4_2 31 ngày 92 19/11/2019 đến 21/07/2020 11/06/2024
6_2 29 ngày 15 05/08/2014 đến 24/02/2015 28/05/2024
7 28 ngày 89 25/05/2021 đến 22/03/2022 28/05/2024
6_3 27 ngày 55 19/05/2009 đến 24/11/2009 26/03/2024
5 27 ngày 16 24/12/2013 đến 01/07/2014 11/06/2024
3_2 26 ngày 01 15/12/2009 đến 15/06/2010 14/05/2024
1 22 ngày 93 25/09/2018 đến 26/02/2019 30/01/2024
4_4 22 ngày 07 30/10/2018 đến 02/04/2019 12/03/2024
ĐB 21 ngày 60 05/02/2019 đến 02/07/2019 23/04/2024
2 18 ngày 78 17/12/2013 đến 22/04/2014 04/06/2024
4_3 18 ngày 90 22/06/2021 đến 08/02/2022 11/06/2024

Xổ Số VN nơi cập nhật Thống kê lô gan Bạc Liêu nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất hàng ngày. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Thống kê Lô Gan Bạc Liêu là gì?

Thống kê lô gan Bạc Liêu (hay còn gọi là lô khan Bạc Liêu, số rắn) là thống kê những cặp số lô tô (2 số cuối) lâu chưa về trên bảng kết quả Bạc Liêu trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không chịu xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê với các bộ số chưa về trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thống kê lô khan Bạc Liêu gồm có những thông tin sau:

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại, kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max) là tổng bao nhiêu ngày

Thống kê cặp lô gan xổ số Bạc Liêu (bao gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về nhất tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của các cặp số đó

Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về đề gan, thống kê đầu, đuôi ĐB (hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt) và số ngày chưa về.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng nhận biết lô gan XSBL bằng cách xem theo dõi thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại: Số lần kỷ lục mà một con số lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện thì được là lô kép gan (hay lô kép khan).

Ý nghĩa các cột bảng lô gan:

- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả xổ số Bạc Liêu tới nay.

- Số ngày gan: số ngày mà con số lô tô đó chưa ra.

Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:

- Các bộ số và cặp số lô gan KQXSBL nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày. 

- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về nhất là các số nào.

- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.

Phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Sử dụng công cụ thống kê chuẩn xác từ các kết quả cũ, Xổ Số VN cung cấp cho bạn thống kê lô gan Bạc Liêu chuẩn xác nhất. Với tính năng này, người chơi sẽ có thêm thông tin tham khảo để chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!

Thống kê lô gan. Tk lô. Thống kê lô gan Bạc Liêu. Lô gan Bạc Liêu. Lô Gan. Xem thống kê lô gan hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xổ Số VN.