Lô Gan BD - Thống kê lô gan Bình Dương hôm nay

ngày

Lô gan BD hôm nay 10 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
16 18 ngày 09/02/2024 30 ngày
67 18 ngày 09/02/2024 38 ngày
71 17 ngày 16/02/2024 32 ngày
87 16 ngày 23/02/2024 31 ngày
10 14 ngày 08/03/2024 24 ngày
51 14 ngày 08/03/2024 35 ngày
57 14 ngày 08/03/2024 25 ngày
05 13 ngày 15/03/2024 28 ngày
66 12 ngày 22/03/2024 35 ngày
56 12 ngày 22/03/2024 25 ngày
14 12 ngày 22/03/2024 26 ngày
59 12 ngày 22/03/2024 20 ngày
99 12 ngày 22/03/2024 24 ngày
13 11 ngày 29/03/2024 22 ngày
82 11 ngày 29/03/2024 26 ngày
52 10 ngày 05/04/2024 20 ngày
27 10 ngày 05/04/2024 24 ngày
12 10 ngày 05/04/2024 21 ngày
69 10 ngày 05/04/2024 23 ngày

Cặp lô gan Bình Dương 3 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
12-21 7 ngày 26/04/2024 15 ngày
17-71 7 ngày 26/04/2024 15 ngày
11-66 7 ngày 26/04/2024 12 ngày
25-52 6 ngày 03/05/2024 15 ngày
04-40 6 ngày 03/05/2024 17 ngày
56-65 5 ngày 10/05/2024 16 ngày
15-51 5 ngày 10/05/2024 14 ngày
27-72 4 ngày 17/05/2024 15 ngày
36-63 4 ngày 17/05/2024 18 ngày
14-41 4 ngày 17/05/2024 12 ngày
59-95 4 ngày 17/05/2024 20 ngày
78-87 4 ngày 17/05/2024 10 ngày
13-31 4 ngày 17/05/2024 20 ngày
44-99 4 ngày 17/05/2024 14 ngày
01-10 3 ngày 24/05/2024 13 ngày
08-80 3 ngày 24/05/2024 23 ngày
22-77 3 ngày 24/05/2024 13 ngày
67-76 3 ngày 24/05/2024 18 ngày

Lô rơi gan Bình Dương hôm nay 6 ngày trở lên

Giải thích 1 chút : Lô rơi được đếm từ giải 1 đến giải đặc biệt. Lô rơi Bình Dương có 8 giải trong 1 giải có các giải con cộng lại thành 27 con. Ví dụ giải 2 có 2 con sẽ được đánh số là 2_1 2_2, giải 3 có 6 giải sẽ đánh số đến 6.
Giải Gan Lô rơi hôm nay Ngày về gần nhất Gan Max
2 18 ngày 93 09/02/2024 37 ngày
3_2 6 ngày 49 03/05/2024 44 ngày
4_1 9 ngày 32 12/04/2024 29 ngày
4_3 16 ngày 42 23/02/2024 34 ngày
4_5 8 ngày 18 19/04/2024 23 ngày
4_7 6 ngày 79 03/05/2024 38 ngày
5 7 ngày 62 26/04/2024 24 ngày
8 14 ngày 91 08/03/2024 22 ngày

