Lô Gan AG - Thống kê lô gan An Giang hôm nay

ngày

Lô gan AG hôm nay 10 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
21 18 ngày 08/02/2024 31 ngày
54 17 ngày 15/02/2024 35 ngày
74 17 ngày 15/02/2024 23 ngày
75 17 ngày 15/02/2024 29 ngày
61 16 ngày 22/02/2024 34 ngày
22 14 ngày 07/03/2024 29 ngày
68 14 ngày 07/03/2024 30 ngày
13 13 ngày 14/03/2024 36 ngày
50 12 ngày 21/03/2024 35 ngày
25 12 ngày 21/03/2024 34 ngày
18 11 ngày 28/03/2024 22 ngày
36 11 ngày 28/03/2024 27 ngày
90 10 ngày 04/04/2024 28 ngày
91 10 ngày 04/04/2024 32 ngày

Cặp lô gan An Giang 3 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
12-21 9 ngày 11/04/2024 15 ngày
22-77 9 ngày 11/04/2024 28 ngày
17-71 8 ngày 18/04/2024 20 ngày
45-54 7 ngày 25/04/2024 18 ngày
44-99 7 ngày 25/04/2024 15 ngày
39-93 5 ngày 09/05/2024 14 ngày
25-52 5 ngày 09/05/2024 13 ngày
56-65 4 ngày 16/05/2024 14 ngày
57-75 4 ngày 16/05/2024 18 ngày
58-85 4 ngày 16/05/2024 11 ngày
01-10 4 ngày 16/05/2024 13 ngày
13-31 4 ngày 16/05/2024 14 ngày
89-98 3 ngày 23/05/2024 16 ngày
36-63 3 ngày 23/05/2024 14 ngày
05-50 3 ngày 23/05/2024 17 ngày

Lô rơi gan An Giang hôm nay 6 ngày trở lên

Giải thích 1 chút : Lô rơi được đếm từ giải 1 đến giải đặc biệt. Lô rơi An Giang có 8 giải trong 1 giải có các giải con cộng lại thành 27 con. Ví dụ giải 2 có 2 con sẽ được đánh số là 2_1 2_2, giải 3 có 6 giải sẽ đánh số đến 6.
Giải Gan Lô rơi hôm nay Ngày về gần nhất Gan Max
2 23 ngày 23 04/01/2024 21 ngày
3_1 11 ngày 43 28/03/2024 28 ngày
3_2 7 ngày 06 25/04/2024 25 ngày
4_1 6 ngày 59 02/05/2024 39 ngày
4_2 24 ngày 08 28/12/2023 18 ngày

