Lô Gan BDI - Thống kê lô gan Bình Định hôm nay

ngày

Lô gan BDI hôm nay 10 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
31 20 ngày 13/07/2023 23 ngày
27 17 ngày 03/08/2023 27 ngày
36 17 ngày 03/08/2023 27 ngày
26 16 ngày 10/08/2023 33 ngày
79 15 ngày 17/08/2023 23 ngày
71 14 ngày 24/08/2023 30 ngày
58 14 ngày 24/08/2023 23 ngày
08 12 ngày 07/09/2023 29 ngày
39 12 ngày 07/09/2023 29 ngày
49 12 ngày 07/09/2023 19 ngày
85 12 ngày 07/09/2023 31 ngày
54 10 ngày 21/09/2023 29 ngày
21 10 ngày 21/09/2023 29 ngày
68 10 ngày 21/09/2023 26 ngày

Cặp lô gan Bình Định 3 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
58-85 12 ngày 07/09/2023 13 ngày
37-73 8 ngày 05/10/2023 16 ngày
36-63 6 ngày 19/10/2023 12 ngày
05-50 6 ngày 19/10/2023 16 ngày
27-72 6 ngày 19/10/2023 13 ngày
02-20 5 ngày 26/10/2023 19 ngày
26-62 5 ngày 26/10/2023 11 ngày
45-54 5 ngày 26/10/2023 24 ngày
03-30 5 ngày 26/10/2023 9 ngày
49-94 4 ngày 02/11/2023 15 ngày
17-71 4 ngày 02/11/2023 20 ngày
79-97 4 ngày 02/11/2023 15 ngày
44-99 4 ngày 02/11/2023 16 ngày
12-21 3 ngày 09/11/2023 13 ngày
68-86 3 ngày 09/11/2023 12 ngày
09-90 3 ngày 09/11/2023 14 ngày
25-52 3 ngày 09/11/2023 17 ngày

Lô rơi gan Bình Định hôm nay 6 ngày trở lên

Giải thích 1 chút : Lô rơi được đếm từ giải 1 đến giải đặc biệt. Lô rơi Bình Định có 8 giải trong 1 giải có các giải con cộng lại thành 27 con. Ví dụ giải 2 có 2 con sẽ được đánh số là 2_1 2_2, giải 3 có 6 giải sẽ đánh số đến 6.
Giải Gan Lô rơi hôm nay Ngày về gần nhất Gan Max
2 13 ngày 34 31/08/2023 27 ngày
3_1 7 ngày 55 12/10/2023 26 ngày
4_3 9 ngày 38 28/09/2023 32 ngày
5 10 ngày 11 21/09/2023 36 ngày
6_2 24 ngày 59 15/06/2023 27 ngày
8 17 ngày 29 03/08/2023 28 ngày