Gan cực đại Bình Dương từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
07 43 ngày 14/06/2013 đến 11/04/2014 03/05/2024
01 42 ngày 25/02/2011 đến 16/12/2011 24/05/2024
09 41 ngày 26/07/2013 đến 09/05/2014 14/06/2024
81 41 ngày 08/01/2021 đến 04/02/2022 07/06/2024
90 39 ngày 08/07/2011 đến 06/04/2012 03/05/2024
30 38 ngày 26/06/2009 đến 19/03/2010 15/03/2024
67 38 ngày 17/02/2012 đến 09/11/2012 07/06/2024
85 38 ngày 29/07/2016 đến 21/04/2017 07/06/2024
80 37 ngày 05/11/2021 đến 22/07/2022 17/05/2024
35 37 ngày 06/11/2015 đến 22/07/2016 12/04/2024
60 37 ngày 18/01/2013 đến 04/10/2013 08/03/2024
50 35 ngày 19/01/2018 đến 21/09/2018 26/04/2024
66 35 ngày 23/10/2020 đến 25/06/2021 05/04/2024
65 35 ngày 09/02/2018 đến 12/10/2018 29/03/2024
51 35 ngày 16/03/2018 đến 16/11/2018 22/03/2024
86 34 ngày 08/07/2016 đến 03/03/2017 10/05/2024
29 34 ngày 16/12/2011 đến 10/08/2012 09/02/2024
34 34 ngày 30/10/2009 đến 25/06/2010 26/04/2024
31 34 ngày 06/09/2013 đến 02/05/2014 14/06/2024
42 33 ngày 27/04/2012 đến 14/12/2012 07/06/2024
61 33 ngày 25/09/2009 đến 14/05/2010 07/06/2024
70 33 ngày 22/03/2013 đến 08/11/2013 26/04/2024
49 33 ngày 16/11/2018 đến 05/07/2019 24/05/2024
48 33 ngày 10/07/2015 đến 26/02/2016 07/06/2024
98 32 ngày 30/11/2018 đến 12/07/2019 24/05/2024
03 32 ngày 30/11/2012 đến 12/07/2013 03/05/2024
79 32 ngày 20/07/2018 đến 01/03/2019 24/05/2024
20 32 ngày 24/04/2009 đến 04/12/2009 05/04/2024
71 32 ngày 23/12/2016 đến 04/08/2017 14/06/2024
58 31 ngày 18/12/2020 đến 05/11/2021 10/05/2024
47 31 ngày 01/03/2019 đến 04/10/2019 07/06/2024
95 31 ngày 17/10/2014 đến 22/05/2015 17/05/2024
93 31 ngày 31/10/2014 đến 05/06/2015 14/06/2024
87 31 ngày 10/12/2010 đến 15/07/2011 31/05/2024
37 30 ngày 03/12/2010 đến 01/07/2011 24/05/2024
16 30 ngày 08/03/2019 đến 04/10/2019 19/04/2024
00 30 ngày 23/10/2020 đến 21/05/2021 17/05/2024
23 29 ngày 18/01/2013 đến 09/08/2013 03/05/2024
97 29 ngày 18/10/2013 đến 09/05/2014 14/06/2024
89 29 ngày 11/11/2016 đến 02/06/2017 19/04/2024
68 29 ngày 12/03/2021 đến 14/01/2022 26/04/2024
05 28 ngày 07/02/2014 đến 22/08/2014 17/05/2024
78 28 ngày 26/06/2015 đến 08/01/2016 14/06/2024
84 27 ngày 19/06/2015 đến 25/12/2015 31/05/2024
22 27 ngày 30/07/2010 đến 04/02/2011 17/05/2024
72 27 ngày 02/08/2013 đến 07/02/2014 31/05/2024
77 27 ngày 27/03/2015 đến 02/10/2015 14/06/2024
28 27 ngày 28/10/2016 đến 05/05/2017 14/06/2024
83 26 ngày 04/12/2015 đến 03/06/2016 31/05/2024
73 26 ngày 31/08/2018 đến 01/03/2019 14/06/2024
94 26 ngày 02/10/2015 đến 01/04/2016 14/06/2024
91 26 ngày 23/06/2017 đến 22/12/2017 08/03/2024
82 26 ngày 09/07/2010 đến 07/01/2011 05/04/2024
04 26 ngày 20/11/2015 đến 20/05/2016 07/06/2024
14 26 ngày 29/10/2010 đến 29/04/2011 07/06/2024
43 26 ngày 05/02/2010 đến 06/08/2010 31/05/2024
44 26 ngày 27/03/2015 đến 25/09/2015 22/03/2024
32 26 ngày 21/07/2017 đến 19/01/2018 08/03/2024
02 26 ngày 12/03/2010 đến 10/09/2010 14/06/2024
62 26 ngày 18/09/2015 đến 18/03/2016 22/03/2024
24 26 ngày 21/02/2020 đến 18/09/2020 07/06/2024
74 25 ngày 04/11/2016 đến 28/04/2017 31/05/2024
40 25 ngày 28/01/2011 đến 22/07/2011 14/06/2024
57 25 ngày 13/01/2017 đến 07/07/2017 12/04/2024
56 25 ngày 30/11/2012 đến 24/05/2013 31/05/2024
27 24 ngày 19/06/2009 đến 04/12/2009 10/05/2024
88 24 ngày 22/12/2017 đến 08/06/2018 22/03/2024
99 24 ngày 26/12/2014 đến 12/06/2015 09/02/2024
92 24 ngày 16/03/2012 đến 31/08/2012 17/05/2024
21 24 ngày 14/02/2014 đến 01/08/2014 05/04/2024
63 24 ngày 02/08/2019 đến 17/01/2020 24/05/2024
15 24 ngày 03/06/2016 đến 18/11/2016 16/02/2024
55 24 ngày 23/12/2016 đến 09/06/2017 17/05/2024
46 24 ngày 26/04/2013 đến 11/10/2013 31/05/2024
10 24 ngày 10/05/2019 đến 25/10/2019 14/06/2024
69 23 ngày 07/02/2020 đến 14/08/2020 07/06/2024
36 23 ngày 21/10/2011 đến 30/03/2012 24/05/2024
76 23 ngày 16/01/2015 đến 26/06/2015 17/05/2024
08 23 ngày 04/09/2015 đến 12/02/2016 17/05/2024
26 23 ngày 03/07/2009 đến 11/12/2009 14/06/2024
96 23 ngày 10/08/2018 đến 18/01/2019 24/05/2024
06 22 ngày 20/02/2009 đến 24/07/2009 17/05/2024
75 22 ngày 27/03/2015 đến 28/08/2015 29/03/2024
13 22 ngày 30/10/2020 đến 02/04/2021 10/05/2024
17 22 ngày 13/10/2017 đến 16/03/2018 26/04/2024
18 22 ngày 03/08/2012 đến 04/01/2013 10/05/2024
54 22 ngày 01/01/2021 đến 04/06/2021 31/05/2024
53 22 ngày 08/12/2017 đến 11/05/2018 23/02/2024
25 22 ngày 07/06/2019 đến 08/11/2019 26/04/2024
12 21 ngày 17/12/2021 đến 13/05/2022 17/05/2024
38 21 ngày 16/11/2012 đến 12/04/2013 14/06/2024
33 21 ngày 27/05/2022 đến 21/10/2022 14/06/2024
39 21 ngày 23/04/2021 đến 31/12/2021 31/05/2024
19 20 ngày 07/09/2018 đến 25/01/2019 14/06/2024
64 20 ngày 26/11/2010 đến 15/04/2011 03/05/2024
52 20 ngày 08/07/2022 đến 25/11/2022 17/05/2024
59 20 ngày 09/10/2020 đến 26/02/2021 07/06/2024
45 20 ngày 25/06/2010 đến 12/11/2010 10/05/2024
41 19 ngày 29/04/2022 đến 09/09/2022 31/05/2024
11 19 ngày 08/03/2019 đến 19/07/2019 22/03/2024
Xem thêm