Gan cực đại An Giang từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
76 55 ngày 21/01/2010 đến 10/02/2011 06/06/2024
69 49 ngày 13/12/2012 đến 21/11/2013 02/05/2024
45 44 ngày 09/12/2010 đến 13/10/2011 25/04/2024
73 43 ngày 10/05/2012 đến 07/03/2013 13/06/2024
98 42 ngày 13/12/2012 đến 03/10/2013 13/06/2024
46 40 ngày 23/03/2017 đến 28/12/2017 23/05/2024
78 40 ngày 02/04/2015 đến 07/01/2016 13/06/2024
55 40 ngày 07/06/2018 đến 14/03/2019 06/06/2024
51 39 ngày 28/06/2012 đến 28/03/2013 13/06/2024
42 39 ngày 15/12/2016 đến 14/09/2017 13/06/2024
17 38 ngày 31/03/2016 đến 22/12/2016 16/05/2024
12 38 ngày 06/08/2015 đến 28/04/2016 13/06/2024
44 38 ngày 17/02/2011 đến 10/11/2011 11/04/2024
13 36 ngày 08/03/2018 đến 15/11/2018 14/03/2024
16 36 ngày 01/10/2015 đến 09/06/2016 23/05/2024
27 35 ngày 22/04/2021 đến 07/04/2022 30/05/2024
50 35 ngày 04/10/2018 đến 06/06/2019 06/06/2024
82 35 ngày 02/12/2021 đến 04/08/2022 18/04/2024
54 35 ngày 11/09/2014 đến 14/05/2015 28/03/2024
25 34 ngày 04/04/2019 đến 28/11/2019 30/05/2024
10 34 ngày 01/09/2011 đến 26/04/2012 06/06/2024
61 34 ngày 05/09/2019 đến 28/05/2020 08/02/2024
07 34 ngày 06/05/2010 đến 30/12/2010 07/03/2024
24 33 ngày 17/12/2015 đến 04/08/2016 13/06/2024
35 33 ngày 06/03/2014 đến 23/10/2014 23/05/2024
26 33 ngày 23/04/2015 đến 10/12/2015 21/03/2024
34 32 ngày 16/02/2012 đến 27/09/2012 13/06/2024
91 32 ngày 25/03/2010 đến 04/11/2010 13/06/2024
96 32 ngày 18/11/2021 đến 30/06/2022 11/04/2024
86 32 ngày 01/09/2022 đến 13/04/2023 09/05/2024
95 32 ngày 12/03/2020 đến 19/11/2020 13/06/2024
20 31 ngày 13/02/2014 đến 18/09/2014 16/05/2024
21 31 ngày 23/09/2010 đến 28/04/2011 16/05/2024
70 31 ngày 11/02/2010 đến 16/09/2010 09/05/2024
72 31 ngày 08/09/2022 đến 13/04/2023 06/06/2024
29 31 ngày 06/08/2009 đến 11/03/2010 09/05/2024
05 31 ngày 23/05/2019 đến 26/12/2019 28/03/2024
11 30 ngày 07/04/2011 đến 03/11/2011 02/05/2024
06 30 ngày 29/09/2016 đến 27/04/2017 02/05/2024
03 30 ngày 11/11/2021 đến 09/06/2022 09/05/2024
43 30 ngày 20/06/2019 đến 16/01/2020 13/06/2024
14 30 ngày 13/12/2012 đến 11/07/2013 06/06/2024
79 30 ngày 02/07/2015 đến 28/01/2016 06/06/2024
99 30 ngày 07/03/2013 đến 03/10/2013 13/06/2024
65 30 ngày 09/09/2010 đến 07/04/2011 25/04/2024
68 30 ngày 11/08/2022 đến 09/03/2023 25/04/2024
64 29 ngày 08/10/2009 đến 29/04/2010 13/06/2024
63 29 ngày 04/09/2014 đến 26/03/2015 06/06/2024
75 29 ngày 10/04/2014 đến 30/10/2014 23/05/2024
47 29 ngày 23/06/2016 đến 12/01/2017 02/05/2024
30 29 ngày 11/01/2018 đến 02/08/2018 21/03/2024
22 29 ngày 13/10/2016 đến 04/05/2017 02/05/2024
09 28 ngày 13/02/2014 đến 28/08/2014 09/05/2024
66 28 ngày 23/05/2019 đến 05/12/2019 30/05/2024
71 28 ngày 09/04/2015 đến 22/10/2015 15/02/2024
56 28 ngày 26/09/2013 đến 10/04/2014 30/05/2024
00 28 ngày 26/11/2020 đến 10/06/2021 11/04/2024
90 28 ngày 26/01/2017 đến 10/08/2017 16/05/2024
83 27 ngày 21/07/2016 đến 26/01/2017 25/04/2024
31 27 ngày 29/03/2012 đến 04/10/2012 13/06/2024
32 27 ngày 04/04/2013 đến 10/10/2013 23/05/2024
84 27 ngày 20/10/2011 đến 26/04/2012 22/02/2024
36 27 ngày 25/11/2021 đến 02/06/2022 09/05/2024
97 27 ngày 15/09/2022 đến 23/03/2023 23/05/2024
04 27 ngày 28/10/2021 đến 05/05/2022 13/06/2024
92 26 ngày 21/11/2013 đến 22/05/2014 16/05/2024
67 26 ngày 14/09/2017 đến 15/03/2018 30/05/2024
33 26 ngày 21/09/2017 đến 22/03/2018 23/05/2024
28 26 ngày 10/06/2010 đến 09/12/2010 07/03/2024
77 25 ngày 20/05/2021 đến 24/02/2022 13/06/2024
41 25 ngày 18/02/2016 đến 11/08/2016 06/06/2024
08 25 ngày 26/03/2020 đến 15/10/2020 11/04/2024
94 25 ngày 20/07/2017 đến 11/01/2018 18/04/2024
39 25 ngày 14/10/2010 đến 07/04/2011 06/06/2024
49 25 ngày 10/12/2015 đến 02/06/2016 15/02/2024
52 25 ngày 05/03/2020 đến 24/09/2020 15/02/2024
48 24 ngày 18/10/2012 đến 04/04/2013 30/05/2024
62 24 ngày 26/03/2020 đến 08/10/2020 11/04/2024
53 24 ngày 28/11/2019 đến 11/06/2020 30/05/2024
23 24 ngày 05/09/2019 đến 20/02/2020 09/05/2024
57 24 ngày 20/12/2012 đến 06/06/2013 06/06/2024
58 24 ngày 29/10/2020 đến 15/04/2021 30/05/2024
40 24 ngày 30/12/2010 đến 16/06/2011 06/06/2024
37 24 ngày 30/03/2017 đến 14/09/2017 30/05/2024
87 23 ngày 17/03/2022 đến 25/08/2022 30/05/2024
89 23 ngày 24/12/2009 đến 03/06/2010 16/05/2024
01 23 ngày 04/06/2020 đến 12/11/2020 06/06/2024
59 23 ngày 31/10/2019 đến 07/05/2020 16/05/2024
15 23 ngày 18/11/2021 đến 28/04/2022 06/06/2024
81 23 ngày 13/02/2020 đến 20/08/2020 23/05/2024
80 23 ngày 16/07/2009 đến 24/12/2009 04/04/2024
60 23 ngày 11/04/2013 đến 19/09/2013 04/04/2024
38 23 ngày 20/08/2009 đến 28/01/2010 13/06/2024
74 23 ngày 03/11/2022 đến 13/04/2023 02/05/2024
93 22 ngày 13/02/2020 đến 13/08/2020 30/05/2024
19 22 ngày 04/06/2015 đến 05/11/2015 13/06/2024
18 22 ngày 18/03/2021 đến 02/12/2021 02/05/2024
02 21 ngày 21/11/2013 đến 17/04/2014 06/06/2024
88 20 ngày 22/10/2015 đến 10/03/2016 25/04/2024
85 20 ngày 17/10/2019 đến 05/03/2020 25/04/2024
Xem thêm