Gan cực đại Bình Định từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
11 55 ngày 12/02/2009 đến 04/03/2010 30/11/2023
93 53 ngày 24/12/2020 đến 30/12/2021 02/11/2023
17 53 ngày 19/05/2011 đến 24/05/2012 26/10/2023
48 51 ngày 18/11/2010 đến 17/11/2011 26/10/2023
50 50 ngày 21/06/2012 đến 06/06/2013 23/11/2023
35 49 ngày 23/06/2011 đến 31/05/2012 19/10/2023
52 48 ngày 30/01/2020 đến 28/01/2021 16/11/2023
97 46 ngày 06/04/2017 đến 22/02/2018 02/11/2023
53 44 ngày 22/03/2018 đến 24/01/2019 07/09/2023
22 41 ngày 07/07/2016 đến 20/04/2017 09/11/2023
73 40 ngày 11/02/2021 đến 18/11/2021 16/11/2023
84 39 ngày 01/07/2021 đến 31/03/2022 30/11/2023
83 38 ngày 10/10/2019 đến 30/07/2020 09/11/2023
64 38 ngày 27/08/2009 đến 20/05/2010 23/11/2023
42 36 ngày 30/03/2017 đến 07/12/2017 23/11/2023
28 36 ngày 23/08/2018 đến 02/05/2019 23/11/2023
10 35 ngày 25/09/2014 đến 28/05/2015 30/11/2023
94 34 ngày 18/02/2021 đến 14/10/2021 02/11/2023
23 34 ngày 22/11/2018 đến 18/07/2019 09/11/2023
90 34 ngày 25/10/2018 đến 20/06/2019 23/11/2023
96 34 ngày 17/11/2016 đến 13/07/2017 19/10/2023
05 34 ngày 07/07/2016 đến 02/03/2017 21/09/2023
14 33 ngày 23/05/2019 đến 09/01/2020 12/10/2023
82 33 ngày 13/09/2018 đến 02/05/2019 23/11/2023
76 33 ngày 29/09/2011 đến 17/05/2012 05/10/2023
51 33 ngày 16/05/2019 đến 02/01/2020 02/11/2023
46 33 ngày 19/11/2020 đến 08/07/2021 10/08/2023
26 33 ngày 07/10/2010 đến 02/06/2011 03/08/2023
95 33 ngày 21/11/2013 đến 10/07/2014 16/11/2023
89 33 ngày 04/04/2019 đến 21/11/2019 30/11/2023
43 32 ngày 29/01/2015 đến 10/09/2015 12/10/2023
91 31 ngày 15/10/2020 đến 20/05/2021 13/07/2023
99 31 ngày 05/02/2009 đến 10/09/2009 09/11/2023
56 31 ngày 18/08/2022 đến 23/03/2023 23/11/2023
34 31 ngày 24/12/2020 đến 29/07/2021 30/11/2023
30 31 ngày 23/04/2015 đến 26/11/2015 16/11/2023
86 31 ngày 11/05/2017 đến 14/12/2017 03/08/2023
85 31 ngày 11/01/2018 đến 16/08/2018 05/10/2023
75 30 ngày 02/04/2009 đến 29/10/2009 30/11/2023
87 30 ngày 16/07/2009 đến 11/02/2010 07/09/2023
13 30 ngày 11/06/2020 đến 07/01/2021 26/10/2023
65 30 ngày 29/12/2016 đến 27/07/2017 19/10/2023
71 30 ngày 14/06/2012 đến 10/01/2013 23/11/2023
72 30 ngày 19/04/2018 đến 15/11/2018 30/11/2023
32 30 ngày 13/06/2019 đến 09/01/2020 02/11/2023
16 30 ngày 19/07/2012 đến 14/02/2013 26/10/2023
61 29 ngày 28/10/2010 đến 26/05/2011 26/10/2023
54 29 ngày 11/04/2019 đến 31/10/2019 30/11/2023
08 29 ngày 19/12/2019 đến 06/08/2020 16/11/2023
09 29 ngày 23/02/2012 đến 13/09/2012 07/09/2023
21 29 ngày 26/04/2018 đến 15/11/2018 05/10/2023
47 29 ngày 16/09/2021 đến 07/04/2022 05/10/2023
39 29 ngày 22/09/2016 đến 13/04/2017 09/11/2023
45 29 ngày 30/03/2017 đến 19/10/2017 12/10/2023
66 29 ngày 26/12/2019 đến 13/08/2020 21/09/2023
00 29 ngày 01/08/2013 đến 20/02/2014 30/11/2023
81 28 ngày 19/03/2020 đến 29/10/2020 16/11/2023
02 28 ngày 18/07/2013 đến 30/01/2014 23/11/2023
24 28 ngày 11/09/2014 đến 26/03/2015 24/08/2023
57 27 ngày 07/05/2009 đến 12/11/2009 30/11/2023
07 27 ngày 09/05/2013 đến 14/11/2013 23/11/2023
27 27 ngày 31/05/2012 đến 06/12/2012 16/11/2023
63 27 ngày 14/04/2016 đến 20/10/2016 26/10/2023
74 27 ngày 02/04/2015 đến 08/10/2015 19/10/2023
36 27 ngày 04/04/2019 đến 10/10/2019 30/11/2023
20 27 ngày 14/06/2012 đến 20/12/2012 09/11/2023
15 27 ngày 14/04/2011 đến 27/10/2011 30/11/2023
19 26 ngày 23/06/2016 đến 22/12/2016 30/11/2023
40 26 ngày 03/04/2014 đến 02/10/2014 21/09/2023
69 26 ngày 08/12/2016 đến 08/06/2017 23/11/2023
55 26 ngày 22/10/2009 đến 22/04/2010 23/11/2023
68 26 ngày 28/10/2021 đến 28/04/2022 24/08/2023
59 26 ngày 29/11/2018 đến 30/05/2019 19/10/2023
88 25 ngày 25/11/2021 đến 19/05/2022 28/09/2023
70 25 ngày 01/10/2020 đến 25/03/2021 09/11/2023
78 25 ngày 23/12/2010 đến 23/06/2011 02/11/2023
92 25 ngày 04/02/2010 đến 29/07/2010 26/10/2023
37 25 ngày 02/05/2019 đến 24/10/2019 16/11/2023
04 24 ngày 11/11/2010 đến 28/04/2011 09/11/2023
01 24 ngày 16/08/2012 đến 31/01/2013 17/08/2023
25 24 ngày 13/10/2011 đến 29/03/2012 16/11/2023
60 24 ngày 24/02/2011 đến 18/08/2011 16/11/2023
80 24 ngày 27/05/2010 đến 11/11/2010 23/11/2023
06 24 ngày 19/11/2015 đến 05/05/2016 30/11/2023
77 24 ngày 26/09/2019 đến 12/03/2020 26/10/2023
33 24 ngày 12/05/2016 đến 27/10/2016 07/09/2023
31 23 ngày 01/06/2017 đến 09/11/2017 09/11/2023
67 23 ngày 09/04/2015 đến 17/09/2015 16/11/2023
41 23 ngày 19/07/2018 đến 27/12/2018 30/11/2023
58 23 ngày 18/02/2016 đến 28/07/2016 23/11/2023
12 23 ngày 23/07/2015 đến 31/12/2015 26/10/2023
79 23 ngày 25/07/2013 đến 02/01/2014 09/11/2023
38 22 ngày 05/03/2020 đến 03/09/2020 28/09/2023
62 22 ngày 17/11/2016 đến 20/04/2017 30/11/2023
03 22 ngày 11/07/2013 đến 12/12/2013 02/11/2023
98 21 ngày 23/11/2017 đến 19/04/2018 26/10/2023
29 20 ngày 03/06/2021 đến 21/10/2021 19/10/2023
18 20 ngày 04/04/2019 đến 22/08/2019 02/11/2023
44 19 ngày 18/06/2020 đến 29/10/2020 16/11/2023
49 19 ngày 10/05/2018 đến 20/09/2018 28/09/2023
Xem thêm