Gan cực đại cặp lô Bình Dương từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
48-84 24 ngày 10/07/2015 đến 25/12/2015 24/05/2024
08-80 23 ngày 04/09/2015 đến 12/02/2016 14/06/2024
37-73 22 ngày 06/09/2013 đến 07/02/2014 07/06/2024
29-92 21 ngày 16/03/2012 đến 10/08/2012 03/05/2024
07-70 21 ngày 14/06/2013 đến 08/11/2013 14/06/2024
13-31 20 ngày 06/11/2020 đến 26/03/2021 07/06/2024
34-43 20 ngày 05/02/2010 đến 25/06/2010 07/06/2024
59-95 20 ngày 09/10/2020 đến 26/02/2021 24/05/2024
67-76 18 ngày 11/03/2016 đến 15/07/2016 14/06/2024
36-63 18 ngày 17/08/2012 đến 21/12/2012 26/04/2024
79-97 17 ngày 20/07/2018 đến 16/11/2018 17/05/2024
04-40 17 ngày 02/08/2019 đến 29/11/2019 17/05/2024
16-61 17 ngày 02/12/2022 đến 31/03/2023 10/05/2024
24-42 16 ngày 10/09/2010 đến 31/12/2010 31/05/2024
26-62 16 ngày 12/12/2014 đến 03/04/2015 26/04/2024
18-81 16 ngày 05/03/2021 đến 25/06/2021 14/06/2024
35-53 16 ngày 09/01/2015 đến 01/05/2015 14/06/2024
89-98 16 ngày 22/03/2019 đến 12/07/2019 14/06/2024
56-65 16 ngày 06/04/2018 đến 27/07/2018 14/06/2024
05-50 16 ngày 26/01/2018 đến 18/05/2018 03/05/2024
33-88 16 ngày 17/02/2017 đến 09/06/2017 14/06/2024
68-86 15 ngày 23/11/2018 đến 08/03/2019 17/05/2024
47-74 15 ngày 04/02/2022 đến 20/05/2022 14/06/2024
17-71 15 ngày 03/11/2017 đến 16/02/2018 31/05/2024
27-72 15 ngày 16/08/2013 đến 29/11/2013 31/05/2024
23-32 15 ngày 06/10/2017 đến 19/01/2018 07/06/2024
19-91 15 ngày 14/09/2018 đến 28/12/2018 17/05/2024
25-52 15 ngày 11/07/2014 đến 24/10/2014 31/05/2024
09-90 15 ngày 09/03/2018 đến 22/06/2018 14/06/2024
12-21 15 ngày 27/01/2012 đến 11/05/2012 14/06/2024
58-85 14 ngày 03/08/2018 đến 09/11/2018 07/06/2024
69-96 14 ngày 23/03/2018 đến 29/06/2018 14/06/2024
44-99 14 ngày 19/03/2010 đến 25/06/2010 14/06/2024
00-55 14 ngày 22/02/2013 đến 31/05/2013 31/05/2024
49-94 14 ngày 23/01/2009 đến 01/05/2009 14/06/2024
38-83 14 ngày 28/05/2021 đến 17/12/2021 10/05/2024
15-51 14 ngày 30/03/2018 đến 06/07/2018 07/06/2024
57-75 13 ngày 04/01/2019 đến 05/04/2019 14/06/2024
03-30 13 ngày 06/07/2012 đến 05/10/2012 17/05/2024
22-77 13 ngày 02/05/2014 đến 01/08/2014 24/05/2024
01-10 13 ngày 26/06/2020 đến 25/09/2020 31/05/2024
46-64 12 ngày 31/05/2013 đến 23/08/2013 07/06/2024
11-66 12 ngày 09/05/2014 đến 01/08/2014 17/05/2024
06-60 12 ngày 22/08/2014 đến 14/11/2014 14/06/2024
14-41 12 ngày 25/11/2011 đến 17/02/2012 31/05/2024
02-20 12 ngày 28/09/2012 đến 21/12/2012 31/05/2024
28-82 12 ngày 09/12/2016 đến 03/03/2017 26/04/2024
45-54 12 ngày 12/03/2021 đến 04/06/2021 24/05/2024
39-93 11 ngày 14/04/2017 đến 30/06/2017 31/05/2024
78-87 10 ngày 23/10/2015 đến 01/01/2016 17/05/2024
Xem thêm