Gan cực đại cặp lô An Giang từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
46-64 28 ngày 15/10/2009 đến 29/04/2010 16/05/2024
22-77 28 ngày 09/08/2018 đến 21/02/2019 06/06/2024
68-86 27 ngày 01/09/2022 đến 09/03/2023 13/06/2024
59-95 22 ngày 03/11/2011 đến 05/04/2012 13/06/2024
24-42 21 ngày 15/12/2016 đến 11/05/2017 23/05/2024
79-97 21 ngày 20/08/2015 đến 14/01/2016 13/06/2024
17-71 20 ngày 29/12/2016 đến 18/05/2017 06/06/2024
29-92 20 ngày 08/09/2022 đến 26/01/2023 13/06/2024
33-88 20 ngày 02/08/2018 đến 20/12/2018 13/06/2024
03-30 20 ngày 15/03/2018 đến 02/08/2018 11/04/2024
07-70 19 ngày 06/05/2010 đến 16/09/2010 16/05/2024
37-73 19 ngày 25/10/2012 đến 07/03/2013 06/06/2024
45-54 18 ngày 26/10/2017 đến 01/03/2018 30/05/2024
57-75 18 ngày 31/03/2022 đến 04/08/2022 06/06/2024
15-51 17 ngày 08/10/2015 đến 04/02/2016 18/04/2024
05-50 17 ngày 19/03/2015 đến 16/07/2015 30/05/2024
48-84 17 ngày 04/01/2018 đến 03/05/2018 30/05/2024
49-94 16 ngày 27/06/2019 đến 17/10/2019 13/06/2024
67-76 16 ngày 06/08/2009 đến 26/11/2009 06/06/2024
89-98 16 ngày 21/04/2011 đến 11/08/2011 09/05/2024
09-90 16 ngày 02/03/2017 đến 22/06/2017 13/06/2024
00-55 15 ngày 27/01/2022 đến 12/05/2022 13/06/2024
69-96 15 ngày 03/09/2015 đến 17/12/2015 06/06/2024
44-99 15 ngày 06/09/2018 đến 20/12/2018 13/06/2024
34-43 15 ngày 18/11/2010 đến 03/03/2011 13/06/2024
18-81 15 ngày 12/04/2018 đến 26/07/2018 30/05/2024
04-40 15 ngày 27/01/2011 đến 12/05/2011 23/05/2024
12-21 15 ngày 10/12/2015 đến 24/03/2016 06/06/2024
06-60 14 ngày 11/04/2013 đến 18/07/2013 30/05/2024
08-80 14 ngày 17/09/2009 đến 24/12/2009 09/05/2024
13-31 14 ngày 15/12/2022 đến 23/03/2023 25/04/2024
11-66 14 ngày 28/06/2018 đến 04/10/2018 13/06/2024
56-65 14 ngày 13/06/2013 đến 19/09/2013 06/06/2024
38-83 14 ngày 03/09/2009 đến 10/12/2009 30/05/2024
39-93 14 ngày 13/02/2020 đến 18/06/2020 30/05/2024
36-63 14 ngày 04/09/2014 đến 11/12/2014 16/05/2024
25-52 13 ngày 25/06/2020 đến 24/09/2020 16/05/2024
14-41 13 ngày 05/12/2013 đến 06/03/2014 16/05/2024
01-10 13 ngày 13/08/2020 đến 12/11/2020 13/06/2024
27-72 13 ngày 13/10/2022 đến 12/01/2023 30/05/2024
47-74 13 ngày 20/12/2018 đến 21/03/2019 06/06/2024
19-91 13 ngày 05/02/2015 đến 07/05/2015 13/06/2024
26-62 13 ngày 18/11/2010 đến 17/02/2011 30/05/2024
23-32 12 ngày 25/04/2013 đến 18/07/2013 06/06/2024
02-20 12 ngày 20/06/2013 đến 12/09/2013 23/05/2024
35-53 12 ngày 31/07/2014 đến 23/10/2014 06/06/2024
16-61 12 ngày 26/11/2015 đến 18/02/2016 13/06/2024
78-87 11 ngày 04/08/2011 đến 20/10/2011 11/04/2024
58-85 11 ngày 20/11/2014 đến 05/02/2015 06/06/2024
28-82 10 ngày 01/12/2022 đến 09/02/2023 25/04/2024
Xem thêm