Gan cực đại cặp lô Bình Định từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
28-82 33 ngày 13/09/2018 đến 02/05/2019 16/11/2023
69-96 26 ngày 08/12/2016 đến 08/06/2017 26/10/2023
57-75 25 ngày 07/05/2009 đến 29/10/2009 26/10/2023
45-54 24 ngày 04/05/2017 đến 19/10/2017 23/11/2023
39-93 23 ngày 22/09/2016 đến 02/03/2017 19/10/2023
47-74 23 ngày 26/10/2017 đến 05/04/2018 23/11/2023
35-53 21 ngày 05/07/2018 đến 29/11/2018 23/11/2023
34-43 21 ngày 11/02/2016 đến 07/07/2016 16/11/2023
08-80 20 ngày 19/12/2019 đến 04/06/2020 09/11/2023
22-77 20 ngày 29/09/2016 đến 16/02/2017 09/11/2023
17-71 20 ngày 05/01/2012 đến 24/05/2012 23/11/2023
14-41 19 ngày 29/08/2019 đến 09/01/2020 23/11/2023
11-66 19 ngày 22/10/2009 đến 04/03/2010 23/11/2023
02-20 19 ngày 02/11/2017 đến 15/03/2018 30/11/2023
46-64 19 ngày 01/10/2009 đến 11/02/2010 02/11/2023
16-61 18 ngày 26/07/2018 đến 29/11/2018 16/11/2023
89-98 17 ngày 17/09/2015 đến 14/01/2016 23/11/2023
38-83 17 ngày 05/03/2020 đến 30/07/2020 23/11/2023
24-42 17 ngày 13/08/2015 đến 10/12/2015 23/11/2023
06-60 17 ngày 16/04/2009 đến 13/08/2009 09/11/2023
25-52 17 ngày 31/03/2016 đến 28/07/2016 26/10/2023
37-73 16 ngày 22/07/2010 đến 11/11/2010 19/10/2023
15-51 16 ngày 14/01/2010 đến 06/05/2010 23/11/2023
04-40 16 ngày 12/06/2014 đến 02/10/2014 30/11/2023
05-50 16 ngày 13/12/2012 đến 04/04/2013 30/11/2023
18-81 16 ngày 22/12/2011 đến 12/04/2012 16/11/2023
44-99 16 ngày 09/07/2020 đến 29/10/2020 19/10/2023
23-32 16 ngày 19/09/2019 đến 09/01/2020 05/10/2023
48-84 15 ngày 29/09/2022 đến 12/01/2023 30/11/2023
49-94 15 ngày 18/01/2018 đến 03/05/2018 30/11/2023
33-88 15 ngày 19/05/2016 đến 01/09/2016 26/10/2023
56-65 15 ngày 18/07/2019 đến 31/10/2019 30/11/2023
19-91 15 ngày 01/07/2021 đến 14/10/2021 30/11/2023
79-97 15 ngày 31/05/2018 đến 13/09/2018 16/11/2023
29-92 14 ngày 01/03/2012 đến 07/06/2012 02/11/2023
09-90 14 ngày 17/03/2016 đến 23/06/2016 16/11/2023
07-70 14 ngày 06/09/2012 đến 13/12/2012 23/11/2023
67-76 14 ngày 20/08/2020 đến 26/11/2020 07/09/2023
00-55 14 ngày 05/01/2012 đến 12/04/2012 30/11/2023
58-85 13 ngày 15/03/2018 đến 14/06/2018 30/11/2023
12-21 13 ngày 08/12/2022 đến 09/03/2023 09/11/2023
78-87 13 ngày 12/01/2023 đến 13/04/2023 23/11/2023
01-10 13 ngày 19/05/2016 đến 18/08/2016 16/11/2023
27-72 13 ngày 11/11/2021 đến 10/02/2022 02/11/2023
68-86 12 ngày 05/03/2020 đến 25/06/2020 23/11/2023
36-63 12 ngày 28/07/2016 đến 20/10/2016 30/11/2023
13-31 11 ngày 11/10/2018 đến 27/12/2018 30/11/2023
59-95 11 ngày 24/12/2015 đến 10/03/2016 16/11/2023
26-62 11 ngày 25/11/2021 đến 10/02/2022 30/11/2023
03-30 9 ngày 16/11/2017 đến 18/01/2018 02/11/2023
Xem thêm