Gan cực đại lô rơi Bình Dương từ trước đến nay

Giải Gan max Lô rơi hôm nay Thời gian Ngày về gần đây
3_2 44 ngày 47 21/10/2016 đến 25/08/2017 14/06/2024
4_7 38 ngày 47 24/04/2009 đến 15/01/2010 14/06/2024
2 37 ngày 93 26/02/2016 đến 11/11/2016 09/02/2024
4_3 34 ngày 38 18/12/2015 đến 12/08/2016 14/06/2024
4_6 34 ngày 49 28/10/2011 đến 22/06/2012 03/05/2024
6_2 31 ngày 32 27/04/2012 đến 30/11/2012 12/04/2024
4_4 30 ngày 46 11/03/2011 đến 07/10/2011 31/05/2024
4_2 29 ngày 42 24/04/2009 đến 13/11/2009 23/02/2024
4_1 29 ngày 02 12/12/2014 đến 03/07/2015 24/05/2024
7 28 ngày 18 22/10/2021 đến 06/05/2022 19/04/2024
3_1 26 ngày 50 25/05/2018 đến 23/11/2018 17/05/2024
5 24 ngày 79 18/05/2012 đến 02/11/2012 03/05/2024
1 23 ngày 62 28/02/2020 đến 04/09/2020 26/04/2024
6_1 23 ngày 90 14/09/2012 đến 22/02/2013 14/06/2024
4_5 23 ngày 28 04/09/2009 đến 12/02/2010 10/05/2024
8 22 ngày 74 05/11/2010 đến 08/04/2011 14/06/2024
ĐB 20 ngày 58 16/12/2011 đến 04/05/2012 07/06/2024
6_3 19 ngày 91 26/01/2018 đến 08/06/2018 08/03/2024

Xổ Số VN nơi cập nhật Thống kê lô gan Bình Dương nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất hàng ngày. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Thống kê Lô Gan Bình Dương là gì?

Thống kê lô gan Bình Dương (hay còn gọi là lô khan Bình Dương, số rắn) là thống kê những cặp số lô tô (2 số cuối) lâu chưa về trên bảng kết quả Bình Dương trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không chịu xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê với các bộ số chưa về trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thống kê lô khan Bình Dương gồm có những thông tin sau:

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại, kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max) là tổng bao nhiêu ngày

Thống kê cặp lô gan xổ số Bình Dương (bao gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về nhất tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của các cặp số đó

Thống kê giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về đề gan, thống kê đầu, đuôi ĐB (hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt) và số ngày chưa về.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng nhận biết lô gan XSBD bằng cách xem theo dõi thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại: Số lần kỷ lục mà một con số lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện thì được là lô kép gan (hay lô kép khan).

Ý nghĩa các cột bảng lô gan:

- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả xổ số Bình Dương tới nay.

- Số ngày gan: số ngày mà con số lô tô đó chưa ra.

Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:

- Các bộ số và cặp số lô gan KQXSBD nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày. 

- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất là các số nào.

- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.

Phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Sử dụng công cụ thống kê chuẩn xác từ các kết quả cũ, Xổ Số VN cung cấp cho bạn thống kê lô gan Bình Dương chuẩn xác nhất. Với tính năng này, người chơi sẽ có thêm thông tin tham khảo để chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!

Thống kê lô gan. Tk lô. Thống kê lô gan Bình Dương. Lô gan Bình Dương. Lô Gan. Xem thống kê lô gan hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xổ Số VN.