Gan cực đại lô rơi An Giang từ trước đến nay

Giải Gan max Lô rơi hôm nay Thời gian Ngày về gần đây
4_1 39 ngày 11 25/04/2013 đến 23/01/2014 23/05/2024
6_3 36 ngày 30 28/04/2011 đến 05/01/2012 16/05/2024
6_2 36 ngày 23 21/05/2009 đến 28/01/2010 04/01/2024
ĐB 31 ngày 43 30/06/2011 đến 02/02/2012 28/03/2024
4_4 29 ngày 06 24/11/2011 đến 14/06/2012 25/04/2024
3_1 28 ngày 59 05/03/2009 đến 17/09/2009 02/05/2024
4_6 28 ngày 08 23/12/2021 đến 07/07/2022 28/12/2023
4_5 27 ngày 95 12/12/2019 đến 16/07/2020 09/05/2024
4_3 26 ngày 92 03/10/2019 đến 30/04/2020 23/05/2024
7 25 ngày 27 23/07/2020 đến 14/01/2021 16/05/2024
3_2 25 ngày 03 15/11/2012 đến 09/05/2013 30/05/2024
4_7 25 ngày 64 21/04/2022 đến 13/10/2022 13/06/2024
5 25 ngày 46 08/03/2012 đến 30/08/2012 06/06/2024
1 24 ngày 09 20/05/2021 đến 17/02/2022 09/05/2024
2 21 ngày 69 17/01/2019 đến 13/06/2019 16/05/2024
6_1 21 ngày 26 02/03/2017 đến 27/07/2017 23/05/2024
4_2 18 ngày 04 04/11/2021 đến 10/03/2022 23/05/2024
8 18 ngày 40 18/01/2018 đến 24/05/2018 30/05/2024

Xổ Số VN nơi cập nhật Thống kê lô gan An Giang nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất hàng ngày. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Thống kê Lô Gan An Giang là gì?

Thống kê lô gan An Giang (hay còn gọi là lô khan An Giang, số rắn) là thống kê những cặp số lô tô (2 số cuối) lâu chưa về trên bảng kết quả An Giang trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không chịu xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê với các bộ số chưa về trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thống kê lô khan An Giang gồm có những thông tin sau:

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại, kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max) là tổng bao nhiêu ngày

Thống kê cặp lô gan xổ số An Giang (bao gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về nhất tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của các cặp số đó

Thống kê giải đặc biệt An Giang lâu chưa về đề gan, thống kê đầu, đuôi ĐB (hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt) và số ngày chưa về.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng nhận biết lô gan XSAG bằng cách xem theo dõi thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại: Số lần kỷ lục mà một con số lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện thì được là lô kép gan (hay lô kép khan).

Ý nghĩa các cột bảng lô gan:

- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả xổ số An Giang tới nay.

- Số ngày gan: số ngày mà con số lô tô đó chưa ra.

Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:

- Các bộ số và cặp số lô gan KQXSAG nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày. 

- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt An Giang lâu chưa về nhất là các số nào.

- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.

Phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Sử dụng công cụ thống kê chuẩn xác từ các kết quả cũ, Xổ Số VN cung cấp cho bạn thống kê lô gan An Giang chuẩn xác nhất. Với tính năng này, người chơi sẽ có thêm thông tin tham khảo để chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!

Thống kê lô gan. Tk lô. Thống kê lô gan An Giang. Lô gan An Giang. Lô Gan. Xem thống kê lô gan hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xổ Số VN.