Gan cực đại lô rơi Bình Định từ trước đến nay

Giải Gan max Lô rơi hôm nay Thời gian Ngày về gần đây
5 36 ngày 16 14/02/2019 đến 24/10/2019 02/11/2023
ĐB 35 ngày 64 30/03/2017 đến 30/11/2017 16/11/2023
4_2 35 ngày 34 22/10/2009 đến 24/06/2010 31/08/2023
4_5 34 ngày 55 22/04/2010 đến 16/12/2010 12/10/2023
7 33 ngày 64 23/12/2021 đến 11/08/2022 09/11/2023
4_3 32 ngày 93 10/06/2021 đến 20/01/2022 30/11/2023
6_3 29 ngày 88 22/09/2011 đến 12/04/2012 23/11/2023
4_6 29 ngày 38 01/09/2022 đến 23/03/2023 28/09/2023
8 28 ngày 66 29/07/2010 đến 10/02/2011 23/11/2023
4_7 28 ngày 67 26/01/2017 đến 10/08/2017 26/10/2023
2 27 ngày 83 22/10/2015 đến 28/04/2016 30/11/2023
6_2 27 ngày 38 21/03/2013 đến 26/09/2013 16/11/2023
3_1 26 ngày 11 18/12/2014 đến 18/06/2015 21/09/2023
1 25 ngày 00 19/03/2009 đến 10/09/2009 02/11/2023
4_4 23 ngày 59 11/02/2010 đến 22/07/2010 15/06/2023
6_1 23 ngày 47 09/05/2013 đến 17/10/2013 02/11/2023
4_1 23 ngày 43 21/03/2019 đến 29/08/2019 30/11/2023
3_2 16 ngày 29 19/01/2017 đến 11/05/2017 03/08/2023

Xổ Số VN nơi cập nhật Thống kê lô gan Bình Định nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất hàng ngày. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Thống kê Lô Gan Bình Định là gì?

Thống kê lô gan Bình Định (hay còn gọi là lô khan Bình Định, số rắn) là thống kê những cặp số lô tô (2 số cuối) lâu chưa về trên bảng kết quả Bình Định trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không chịu xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê với các bộ số chưa về trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thống kê lô khan Bình Định gồm có những thông tin sau:

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại, kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max) là tổng bao nhiêu ngày

Thống kê cặp lô gan xổ số Bình Định (bao gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về nhất tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của các cặp số đó

Thống kê giải đặc biệt Bình Định lâu chưa về đề gan, thống kê đầu, đuôi ĐB (hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt) và số ngày chưa về.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng nhận biết lô gan XSBDI bằng cách xem theo dõi thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại: Số lần kỷ lục mà một con số lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện thì được là lô kép gan (hay lô kép khan).

Ý nghĩa các cột bảng lô gan:

- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả xổ số Bình Định tới nay.

- Số ngày gan: số ngày mà con số lô tô đó chưa ra.

Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:

- Các bộ số và cặp số lô gan KQXSBDI nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày. 

- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt Bình Định lâu chưa về nhất là các số nào.

- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.

Phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Sử dụng công cụ thống kê chuẩn xác từ các kết quả cũ, Xổ Số VN cung cấp cho bạn thống kê lô gan Bình Định chuẩn xác nhất. Với tính năng này, người chơi sẽ có thêm thông tin tham khảo để chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!

Thống kê lô gan. Tk lô. Thống kê lô gan Bình Định. Lô gan Bình Định. Lô Gan. Xem thống kê lô gan hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xổ Số VN.